Kristoffer Hansen-Ekenes

4

Foreldrenes mandat i opplæringen

Hadia Tajik (Ap) og Jan-Olav Henriksen går i VL for langt i sin kritikk av religiøse grunnskoler. De bør i stedet anerkjenne verdien av trygghet på eget standpunkt i møte med andre.

Publisert: 24. aug 2015

De to skal ha ros for sin omsorg for skandinaviske fellesverdier i et pluralistisk Norge. At man ønsker at skolen skal være et virkemiddel for å fremme slike verdier er ikke til å undres over. Den manglende forståelsen for foreldrenes mandat i opplæringen er derfor påfallende. 

Foreldrene er ansvarlige for opplæringen av sine barn. Det er deres mandat. En kritkk av religiøse friskoler er dermed også en kritikk av valgene foreldrene gjør. Med Opplæringslova er det gitt anledning til å selv undervise barna i hjemmet. De langt fleste foreldre - både kristne og andre - sender barna til offentlige skoler. Det forteller at i det store og det hele er foreldrene fornøyd med måten staten forvalter mandatet på. Jeg tror ingen ønsker at dette skal endres radikalt.

At enkelte foredre velger å sende barna på ulike ikke-statlige skoler er grunnet i bevisst relfeksjon. Det kan være pedagogiske, økonomiske, psyko-sosiale, praktiske eller økonomiske overveielser som ligger til grunn. Dette representerer ingen trussel mot fellesskolen. Også "rene" kristne skoler (om slike virkelig finnes), er et legitimt og velberettiget supplement i lys av hvordan foreldrene rent faktisk forvalter sitt mandat. 

Foreldre som ønsker å oppdra og lære opp barna i en bestemt tro er i sin fulle rett til å velge skolegang i tråd med dette. De fortjener honnør og støtte fra alle som er opptatt av Norges ve og vel. Gjennom å oppdra bevisste og trygge barn, tilfører disse foreldrenes valg samfunnet en ressurs. Trygghet på eget standpunkt truer ikke samfunnet - det former det.  

Kristne friskoler, og andre, er sammen med den offentlige skolen viktige bidragsytere til nettopp dette. Tajik og Henriksen bør være de første til å anerkjenne det. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere