Tore Holte

15

Alkoholen er en stor samfunnsbyrde

Publisert: 26. jul 2009

Bente Levisen hadde en fin bloggpost om Alkohol nylig, og siden jeg føler jeg har en del å tilføre så lager jeg en egen post basert på en kommentar til henne

Den eneste forskjell på alkohol og narkotika er etter min mening at Alkohol er lovlig. Dette skyldes nok at mange av våre folkevalgte selv nyter alkohol, samt mangel på informasjon om alkoholens skadevirkninger

Jeg drakk selv før, men en forvandling skjedde i meg. Både ved å bli meg selv bevisst, men også ved Guds nærvær. Bare ved at vi fornyes kan ting endre seg, og ikke som mange tror; At man er syndfri ved tro. Det forandrer ingenting, og synden i verden vokser.

Når Gud tar i mot oss så er våre tidligere synder glemt, men vi formanes om å ikke fortsette å synde. Det såkalt onde kan ikke virke i en verden hvor menneskene kjenner sannheten. Uten mennesker å friste er synden berøvet sin makt og kan derfor ikke  forføre folkeslagene, lengre. Det som ikke får næring kan ikke vokse og vil dø ut.

Om synd

  • ·            Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Hebr 10:26
  • ·           Men den som mangler dette, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder. 2. Peter 1:9
  • ·           Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden (Johannes 8:34)
  • ·           Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett (Rom 6:17) – Det NYE mennesket!

Så kan man spørre seg; er det synd å drikke alkohol? Les dette og vurder selv.

Alkohol er mye farligere enn folk tror.

Alkohol er den største årsaken til samlivsbrudd, vold, drap og kriminalitet i samfunnet. Det er med andre ord ufattelige lidelser og kostnader dette serum påfører samfunnet.

Over 1000 nordmenn dør hvert år av alkoholens skadevirkninger. 150 000 barn gruer seg til jula i Norge fordi foreldrene drikker. Over 200 000 nordmenn er avhengige, og ytterligere 70 000 har problemer med alkoholen. Dette øker dramatisk og har doblet seg siden 80 tallet. Som et virus nermest.

- Alkohol farligere enn amfetamin og ecstacy. Britiske forskere har rangert narkotiske stoffer etter hvor skadelige de er. Kilde Lancet og forskning.no

Alkoholen - skadevirkninger på kroppen

http://www.helsenytt.no/artikler/alkohol_skader.htm

Vanlig fyll, og ikke alkoholisme, er ansvarlig for de fleste problemene alkohol fører med seg. Ensidig fokus på alkoholisme vil gjøre at vi bare oppdager en liten prosent av de som står i fare for å få eller forårsake alkoholrelaterte skader, ifølge forskere.

http://www.rus.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1426

Skader på nervesystemet

Alkohol skader hjernen. Evnen til å huske og tenke blir dårligere. Balansen blir også dårlig.

Alkohol er også det mest skadelige stoffet av alle når det gjelder fosterskader.

http://www.fmr.no/60-600-alkoholskadde-barn-per-aar.193817-10423.html

600.000 europeere dør hvert år av alkohol. Ett av fire dødsfall blant menn under 30 år skyldes alkohol.

http://www.aftenposten.no/helse/article1125264.ece

Enorme samfunnstap

EU; Alkoholen har også en enorm utgiftsside: Et Europeisk utvalge har beregnet de direkte, samfunnsmessige kostnadene ved alkoholskader til 125 milliarder euro, 980 milliarder kroner.

EU er verdens mest fordrukne kontinent, med 11 liter ren alkohol i året på hver borger. Alkohol står for hele 195.000 dødsfall i EU hvert år.

De indirekte skadene, for eksempel samfunnsmessige kostnader ved kriminalitet, lyder på det dobbelte.

Alkoholen, ein samfunnsbyrde? (Fra verdidebatt)

At alkoholen er eit samfunnsproblem vert vanskeleg å ignorere i lengda, for sjå berre på kva skadar den fører til. Alle desse har vore i påverka tilstand:

·           75% av voldsofra

·           80% av voldsforbrytarane

·           71% av drapsmenn

·           79% av ranarar

·           63% av voldtektsdømte

·           50% av dei som gjer sedelighetsforbrytelsar

·           40% av dei som tek sjølvmord

·           33% av skadde bilførarar

·           27% av skadde fotgjengarar

·           50% av drukningane

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread7274/

40 millioner EU-borgere drikker for mye hver måned, og 100 millioner (hver tredje) har fylleepisoder hver måned...

Drikker vi så bidrar vi også til vekst for denne særdeles uheldige industrien, samt legitimere alkoholbruk overfor barna våre og våre omgivelser.

Om Johannes; for han skal være stor i Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd. Luk 1:15

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden Efeserne 5:18

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere