Helge Evjen

241

All ære til barnet i Betlehem !

Publisert: 24. des 2014

Livet handler om å bry seg for sine medmennesker. Det gjorde i høyeste grad han som ble født i en stall og lå i ei krybbe i Betlehem for over 2000 år siden. Han var et stort eksempel på kjærlighet til sine medmennesker – og hva det betydde – og hva det fortsatt betyr.

Kjærlighet til sine medmennesker er i dag ofte en mangelvare. Mange går blant oss og har det vondt. Derfor er det viktig at vi bryr oss mer om andre.

Hvis kjærligheten til andre settes i høysetet, så følger vi også eksemplet til han som ble født i Betlehem – og som er utgangspunktet for vår jul.

Derfor  -  all ære til han som ble født i Betlehem  !


Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg mar merka meg det

Publisert over 6 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Kjærlighet til sine medmennesker er i dag ofte en mangelvare

men det har det vel alltid vore.

Ein kan ikkje tvinge menneske til å kjenne kjærleik. Det ein må satse på er rettferd for alle i tråd med sekulære lover og regler. Det er det einaste som held vatn i alle sammenhengar. Likheit for lova og moralske prinsipp.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Slik skal det være når menneskesønnen kommer?

Publisert over 6 år siden

Helge Evjen:

Livet handler om å bry seg for sine medmennesker. Det gjorde i høyeste grad han som ble født i en stall og lå i ei krybbe i Betlehem for over 2000 år siden. Han var et stort eksempel på kjærlighet til sine medmennesker – og hva det betydde – og hva det fortsatt betyr
____________________________________________________________

I en Bibel er det lett å gå seg bort i ord og meninger, men når det gjelder medmenneskelighet gjør man vel så godt man kan, og etter beste evne? I Bibelen er nok det meste symbolikk, et barn kan godt være et symbol på starten for en ny måte å behandle sine medmennesker på; Ordsp.20.7: Den rettferdige er hel i sin ferd, heldige er barna etter ham... - Matt.11.16 Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre: ‘Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville ikke danse.  Vi sang klagesanger, men dere ville ikke sørge.’
(Omtrent som hos Jes.53.2-3 - han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på,  ikke et utseende vi kunne glede oss over - han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe.)

Allikevel prises denne fødselen som et eksempel på kjærlighet, noe verdenskrigene og alle de andre krigene bærer minne om? De aller fleste må ha misforstått Guds ord totalt, for den skriver blant annet at først må frafallet på Herrens dag komme, og dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet ...Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder... dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld...Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste... Men den som holder ut til enden, skal bli frelst...Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme...

Vel, dette budskapet i evangeliet hører vel nesten med til selve evangeliet det også? Det som skjedde for 2000 år siden har nok ingenting med denne sammenhengen å gjøre i det hele tatt - barnet ble født for å frelse sitt folk (Matt.1.21) En slik frelse kunne neppe komme i en tid hvor Jesus sier at han skulle komme med ufred? (Luk.12.41, Matt.24.6) Frelsen er nok det samme som fred på jord = fredsfyrste = så skal enden komme, og da er nok fødselsriene også over - forhåpentligvis?

For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.  Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer...

DHÅ kommer vel etter denne tid ? (Matt.12.31-32)

 

     

Kommentar #3

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Han var et stort eksempel på kjærlighet til sine medmennesker – og hva det betydde – og hva det fortsatt betyr.

Her mener jeg du tar feil, da jesus utelot store grupper i samfunnet som noe man som kristen skulle føle kjærlighet til. Den kristne kjærligheten virker derfor kun som en innsnevring av kjærlighet mennesker i mellom.

Jesus, som gud, mente at kjærlighet kun var noe mellom en mann og en kvinne, alt annet, som kjærlighet mellom en mann og flere kvinner, en kvinne og flere menn, mann og en eller flere menn eller en kvinne og en eller flere kvinner, er ikke godtatt.

Med hensyn til sex var vel herremannen som kristendom egentlig burde vært oppkalt etter, Paulus, verre enn jesus (selv om skribentene gjorde sitt beste i å frita Jesus for noen seksuelle tanker i det hele tatt og fremdeles kalle ham menneskesønnen, da vår seksuelitet er en så stor del av oss og i aller høyeste grad former vår menneskelighet), der han rådet kristne til å la være å ha sex og at sex var en heller unyttig ting. Så kan man jo diskutere om denne nedgenereingen av sex var fordi han faktisk trodde at jesus snart ville komme tilbake igjen, slik han lovet (før de som sto og hørte på ham hadde smakt døden... (Jada, jeg vet at dette senere er unnskyldt med at de som er døde ikke er "døde" enda...)) eller fordi han selv ikke likte sex spesielt godt, kanskje grunnet egen legning foreksempel...?

Disse skriftene til kristne, og de jødiske skriftene de har lånt som bakgrunnen for historien sin fra, har  resultert i århundrer med grove overtramp i nettopp jesu navn, der alt som ikke falt innenfor den kristne innsnevringen av kjærlighet nådeløst ble slått ned på, og fremdeles blir slått ned på.

Jeg tror grunnen til kristnes paranoide interesse for andres seksual vaner og enorme trang til dyneløfting bunner ut i at kristendommens seksuel moral er så enormt skakk kjørt. Den er så langt vekk fra vår natur det går an å komme liksom der de innbiller seg at den lille innsnevringen som er godtatt i de kristne doktrinene er det "normale" mens alt annet er en styggedom og mye av dette var også jesus med på å forsterke med sin liksom "kyskhet", men Paulus var allikevel verst.Vi vet i dag at det å avstå fra sex slettes ikke er sundt, ikke for dyr og ikke for mennesker. Allikevel er det fremdeles kristne som vil forby foreksempel homofile å utøve sin legning, med andre ord nekte de en stor del av nettopp den kjærligheten som mennesker kan føle for hverandre også under sex akten.

Så nei, er det en vi ikke bør hverken ære eller se opp til i lys av kjærlighet så er det Jesus og de som følger ham. De tror de forkynner kjærlighet, men forkynner egentlig ikke annet enn innsnevring av kjærlighet samt en hyklerisk og utrolig skakk kjørt syn om at hvis man bare bøyer seg i frykt for straffene denne himmel diktatoren de tror på lover dem hvis de ikke tror er det samme som å få kjærlighet tilbake... Som en torturert fange skulle føle kjærlighet til torturisten fordi torturisten lot være å torturere fangen liksom... Det er ikke kjærlighet, det er frykt det. Selv om torturisten kaller dette nåde...

Kjærlighet til sine medmennesker er gitt uten slike rammer som kristendom og all annen religion gjenspeiler. Ikke fordi de tror ditt eller datt, eller lever slik eller slik men fordi de er medmennesker.  I så måte kan man vel si at Jesus gikk foran som et ekstremt dårlig eksempel gitt all den dritten som kristne har påført, og fremdeles gjør sitt beste med å påføre, ved å hevde at bibelen er en god rettesnor i hvordan vi skal behandle våre medmennesker, i århundrer. ALT som ikke faller innenfor kristnes innsnevrede "kjærlighet" har blitt forfulgt, motarbeidet, plaget, pint, torturert eller drept og er virkelig DET å vise medmenneskelighet og noe å se opp til? Virkelig?

Skane er jo den at det meste av den opplyste verden har gått forbi den kristne "neste kjærligheten" og hva Jesus selv sto for. Så hvorfor skal vi da ære en kan som står for en degenerering av kjærlighet i det han etter sigende sa og gjorde? Ser ut for meg at de eneste kristne noensinne har følt noen neste kjærlighet for er de som har fulgt den kristne innsnevringen av kjærlighet, alle andre har da fått svi i århundrer...

Men kristne mener kanskje at det er det å innsnevre kjærligheten og få nåde på et grunnlag av frykt som er kjærlighet? Er de så skakk kjørte?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere