Kjell Nødland

9

Holocaust og profetier

Oppfyllelse av profetier i GT

Publisert: 14. sep 2015
Har gjennom tidene vært et stort stridsspørsmål. Jeg holder selv på å lese GT og har kommet til Danielsen bok. Jeg.har ikke funnet noe som profeterer Holocaust, men mye i GT som handler om at jødene blir straffet pga sine synder og dyrking av andre guder. Kan Holocaust i denne settingen tolkes som Guds straffedomstolen mot jødene?
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Verre enn som så..

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
Kan Holocaust i denne settingen tolkes som Guds straffedomstolen mot jødene?

Vi har faktisk noen gode og velmenende kristne blant oss som i fullt alvor tror at Gud står bak hele Holocaust for at staten Israel skulle opprettes. De hører til i gruppen som tror at Gud sto bak Utøya ,Alexander Kielland-ulykken og tsunamien i Thailand 2004 m.m.

Ikke rart at Guds navn spottes blant "hedningene", for å bruke bibelske termer.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Danielsen?

Publisert rundt 6 år siden

Dersom du begynner å lure på om Holocaust var en "guddommelig" straff, bør du kanskje holde deg unna profetiene i GT.  For øvrig:  Danielsen er uansett uskyldig.

Kommentar #3

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Daniel Danielsen

Publisert rundt 6 år siden
Jeg mener ikke at Holocaust er Guds straff. Det virker for meg som at GTs Gud kunne pønske på noe i den retning? Han sendte tross alt Den store flommen!
Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det tveeggede sverd?

Publisert rundt 6 år siden

Kjell Nødland:

Jeg holder selv på å lese GT og har kommet til Danielsen bok. Jeg.har ikke funnet noe som profeterer Holocaust
______________________________

Da har du kanskje ikke kommet til Dan.9.27 ennå? På motbydelighetens vinger
kommer han som ødelegger, helt til utslettelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv. (Holocaust = brennoffer, se Luk.12.49-50 og Åp.20.7-10) Det ser nok fortsatt ut som en profeti?

Kommentar #5

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Danielsen 2

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
og har kommet til Danielsen bok.

Håper Hr. Danielsen er oppmerksom på dette og kommer med en avgjørende kommentar.

Kommentar #6

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Det tveeggede sverd

Publisert rundt 6 år siden
Mener du de 3 bibelstedene henspiller på Holocaust? I tilfelle, er da Holocaust Guds straffedom?
Kommentar #7

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Hør!

Publisert rundt 6 år siden

Herved profeteres at herværende profet ikke har fått noen profetier i den retning. Men jeg skal heve basunene og ber kjerubene akkompagnere dersom det skulle vederfares meg en slik vederfarelse.

Med full bemyndigelse

Herr Danielsen, konstituert profet

 

Kommentar #8

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Det var

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
ikke har fått noen profetier i den retning.

veldig betryggende, med ønske om en rolig kveld.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bemyndigelsen

Publisert rundt 6 år siden

Arne D.Danielsen:

Med full bemyndigelse

Herr Danielsen, konstituert profet
__________________________________________

Enhver profet har herredømme over sin profetånd,

Signert 1. Korinterprofet 14,32

Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfulgte?

Apostelhestenes gjerninger 7,52

Men han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette hans livsfrukt på hans trone 2.30

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Krigen i himmelen

Publisert rundt 6 år siden

Kjell Nødland:

Mener du de 3 bibelstedene henspiller på Holocaust? I tilfelle, er da Holocaust Guds straffedom?
__________________________________________

Vel, det er vel Satan som kastes ut da krigen i himmelen begynner? (Åp.12.7) Og da består ikke riket hans (Luk.11.18) og da har jo det tveggede sverd fått sin betydning i Jes.45.7 og 2.Kor.11.14

Kommentar #11

Kjell Nødland

9 innlegg  116 kommentarer

Humre humre

Publisert rundt 6 år siden
Mye godt humør her ikveld? Men fra spøk til revolver! Hva mener herrene?
Kommentar #12

David Lindhjem

30 innlegg  264 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Nødland. Gå til den siterte teksten.
Har gjennom tidene vært et stort stridsspørsmål. Jeg holder selv på å lese GT og har kommet til Danielsen bok. Jeg.har ikke funnet noe som profeterer Holocaust, men mye i GT som handler om at jødene blir straffet pga sine synder og dyrking av andre guder. Kan Holocaust i denne settingen tolkes som Guds straffedomstolen mot jødene?

Du finner ingenting i Daniels bok om det som skjedde i Tyskland. Guds folk har opp gjennom hele historien blitt forfulgt, også i dag. Jødehatet tiltar i dag og det vil det gjøre helt frem til Jesus kommer tilbake.

Det er bestandig djevelen som står bak. Han har fra tidenes morgen forsøkt å stoppe Guds store frelses plan som går via Israel, derfor er jødene det mest forhatte folkeslag i verden.

Prosessen rundt Israels gjenopprettelse førte til en intens mobilisering fra Satans side. Profetienes oppfyllelse skulle forhindres.Og den Onde brukte da nazistenes rike som sitt fremste redskap i forsøk på å utrydde alle jødene på jordens overflate.

Adolf Hitler inngikk en allianse med han som regnes som grunnleggeren av den palestina-arabiske bevegelsen. Stormuftien av Jerusalem, Hajj amin al Husseini, var en av Hitlers ivrigste partnere i gjennomføringen av den endelige løsningen.  

Du kan lese mer om dette her


Kommentar #13

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Gjentar man løgnen ofte nok..

Publisert rundt 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Adolf Hitler inngikk en allianse med han som regnes som grunnleggeren av den palestina-arabiske bevegelsen. Stormuftien av Jerusalem, Hajj amin al Husseini, var en av Hitlers ivrigste partnere i gjennomføringen av den endelige løsningen.

"Gjentar man løgnen ofte nok, blir det en sannhet," er et kjent ordtak som visstnok er tilegnet Hitlers propagandaminister Josef Göbbels, selv om det er tvilsomt at det er han som sto bak det. I alle fall er de fleste pro-israelere / anti-palestinere godt kjent med påstanden som Lindhjem her kommer med.

Nylig kom det ut en helt spesiell bok om Hajj Amin al-Husseini av Barry Rubin og Wolfgang Schwanitz, som i utvetydige vendinger hevder at stormuftien av Jerusalem hadde det fulle ansvaret for massedrapene på jødene under Holocaust, og at uten stormuftien - og ham alene - ville ikke Holocaust ha funnet sted. Nazistene selv hadde imidlertid ikke annet enn den dypeste forakt for al-Husseini.

Sagt med andre ord: Palestinerne har skylden for Holocaust.

Rubin og Schwanitz går videre i denne tankerekken med at al-Husseini var selve arkitekten bak selve Holocaust gjennom sin makt over og innflytelse på Hitler og hans lakeier.

Men hvor har Rubin og Schwanitz hentet denne informasjonen fra? Jo, fra tidligere tjenestemann i nazistenes utenriksdepartement, Fritz Grobba. Men forfatterne har flere historier å fortelle om al-Husseini: Han protesterte til Himmler på at 10.000 jødiske skolebarn skulle frigis fra nazi-leire; han besøkte utryddelsesleiren i Auschwitz; han besøkte Himmler i Ukraina. I boken kan man også lese sitater fra samtaler mellom al-Husseini og nazioffiserer, hvor sistnevnte uttrykker sin beundring for islam. Ja, sågar et sitat fra Hitlers selvmordsbrev som sier at "Det tredje Rikets arabiske og islamske allierte hadde akkurat begynt på det som ville bli den lengste krig av alle."

Kort sagt: Mange av påstandene om stormufti Hajj Amin al-Husseini kommer fra tvilsomme nazi-kilder, og at man må påregne at nazistene var like flinke til å lyve her som på alle andre områder.

Stormuftien var neppe noen venn av jøder, men han var kun i nazistenes øyne en nyttig idiot. Og ved å legge hele eller deler av skylden for jødeutryddelsen på al-Husseini, så er man langt på vei til å samtidig frikjenne nazistene.

Kommentar #14

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
David Lindhjem. Gå til den siterte teksten.
Det er bestandig djevelen som står bak.

Tror Jehova stod bak dette: 

Så sier Herren over hærskarene: Jeg krever amalekittene til regnskap for det de gjorde mot israelittene da de dro opp fra Egypt. De sperret veien for dem.  3 Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

Kommentar #15

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ateistisk

Publisert rundt 6 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Tror Jehova stod bak dette:

cherry picking ja.

Kommentar #16

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Er det teistisk cherry picking som ligger bak uttalelsen: "Det er bestandig djevelen som står bak." da eller?

Hvorfor er det kun de gode bitene i denne boka som blir trukket frem? Hvorfor ikke forholde seg til de grusomste bitene også og ikke bare unnskylde og bortforklare dem?

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ateistisk?

Publisert rundt 6 år siden

Magnus Leirgulen:

Ateistisk
cherry picking ja.
_______________________________

Åp.2.20 Men dette har jeg imot deg: Du tåler denne kvinnen Jesabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer.

Note : Jesabel: symbolsk navn på en person i menigheten. Jf. 1 Kong 16,31; 21,25; 2 Kong 9,22. Tilhengerne hennes betegnes som «de som begår ekteskapsbrudd med henne» (v. 22) og som «barna hennes» (v. 23).

- Eller: Kjært barn har mange navn?

Matt.18.7: Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!

Kristen frihet og hensynet til de svake (1.Kor.8.1f) og Avgudsoffer (Jesabel ovenfor)

Når det gjelder kjøtt som har vært ofret til avgudene, er det nok slik at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør hovmodig; det er kjærligheten som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han ennå ikke forstått det slik han burde. Men den som elsker Gud, er kjent av ham.  Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

Kommentar #18

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Er det den logiske feilslutningen "cherry picking" du viser til?

I så fall tar du feil. Det finnes mange ekspempler på at Jehova oppfordrer og medvirker til drap i GT. I så måte er det jeg viser til noenlunde representativt for hans karakter.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det var ingen tilintetgjørelse

Publisert rundt 6 år siden

Leif Gullberg:

Nylig kom det ut en helt spesiell bok om Hajj Amin al-Husseini av Barry Rubin og Wolfgang Schwanitz, som i utvetydige vendinger hevder at stormuftien av Jerusalem hadde det fulle ansvaret for massedrapene på jødene under Holocaust, og at uten stormuftien - og ham alene - ville ikke Holocaust ha funnet sted. Nazistene selv hadde imidlertid ikke annet enn den dypeste forakt for al-Husseini.

Sagt med andre ord: Palestinerne har skylden for Holocaust.
_____________________________________________________

Det har aldri vært noe holocaust som egentlig betyr ha-shoah (hebraisk השואה, tilintetgjørelse) Det strøk med ca 6 mill. jøder, det er ingen tilintetgjørelse av jødene, men et godt forsøk. Men det blir omtalt som om det var det. Kilde wikipedia.

Tilintetgjørelsen er nevnt i Dan.9.27, men også som et tveegget sverd (som har egg på begge sider), når det slår ned sin fiende, vil sverdet på sin retur treffe ham selv, beskrevet i Salm.7.12-17:
Gud er en rettferdig dommer, en Gud som alltid kan bli harm. Om noen ikke vender om, vil han slipe sverdet, spenne buen og sikte, gjøre sine dødelige våpen klare og sette fyr på sine piler.
Se, den som er svanger med urett, har unnfanget ugjerning og føder løgn.Han graver et hull og gjør det dypt, men faller selv i den graven han gravde.Hans ugjerning rammer hans eget hode, sin egen råskap får han i skallen.

Allerede nevnt i 1.Mos.3.14-15:Da sa Herren Gud til slangen: «Forbannet er du, utstøtt fra alt fe og alle ville dyr fordi du gjorde dette. På buken skal du krype, og støv skal du spise alle dine levedager.Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl.» (Viser til Rom.16.20, Heb.2.14 f, Joh.3.8, Åp.12.4)

Forklart hos Joh.3.14:Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp. (Melkisedek, Heb.7.3 Han er uten far og uten mor og har ingen ættetavle)
Illustrert som Adam i 1.Kor.15.22

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

En liten feil snek seg inn her

Publisert rundt 6 år siden

 (Viser til Rom.16.20, Heb.2.14 f, Joh.3.8, Åp.12.4)
____________________________________________

Det skal være 1.Joh.3.8 - totalt sett ser henvisningene fra 1.Mos.3.15 slik ut:

Rom.16.20: Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Heb.2.14 f: Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. (Gal.3.16,29)

1.Joh.3.8: Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.

Åp.12.4: Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.

Kommentar #21

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Nei

Publisert rundt 6 år siden

Til Kjell Nødland

Svaret på ditt spørsmål i hovedinnlegget er nei!


Kommentar #22

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Svaret på ditt spørsmål i hovedinnlegget er nei!

Enig. Nei!

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Svaret på spørsmålet er nei

Publisert rundt 6 år siden

Så samstemte vi var nå da? ;-)

Kommentar #24

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så samstemte vi var nå da? ;-)

Ja! ;-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere