Svein Ole Hansen

101

Mange rom

I Bibelen finnes mange vers – også dette:

Publisert: 2. jan 2015

I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Johannes 14:2.

Verset innledningsvis er interessant. Her står det tydelig at det i Faderens hus er mange rom. Det er ikke slik at samtlige rom i Faderens hus er kun forbeholdt kristne og ikke andre troende. I alle fall leser ikke jeg noe slikt ut av verset.

Kan Jesus ha ment at de mange rom i Faderens hus - utenom stedet han ga løftet om å gjøre i stand for sine - skulle stå tomme for evig og alltid.

Er det noen som mener også andre profeter (før og etter Jesus) kan ha gjort i stand et sted for sine troende i Faderens hus.

Hvilke andre profeter eller Guds sendebud kan i så fall ha gjort i stand rom for troende i Faderens hus? Nevn gjerne noen slike sendebud ved navn.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Jeg vet om to profeter

Publisert rundt 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hvilke andre profeter eller Guds sendebud kan i så fall ha gjort i stand rom for troende i Faderens hus? Nevn gjerne noen slike sendebud ved navn

hvis man skal se på dem som det, som bahaier ikke godkjenner, eller har problemer med å godkjenne?

1. Guru Nanak Dev, sikhismens grunnlegger. (Har i hvert fall aldri sett ham nevnt, i Bahai-troens skrifter.)

2. Mirza Ghulam Ahmad, ahmadiyya's grunnlegger.

Så spørsmålet blir da, er det ikke "rom" for disse i Bahai-troen?

Jeg spør siden jeg er oppriktig interessert i dette, og lenge har lurt på det. Særlig punkt 2.

Også når man tenker på at etter Baha'u'llah skal det ikke komme flere profeter, før minst om 1000 år, ifølge skriftene deres. Hva med Meher Baba? For å ta det eksempelet?

Nå kalte kanskje ikke Guru Nanak Dev seg en profet, men han har utvilsomt satt store spor etter seg. Sikhismen er jo blitt en verdensreligion.

Mirza Ghulam Ahmad, derimot, kommer i konflikt med Baha'u'llah på en måte?

Kommentar #2

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Så spørsmålet blir da, er det ikke "rom" for disse i Bahai-troen?

Oppgaven for mange troende - som nå søker til ulike trossamfunn - synes å være i hvilken grad Faderens hus (for å holde litt på det uttrykket) åpenbarer tilstrekkelig trosmessig gjenkjennelighet for troende av tidligere sendebud fra Gud. Gjenkjennelighet synes å være av ufravikelig betydning for kristne mht stedet Jesus skulle gjøre i stand for dem i Faderens hus. I alle fall mener jeg det synes å være av innlysende betydning for oppfyllelsen av verset innledningsvis.

Oppgaven for meg er på ingen måte å sortere blant troende som kan være i en prosess som kan føre dem til Faderens hus. Eller eventuelt låse ytterdøren for troende som selv mener å ha beveget seg nært til Faderens hus.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nå er det vel slik...

Publisert rundt 7 år siden

At alle skal læres opp av Gud, uavhengig av religion? (Joh.6.45) Så de ikke begynner å sloss seg imellom om hvem som har de riktige trosforutsetninger når de kommer ut av rommene sine?

Kommentar #4

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
alle skal læres opp av Gud

Ja, det er sikkert, Kjell! Enhetlig opplæring er nødvendig.

Vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #5

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ett slags guddommelig FN

Publisert rundt 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er sikkert, Kjell! Enhetlig opplæring er nødvendig.

er jo Bahai-troens mål?

Enhetlig tro, enhetlig politikk, og enhetlig alt.

Ikke misforstå mine skriverier, troen deres har veldig mye godt for seg.

Men å viske ut verdens forskjeller i kultur, er en umulig oppgave.

Kanskje derfor man må vente i hvert fall tusen år til?

En annen ting som er problematisk, rent praktisk, er Kitab-i-Aqdas (har boken hjemme) mange islamsk-inspirerte lover.

Som å måtte vaske føttene hver dag om sommeren, hver tredje dag om vinteren.

Som å måtte si "allah-u-abha" 95 ganger hver dag, hele sitt liv, mens man sitter i meditasjonsstilling.

Som å måtte betale en stor del av sin egen opptjente formue til bahaienes hus i Haifa.

Eller som hvis man glemmer eller ikke har anledning til å si den daglige bønn= mange knefall, og diverse vers man må lese.

For meg blir dette altfor komplisert og slitsomt, også når man tenker på at man ikke kan egentlig ha selvstendige meninger om politikk, for eksempel.

Det kan man i hvert fall ha i islam.

Kommentar #6

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Men å viske ut verdens forskjeller i kultur, er en umulig oppgave.

Selv betrakter jeg kulturelle forskjeller som en berikelse og guddommelig fremhevet skjønnhet ved enheten mellom mennesker fra ulike steder rundt om på jorden. Uten å gå videre i detaljer om det du har skrevet (noe som ville ha ført oss ganske raskt vekk fra trådens tema) mener jeg å få ut av det du skriver at kulturelt mangfold ikke synes å være noe problem for deg. Det er det heller ikke for meg.

Da synes det også for meg å være slik at du fullt ut aksepterer og sikkert også tiljubler at det i Faderens hus finnes flere rom enn det som er gjenkjennelig gjort i stand for kristne spesielt. At også muslimer vil kunne finne et sted gjort i stand for dem. Like så for jødene, buddhistene hinduene, parserne osv. Du mener vel ikke at de kristne er blitt tildelt en spesiell oppgave med å godkjenne de som kan få tildelt et sted i Faderens hus.

Det siste var ikke ment spesielt for deg, men til ettertanke for enhver. Bidragene som allerede er gitt står seg muligens bedra om tråden avsluttes nå.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #7

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Nei

Publisert rundt 7 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Du mener vel ikke at de kristne er blitt tildelt en spesiell oppgave med å godkjenne de som kan få tildelt et sted i Faderens hus.

får bli mitt svar, selv om det som nevnt, kanskje ikke er nødvendig.

("Kast meg gjerne ut av kirken, og det kristne selskap", får bli mitt svar til de kristne fanatikere.)

Jeg innrømmer gjerne, at ikke bare kristne vil finne sitt rom, gjort i stand for dem.

Takk for ordskiftet, og alt godt :-).

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere