Kari Austerheim Silde

13

Samarbeidspartia Kristelig Folkeparti og Venstre

For mange av oss er eitt av fundamenta i all utforming av politiske plattformer; MENNESKEVERD

Publisert: 16. mar 2016

For Kristelig Folkeparti, slik eg kjenner partiet, femner begrepet menneskeverd heile livslina, frå barnet i mors mage til dødsleiet.  Dermed involverer menneskeverdtanken alle politiske vurderingar, ikkje minst innanfor flyktning- og integreringsspørsmål, bioteknologi feltet, abort og reservasjonsrett, sexkjøpslov, aktiv dødshjelp og mykje meir.

For Venstre kan det, sett frå utsida, virka som om begrepet menneskeverd etter kvart har fått ei noko innsnevra aktualitetsline.  Eg tviler ikkje på at Venstre tek menneskeverdet på alvor.  Men det kan til tider virka som om Venstre sin liberalisme (fridom og openhet for endring) går framføre menneskeverdet?  

Er det slik at menneskeverdet er blitt modernisert i takt med dagens meir egofikserte livsstil og karrierejag?

Kommentar #1

Johan Lothe Okkenhaug

9 innlegg  184 kommentarer

Politiske verdier

Publisert nesten 6 år siden

Norsk Monitor har forsøkt å måle verdier siden 1984. De siste resultatene jeg kjenner til er gjengitt i del VI "Norske Verdier i endring" i boka "Jakten på den norske lykken" (Hellevik, 2008). Her er 25 verdipar (50 verdier) delt inn i hovedkategoriene politiske, mellommenneskelige og personlige verdier. Grunnlaget er intervjuer foretatt i 2005. Her finner man (side 187) at KrF's velgere skiller seg klart ut fra alle andre i retning "tradisjonell" (motsats "moderne") og "idealistisk" (motsats "materalistisk"). De partiene som lå lengst fra KrF var i RV i retning "moderne" og FrP i retning "materialistisk". Det er interessant å merke seg at V var langt fra KrF i retning "moderne", men nærmest KrF i retning "idealistisk" (men avstanden var relativt stor også her). På den tredje dimensjonen "konservativ-radikal" finner man ikke overraskende størst forskjell mellom RV, SV og Ap på den ene siden og på den andre siden H og FrP.

Interessant fra dette kapitlet i boka er også et avsnitt med titel "Fire norske kulturer" (side 183 - 84): Tradisjonell idealistisk (stikkord YTE), Tradisjonell materialistisk (stikkord EIE), Moderne idealistisk (stikkord MESTRE) og Moderne materialistisk (stikkord NYTE). Boka er interessant dersom man ønsker å få et innblikk i verdiene bak / under politikken, for ikke å si partipolitikken. Jeg synes dette er et underfokusert perspektiv i den norske politiske debatten. Fokus på menneskeverd er viktig (Sildes innlegg), men det er også interessant med et bredere verdi-fokus.

Kommentar #2

Kari Austerheim Silde

13 innlegg  28 kommentarer

Takk til Okkenhaug

Publisert nesten 6 år siden

for interessante og viktige innspel.  - "et bredere verdi-fokus" er naudsynt for å løfta blikket over her og nå / meg og mitt fokuset,  når formålet er å staka ut Norge si framtid.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere