Lilli Spæren

172

Moder vår

Du som er jorden

Publisert: 18. sep 2015

La navnet vårt være Heldig,

la vår vilje skje på jorden som og i himmelen.

La oss alltid nyte gourmetmat,

og tillate oss selv å kaste alle skrupler, likesom vi unner alle andre å kaste sine skrupler.

La fristelsene strømme imot oss, uten at vi rammes av følgene det har.

For verden er vår, og makten og æren i omlag 80-100 år hvis velstanden består.

Sånn kan bønneformularet lyde når mennesket vil gjøre seg selv til gud. Er det ikke nettopp slik den lyder, den teologien som kommer nedenfra?

Kommentar #1

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Synes dette virker som en veldig from liberalteologisk hymne.

Hørte du den på TF?

Kommentar #2

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Du som er jorden

La navnet vårt være Heldig,

la vår vilje skje på jorden som og i himmelen.

La oss alltid nyte gourmetmat,

og tillate oss selv å kaste alle skrupler, likesom vi unner alle andre å kaste sine skrupler.

La fristelsene strømme imot oss, uten at vi rammes av følgene det har.

For verden er vår, og makten og æren i omlag 80-100 år hvis velstanden består.

Sånn kan bønneformularet lyde når mennesket vil gjøre seg selv til gud. Er det ikke nettopp slik den lyder, den teologien som kommer nedenfra?

Skriver den om for deg jeg.

Moder vår, vårt eneste tilholdsted i dette enorme universet

La oss ledes av fakta, kunnskap og viten vi alle har samlet inn, slik at vi best mulig kan leve i fred og harmoni.

Måtte menneskeverdet være hellig i all tid slik at vi kan  ta vare på ressursene moder jord har skjenket oss og en dag kan bosette oss på andre planeter, som vår eneste mulighet til "evig" liv.

La oss ikke ledes til å tro at det vi liker er alt som er å like, men godta at andre kan like noe vi ikke liker, for skader det ikke andre så legger vi oss ikke borti det.

Måtte ærlighet, oppriktighet og et klart hode være noe alle mennesker higer etter slik at alle kan ha det bra og det hersker fred i verden og alle kn behandle hverandre med den respekten ethvert liv innehar.

For vi lever bare en gang og vi må derfor ta vare på de livene vi har og ikke ødsle dem vekk på dumme ting.

For du moder vår, er lt vi så langt har...

Kommentar #3

Eirik A. Steenhoff

27 innlegg  461 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
For vi lever bare en gang og vi må derfor ta vare på de livene vi har og ikke ødsle dem vekk på dumme ting.

Jeg synes din versjon av bønnen var litt tyngre på labben. Kanskje skulle du forøvrig ha tenkt mer på dette verset før du brukte et kvarter av livet ditt på dette

Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Ikke hørt noe sted. 

Allikevel indirekte hver gang kristenliberale uttaler seg.

Kommentar #5

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Eirik A. Steenhoff. Gå til den siterte teksten.
Kanskje skulle du forøvrig ha tenkt mer på dette verset før du brukte et kvarter av livet ditt på dette

I lige måde :)

Kommentar #6

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Kjære mor

Publisert nesten 6 år siden

Vår mor på jorda!

Vårt navn har du gitt oss og ditt vil vi ære.

La oss ta vare på huset vi arvet.

Din vilje var lov både ute og inne.

Takk at du ga oss den maten vi trengte.

Tilgi oss vår ulydighet slik også vi tilgir dine barnebarn.

La oss ikke fristes til å glemme din generasjon.

Fri oss fra vår egens selvgodhet og hovmod.

For det var dere som bygget landet. 

Vår Skaper skal ha makten og dere litt av æren i all fremtid.

Amen. 

Kommentar #7

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Søkte og fant et anonymt skrevet dikt jeg syntes passet bedre, fri for overtro og nedrakking av de som ikke tror på påståtte entiteter.:

Kjære Moder Jord
Takk for livet som du skjenker
selv når vi din gave krenker
og din verdighet

Kjære Moder Jord
Du som bærer oss med ynde
la oss aldri mer få synde
mot din gavmildhet

La oss aldri mer få stjele
vi vil heller villig dele
alt i kjærlighet

Må nok bare innse at noen dikter blir jeg aldri  :)

Kommentar #8

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Teologien nedenfra

Publisert nesten 6 år siden

Her fikk jeg vel litt bekreftelse på hvor lav teologien hos de liberale kristne er.

Selv vil jeg fortsette med å be mitt Fader Vår.

Fader vår, du som er i himmelen!La ditt navn holdes hellig.La ditt rike komme.La din vilje skje på jordensom i himmelen.Gi oss i dag vårt daglige brød.Forlat oss vår skyld,som vi òg forlater våre skyldnere.Led oss ikke inn i fristelse,men frels oss fra det onde.For riket er ditt, og makten og æren i evighet.Amen.

Dette er Jesu egne ord fordi apostlene gjerne ville lære å be etter Guds vilje.

Kommentar #9

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Herrens bønn

Publisert nesten 6 år siden

Hvis du oppfattet #6 som "teologi" nedenfra, så må du lese den om igjen. Og kanskje grunne litt på den. Jeg tror du er litt forutinntatt, Lilli. Min kommentar var ment som en hyllest til våre jordiske mødre, og ikke som en alternativ bønn til Gud.

Dette lot jeg være å forklare, for jeg trodde det var helt opplagt! ☺

La du forresten merke til at jeg la inn et ønske om at Vår Skaper (Gud) skal ha all makt? Mens mødrene bare skal ha litt av æren. Det er mye god teologi her, skjønner du. Det er bare å se nøye etter (#6).

Jeg ber også mitt Fader vår, eller Vår Far i Himmelen, som den lyder nå. Også for meg er det viktig at dette var den bønnen som Jesus selv lærte oss. Men jeg har oppfattet at du, Lilli, i utgangspunktet har avskrevet oss "liberale" (som du velger å kalle oss) all vår kristne tro. Det er en hard dom å felle. Men den preller jo etter hvert av hos oss, når den blir gjentatt og gjentatt så ofte. Det er noe som heter "injurierende kraft". Den har du heldigvis ikke.  

Så vi legger forsatt våre liv i Guds hender og stoler på Ham. Det er også Ham dommen tilhører. 

Kommende tirsdag skal jeg tale på et eldretreff om Jesu møte med Nikodemus. Dette er ett av de møter mellom Jesus og hans samtidige, som jeg opplever spesielt fascinerende - og oppbyggelig. Det var til Nikodemus disse ordene ble sagt: "Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny." Her ligger det store håpet for oss alle, ikke sant Lilli?

Kommentar #10

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Her ligger utfordringen

Publisert nesten 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
"Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny." Her ligger det store håpet for oss alle, ikke sant

En fødsel er en gedigen overgang, fra en tilstand til en annen. Alt det gamle må bort for at det nye livet skal leves. Slik er det når vi blir fysisk født og adskilt fra livmorens rom.

Når vi fødes som troende er det like dramatisk, selv om dramatikken ikke er like synlig for det blotte øye. Når hjertet tror og munnen bekjenner at Jesus er Herre, så betyr det en oppstart på "vandringen med Herren". Det gamle er borte og se noe nytt er blitt til. Da legger vi av oss vår gamle Adam og søker å bli Kristus lik. Da skal vi som Paulus sier, være bevisst at vi har startet på et løp og har en seierskrans i vente.

Spørsmålet som angår den nye fødsel fordrer at det finnes en kirke og en menighet som kan ta imot og veilede til den fulle sannhet. Her ligger folkekirken sørgelig an, spør du meg, for den er salfattig og i ferd med å bli mørklagt.

Kommentar #11

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Ja, tar du utfordringen?

Publisert nesten 6 år siden

Din kommentar (#10) består av tre avsnitt. Jeg gir min fulle tilslutning til de to første. Men det tredje viser at du ikke har tatt til deg noe av det jeg sier i min kommentar (#9). Jeg er visst med i en kirke som det etter din mening ikke er noe håp for. Jeg kan umulig være født på ny eller ha håp om å bli det. Du antyder ikke på noen måte at jeg kanskje kan dele din utlegging av ordet om å bli født på ny. Det finnes ikke noe i det du skriver som åpner for at vi har noe felles, vi som tror, i alle fall ikke du og jeg.

Tror du i det hele tatt at jeg har noen som helst forutsetninger for å kunne holde den talen på tirsdag? Eller vil du heller steppe inn og gjøre det for meg? Tar du den utfordringen? 

Kommentar #12

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Du kan jo stille spørsmålet

Publisert nesten 6 år siden

Er folkekirken i stand til å veilede troende til den fulle sannhet?

Er folkekirken bærer av evangeliets salt og kraft?

Hva mener du er essensen i fortellingen?

Og hva mener du dette betyr for oss som troende i dag?

Hva ville du sagt til Nikodemus om han spurte deg?

Det går an å preke om dåpens viktighet i denne fortellingen. Det går også an å si noen ord om trosopplæringsprogrammet.

Det jeg brenner litt for er den ramsalte utfordringen til omvendelse og etterfølgelse som også ligger i teksten.

Vi vet ikke så mye om hvordan det gikk videre med Nikodemus. Kanskje gikk det likedan med ham som den rike unge mannen som takket nei til etterfølgelse fordi han syntes at Jesus krevde for mye.

En andakt kan være god om det står noen ubesvarte spørsmål avslutningsvis.

Det er spennende å lese i bibelen. Spennende å se hva vi kan få øye på når vi ber Gud om visdom. Det står forresten i bibelen at Gud vil gi visdom til alle som ber om det. Det er håpefullt for både deg og meg.

Lykke til med andakten og dypdykket i Guds store mysterium.

Kommentar #13

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Nikodemus

Publisert nesten 6 år siden

Takk, nå er vi på talefot. Det gleder meg!

Du sier at vi ikke vet så mye om hvordan det gikk videre med Nikodemus. Men vi vet faktisk litt. Det er grunn til å tro at det gikk bedre med Nikodemus enn med den unge, rike mannen. (Skjønt vi vet ikke noe om den unge mannen heller, han kan jo ha kommet på bedre tanker senere, akkurat som den bortkomne sønnen gjorde.)

Det var Nikodemus som forsvarte Jesus i det høye råd rett før korsfestelsen: "Vår lov dømmer vel ikke en mann før han er blitt forhørt, og en vet hva han har gjort?" (Joh. 7, 51). Og da Jesus ble gravlagt, var det Nikodemus som svøpte ham i linklær med velluktende salve, slik skikken var blant jødene (Joh. 19, 39). Dette ville ingen motstander av Jesus ha gjort. Så vi kan nok regne med Nikodemus blant de troende i den første kristne kirken! 

Jeg har lyst til å svare på ett av dine spørsmål, nemlig "hva ville du sagt til Nikodemus om han spurte deg?" Til det vil jeg si, at hvis jeg hadde møtt Nikodemus, så ville det ha vært jeg som spurte ham. For han var svært godt skolert. Han var skriftlærd. Han var medlem av det høye råd. Han var fariseer. "Du er en lærer for Israel", sa Jesus om ham. Hvis vi skal sammenlikne Nikodemus med noe i dag, så kan han kanskje sammenlignes både med en professor og en biskop. I et møte mellom oss ville det altså ha vært jeg som stilte spørsmål til ham. 

Takk for dine gode ønsker. God helg! ☺

PS: Ellers kan jeg fortelle deg at Åpen folkekirke har gjort det bra, i alle fall her på Østlandet. De har antakelig fått 70 - 80 % av stemmene ved bispedømmerådsvalget. Jeg kan trøste deg med at det er solide, troende mennesker som har blitt valgt inn, selv om vi ikke helt kjenner personkabalen ennå. Heldigvis får den andre lista også noen inn. Det hadde vært trist om det bare ble den ene lista, ikke sant?

Kommentar #14

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Nei

Publisert nesten 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det hadde vært trist om det bare ble den ene lista, ikke sant?

Det er ikke trist om de konservative trekker seg. Det bør absolutt bli et realt skille og jeg håper folk har mot til å følge sin overbevisning. Så får også de liberale frie tøyler til å utfolde sin ideologi uten festbremsene. Det er da bare bra.

Vi velger forskjellge veier og det må vi bare akseptere.

God helg til deg:)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere