Lilli Spæren

172

SOS Flykninglandsbyer, en idè til våre politikere?

Jeg har en drøm

Publisert: 28. aug 2015

Jeg ønsker at Norge skal bygge ut SOS Flyktninglandsbyer på bygdene våre, steder der folk kan bo i små enheter sammen med norske verter som hjelper dem i det daglige og bidrar til at de integreres og sosialiseres til det norske samfunnet.

Jeg drømmer om at det skal finnes en liten butikk, en liten barnehage og en liten skole i Flyktninglandsbyen og at disse virksomhetene skal drives av norske verter i samarbeid med beboerne i Flyktninglandsbyen.

Jeg drømmer om at beboerne skal få bo der til de får permanent oppholdstillatelse og er klare for å leve et liv i det norske samfunnet på andre måter.

For det første kan vi ved å utvikle SOS Flyktninglandsbyer hjelpe våre nye landsmenn til å få en myk start og en omsorgsfull overgang til landet vårt som kan forhindre utvikling av ensomhet og psykiske lidelser.

For det andre kan vi bosette bygdene våre under trygge og ordnede forhold.

For det tredje kan vi tilby nye arbeidsplasser.

For det fjerde kan vi bygge fredsarbeid ved å forebygge etniske og religiøse konflikter.

Jeg håper at det finnes noen politikere som leser dette innlegget, for denne drømmen tror jeg på :)

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Inspirerende

Publisert rundt 6 år siden

Det er inspirerende å se det norske engasjementet med å motta flyktninger som nå har kommet seg over grensen til oss og vil bli her på ubestemt tid. Det vitner om at nordmenn fortsatt er et generøst og hjelpsomt folk.

Men jeg kan ikke fri meg helt fra tanken om at årsaken ligger i mediareportasjene om de traumatiske forholdene flyktninger opplever når de kommer seg til Europa etter en strabasiøs ferd til sjøs, og spørsmålet blir om vårt engasjement blir like stort når kameraene og mikrofonene er fjernet fra Sør-Europa og retter fokus mot andre drama som måtte utspille seg et eller annet sted på kloden.

Kommentar #2

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Fremmedkulturelle enklaver

Publisert rundt 6 år siden

Jeg tillate meg å trykke et revidert innegg, en ca halvt  år gammel ide som ikke ligger så langt unna Lilli Spærens tanker, men som kjennes enda mere naturlig nå som r flere milioner migranter og flyktninger trykker på Europas grenser.

Vi skal ta inn  syriske flyktninger. Et assortert utvalg av mennesker med forskjellige gode egenskaper og kvalifikasjoner.  De skal ikke integreres, men nyte godt av norsk velferd hva gjelder helse og husvære.  Og økonomi til levnedsmidler og annet. De skal ikke forespeiles norsk statsborgerskap. De skal leve i et avgrenset eget samfunn, praktisere egen kultur og egen religion.  En ghetto så og si, om jeg tør å  printe ned et så belastet ord.  De skal ha egne skoler for barna, syrisk kultur gjelder på alle hold.  Samfunnet skal utvikles til å bli en menneskelig elite av syrere som skal danne en del av kjernen i det demokratiske samfunnet som må skapes der nede, når den siste islamist er død.  Forhåpentligvis om ikke så mange år.  Ungene som kommer blir på denne måten blir ikke en del av norsk kultur hvis skjebne kan gråtes over når de vender tilbake til et fritt Syria sammen med foreldrene. 

5000 mennesker står på venteliste for å bli plasert i kommuner som hverken har husrom eller arbeide/skoler å tilby. 20.000 nye ( nå svært aktuelt) vil gjøre problemet  større, svært mye større.  Det er ennå et stykke til Sveriges kriminelle ghettoer, ca 20 av dem, der politiet ikke har makt over mafiaen. Slik vil vi ikke ha det.  Vi  tror også  at mange islamister vil lure seg med. For jeg regner dem ikke som uintelligente. Ved å skape et eget syrisk minisamfunn få vi også bedre kontroll med dette, både eksternt og internt.  Utopi ?  Ordet er fritt.

Kommentar #3

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Tyskland følger ikke Dunlin avtalen lenger. Dette er alvorlig og kan bety at det vil være flere  land som bryter avtaler i EU. Det kan være slutten på Schengen avtalen og at hvert land steger sine grenser med passkontroll. Det kan også være mulig at noen land vil opprette soner som foreslått her.

Kommentar #4

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Ved å skape et eget syrisk minisamfunn få vi også bedre kontroll med dette, både eksternt og internt. Utopi ? Ordet er fritt.

Jeg vet ikke helt hva du mener med din kommentar, men mitt innlegg er ikke ment som en måte å kontrollere og segregere noen på.

Jeg tenker at likesom SOS barnelandsbyer kan hjelpe barn til en stabil og forutsigbar oppvekst, slik kan kanskje også en lignende modell være god for våre nye landsmenn i en periode. Asylmottak fungerer ihvertfall ikke veldig bra.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Tyskland følger ikke Dunlin avtalen lenger. Dette er alvorlig og kan bety at det vil være flere land som bryter avtaler i EU. Det kan være slutten på Schengen avtalen og at hvert land steger sine grenser med passkontroll. Det kan også være mulig at noen land vil opprette soner som foreslått her.

Schengen vil nok bestå. For tiden vurderer Tyskland å ta i bruk enkelte unntaksbestemmelser, særlig den om at asylanten hører hjemme i førsteland. Dette skjer fordi man ikke kan ha en trafikk av flyktninger frem og tilbake og fordi fx Italia har latt flyktninger slippe gjennom for å bli førstegangsregistrert fx i Tyskland i stedet. Med tiden vil alt falle tilbake til normalen med fri bevegelse over landegrensene. Denne normen er først og fremst beregnet på EU-borgere og ikke skarer av fremmede fra andre kontinenter. Derfor denne vrien fra Tysklands side akkurat nå. 

Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker at Norge skal bygge ut SOS Flyktninglandsbyer på bygdene våre, steder der folk kan bo i små enheter sammen med norske verter som hjelper dem i det daglige og bidrar til at de integreres og sosialiseres til det norske samfunnet.

Jeg drømmer om at det skal finnes en liten butikk, en liten barnehage og

Jeg synes du har en god idé. Jeg har tenkt på hvordan man praktisk kan ta i mot så mange som det nå kan tenkes å bli, og jeg tror man kan benytte planer som sikkert allerede eksisterer for evakuering av norske borgere. Direktoratet for sivil beredskap har sikkert planer for hvor man skal gjøre av befolkningen i store byer om en katastrofe skulle skje. Tilsvarende kan man benytte seg av de samme virkemidler for å skape overnattingsplasser og forpleining inntil mer permanent husvære kan skaffes. Da kan din idé komme til anvendelse på en god måte.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere