Spaltist Espen Ottosen

Informasjonsleder Norsk Luthersk Misjonssamband

På flukt

Det er helt legitimt at norske myndigheter vurderer asylsøkeres behov, og drøfter hvor mange vårt land kan ta imot og bosette. Men som kristne enkeltmennesker er vi kalt til å vise omsorg og kjærlighet overfor alle.

Publisert: 12. okt 2015

En strøm av utlendinger har de siste månedene kommet til Europa. Noen har også funnet veien til Norge. I dette nummeret skriver Utsyn om denne situasjonen og belyser hvordan vi som kristne bør forholde oss til mennesker på flukt.

Det er mye som bør og kan diskuteres når et økende antall immigranter, asylsøkere og flyktninger kommer til Europa. For kristne er det viktig å skille mellom politikk og tro, mellom rollen staten har og vår forpliktelse som enkeltmennesker.

Et stort og variert bilde. De fleste politikere – ganske uavhengig av ståsted – mener det er viktig å finne ut hvor mange av dem som kommer til Europa som er reelle flyktninger. Enkelte hevder at vi ikke bør snakke om «flyktningkatastrofe», fordi mange av dem som kommer først og fremst er på jakt etter et bedre liv.

En begrunnelse er at de fleste som kommer er unge menn. Men kanskje er det andre forhold som fører til at det først og fremst er menn som flykter?

Et beslektet tema handler om at mange kommer til Europa ved hjelp av menneskesmuglere. Det finnes mennesker – og grupper – som tjener millioner på å hjelpe desperate mennesker til Europa. Hvor viktig er det å stanse disse gruppene?

Vi kan også spørre om det faktum at mange må betale dyrt for å komme til Europa betyr at det er de mest ressurssterke som kommer hit. Det betyr ikke at disse ikke har krav på medmenneskelighet og rettferdighet. Men det er viktig at vi ikke glemmer alle dem som lever som flyktninger – registrerte eller uregistrerte – i Tyrkia eller Libanon.

Personlig og statlig ansvar. I Matteus 5,44 sier Jesus: «Elsk deres fiender». Han oppfordrer oss til å møte vold med kjærlighet – og snu det andre kinnet til (Matteus 5,39). Dette er ord som forplikter en kristen. Men de forplikter ikke en stat på samme måte.

Samfunnet vårt ville ikke fungert hvis norske politifolk vendte det andre kinnet til i møte med kriminalitet eller forsvaret hadde som hovedoppgave å elske fiender. I Romerbrevet 13,17 forklarer Paulus at staten skal bruke maktmidler («sverdet») for å straffe det onde.

Omtrent slik må vi også tenke om forskjellen mellom hvordan en stat opptrer og hvordan kristne enkeltpersoner opptrer når mennesker flykter til Europa.

Elske våre medmennesker. Det er helt legitimt at politikere drøfter hvor mange flyktninger et land eller en kommune kan bosette, hvordan de kan finne ut hvem som har beskyttelsesbehov og tar grep for å stanse menneskesmuglere.

Så lenge det ikke finnes fri innvandring til Norge, noe ingen går inn for, er det nødvendig å finne et rettferdig system når asylsøkere og flyktninger kommer. Slike diskusjoner må også kristne politikere gå inn i.

Kort sagt: Det gir mening å tenke at norske myndigheter bør behandle flyktninger på en annen måte enn de som kommer til Norge i jakten på et bedre liv.

Men kristne enkeltmennesker skal ikke gjøre forskjell på folk: Vi er kalt til å vise omsorg og kjærlighet overfor alle mennesker.

Norske utlendingsmyndigheter bør nok sjekke om historien til en asylsøker er troverdig. En kristen har en helt annen oppgave. Vi skal – uavhengig av årsaken til at mennesker kommer til Norge – elske våre medmennesker og vise godhet mot alle.

Innlegget ble først publisert som nettleder på utsyn.no.

Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Så enkelt kan det sies

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Vi skal – uavhengig av årsaken til at mennesker kommer til Norge – elske våre medmennesker og vise godhet mot alle.

I vanlige kristnes hverdagsliv er det nestekjærligheten som er vårt felt.

Kommentar #2

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Også en Berlinmur kan være til det beste

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan også spørre om det faktum at mange må betale dyrt for å komme til Europa betyr at det er de mest ressurssterke som kommer hit.

Det er de rikeste og de mest utdannede og ressurssterke som makter å ta seg til Europa og Norge på egen hånd. Flyktningestømmen representerer altså en gedigen utarming av den befolkningen som en gang skal bygge opp igjen et fungerende sivilt samfunn i Syria og Irak.

Her er det relevant å nevne at det var byggingen av Berlinmuren som reddet Øst-Tyskland fra det sammenbruddet som landet var på vei mot nettopp pga denne type utarming.

Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Her er det relevant å nevne at det var byggingen av Berlinmuren som reddet Øst-Tyskland fra det sammenbruddet som landet var på vei mot nettopp pga denne type utarming.

Dette var en interessant vinkling!!!!!!

Det virker som om den kalde krigen er kommet så pass på avstand at vi etter hvert vil få kommentarer av denne type?

Overført til syriske forhold synes det som om Eikaas fløy ikke er fornøyd med at den syriske sivilbefolkning blir bombet sønder og sammen, men de skal mures inne først!

Kommentar #4

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Absolutt Dum

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette var en interessant vinkling!!!!!!

Det virker som om den kalde krigen er kommet så pass på avstand at vi etter hvert vil få kommentarer av denne type?

Overført til syriske forhold synes det som om Eikaas fløy ikke er fornøyd med at den syriske sivilbefolkning blir bombet sønder og sammen, men de skal mures inne først!

Den kommentaren var Absolutt Dum.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Den kommetaren var Absolutt Dum

Vel, det var du som hyllet Berlinmuren og bragte den inn som et eksempel til etterfølgelse som løsning på det syriske flyktningeproblemet. Det beste vi kan håpe på er at du faktisk innså det horrible ved din kommentar.

Kommentar #6

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Vel, det var du som hyllet Berlinmuren og bragte den inn som et eksempel til etterfølgelse som løsning på det syriske flyktningeproblemet. Det beste vi kan håpe på er at du faktisk innså det horrible ved din kommentar.

Du får se om ikke du neste gang kan klare å skrive en kommentar som er adekvat og relevant for det du kommenterer.

Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du får se om ikke du neste gang kan klare å skrive en kommentar som er adekvat og relevant for det du kommenterer.

"Også en Berlinmur kan være til det beste"

Det er altså du som mener at denne ytringen "er adekvat og relevant " i en debatt om flyktningekrisen i Syria? Min kommentar er abslolutt  "adekvat og relevant" som oppfølger til din horrible ytring! 

Kommentar #8

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
"Også en Berlinmur kan være til det beste"

Det er altså du som mener at denne ytringen "er adekvat og relevant " i en debatt om flyktningekrisen i Syria? Min kommentar er abslolutt "adekvat og relevant" som oppfølger til din horrible ytring!

Poenget mitt handlet om "brain-drain", Herstad. Om utarming av de menneskelige ressursene i en befolkning.

Kommentar #9

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Så lenge det ikke finnes fri innvandring til Norge, noe ingen går inn for, er det nødvendig å finne et rettferdig system når asylsøkere og flyktninger kommer. Slike diskusjoner må også kristne politikere gå inn i.

Har sprengt all kapasitet – ber om flyktninghjelp

Kirkenes/Finnmark (NRK): Fjellhallen transittmottak i Sør-Varanger klarer ikke å gjennomføre obligatoriske helsesjekk på alle flyktningene som kommer, og rutinene har brutt sammen.

Jeg er redd for at det kan stå over 1 mill flyktninger klar til å passere grensestasjonen på Storskog.

Vi må huske på at det er krise i på Kolahalvøya og at det er mange som vil flykte fra Putins land.

Det er allerede nesten 30% russere i Sør Varanger og mange av de er der gjennom ekteskap med russere.

Så hvis det kommer flere russere så kommer nordmenn  til å bli i mindretall altså "okkupert".

Okkupert er jo en serie som går på Tv2.

Kommentar #10

Jan Isakson

3 innlegg  93 kommentarer

Godhet uten grenser....

Publisert over 6 år siden
Espen Ottosen. Gå til den siterte teksten.
Vi skal – uavhengig av årsaken til at mennesker kommer til Norge – elske våre medmennesker og vise godhet mot alle.

Teori er en ting - den harde virkelighet er vel no annet. Grenseløst godhet  - kan være selvdestruktiv:

http://www.stavangeravisen.no/art.asp?id=80224

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere