Arja Larsen

44

Vi kunne kalle det for et innvandringslån

Publisert: 30. okt 2015

Hvordan skal Norge finansiere flyktningestrømmene? Jeg mener at en ordning med at flyktningene  måtte betale tilbake til staten en del av kostnadene, bør vurderes, utvikles og gjennomføres.

Vi kunne kalle det for et innvandringslån. Tilbakebetalingen med renter og avdrag kunne starte når personer eller familier begynner å jobbe og få lønn. Ordningen burde gjennomføres på en fleksibel måte.

Jeg påstår at en slik ordning ville hjelpe med å løse en del problemer: Negative tanker hos mange i  den norske befolkningen mot innvandringen ville dempes, fordi det er rettferdig og riktig at ansvaret fordeles. Jeg antar at  de fleste flyktninger ville forstå at det kreves en del også av dem og at mange også vil gjerne delta i sine egne kostnader. Æren er viktig for mange, og det er nok ikke så ærefullt å ta imot så mye uten å betale for seg. Ordningen ville også dempe slike folk å komme hit som primært ønsker økonomiske fordeler.

Men veien til arbeid er lang med mange byråkratiske omveier, og derfor må det bygges en god del snarveier. Asylsøkerne burde ha plikt, anledning og rådgiving til å begynne å jobbe allerede på asylmottakene i stedet for å få alt ferdig servert.

Kommentar #1

Thomas Fjelde Krog

0 innlegg  109 kommentarer

Et lån som skal gå i arv?

Publisert nesten 6 år siden

Forslaget ditt er interessant på mange vis, men man sitter nesten igjen med flere spørsmål enn svar.

Antagelig kommer og begynner flesteparten av flyktningene som relativt resurssvake innbyggere og som minusposter i statsbudsjettet. Dette ligger nesten i sakens natur. Hva med de som ikke kommer på plussiden før etter halvannen eller to eller tre generasjoner? Skal etterkommere da "arve" lånet?

Hvis ja, skaper ikke dette et enormt klasseskille som det tar hundre(vis av) år å utjevne, og som bare vil forsterke motsetninger på sikt? Og i hvor stor grad holder vi oss inne med dette prinsippet for "våre egne" stønadsmottakere?

Hvis nei, kan jeg ikke se at tiltaket vil bringe særlig mye inn til statskassa, bortsett fra man får inndrevet litt av stønadene igjen, i form av avdrag på innvandringslån. Og dette ville igjen utviklet seg til et fattigdomsproblem som en eller annen fremtidig regjering hadde fått skylda for, og hadde måttet gjøre noe med.

Har norske myndigheter jobbet bevisst for å få fatt i de mest resurssterke flyktningene som raskt kan bidra til BNP? Jeg tror ikke jeg har hørt om noe slikt... Men i så fall ville en "tilbakebetaling" / en "egenandel" absolutt hatt noe for seg - 

Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Takk for respons, Thomas! Jeg tenker med innvandringslån et lån som for eksempel studielån: Lav rente og man betaler når man er i arbeid. Ved dødsfall annulleres lånet.

Mange flyktninger i Norge er nok resurssterke folk. De resurssterke har bedre muligheter til å flykte, de fattige må bli i sitt eget land eller flykte i naboland. Men det er viktig at prosessene går fortere så at flyktningene kan komme inn i det normale liv igjen.

Kommentar #3

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Thomas Fjelde Krog. Gå til den siterte teksten.
Har norske myndigheter jobbet bevisst for å få fatt i de mest resurssterke flyktningene som raskt kan bidra til BNP? Jeg tror ikke jeg har hørt om noe slikt... Men i så fall ville en "tilbakebetaling" / en "egenandel" absolutt hatt noe for seg -

De som taler varmt for å ta imot flest mulig snakker da sannelig om flyktningene som Norges redning. Vi vil visstnok gå en begredelig fremtid i møte uten dem. Det er, f.eks, ikke måte på hvilket foregangsland Syria har vært ift utdanning, så der bør det vel være litt å hente?

Samtidig er det underlig at det ser ut til at alle kommer innunder stønadsordninger. Er det bare fattige (men velutdannede) mennesker som rammes av krig og forfølgelse?

Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Feil spørsmål

Publisert nesten 6 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan skal Norge finansiere flyktningestrømmene?

Dette er feil spørsmål. Vi har ingen juridisk eller moralsk plikt til å ha vidåpne grenser. Og det blir feil når Per Sandberg sier vi ikke har annet valg enn å betale regningen. Vi burde bruke ressursene på å stenge grensen istedet for å la tusenvis av migranter uten sikker identitet komme til Norge. Det er ikke troverdig når Per Sandberg sier at han vil redusere asylinvasjonen på sikt. Hvis FrP virkelig hadde villet stoppe denne massive migrasjonen, hadde de stilt kabinettspørsmål, men for FrP er det viktigere å kjøre svarte biler. Vi i Demokratene kommer ikke til å sitte i regjering bare for å sitte i regjering. Bli med oss frem mot 2017!

Kommentar #5

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Dette er feil spørsmål. Vi har ingen juridisk eller moralsk plikt til å ha vidåpne grenser

"Hvordan skal Norge finansiere flyktningstrømmene?" Dette var ikke overskriften! Mitt spørsmål var om "innvandringslån". Synes du at også det er et feil spørsmål? Mitt lille bidrag var å ville drøfte en slik mulighet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere