Robin Haug

127

10 noter om globalismen

Publisert: 14. jan 2016
  1. Globalismen er ideologien som sikter mot, ikke bare en ny verdensorden, men en samlet global verdensorden. Der skal ikke være noen utsider i den endelige fase.
  2. Når virkelighetens bruddkarakter og irradikale forskjellighet selvsagt ikke kan samles, må samles det som samles kanskje kan: idéer. 
  3. Ikke hvilke som helst idéer, men idéer som kan tenkes å kunne sammenføyes i et hele. Men ikke simpelt hen idéer som kan tenkes å kunne sammenføyes i et hele, men slike sammenføybare idéer i vår samtid som unektelig er aktører på verdensscenen. Slik gis idéene makt, slik gir en sin agenda momentum.   
  4. Sammenføyningen av disse idéer er ikke, og kan ikke gjøres, konkret. Et slikt restløst system er ikke noe sted sett. Derfor må systemet tenkes sammenføyd, hypostasert. 
  5. Slik globalistisk hypostase er og kan ikke annet enn være svært abstrakt. Det erkjennes at hvor abstraksjonen kan samle idéer, kan den ikke i samme grad samle mennesker og kulturer. Man sper på med at den påståtte sammenføyningen også er ønskelig. Ganske enkelt at denne abstrake påstanden utgjør verdenshistoriens kronede moral. Som FN igjen og igjen sier: "globaliseringen er ikke bare tvingende nødvendig, men også det moralsk høyeste, samt det vi mest kan ønske oss overhodet."  
  6. Når slike idéer er identifisert skal virkeligheten underlegges disse idéer. Man har kommet tilbake til virkeligheten. Først tilsidelagt. Nå angrepet i fugleperspektiv, fra oven, fra abstraksjonen.
  7. All virkelighet som ikke passer Abstraksjonen fornektes. Globalistenes snakkeklasser messer i media om at biter av virkeligheten rett og slett ikke eksisterer men er onde påfunn fra det onde. 
  8. Når eksistensen likevel i noen tilfeller, ofte etter år med fornektelser, erkjennes må slike virkeligheter normaliseres. 
  9. Globalismeabstraksjonen går altså fra at en bit av virkeligheten slett ikke har eksistert til at den er allestedseksisterende. 
  10. Abstraksjonen kan ikke akseptere grader eller forskjeller. Abstraksjonen er digital og binær: enten eller. Først null eksistens, så full eksistens. I begge tilfeller har eksistensen eller virkeligheten selv ingensinde egen mening eller kraft. Ikke noe sted vil Abstraksjonen ha erkjent virkeligheten som den er, men overalt vil den sette virkeligheten i brann.


Slik eter Globalismens Abstraksjon bit etter bit av virkeligheten. Globalismen er den tomme sirkels religion. "Man" har dratt en linje som på kortest mulig tid kommer bakfra på eget opphav. 

Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

173 innlegg  2072 kommentarer

Interessant!

Publisert over 5 år siden

Takk for et interessant innlegg, Haug! Jeg tror du er inne på noe viktig. Globalistene er farlige fordi de nekter å snakke sant om deler av virkeligheten som ikke passer inn i deres agenda.

Kommentar #2

Jan Frederik Solem

0 innlegg  47 kommentarer

Globalismen som sekulært livssyn

Publisert over 5 år siden

Takk for interessant innlegg! 

Kommunismen var i det minste åpen om både mål og midler. Men hva skal vi kalle denne globalismen? Er det ren og skjær fascisme, blottet for symboler og teatralske virkemidler?

Klassisk sitat fra Asle Toje i Klassekampen 03.01.2009: "FN er de sekulæres katolisisme."

Kommentar #3

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det blir vanskelig å kritisere (for jeg antar jeg er uenig både siden det kommer fra Haug og fordi jeg er tilhenger av kosmopolitisme) når det ikke defineres hva det snakkes om. Hva er globalismen? Det påstås at det er en ideologi, men hvilken ideologi snakkes det om? Se gjerne her for alternativene når det gjelder definisjon: https://en.wikipedia.org/wiki/Globalism.

Jeg siterer Joseph Nye som er en meget kjent og anerkjent statsviter (http://www.theglobalist.com/globalism-versus-globalization/) som jeg har sansen for:

"Since globalism does not imply universality and given that globalization refers to dynamic changes, it is not surprising that globalization implies neither equity — nor homogenization. In fact, it is equally likely to amplify differences — or at least make people more aware of them."

Kommentar #4

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Globaliseringen innen religionen er i full gang.

Publisert over 5 år siden

Jeg husker at vi fikk like etter krigen besøk av en fyr som sa at han representerte organisasjonen En Verden. Det er på mine eldre dager det går opp for meg hvilket  mål denne organisasjonen  arbeidermot.

Jeg viser til http://www.fbb.nu/artikkel/eine-welt-eine-religion/

Arbeidet med globaliseringen skjer i mange nivåer  i kirken.

Den nye teologien i Dnk  innebærer:

Vi skal tilbe Abrahams og  Ismail Gud, ikke Abrahim, Isak og Jakobs Gud.

Jakob fikk som kjent navnet Israel, et navn (staten Israel) som Dnk stadig mer distanserer seg fra.

Som kjent er Ismail stamfar (12 stammer) til palestinerne/araberne. Abraham fikk Ismail med trellkvinnen Hagar, mens Abraham fikk Isak med Sarah. En fødsel som kan likestilles med en jomfrufødsel.

Det er palestinerne som er Guds folk og de skal føres inn i de hellige land.

Hvilken plass jødene er tiltenkt er usikkert. Palestinerne skal hjelpes fram, mens jødene skal motarbeides (boikott). 

Disse nye tankene kom vel inn  med  at kvinner kunne bli prester og biskoper. Det kan også være at mange av de  venstreekstreme (m-l ere) gikk inn i prestestillinger  hadde betydning for denne utvikling i Dnk.  Vi fikk som kjent en marxistiskversjon av kristendommen kalt frigjøringsteologien. Paven er en frigjøringsteolog. Er det noen andre årsaker til starten av denne globalisering av religionen?

Resultatet ble en teologi som skulle gi rettferdighet her og nå,  ikke   i det kommende (min gjenløser lever se Jobs bok). Det er blitt en aggressiv teologi, en som vil gjennomføre endringene raskt. Dnk minner mer om en miljøorganisasjon.

I koranen står det at Jesu er en profet. Det er mange likhetspunkter mellom koranen og bibelen som gjør at en vil en prøve å smelte sammen islam og kristendomen til en religion: kristlam. 

Dermed er alle blitt muslimer  eller kristne og da er det vel naturlig at sharialoven bliir innført.

Vi har dermed fått bare en religion og  religionskriger blir en umulighet.

Denne sammenslåingen vil være fullført på markeringen av 1000 års minne på Stiklestad i 2030. 

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Globalisering en virkelighetsbeskrivelse

Publisert over 5 år siden

Globaliseringen er der gjennom kunnskap, datateknologi, annen kommunikasjon og store internasjonale selskaper.  Det som skjer i en del av verden angår oss alle i dag. - Dette er utgangspunktet vi ikke kommer vekk fra.

1. Globalisering er derfor ikke én ideologi - det er en beskrivelse av virkeligheten

2. Forskjellene trenger ikke å samles - bare i utgangspunktet respekteres. Vi har faktisk mye å lære av hverandre

3. De nye ideene må bygge på hva vi ønsker våre etterkommere skal oppleve. Politikken vår er nasjonal. Vi ser at interanasjonale avtaler får stadig større betydning nasjonalt, slik at vi mister styring. Vi trenger lik rettsoppfatning

4. Sammenføyningene må styres - men av hvem?

"Den interne utfordringen til det industrialiserte samfunn, er psykologisk; -  mangel på verdier, som følge av religionenes forfall og samfunnets sekularisering. Dette er et hull som den vitenskapelig og tekniske rasjonaliteten ikke makter å fylle. Uten den rettesnor som et alment omfattende norm- og verdisystem tilbyr, blir kampen for tilværelsen uhemmet og hensynsløs. Hver og en blir sin egen lykkes smed. Hvis man er sterk og slu, oppnår man rikdom og makt." Sitat fra Georg Henrik von Wrights bok: "Vitenskapen og fornuften" - Så spørs det om vi evner å komme videre fra dette ståstedet?

5. FN har rett. Å tenke globalt i dag er ikke bare tvingende nødvendig, men det eneste som har etisk bærekraft. - Ego-tenkingen svinger seg til et høyere nivå. - Den erkjenner at ulempene ved IKKE å tenke globalt blir enda større! Det slår tilbake på oss selv.

Noen tanker - 

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Slik kan det også gjøres

Publisert over 5 år siden

Man tager noget fra eget hode, lager en tekst rundt det og tillegger det man har skrevet holdninger andre, uten egentlig å realitetssjekker om de eksisterer utenfor eget hode, skal ha.

Så disse globalistene Robin H. i sin tekst har beskrevet meningene til, finnes de? 

At det finnes mennesker som mener at verden føre eller senere vil bestå av en global enhet er så sin sak, men det er ikke slike mennesker Robin H. beskriver. 

Det har vel hersket ganske mange verdensordner opp gjennom menneskets historie. At Robin H. mener at nå får det være nok og at slikt tøv ikke bør gjentages er så sin sak. Det er nok snåsamenn og Nostradamuser i verden til at man ikke bør bli for forbauset over at enda en dukker opp i skikkelse av Robin H. 

Kommentar #7

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Globalismen er ideologien som sikter mot, ikke bare en ny verdensorden, men en samlet global verdensorden. Der skal ikke være noen utsider i den endelige fase.

Høres ut som noen mennesker med sine begrensede evner til å overskue virkeligheten har sauset sammen - litt som for å surfe på globaliseringsbølgen. Det er vel bare våre ideer som evner å skape innsider og utsider. Globaliseringen oppfatter jeg å ha ingen sider.

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Tomheten

Publisert over 5 år siden
Jan Frederik Solem. Gå til den siterte teksten.
Er det ren og skjær fascisme, blottet for symboler og teatralske virkemidler?

Ja, det tror jeg gir god mening. 

Globalistene vil selvsagt fryse fast fascismebegrepet i nasjonalbegrepet -- for selv å slippe denne benevnelse. Men alle grunnleggende trekk i fascismen kjennetegner globalismen. 

Det gir da også god mening. Hvorfor begrense makten til det nasjonale nå som infrastruktur og teknologi muliggjør det absolutt største siktet? 

Ja, det gir god mening å studere FN for å få et bilde av globalistenes åndelige identitet. 

Den grunleggende arrogansen for folks autonomi og demokrati ses fint i det tomme "meditasjonsrommet" i FN. 

La oss se til Sverige. De er både nære oss, og de er tidlig ute med ideologien: nå som myndigheter og medier er avslørt i å føre befolkningen bak lyset, hva gjør de, hva sier de? Jo, de sier de akter å fortsette med å retusjere virkeligheten. Dette er mer enn bare merkelig. 

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ikke kosmopolitisme

Publisert over 5 år siden

Det er jo ikke kosmopolitisme jeg taler om. 

Jeg har beskrevet globalismen. I dens, slik jeg ser det, grunnleggende trekk.

Det som først burde bekymre Soli, og andre, er den stadig økende avstanden mellom elitene og de styrte, dvs. at selve meningen og kraften i representasjonsbegrepet forlengst er sprengt. 

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Truisme

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Å tenke globalt i dag er ikke bare tvingende nødvendig, men det eneste som har etisk bærekraft.

Dette er en truisme. 

Jeg synes du bør begrunne påstandene. 

Kommentar #11

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En god oppklaring

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har beskrevet globalismen. I dens, slik jeg ser det, grunnleggende trekk.

Derav kan det legges i boksen for Robins tankespinn og fint glemmes. Men skulle du møte en slik globalist som er skjønt enig i det du skriver som er villig til å fremstå med navn og nummer her inne så kan jeg saktens ta det skrevne ut av glemmeboksen. Jeg har ingen tro på at du klarer å finne noen bortsett fra de oppdiktede i ditt eget hode.

Kommentar #12

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Takk

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Dette er en truisme.

 for svar. - Det gleder meg at vi er såpass enige, at du ser på det jeg skriver som en selvinnlysende sannhet og overflødig påstand. (Jmfr ordet "truisme" i Store Norske)

Mette

Kommentar #13

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Rettelse

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det gleder meg at vi er såpass enige, at du ser på det jeg skriver som en selvinnlysende sannhet og overflødig påstand.

Jeg må ha hatt en kortslutning. :))) 

Det var selvsagt ikke dette begrepet jeg hadde i sinne, men et som likner - men som jeg fortsatt bare "har på tungen."

Det jeg mente å si var at det jeg siterte deg på liknet et dogme, noe man holder for å være en truisme, men som ikke er slik ved nærmere ettersyn.

Derfor ønsket jeg at du kunne utdype, underbygge disse påstander.

 

Kommentar #14

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Hehehe

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg må ha hatt en kortslutning. :)))

:))) Sant og si så skjønte jeg det (ler), men MÅTTE bare ta deg! Jeg er godt kjent med at ateister anser meg for å ha dogmer i alt jeg sier - skjønt min trosforståelse  faktisk ikke har dogmer!  - (Dogmer må knekkes som nøtter fo å kaste av seg sitt virkelige innhold) I min forståelse er filosofi og religion i ballanse - som vingene på en fugl. De utrykker seg bare på ulikt vis, jmfr våre hjernehalvdeler.

Synes vel egentlig selv, at jeg hadde kommet med en forklaring til det du siterte meg med: "FN har rett. Å tenke globalt i dag er ikke bare tvingende nødvendig, men det eneste som har etisk bærekraft" ? - Jeg føyde jo til:

"Ego-tenkingen svinger seg til et høyere nivå. - Den erkjenner at ulempene ved IKKE å tenke globalt blir enda større! Det slår tilbake på oss selv." - Verden har "blitt mindre" sier vi. Tenker vi ikke på hva våre handlinger på den andre siden av kloden medfører for beboerne, vil det slå tilbake på oss selv. - Viser ikke vi dem respekt, er det liten grunn til å forvente respekt tilbake for eks. 

Georg Henrik von Wright er for øvrig en moderne og spennende filosof.  Er du kjent med hans bøker?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Georg Henrik von Wright er for øvrig en moderne og spennende filosof. Er du kjent med hans bøker?

Ja, han leste jeg med stor interesse for ca. 20 år siden. 

Men jeg vil tro vi tolker hans tenkning annerledes. 

Kommentar #16

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Apokalyptisk!

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Globalismen er ideologien som sikter mot, ikke bare en ny verdensorden, men en samlet global verdensorden. Der skal ikke være noen utsider i den endelige fase.

Globalismen vekker til live apokalyptiske ryggmarksreflekser hos meg. Interessant og skremmende. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere