Tor-Olav Foss Baldersheim

78

Syria – Forhindring av folkemord må telle med når flykninger velges ut

Dersom Al Nusra fortsetter fremgangen kan alternativet for særlig alawittene bli massakrer eller flukt ut av Midt Østen. Da blir valget vi stilles overfor ikke om hvordan vi kan utnytte ressursene best, men om å forhindre folkemord.

Publisert: 2. mai 2015

Av Syrias mange flyktninger og er det mange som er internt fordrevet og mange som nå befinner seg i naboland som Tyrkia, Libanon og Jordan. I tillegg er det mange som ennå ikke har flyktet, men som vil kunne komme i fare om krigen nærmer seg deres områder. Felles for både flyktninger og de bofaste er at utsiktene til å kunne vende tilbake til livet de hadde før, i stor grad avhenger av utfallet av borgerkrigen.

Krigen, mellom alawitter og sunnier, er av mange beskrevet som en utmattelseskrig. Sunniene har større befolkning og mektigere støttespillere, derfor er det grunn til å forvente at de vil vinne på sikt. De har også hatt en del viktige seire i det siste, som urovekkende har kommet gjennom grupper som Al Nusra.

Skulle denne gruppen fortsette fremgangen, og det ikke skjer noen inngripen i kystområder som Latakia i vest, der alawittene dominerer, bør man begynne å tenke på konsekvensene. I en reportasje som ble vist på TV for noen år siden, var slagordet: «de kristne til Beirut, nusayriene (alewittene) til graven». Bak det ligger mer enn at alawittene er Assads folk, mens de kristne mer synes å være på siden av konflikten. Det ligger også en religiøs dimensjon, ettersom alawittene historisk ofte har vært regnet som kjettere. I normale tider hadde det kanskje betydd mindre, men tatt i betraktning hva som skjedde med yesidiene i Irak og hvem de ledende opprørsgruppene nå er (Al Nusra, ISIL), bør det ikke tas lett på.

Et scenario der de kristne flykter retning Libanon eller vestover, mens alawittene utsettes for folkemord i de store byene og i Latakia, er ikke utenkelig. Uten militær intervensjon for å forhindre det, i krigens sluttfase, vil eneste alternativ for mange være varig flukt ut av Midt Østen.

Kommer vi dit blir ikke spørsmålet om å hva vi skal gjøre for personer som er trygge i begredelige flyktningeleire, der valget står mellom å ta et mindre antall permanent til Norge, eller sette penger til side for hjelp i leirene og for gjenoppbygging i fremtiden for et større antall, men om det som helt grunnleggende går på å redde liv.

Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Tor-Olav Foss Baldersheim. Gå til den siterte teksten.
Dersom Al Nusra fortsetter fremgangen kan alternativet for særlig alawittene bli massakrer eller flukt ut av Midt Østen. Da blir valget vi stilles overfor ikke om hvordan vi kan utnytte ressursene best, men om å forhindre folkemord.

Før borgerkrigen levde mange i relativ fred med regimet. Når det først oppsto strid er det svært vanskelig å bli enige uten at et hvert levende kre i en opprørers familie er utryddet, helt ned til spedbarnsstadiet. Det er all mulig grunn til å se på Syria som en arena for et folkemord under utvikling. 

Nå kan vi velge å ta i mot kristne. Med tiden kan det oppstå en situasjon hvor man må innrømme rettigheter til folk som har stått på regimets side, og de vil ha minst like godt folkerettslig krav på asyl som de som de tidligere forfulgte har allerede. 

Krig er djevelske greier. 

Kommentar #2

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Hvilken konfesjon de man måtte velge å ta inn, er ikke det som er viktig, for min del. Jeg bare merker at min normalt lave entusiasme for å skulle ta imot mange flyktninger, hvis de kan avhjelpes andre steder, forsvinner når jeg ser det som skjedde med yezidiene. Da går det fra å være et problem som jeg håper andre land tar, til noe som akutt må tas tak i.

Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg tror ikke at noen egentlig har en sterk tall-fetish mht hvor mange flyktninger som kan komme til Norge. Umiddelbart kan det virke mest logisk å plassere de 2500 som kommunene ikke har plassert enda først. De partiene som har lekt med tall i denne sammeneheng har sikkert også ordførere som har vært lite villige til å plassere allerede eksisterende flyktninger. 

Men, det er nå så, det jeg egentlig ville si er at jeg tror flyktningene er best hjulpet og for en billigere penge der de er, men det er likevel slik at en del ikke vil være returnerbare og vil måtte bo mange år eller resten av livet i utlandet fordi det ikke vil finnes rom for dem i Syria. Sannsynligheten for at de noen gang vil kunne bli trygge i hjemlandet i løpet av sin levetid er liten. Disse må plasseres andre steder enn i nabolandene også. Da er Europa et ok valg.  

Kommentar #4

Tor-Olav Foss Baldersheim

78 innlegg  1162 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Det er to problemstillinger, slik jeg ser det. Det ene går på de millionene som er i leire i naboland på ubestemt tid, men de er nå i hovedsak trygge, med forbehold om at Libanon ikke får problemer.  Disse trenger bistand, men det er ikke kritisk for dem å forlate Midt Østen.

Det andre går på ren overlevelse. Det var på nyhetene nå at 300 yazidier var massakrert i Irak og det har kommet tilsvarende nyheter om alawitter i Syria de siste dagene. Trolig vil de religiøse minoritene få tøffest kår, skulle de klare å komme i eksil i nabolandene også, ettersom særlig Tyrkia, men også Jordan, aktivt støtter motparten.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere