Tore Holte

15

Alkoholen er en stor samfunnsbyrde

Publisert: 26. jul 2009

Bente Levisen hadde en fin bloggpost om Alkohol nylig, og siden jeg føler jeg har en del å tilføre så lager jeg en egen post basert på en kommentar til henne

Den eneste forskjell på alkohol og narkotika er etter min mening at Alkohol er lovlig. Dette skyldes nok at mange av våre folkevalgte selv nyter alkohol, samt mangel på informasjon om alkoholens skadevirkninger

Jeg drakk selv før, men en forvandling skjedde i meg. Både ved å bli meg selv bevisst, men også ved Guds nærvær. Bare ved at vi fornyes kan ting endre seg, og ikke som mange tror; At man er syndfri ved tro. Det forandrer ingenting, og synden i verden vokser.

Når Gud tar i mot oss så er våre tidligere synder glemt, men vi formanes om å ikke fortsette å synde. Det såkalt onde kan ikke virke i en verden hvor menneskene kjenner sannheten. Uten mennesker å friste er synden berøvet sin makt og kan derfor ikke  forføre folkeslagene, lengre. Det som ikke får næring kan ikke vokse og vil dø ut.

Så kan man spørre seg; er det synd å drikke alkohol? Les dette og vurder selv.

ALKOHOL MYE MER SKADELIG ENN FOLK TROR

Alkohol er den største årsaken til samlivsbrudd, vold, drap og kriminalitet i samfunnet. Det er med andre ord ufattelige lidelser og kostnader dette serum påfører samfunnet.

Over 1000 nordmenn dør hvert år av alkoholens skadevirkninger. 150 000 barn gruer seg til jula i Norge fordi foreldrene drikker. Over 200 000 nordmenn er avhengige, og ytterligere 70 000 har problemer med alkoholen. Dette øker dramatisk og har doblet seg siden 80 tallet. Som et virus nermest.

- Alkohol farligere enn amfetamin og ecstacy. Britiske forskere har rangert narkotiske stoffer etter hvor skadelige de er. Kilde Lancet og forskning.no

ALKOHOLENS SKADEVIRKNINGER PÅ KROPPEN

http://www.helsenytt.no/artikler/alkohol_skader.htm

Vanlig fyll, og ikke alkoholisme, er ansvarlig for de fleste problemene alkohol fører med seg. Ensidig fokus på alkoholisme vil gjøre at vi bare oppdager en liten prosent av de som står i fare for å få eller forårsake alkoholrelaterte skader, ifølge forskere.

http://www.rus.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1426

SKADER PÅ NERVESYSTEMET 

Alkohol skader hjernen. Evnen til å huske og tenke blir dårligere. Balansen blir også dårlig.

Alkohol er også det mest skadelige stoffet av alle når det gjelder fosterskader.

http://www.fmr.no/60-600-alkoholskadde-barn-per-aar.193817-10423.html

600.000 europeere dør hvert år av alkohol. Ett av fire dødsfall blant menn under 30 år skyldes alkohol.

http://www.aftenposten.no/helse/article1125264.ece

ENORME SAMFUNNSTAP 

EU; Alkoholen har også en enorm utgiftsside: Et Europeisk utvalge har beregnet de direkte, samfunnsmessige kostnadene ved alkoholskader til 125 milliarder euro, 980 milliarder kroner.

EU er verdens mest fordrukne kontinent, med 11 liter ren alkohol i året på hver borger. Alkohol står for hele 195.000 dødsfall i EU hvert år.

De indirekte skadene, for eksempel samfunnsmessige kostnader ved kriminalitet, lyder på det dobbelte.

ALKOHOLEN EN SAMFUNNSBYRDE?  (Fra verdidebatt)

At alkoholen er eit samfunnsproblem vert vanskeleg å ignorere i lengda, for sjå berre på kva skadar den fører til. Alle desse har vore i påverka tilstand:

·           75% av voldsofra

·           80% av voldsforbrytarane

·           71% av drapsmenn

·           79% av ranarar

·           63% av voldtektsdømte

·           50% av dei som gjer sedelighetsforbrytelsar

·           40% av dei som tek sjølvmord

·           33% av skadde bilførarar

·           27% av skadde fotgjengarar

·           50% av drukningane

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread7274/

40 millioner EU-borgere drikker for mye hver måned, og 100 millioner (hver tredje) har fylleepisoder hver måned...

Drikker vi så bidrar vi også til vekst for denne særdeles uheldige industrien, samt legitimere alkoholbruk overfor barna våre og våre omgivelser.

Om Johannes; for han skal være stor i Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd. Luk 1:15

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden Efeserne 5:18

Kommentar #1

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Feil i posten

Publisert rundt 12 år siden

Jeg ser at jeg har to tall på alkoholskader, og 192 000 stammer fra en tidligere rapport. Litt uorden i systemet mitt med andre ord

 

600.000 dør av alkohol

 

600.000 europeere dør hvert år av alkohol. Ett av fire dødsfall blant menn under 30 år skyldes alkohol.

 

En ny rapport fra WHO viser at 55.000 av de som dør av alkoholskader hvert år er mellom 15

 

-           29 år. En av fire menn som dør før de er 30 år dør på grunn av alkohol.

 

-           - EU fikk sjokk da de fikk disse tallene på bordet og sa at nå er det nok, nå må vi stramme inn, sier Anne-Karin Kolstad, Generalsekretær i Actis.

 

http://www.aftenposten.no/helse/article1125264.ece

Kommentar #2

Dan Aksel Jacobsen

2 innlegg  179 kommentarer

Tull og ball

Publisert rundt 12 år siden

Det blir riktigere å si at rus er en samfunnsbyrde. Ikke gi alkoholen alene skylden.

Etter et par øl så har jeg enda til gode å utføre følgende:
-Drap
-Vold
-Voldtekt
-Ran

+ samtlige dine punkter over hvilke dumme ting folk gjør i "påvirket tilstand"

Kommentar #3

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

Så absolutt et samfunnsproblem

Publisert rundt 12 år siden

Det største problemet ang alkohol er vel at man har for lett å bagatellisere det? Selvsagt er annen rus også et stort problem, men på langt nær så mye som alkoholen. Det finnes ca 15 000  narkomane i Norge.

Stadig kommer det nye rapporter om at alkoholen er skadeligere enn man har trodd. Ser du på doblingen siden 80 årene og at stadig flere kvinner drikker så er dette faktisk smittsomt. Barna ser at foreldrene drikker f.eks og får et normalisert forhold til alkohol. "Det kan da ikke være så farlig, alle gjør det jo"

Kommentar #4

Tore Holte

15 innlegg  131 kommentarer

.

Publisert rundt 12 år siden

 

Det var forøvrig alkohol jeg ville vise de negative sidene ved fordi man ikke tar dette på like stor alvor som narkotika

Over 200 000 nordmenn er avhengige, og ytterligere 70 000 har problemer med alkoholen. Dette øker for hver dag, og som sagt har vi ca 15 000 narkomane.

 

mvh

 

Kommentar #5

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

-----------------

Publisert rundt 12 år siden

Helt enig i at alkohol er et samfunnsproblem. Jeg har heller aldri hverken drept eller voldtatt i fylla, men jeg har gjort mye rart, hehe. Og det at jeg aldri har gjort noe ulovlig i fylla er ikke noe bevis på at ikke mange andre har gjort tåpelige og direkte ulovlige ting i fylla. Jeg har for øvrig ikke sluttet å drikke men drikker så lite at jeg like gjerne kunne blitt avholdsmann med det samme.

Nå er det jo mange som er skeptiske til at besettelse fra ånder forekommer, men jeg tror oppriktig at rusmidler bryter ned den naturlige beskyttelsen mot åndebesettelse. Dette kan få en til å gjøre mye rart som man i normale situasjoner aldri ellers ville gjort.

Kommentar #6

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Støtt Blå Kors

Publisert rundt 12 år siden

Hvorfor ikke støtte Blå Kors i kampen mot rusmisbruk?

Jeg skulle ønske at  Blå Kors som  har forebygging, behandling og oppfølgning på sitt progam fikk mange flere medlemmer. . En bevegelse som i forbindelse med TV-aksjonen 2008 (Blå Kors fikk midlene) ivrer for å hjelpe barn og ungdom til gode oppvekstvilkår hjemme og ute. Fra1.1.2009 er  Blå Kor  psaraplyorganisasjon for 25 landsomfattende kristne organisasjoner og trossamfunn.  I praksis betyr dette:

-Hjelpe mennesker med rus og avhengighetsrelaterte problemer og deres pårørende

-Løfte fram de minst 120000 barn her i landet som vokser opp i hjem med misbruk

-Engasjert  i rusarbeid internasjonalt i samarbeid med Blå Kors organisasjoner i andre land

-Fremme rusfrihet i samfunnet

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jesus er løsningen?

Publisert rundt 12 år siden

Blå kors gjør sikkert mye bra, vedlikehold er viktig, men Jesus er svaret uansett, fordi han forvandler mennesker innenifra, han føder dem på ny og setter dem fri fra lenker og bånd, og gir dem fremtid og håp.

Noe Evangelisentrene i dette landet er et godt bevis på, tusenvis av alkoholiserte mennesker ble løst fra alkoholismens forbannelse ved Guds kraft, og lever i dag et normalt liv.

Jesus er svaret!

Jesus er veien ut av elendigheten!

Jesus er løsningen!

Kommentar #8

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Svaret

Publisert rundt 12 år siden

At Jesus er en god løsning det har  jeg da virkelig fått erfare.

Jeg beundrer Evangelisentrenes arbeide, men Blå Kors er også en kristen  bevegelse som evangeliserer. . Hode og hjerte ønsker Han vi skal bruke både til å forebygge, behandle og følge opp de som trengerdet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere