Lilli Spæren

172

Liberal versus konservativ teologi

Dette innlegget er et forsøk på å skille mellom ulike teologiske ståsteder og hvilke konsekvenser det kan få. Det er ønskelig at innlegget blir korrigert dersom oppfatningene er feilaktige eller trenger å utfylles.

Publisert: 16. jan 2015

Bibelske tekster leses med sosialdemokratiske briller som betyr at:

 • De bibelske tekstene er symbolske og ikke historiske hendelser.

Dette for å begrunne at det går an å velge å forkaste tekstene som man vil. Slik kan man sikre seg at ingen kan påberope seg å eie definisjonsretten på tekstene. Dermed demmer man opp for å skape et skille mellom såkalt A og – B lags kristne, der A-lags kristne defineres som aktivt bekjennende kristne og B- lags kristne er nominelle kristne.

 • Jesus ble korsfestet som følge av ukorrekt politisk oppførsel, noe som betyr at hans sosialdemokratiske verdier var i konflikt med de religiøse ledernes (fariseernes) overbevisning.

 • Jesus betraktes ikke som Gud, og taler ikke alltid med guddommelig autoritet. Det er derfor mulig å tolke Jesu ord på ulik måte, uten at alt skal vektlegges med like stort alvor.

 • Livets to utganger med himmel og helvete som to ulike alternativer, er avskrevet. Dette fordi Gud bare blir forstått som god og tolerant og umulig kan kreve noe av oss.

 • Bibelske tekster blir betraktet som lite relevante fordi de er gamle og nedskrevet i en tid hvor man hadde mindre kunnskap om verden og universet. I vår tid regnes vitenskap som overlegen den bibelske forestillingen om verden. Dette betyr at når den mister sin troverdighet i forhold til naturvitenskapelige prinsipper, så mister den også troverdighet i andre forhold.

 • Liberal teologi har til formål å samle flest mulig mennesker med ulike oppfatninger, slik at alle kan føle seg inkludert i et det kirkelige fellesskapet, noe som også er målet for det sosialdemokratiske samfunnet for øvrig.

 • Liberale teologer bytter ofte ut ordet liberal med ordet radikal, fordi de opplever at det er radikalt å hevde et bibelsyn som er annerledes enn det som har vært tradisjonelt.

 • Dette bibelsynet er radikalt på den måten at det utelukker å bruke uttrykk som lov og evangelium. Det er i etiske og læremessige spørsmål kun en relativ forskjell på rett og galt, og individuelle oppfatninger veier tyngst.

 • Konsekvensene av liberal teologi er at Jesus døde en unødvendig død, men at den var heroisk og derfor bør minnes med krusifikset i kirkens rom.

Liberal teologi er et produkt av sosialdemokratisk snillisme.

Den er en modell som derimot er uten relevans i samfunn som ikke er sosialdemokratiske velferdsstater.

 

 

 

 

 

Konservativ teologi bygger på den 2000 år lange tradisjonen som tar menneskets eksistensielle situasjon på alvor.

 • De bibelske tekstene er historiske hendelser, samtidig som de formidler evige verdier og kan tale til ulike mennesker til ulike tider.

 • Jesu død og oppstandelse til soning for menneskenes synder er nødvendig, fordi intet menneske kan bli stående foran den hellige Gud uten å være skjult i Kristus.

 • Jesus er Gud og alle hans ord er derfor guddommelige og noe kristne er forpliktet på.

 • Livets to utganger er en realitet fordi Gud respekterer vår frihet til å velge, og dette er en forutsetning for å kunne oppleve en himmelsk tilstand i Hans fellesskap.

 • Bibelske tekster har et hovedformål å vise oss veien til frelse, ved at Gud handler i historien. Bibelske tekster er guddommelig inspirert og skrevet av mennesker i en bestemt tid, med det verdensbildet som var utbredt på den tiden.

 • Konservativ teologi forkynner at mennesker trenger å bøye seg for Gud og bekjenne sine synder, for deretter å bli oppreist til kristen etterfølgelse.

 • Konservativ teologi kalles også tradisjonell teologi, fordi den har røtter i den urkristne tradisjonen som har overlevd forfølgelse og heresi gjennom sin 2000 årige eksistens.

 • Konsekvensene av konservativ teologi er at Jesu død og oppstandelse til soning for våre synder, under alle forhold er grunnlaget for den kristne tro. Det er i tilgivelsens og nådens stand at gleden og trangen til kristen etterfølgelse finner sin motivasjon. Derfor er krusifikset det helligste og sterkeste symbolet som finnes.

Konservativ teologi er et produkt av et bibelsyn som er fundert på den 2000 år gamle kristne tradisjonen.

Den er en modell som er relevant i hele verden og under alle forhold, fordi alt sammenfattes i Kristus han som kaller oss til fellesskap og etterfølgelse også når kirken møter motstand og blir forfulgt.

Kommentar #1

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Liberal teologi er et produkt av sosialdemokratisk snillisme.

Godt skrevet. Jeg er dog ikke enig i din beskrivelse av liberal teolog. Flere av de konservative punktene kan gjelde for liberal teologi også.

Liberalteologi er dessuten på ingen måte et produkt av sosialdemokratisk snillisme. Den har sitt utgangspunkt på tyske universiteter på 1700- og 1800-tallet. Jeg formoder at du har lest både SNL og Wikipedias artikler om dette

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Se den som Profetisk inntil oppfyllelse bekreftes som sann historie...

Publisert over 6 år siden

Bibelske tekster leses med sosialdemokratiske briller som betyr at:
De bibelske tekstene er symbolske og ikke historiske hendelser.

Konservativ teologi bygger på den 2000 år lange tradisjonen som tar menneskets eksistensielle situasjon på alvor.

De bibelske tekstene er historiske hendelser, samtidig som de formidler evige verdier og kan tale til ulike mennesker til ulike tider.
____________________________________________________

Jeg kan ikke se at noen av teologiene kan være riktige. De bibelske tekstene er bildespåk/ symbolikk, det viser bla Salm.78. 1-2:

En læresalme av Asaf: Lytt, mitt folk, til min lov, vend øret til ordene fra min munn! Jeg vil åpne min munn og tale i bilder,la gåter fra gammel tid strømme fram.

Fra Ordsp.1.5-6: Den vise skal lytte og øke sin lærdom, den kloke lære å bruke sin tanke, så han forstår ordspråk og bildetale, vismenns ord og gåter. (Bibelen er bygget på dette grunnlaget)

Bibelen kan altså fremsette en gåte og forklare den med bildespråk (Eks; Esek.17.1-12: vinstokken / treet er en gåte slik Jesus er en gåte (Joh.15.1,5,15) Esek.17.12: Vet dere ikke hva dette er? (v12-24)

Historiske hendelser kan Bibelen aldri få blitt så lenge den selv sier den er profetisk og forkynner om enden. (Jes.46.10, Jes.42.9, Luk.21.22) På en måte er den også historisk om vi forstår "eldgammel tid" som den verden som tidligere var til (Fork.1.9-11, 3.15).

Åp.22.10: Så sa han til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær.

Det er med andre ord dumt å si; Sett segl for de historiske ord i denne boken! For tiden har vært?
Hva har de hellige da i vente? Ingenting?

Åp.22.6-7 viser oss tydelig at Bibelen er en profetisk bok inntil alt er skjedd; Engelen sa til meg: «Disse ordene er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin Ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Og se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken.»

Amen!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere