Petter Kvinlaug

190

Kan ikke Israel få lov til å være i fred?

Muslimene har sine to hellige steder i fred. Mekka og Medina

Publisert: 6. okt 2015

Nå vil de ha sitt tredje. Muhammed var i Mekka og Medina men han var aldri i Jerusalem. Nå vil muslimene har sitt tredje område, Hvis jeg var Abraham, far til muslimer og jøder, ville jeg sagt:

"Mine barn: Nå har muslimene fått sine to hellige steder, Mekka og Medina. De skal de ha i fred. Da vil jeg at jødene skal få sitt hellige sted i fred, Jerusalem."

Hverken kristne, sekulære eller jøder har tilgang til Mekka eller Medina. La muslimene ha det i fred. Det har de. Kan ikke de la Israel og jødene få lov til å ha Jerusalem i fred?

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Vi har alle våre tanker om hvordan den ideelle situasjonen burde være. Men i øyeblikket er situasjonen alt annet enn ideell, og kan sågar raskt eskalere til noe som er langt verre enn dagens voldelige scener. Alt som behøves nå er en håndgranat som kastes på feil sted på feil tidspunkt, og store deler av den muslimske verden vil koke. En håndgranat på bedende muslimer i moskeen på Tempelhøyden, f.eks. Eller på bedende jøder ved Klagemuren. Kaoset kan iscenesettes av radikale palestinere fra Hamas såvel som av fanatiske jøder som Jehuda Glick.

Kommentar #2

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke de la Israel og jødene få lov til å ha Jerusalem i fred?

Naturligvis kan de det - den dagen jødene faller ned og tilber Allah og sier: Mohammad er hans profet. Den dagen kan jødene få lov til å ha Jerusalem.

Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, det kan det

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Eller på bedende jøder ved Klagemuren. Kaoset kan iscenesettes av radikale palestinere fra Hamas såvel som av fanatiske jøder som Jehuda Glick.

Men er det ikke bra som er overordnet målsetting?

Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

De gjør ikke det!

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Naturligvis kan de det - den dagen jødene faller ned og tilber Allah og sier: Mohammad er hans profet. Den dagen kan jødene få lov til å ha Jerusalem

En dag skal hele Israel tilbe Jesus!

Kommentar #5

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

No er tempelplassen

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hverken kristne, sekulære eller jøder har tilgang til Mekka eller Medina. La muslimene ha det i fred. Det har de. Kan ikke de la Israel og jødene få lov til å ha Jerusalem i fred?

den einaste staden i verda der jødar i følgje Talmud ikkje har lov til å setja fot. Klippedomen og Al-Aqsamoskeen står på denne staden, og i følgje ortodoks jødedom er det ei stor synd å "framskynda endetida" ved å bryta forbodet mot å opphalda seg på staden for det heilagste heilage.

Berre levittar som er rituelt reinsa i oska frå den raude kviga har rett til å opphalda seg i området der tempelet stod, og berre ypperstepresten kan opphalda seg i det mest heilage. Tempelhøgda er difor "haram" for ortodoks jødedom.

Jerusalem er ikkje ein reint jødisk by, og har aldri vore det sidan Tempelet vart knust. Alle dei tre religionane har heilage stader i byen. I ei av dei viktigaste kyrkjene i byen er det ein muslim som har nøkkelen, avdi dei ulike greinene av kyrkja stridest om reglane for bruk.

Det er all grunn til å skaffa seg litt kunnskap om historia, eigedomstilhøve, religion og liknande før ein skaffar seg litt for sterke meiningar om desse spørsmåla.

Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det kan du sikkert si....

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Det er all grunn til å skaffa seg litt kunnskap om historia, eigedomstilhøve, religion og liknande før ein skaffar seg litt for sterke meiningar om desse spørsmåla.

Jeg er en ganske enkel person Brendberg men jeg er ganske sterk i logikk.

Hva synes du om innlegget? Er ikke det rettferdig?

Jeg ser du ønsker å tåkelegge det hele. Du overgår meg i historiekunnskaper og den bruker du mot meg.

Jeg bruker en enkel logikk og du tåkelegger det hele, akkurat som Bastrup har for vane. Dere kan tåkelegge de enkleste ting! Slike "FN" folk som dere er grunnen til at konfikten vedvarer.

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
den einaste staden i verda der jødar i følgje Talmud ikkje har lov til å setja fot. Klippedomen og Al-Aqsamoskeen står på denne staden, og i følgje ortodoks jødedom er det ei stor synd å "framskynda endetida" ved å bryta forbodet mot å opphalda seg på staden for det heilagste heilage.

Problemet som ortodokse jøder har med dette skyldes at man ikke vet nøyaktig hvor det gamle templet sto (i følge Bibelen kan det ikke ha stått på Tempelplassen overhodet, men det er en annen sak). Derfor er det totalforbud for hele al-Haram-området. Man kan ikke ta sjanser. :)

Jordan har etter en særavtale med Israel det administrative ansvaret, mens Israel har det sikkerhetsmessige ansvaret.

Kommentar #8

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jerusalem er ikke nevnt i koranen

Publisert over 6 år siden

Merkelig dette - selv om byen ikke er nevnt en eneste gang i koranen, så skal denne moskees være den tredje ... hmmm.. helligste ... våpenlager?  ... tilfluktsrom og treningsrom for unge menn som ser det som sin oppgave å erte på seg IDF ...

Ikke et ord om byen i ilamske litteratur - og dette beklages selvsagte av de lærde - Dr. Ismail Raji al-Faruqi referred when he lamented: “Unfortunately, there is no Islamic literature on the subject. 

Trolig skyldes dette en sky - for å beskytte - da denne byen tydeligvis er mer hellig enn Muhammed - mer hellig enn Mekka - mer hellig enn bønn og profeter - fordi alle disse finnes synlig og lesbare i koranen, mens Jerusalem er en usynlig åpenbaring som kommer inn i konteksten mange hundreår etter.

Som politisk - og islam er jo politisk - kan alt brukes - også det vi trodde noen i islam mente var hellig - og ikke bare et geografisk område som kan benyttes til alt mulig - også som åte for provokasjoner som kan føre til Israel får f.eks. en tredje intifada og omtale i media der det er svært trangt om plassen for tiden. 

Jo, kanskje Al-Aqsa går i luften, men hvem vet som utløste det med alle disse unge menn med sine drømmer om å gjøre det virkelig store.

https://www.youtube.com/watch?v=fbe8vwT8rcU

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Tåkelegging"

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg bruker en enkel logikk og du tåkelegger det hele, akkurat som Bastrup har for vane. Dere kan tåkelegge de enkleste ting! Slike

Det du kaller "tåkelegging", er først og fremst et uttrykk for at ting som regel er mer kompliserte enn det vi ønsker de skulle være.

Og så er det jo også slik at når temaet er såkalte "hellige steder", så melder logikken pass i utgangspunktet.

Kommentar #10

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Eg reknar med at du er merksam

Publisert over 6 år siden

på at Israel/Palestina er heimlandet til 4-5 millionar palestinarar (då reknar eg ikkje med dei millionane som er flyktningar i nabolandet). Din "enkle logikk" hoppar bukk over dette. Din "enkle logikk" hoppar bukk over at den tredje viktigaste heilagdomen i islam står midt i byen. Din "enkle logikk" hoppar bukk over at du også finn den bysantinske fødselskyrkja i Betlehem, gravkyrkja og andre viktige bygningar i landet.

I følgje ortodoks jødedom er slike kyrkjer bygningar for "avgudsdyrking", og skal rivast når ein har makt nok til å gjera dette. Ein del av det ortodokse, jødiske ritualet er å be Gud "riva huset til dei stolte" når dei går forbi ei kyrkje. Kristne prosesjonar i Jerusalem blir ofte spytta på av ortodokse, jødiske studentar. Slike ting høyrer også med i reknestykket når ein diskuterer statusen til Jerusalem.

Eg har sansen for enkel logikk, og eg plar lesa kommentarane dine med interesse. Men av og til er røyndomen meir samansett enn det mange vil ha det til - og då må dette fram i lyset.

Kommentar #11

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

No meiner

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Merkelig dette - selv om byen ikke er nevnt en eneste gang i koranen, så skal denne moskees være den tredje ... hmmm.. helligste ... våpenlager? ... tilfluktsrom og treningsrom for unge menn som ser det som sin oppgave å erte på seg IDF ...

jo dei fleste sunni-muslimar at "den fjerne bedestaden" som er nemnt i suren al-Israe er tempelhøgda i Jerusalem. Og den første bøneretninga i Islam var mot Jerusalem - etterpå vart dette forandra til at Mekka vart senter for bøneretninga.

Kommentar #12

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 6 år siden


Naturligvis kan de det - den dagen jødene faller ned og tilber Allah og sier: Mohammad er hans profet. Den dagen kan jødene få lov til å ha Jerusalem.

Du kan ha mye rett her.

https://www.youtube.com/watch?v=1B5_Bv2s87M

Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja, legge i tåka!

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det du kaller "tåkelegging", er først og fremst et uttrykk for at ting som regel er mer kompliserte enn det vi ønsker de skulle være.

Og så er det jo også slik at når temaet er såkalte "hellige steder", så melder logikken pass i utgangspunktet.

Jeg har ganske tung bakgrunn innenfor matematikk og har hatt mange lærere. De dårligste av dem kunne tåkelegge de enkleste ting. De flinke gjorde alt klart.

Hvis du leser innlegget en gang til Johannessen, så vil du se at jeg snakker om Jerusalem. Så begynner noen å snakke om at man ikke vet nøyaktig hvor det gamle tempelet lå! Det er det jeg kaller for tåkelegging. Så er det sagt!

Kommentar #14

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Så begynner noen å snakke om at man ikke vet nøyaktig hvor det gamle tempelet lå! Det er det jeg kaller for tåkelegging. Så er det sagt!

Kanskje du trenger ytterligere et forbedringskurs i logikk, Kvinlaug. Det at man ikke vet hvor det gamle templet lå, skrev jeg i parentes, og tilføyde at dette var en helt annen debatt.

Det du med denne kommentaren erklærer er at du liker helst å kverulere og ikke ønsker noen saklig debatt.

I'm out.

Kommentar #15

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Takk for det Brendberg

Publisert over 6 år siden

Jeg setter pris på at du leser mine kommentarer med interesse. Det samme kan jeg si om deg men jeg er uenig. Det er vel derfor vi er her:)

Jeg tror du gikk glipp av det enkle. Du snakker om at den tredje viktigste helligdommen i islam stå midt i byen.

Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg skjønner det

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Kanskje du trenger ytterligere et forbedringskurs i logikk, Kvinlaug. Det at man ikke vet hvor det gamle templet lå, skrev jeg i parentes, og tilføyde at dette var en helt annen debatt.

Men så må vi se i øynene Gullberg, at hvis jeg ser bort fra din kommentar i parentes er det ikke mye igjen. Hva var det egentlig du ville si?

Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vel -

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ganske tung bakgrunn innenfor matematikk

Du skriver stadig om denne utdannelsen din i matematikk, Kvinlaug.  Vel og bra.  Jeg tror imidlertid du kan glemme den i denne forbindelsen.  Eller for å si det i klartekst:  Den er irrelevant her.

Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ikke ta det så tungt Johannessen

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du skriver stadig om denne utdannelsen din i matematikk, Kvinlaug. Vel og bra. Jeg tror imidlertid du kan glemme den i denne forbindelsen. Eller for å si det i klartekst: Den er irrelevant her.

Jeg prøver å komme med eksempler som folk kan kjenne seg igjen i. Det kalles for pedagogikk, eller bedre, konfluent pedagogikk!

I dette tilfellet var ikke poenget at jeg er flink i matte. Poenget var lærere. Det har alle hatt, både gode og dårlige.

Du skal ha min uforbeholdne unnskyldning for at jeg sa at jeg er flik i noe. Det passer seg ikke i vår kultur. Jeg er ganske adaptiv. I Norge er alle like flinke i alt!

Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nei, da

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg prøver å komme med eksempler som folk kan kjenne seg igjen i. Det kalles for pedagogikk, eller bedre, konfluent pedagogikk! I dette tildellet var ikke poenget at jeg er flink i matte. Poenget var lærere. Det har alle hatt, både gode og dårlige.

Jeg tar det nokså lett, Kvinlaug - men ditt konfluenspedagogiske forsøk feiler, fordi du overforenkler (banaliserer) tematikken.

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo, men.....

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tar det nokså lett, Kvinlaug - men ditt konfluenspedagiske forsøk feiler, fordi du overforenkler (banaliserer) tematikken.

Jeg er flink til å forstå kompliserte problemstillinger. For å kunne gjøre det er det viktig å dekomponere komplekse ting til enkle. For jeg forstår egentlig bare enkle ting.

I den prosessen mister jeg mange. De forstår ikke prosessen. Der er du!

Kommentar #21

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvis vi ser på denne tråden.....

Publisert over 6 år siden

Jeg har kommet med en overordnet problemstilling. Noen begynner å dekomponere dette på feilaktig vis og tillegge meg motivene. Det er ikke rettferdig!

Det eneste jeg har begått her, i tillegg til innlegget er å snakke om gode og dårlige lærere. Et bilde som de fleste kan kjenne seg igjen i. I tillegg har jeg snakket om dekomponering.

At jeg gjorde tabben å beskrive meg selv som flink beklager jeg til det ytterste.

Jeg er i Norge nå!

Kommentar #22

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

1 million dollar

Publisert over 6 år siden

Daniel Pipes - er en amerikansk historiker, skribent og poltisk kommentator.  Han utlover 1 million dollar til den som finner I offer a million dollars to anyone who finds the name "Jerusalem" (Iliya, Al-Quds, Bayt al-Maqdis), in the Koran. Metaphors, similes, allegories, allusions, deductions, and implicit references do not count (and specifically, not 17:1), only an accepted proper name referring to that city, using the standard Egyptian text. Ar-ruh al-qudus in 5:110 and 16:102 may look like Al-Quds but it means holy spirit and has nothing to do with Jerusalem

http://www.danielpipes.org/blog/2006/01/offer-1-million-for-finding-jerusalem-in-the

Kommentar #23

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
En dag skal hele Israel tilbe Jesus!

Hvem vet - om Mohammad hadde levd - kanskje han hadde bøyd kne han også.

Kommentar #24

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

:-)

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Hvem vet - om Mohammad hadde levd - kanskje han hadde bøyd kne han også.

Det er sant. Det er noe muslimer burde høre!

Kommentar #25

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
den einaste staden i verda der jødar i følgje Talmud ikkje har lov til å setja fot

Talmud er feil.

Jesus henviste ofte til "deres lov", og rakket ned på denne. Denne loven er ikke gyldig i Guds øyne.

Heldigvis er det en del jøder som ser dette, og som trasker opp på tempelhøyden. Skulle ikke de ha like rettigheter til å bevege seg? Palestinerne klager om segregering, og gjør det samme selv. Ikke bra.

Kommentar #26

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
også som åte for provokasjoner

"Hvor åte er, vil gribbene samles." Messias.

Matteus 24:28

Kommentar #27

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Ros

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg setter pris på at du leser mine kommentarer med interesse. Det samme kan jeg si om deg men jeg er uenig. Det er vel derfor vi er her:)

Jeg setter pris på dere begge to :)

Kvinlaug - jeg liker din like fram holdning og glupe og logiske rett beint ut ressonement.

Brendberg - du sier kompliserte ting så intelligent enkelt og spissfindig at, til tross for at jeg ikke alltid er enig med deg, har jeg vansker for å styre min beundring. Og det atpåtil på nynorsk. Du burde vært ambassadør for Nynorge.

Kvinlaug - du burde vært rockestjerne i Nynorge :)

Kommentar #28

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

På same vis

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Daniel Pipes - er en amerikansk historiker, skribent og poltisk kommentator. Han utlover 1 million dollar til den som finner I offer a million dollars to anyone who finds the name "Jerusalem" (Iliya, Al-Quds, Bayt al-Maqdis), in the Koran

kunne ein jo lova ein større pengesum til den som fann folkenamnet "jødar" i det gamle testamentet i ein tekst som handla om Palestina (joda - eg veit at Esters bok nyttar folkenamnet "jødar", men Esters bok foregår i Babylon).

Kommentar #29

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er sant. Det er noe muslimer burde høre!

så vidt jeg vet bøyer de allerede kne - hver fredag i moskeen.

De tror på Jesus også.

Hvem vet om ikke koranen er like missforstått som Bibelen.

Kanskje Mohammad virkelig var frelst for alt jeg vet?

Har til gode og fullføre lesingen av Koranen, og det lar vente på seg.

Gud åpenbarer det han vil åpenbare for hvem han vil, så det skulle ikke være nødvendig å lese en eneste bok for å nå frem til ham.

Kommentar #30

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Du verden for et debattnivå..

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Naturligvis kan de det - den dagen jødene faller ned og tilber Allah og sier: Mohammad er hans profet. Den dagen kan jødene få lov til å ha Jerusalem.

Den dagen jødene faller ned og sier at Mohammed er Guds profet, er de heller ikke jøder lenger men muslimer. Og dette er jo dessuten en del av mange palestineres historiske bakgrunn. Deres forfedre bodde i områdene som jøder. Mange ble kristne i de første århundreder, mens mange ble til slutt muslimer.

Kommentar #31

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Muslimene har sine to hellige steder i fred. Mekka og Medina 

Visste du at Tempelplassen ikke er mer hellig at den brukes som fotballbane.

Se:

https://www.youtube.com/watch?v=xU9CauJP4Pg

Med plass til over 10.000 troende åpnet Putin dørene til det som trolig er Europas største nye moské – i Moskva.

Muslimene skal ha hellige steder i alle storbyer. Det står at alle mennesker er egentlig muslimer, men det er ennå ikke åpenbart for dem. 

Kommentar #32

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Missforstått?

Publisert over 6 år siden

Er det en missekonkuranse her?

Jeg takker for dine kommentarer Stefan. Det er gøy med humor men nå er det på tide å få tråden tilbake til trådstarters intensjon :)

Hvem tar utfordringen?

Kommentar #33

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Den er ikke det.

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Visste du at Tempelplassen ikke er mer hellig at den brukes som fotballbane.

Jeg så videoen din Rasmussen. Takk for den.

Jeg tenkte, da jeg så, alle disse muslimene, i grupper med rompa høyest, er det dette venstresiden er fasinert av, denne struktur og adlydenhet som de alltid har savnet?

Gruppesuggesjon er noe de alltid har vært opptatt av men ikke funnet på den måten før.

Kommentar #34

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Debattnivå

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Deres forfedre bodde i områdene som jøder. Mange ble kristne i de første århundreder, mens mange ble til slutt muslimer.

Palestinernes forfedre?

Hva vet du egentlig om palestinernes forfedre?

Mark Twain skrevi i et reisebrev fra 18-hundre tallet at landet var mer eller mindre øde.

Arafat var egypter.

Mon tro om det ikke bare var Arafat som var innflytter, så da skal ikke du tilskrive dem en årtusen lang historie i landet.

Palestiner - eller filistiner - som det heter på godt norsk - er en konstruert identitet. Araberne begynte ikke å betegne seg selv palestiner før det ble stuerent foran fjernsynet i norske tv-stuer.

Kommentar #35

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du har rett i det

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Palestinernes forfedre?

Hva vet du egentlig om palestinernes forfedre?

Mark Twain skrevi i et reisebrev fra 18-hundre tallet at landet var mer eller mindre øde.

Arafat var egypter.

Mon tro om det ikke bare var Arafat som var innflytter, så da skal ikke du tilskrive dem en årtusen lang historie i landet.

Palestiner - eller filistiner - som det heter på godt norsk - er en konstruert identitet. Araberne begynte ikke å betegne seg selv palestiner før det ble stuerent foran fjernsynet i norske tv-stuer.

Palestinere er en oppkonstruert nasjon som aldri har eksistert. Talsmenn for PLO sa det rett ut at dette er kun en brekkstang for å knekke Israel. Arabere som har over 99% av halvøyen burde kunne ta imot sine egne.

Jeg har sagt det mange ganger før men jeg sier det igjen. Det var 10.000 flyktninger fra Burundi til Tanzania. Etter krigen hadde de ingenting å komme tilbake til. Eiendommene var overtatt av andre. De fikk alle opphold i USA. Begynte de å sende bomber mot Burundi? Nei de var overlykkelige over å kunne starte et nytt liv. De orket ikke å kjempe en tapt kamp for sine eiendommer i Burundi. De så fram og vant! Dette er et godt eksempel på hvordan ting skal gjøres.

Når en hel verden skal kjempe for palestineres "rettigheter" må det jo bare gå galt. De har aldri hatt en nasjon. Sr du hvor galt det er? For noens prinsipper må mange mennesker unødvendig lide!

Kommentar #36

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hva synes dere om å stoppe hele samfunnet for å feire Id?

Begrunnelsen: Vi er snart i flertall.

Se linken: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eG7DwGB59x4

Kommentar #37

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Talsmenn for PLO sa det rett ut at dette er kun en brekkstang for å knekke Israel.

Så man tager hva man haver.

Dette er det norske tv-seere faller på limpinnen for.

Det var derfor Netanyahu var så sint i sin tale for FN. Dessverre kom ikke budskapet frem - det ble heller vist en reklame hvor man sier: "Velkommen - du kom i rette tid" - og så vises damen inn for å se vulkanutbruddet mens hun nyter en kopp kaffe på avstand.

Der står Netanyahu på talerstolen i FN i Tv-ruta.

Vel, nok om reklamen.

Tilbake til "virkeligheten"

Netanyahu står på talerstolen. Det blir viet null oppmerksomhet.

Ikke rart mannen er harm.

Men - PLO gnir seg nok i hendene.

Enkel logikk forstår dette falskneriet.

Kommentar #38

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Joda,

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Netanyahu står på talerstolen. Det blir viet null oppmerksomhet.

Joda, de 45 sekundene som Netanjahu sto på talerstolen i FN uten å si et eneste ord ble viet maksimal oppmerksomhet, og vil nok heller aldri bli glemt. :-)

Kommentar #39

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
de 45 sekundene som Netanjahu sto på talerstolen i FN uten å si et eneste ord ble viet maksimal oppmerksomhet, og vil nok heller aldri bli glemt. :-)

Joda, det ble viet oppmerksomhet i Nrk. Etter å ha viet Abbas oppmerksomhet dagen før + en urix sending for å forfekte palestineres synsvinkel, ble det viet oppmerksomhet i NRK.

Således viet NRK Netanyagus tale:

45 sekunders stillhet.

Det siste innslaget på den dagen Netanyagu sto på talerstolen ble viet elgen. Det ble vist en skogenes konge som viste ræva til omverdenen. Treffende og svar på tiltale, spør du meg.

Kommentar #40

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Joda, de 45 sekundene som Netanjahu sto på talerstolen i FN uten å si et eneste ord ble viet maksimal oppmerksomhet, og vil nok heller aldri bli glemt. :-)

Stillheten som fulgte etterpå vil heller aldri bli glemt. Ære være Netanyahu for det. Fred. Hvilken tale. Serisøst - det må være en av de beste talene noensinne i FN.

Kommentar #41

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jeg har finner ikke denne talen på nettet?

Kommentar #42

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Alle må få leve i fred

Publisert over 6 år siden

Jeg stusset litt da jeg så denne overskriften:

"Kan ikke Israel få lov til å være i fred?"

Jeg forsto jo at det handlet om jødene, og min første tanke var da at det også er en del andre som bør få leve i fred innenfor Israels grenser, ikke minst de som bodde i dette området før 1948, og deres etterkommere. Alle må få leve i fred her. Og det er et stykke igjen før det kan skje. 

Derfor er det grunn til å takke Brendberg for hans klare og gode informasjon, godt hjulpet og oppmuntret av Johannessen og Gullberg. Jeg har ikke nok kunnskap om disse forholdene til å vurdere alt det som disse tre sier heller, men jeg har en klar opplevelse av at de representerer en edruelighet og innsikt som hjelper oss andre til å forstå litt mer av dette. 

Denne tråden ville ha vært ganske uforståelig for oss andre uten Brendbergs, Johannessens og Gullbergs bidrag. 

Kommentar #43

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ikke så sikker..

Publisert over 6 år siden
Stefan Hallman. Gå til den siterte teksten.
Serisøst - det må være en av de beste talene noensinne i FN.

Ikke så sikker på at det var en av de beste talene noensinne i FN, men vi kan kanskje være enige om at Netanjahu er en oratorisk begavelse som blir å regne blant verdens statslederes beste talere, og her finner vi nok også noe av  forklaringen til hans popularitet i Israel.

Kommentar #44

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Les #5 og #10

Publisert over 6 år siden

Til alle som stusser like mye som meg:

Les spesielt Brendbergs kommentarer #5 og #10 for å få innsikt i hva dette dreier seg om.  

Kommentar #45

Stefan Hallman

17 innlegg  379 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ikke så sikker på at det var en av de beste talene noensinne i FN

Aldri har en orator benyttet seg av dette "trikset"- og aldri tror jeg en annen vil prøve. Stille i 44 sekunder - det funker bare med hodet for løven av Juda.

Kommentar #46

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Du må ha en merkelig logikk Løkke

Publisert over 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden ville ha vært ganske uforståelig for oss andre uten Brendbergs, Johannessens og Gullbergs bidrag.

Innlegget i denne tråden er ganske kort. Det burde være enkelt å forstå logikken.

Så begynner du å fantasere om at de som bodde i området før 1948 må få leve i fred!

Jeg har ingenting imot dem Løkke! Du hiver deg inn i det kompliserte uten å ta fatt på det enkle!

Jeg skriver at muslimene har to hellige steder i fred og jeg mener at Israel/jødene skulle kunne ha sitt eneste i fred i stedet for at muslimene får sitt tredje. Kan vi begynne der?

Forøvrig: Jeg ser at Bredberg har komment med noe. Hvilke verdifulle bidrag har Johannessen og Gullberg kommet med i denne tråden? Jeg venter på noen gullkorn av sitater :)

Ikke det nei.

Kommentar #47

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Netanyahu - FN - tale

Publisert over 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har finner ikke denne talen på nettet?

Kommentar #48

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Tusen takk Nygaard!

Publisert over 6 år siden

Jeg har ikke sett den. Jeg skal se den i sin helhet!

Kommentar #49

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tempelhøyden/Mount Moriah

Publisert over 6 år siden

Det er ingen tvil om hvilke jøder som tar en guidet vandring over deler av tempelhøyden.  Dette er ortodokse jøder som handler i samsvar med Temple Mount Heritage stiftet i 2009 og ledet av den ikke ukjente Yehuda Glick.

Dette er ikke poltisk anlagt aktivisme, men religiøs - Our core beliefs:  "The Temple Mount, known in the Torah as Mount Moriah, is the holiest spot in the world for all mankind.

We believe that the Temple Mount should be open to people of all faiths and affiliations who wish to come and experience the spiritual meaning of this site, which is holy to everyone, not just the Jews.

We further believe that it is every Jew’s G-d-given right and privilege to come to this place, the home of G-d on our physical plane, and connect to that divine presence. It is the only place in the world where a Jew is obliged to ascend and to pray.

M.a.o. så er ikke dette noe religiøst erobringstokt, men et utrykk for at også jøder, som hele menneskeheten, har et hellig forhold til Mount Moriah.

Den siste setningen er ikke i tråd med det Brendberg har i sine litteraturtilfang.

Vårt oppdrag:  "The Temple Mount Heritage Foundation has four main aims. We seek to strengthen the connection between the people of Israel and the Temple Mount; increase awareness about the importance and centrality of the Temple Mount; encourage visits to the Temple Mount in a manner appropriate to Halacha (Jewish Law); and offer educational activities relating to the Temple Mount, including lectures, workshops, classes, and tours.

Our overall goal is to increase recognition of the importance of the Temple Mount to Jews, to Israel, and to the world at large."

http://templemountheritage.com/temple-mount-heritage-foundation-2/

Hvis vi tar oss tid til å bli med en gruppe ortodokse jøder i alle aldre og deres sikkerhetsvakter på en svært saktegående vandring inne på Tempelhøyden, så ser vi hvordan det arter seg.  Her er det ganske få mourabitouns, men de er ganske så støyende - noen vifter med koranen og jødene opptrer ganske så stille.  En heller selsom vandring, der en uten å ha satt seg inn i bakgrunnen kan  undres - er det verdt det?  Jødene bruker mobilen til å få med seg inntrykkene - som trolig er svært blandet - og som vi skjønner - de av oss som har lest innleggene til David Lindhjem - her er det rimelig god plass til mer bygging.

https://www.youtube.com/watch?v=hUSpJ5j5WNM

Legger og inn en liten snutt der det fremgår at det påpasses at jødene ikke gjør mer enn å forflytte beina - her er det en som har litt andre planer

https://www.youtube.com/watch?v=CGuHAwhuqF0

Kommentar #50

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Ortodokse jødar

Publisert over 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
M.a.o. så er ikke dette noe religiøst erobringstokt, men et utrykk for at også jøder, som hele menneskeheten, har et hellig forhold til Mount Moriah.

Den siste setningen er ikke i tråd med det Brendberg har i sine litteraturtilfang.

finst for tida i to variantar, i djup konflikt med kvarandre. Ingen av dei har "fasit", avdi jødedomen er ein religion utan sentral autoritet. Men grovt sett kan du dela denne verda i to: Dei som trur vi lever i messianske tider, og dei som ikkje trur vi gjer det.

Om vi ikkje lever i messianske tider er tempelhøgda underlagt absolutt tabu, og ingen jødar skal setja sin fot der.

Om vi derimot lever i messianske tider, skal kyrkjer, moskear og anna skrot som står i vegen rydjas bort, og det nye tempelet byggjast.

Baruch Goldstein, som drap 29 menneske i massakren i Hebron, er ein glimrande representant for dei messianske, og deira trivelege visjon for verda.

Det som skjer i Jerusalem no påverkar sjølvsagt styrketilhøva mellom desse to sidene av den ortodokse verda. Om ein lukkast med å endra status quo på tempelhøgda vil det sjølvsagt oppmuntra Goldsteins disiplar.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere