Robin Haug

127

Det danske arbeiderpartiet og humanismens Olymp

Kanskje har sosialdemokratiet tross alt fortsatt en sjanse i Danmark. Men så skal gutmenschens Olymp isoleres.

Publisert: 19. des 2015

Endelig kom bruddet
Det er enorm avstand mellom det norske og det danske arbeiderpartiet. De danske sosialdemokrater har endelig kommet seg ut av jerngrepet til De Radikale. Det er disse som i Danmark utgjør selve Humanismens Olymp.

Gruppeformann Henrik Sass Larsen har denne overskriften i dagens Politiken: «Vi vil gjøre alt for at begrænse antallet af ikkevestlige flygtninge og indvandrere. En masseindvandring – som set i f.eks. Sverige – vil økonomisk og socialt underminere velfærdssamfundets bygning.» Smak på den. 

Videre: "Så derfor står ikke alene Socialdemokratiets ledelse, men også de mange gode folk på humanismens Olymp med et ansvar i disse dage for, hvordan samfundet vil være sammensat og præget de næste par generationer. For nogle er det underordnet humanismen at bryde med velfærdssamfundet og lade typisk de dårligst stillede betale regningen i form af dårligere uddannelse, nedsættelse af mindstelønninger og markant fjernelse af offentlig service til gengæld for det maksimale antal flygtninge."

(Bilde fra Politiken ved Roar Als. Det forestiller Sosialdemokratenes partileder Mette
Fredriksen (t.v.) og Venstres utlennings, integrasjons- og boligminister Inger Støjberg som nok er hakket kvassere.)


Støre?! Stoltenberg?! Johansen?!

Tenke seg at en Støre skulle uttale noe i nærheten av dette i Dagbladet! Jeg gir meg over. Klin umulig. Stoltenberg? Unevnelig. Johansen? På en annen planet. Ikke en gang en FrP'er tåler å ytre slik ord i Norge uten umiddelbart bli trippelmassakrert av en samlet olympisk norsk presse og alle de hyggehumanistiske gutmenschen som elsker fredsideologien islam.

Sass omtaler retorikken til gutmenschen – humanistene – slik: «Når gode mennesker bliver vrede, så har de naturligvis ret til – i humanismens navn – at slynge begreber som ‘dovne’ og ‘hyklere’ efter de formastelige, eller endog trække nazikortet emeritus Heltberg fik leveret den anden dag.»

Det er rart for en nordmann å lese slik fra en høytstående sosialdemokrat. Men Sass taler ikke bare for seg selv eller i egenskap av å være gruppeformann; han taler på vegne av partiets ledelse. Han taler på vegne av det danske sosialdemokratiet: det er nok nå. De har undersøkt og regnet på det.

Vil tilbake til sosialdemokratiets kjerne
Det er ikkevestlig innvandring som knekker velferdsstaten. Kostnadene er på alle plan, fra manglende sysselsetting til kraftige utslag på kriminalstatistikkene. Ikkevestlige er svært vanskelig å integrere. Svært dyre. Sosialdemokratiet akter ikke å la selve kjerneprosjektet gå til hundene: det er velferdsstaten som er selve kjernen i sosialdemokratiet. Nå sier man at man ikke vil være del av den humanismens Olymp som gladelig utskjeller de som bruker sin fornuft, forsvarer de mest reaksjonære og menneskefiendtlige ideologiene menneskeheten har sett og knekkende likegyldig radbrekker selve fundamentet i samfunnet.

Og nei, det er ikke bare tale om ramsalte erkjennelser på det økonomiske planet; her legges ikke lenger skjul på at katastrofen ikke minst også er sosial.

Der er den! Sånn taler en ekte sosialdemokrat! Støre er rik på penger - men han er bare guttungen. Han ville i hvert fall ikke evne å uttale, som Sass, følgende:

«Og endelig er det vores analyse, at vi de hidtidige erfaringer for at integrere ikkevestlige folk i vores samfund vil stå over for en social katastrofe, når vi skal til at håndtere de mange titusinder, som meget snart skal sluses ind i samfundet.»  

Så er kompassnåla satt. Unge KrFU'ere og gamle Ap'ere må sanne at tidene er endret. De vil følge etter. Sann mine ord. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere