Elias Per Vågnes

235

Kvifor er ikkje analfabetar ateistar?

Dei fleste av oss har vel fått med seg at amerikanske presidentar alltid avslutter sine talar og pressekonferansar med "God bless America". Men er det noko som tyder på at sterk gudstru fremjer eit samfunn?

Publisert: 17. des 2014

Menneskleg utviklingsrapport (2004) utarbeidd av FNs Utviklingsprogram har rangert 177 nasjonar med omsyn til korleis landet ligg an med omsyn til forventa levealder, analfabetisme, gjennomsnittsinntekt, utdanning  med meir. For ein 99,9% erklært ateist er her mykje oppløftande fakta å finne.  Dei 5 nasjonane som skorar høgast: Norge, Sverige, Australia, Canada og Nederland ligg også i toppsjiktet med omsyn til den prosentvise del ateistar utgjer av samla befolkning. Av topp 25 på lista er det berre Irland som ein ikkje ikkje finn på topp 25 med omsyn til ateistar sin andel av samfunnet.  Mykje tyder på at dess meir utvikla og opplyste ei befolkning er, dess svakare står gudstrua.  Dette vert understreka av at dei 35 landa som har høgste prosent av analfabetar på ungdomstrinnet, dei  er land der religion og tura på høgare makter står svært sterkt. Snittinntekt vert også negativt påverka av sterk gudstru. Det pussige er at også sjølvmordsraten synes omvendt proporsjonal med andelen ateistar utgjer i samfunnet. 

https://books.google.no/books?id=tAeFipOVx4MC&pg=PA58&lpg=PA58&dq=illiteracy+atheism&source=bl&ots=KiqeJcpW

_W&sig=UhX_vkpcAkmQzpGfnhpMlbJjoxo&hl=no&sa=X&ei=T82RVKX4N8W_ywOgqYDoCg&

ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q=illiteracy%20atheism&f=false

Kommentar #51

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Billig

Publisert nesten 7 år siden

Høyland: Alle disse landene har høyere prosent kristne enn vi har i de skandinaviske landene du refererer til. Så hvis det er kristendommens fortjeneste at vi har det så godt i Skandinavia, hvorfor har disse svært kristne landene i Afrika det så dårlig?

Jeg synes at denne var svært billig ! Jeg vet ikke hvordan Jesu' lære har og har hatt innflytelse på styre, stell og kultur i disse landene ? Men det vet kanskje du ? Men skal det være billg, så la gå :

Så la gå, vår tusenårige utvikling fra æresdrap og hevnkultur  til relativ sosial sikkerhet skyldes sevfølgelig at vi, vi er nordmenn !  Fra et i ugangspunktet, svært fattig land.  Selv uten kristendom ville vi, sammen med det nordamerikanske kontinent vært drømmen for folkeslag som ikke evner å skape noe selv. Ja, helst uten kristendom, da  hadde vi vært ennå mere overlegne, lykkelige og trygge,  og køene ved våre grenser tilsvarende større. Tenk for et paradis  det ville vært ! Som ei kjent  dame sa: Det er typisk norsk å være god !

Kommentar #52

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

:)

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
(misjonerar du der, Vågnes ? )

:)

Kommentar #53

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Alle, absolutt alle

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Både kristne og ateister bør stå sammen for å forhindre den elendigheten som sprer seg.

bør gjere det. Når det gjeld ateistar så gjorde Abraham Lincoln ein god jobb.

Du kan skrive kva du vil om slaveriet som er rimeleg tufta på realiteter, også den delen som kristne deltok i og skodde seg på økonomisk. Men bland ikkje gudsomgrepet inn i dette. Om han fins, så gir han drallen i menneskleg vondskap. Å syne til guds vilje, det er ravande galskap som slavehaldarar har gjort nytte av gjennom alle tider. Slaveriet er vel fyrst og fremst utslag av den mennesklege svakheit at ein utnytter sine medmenneske til eiga vinning utan omsyn til det vi i dag kaller respekt for individet og menneskerettar. Men det er klinkande klart at der gjennom alle tider har vore menneske med som har sett på slaveriet som umoralsk og eit mellommenneskleg brotsverk. Erling Skjalgson har ord på seg for å ha forstått dette. Når eg les bøker om slaveriet med all si gru, då les eg ikkje forfattarar som ser det som sitt mål å dekkje over den rolla kristne spela i denne forferdelege rolla på slaveeigarane si side ved å syne til Gud og Bibelen. Sistnemnde greip aldri inn.

Vi kan også peike på Luther i denne samanheng og det synet han hadde på mishandling av undertrykte menneske. Han kunne gjerne syne til Jesus i annakvar linje, men medkjensle med sin neste det eigde han ikkje. Han kraup for godseigarar og adelen.

Eg er også forundra over at du finn så mykje orsaking for slaveriet. Om du ynskjer eit realistisk bilde av kristendommen si rolle i dette fælslege brotsverket, så kan du starte med "Jesus av Lübeck", og så kan du ta for deg Mexico. Av naturlege årsaker fins det mest ikkje afroamerikanarar i det landet. Årsaka er ikkje vanskeleg å finne.

Når det gjeld kristne si rolle i kampen mot slaveriet, då er det ei gruppe som stig fram og avkrev respekt, og det er kvekarane. Men dei kan vel kallast forfylgde avvikarar nettopp fordi dei tok utsegnet "Du skal gjere mot din neste slik du vil din neste skal gjere mot deg" på alvor og inkluderte alle menneske som sin neste. Sjølv i dag er dette eit unntak i kristne sirklar. 

Kommentar #54

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Slaveri

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
bør gjere det. Når det gjeld ateistar så gjorde Abraham Lincoln ein god jobb. Du kan skrive kva du vil om slaveriet som er rimeleg tufta på realiteter, også den delen som kristne deltok i og skodde seg på økonomisk. Men bland ikkje gudsomgrepet inn i dette. Om han fins, så gir han drallen i menneskleg vondskap. Å syne til guds vilje, det er ravande galskap som slavehaldarar har gjort nytte av gjennom alle tider. Slaveriet er vel fyrst og fremst utslag av den mennesklege svakheit at ein utnytter sine medmenneske til eiga vinning utan omsyn til det vi i dag kaller respekt for individet og menneskerettar. Men det er klinkande klart at der gjennom alle tider har vore menneske med som har sett på slaveriet som umoralsk og eit mellommenneskleg brotsverk. Erling Skjalgson har ord på seg for å ha forstått dette. Når eg les bøker om slaveriet med all si gru, då les eg ikkje forfattarar som ser det som sitt mål å dekkje over den rolla kristne spela i denne forferdelege rolla på slaveeigarane si side ved å syne til Gud og Bibelen. Sistnemnde greip aldri inn. Vi kan også peike på Luther i denne samanheng og det synet han hadde på mishandling av undertrykte menneske. Han kunne gjerne syne til Jesus i annakvar linje, men medkjensle med sin neste det eigde han ikkje. Han kraup for godseigarar og adelen. Eg er også forundra over at du finn så mykje orsaking for slaveriet. Om du ynskjer eit realistisk bilde av kristendommen si rolle i dette fælslege brotsverket, så kan du starte med

Lincoln var en kristen republikaner. Jeg anbefaler deg at du kjøper inn noen bøker som viser hva fedrene i Usa sa direkte. Mye bedre å lese deres egne ord enn folks sine tolkninger. Veritas Forum tror jeg muligens skal ha en samling av fedrenes ord.

En kultur der det finnes objektiv moral var i stor grad en nødvendighet. En kultur som legger vekt på reform spilte også en viktig rolle. Vekkelsen Jonathan Edwards, Whitefield of Wesley stod bak la i stor grad grunnlaget til å motivere mennesker til å kjempe mot slaveriet. Evangelicalism handler nettopp å sette teoretisk kristendom ut i praksis. En må leve ut det en tror. Det var en av fruktene fra denne viktige vekkelsen. Igjen anbefaler jeg deg å lese Mark Noll som er an fantastisk historiker som skriver mye om disse tingene.

Jeg vet ikke mye om dine opplevelser av kristne, men det virker som at du har hatt en del negative opplevelser. For min del så har jeg hatt begge deler. Det skal sies at jeg har i løpet av de siste årene hatt gleden av å jobbe med kristne fra Norge og andre land som ikke passer din beskrivelse i det hele tatt. Misjonsfolkene jeg kjenner er alt annet enn egoistiske. Det finnes haugevis med mennesker som legger ned sine liv får gjøre denne verden om til et bedre sted. At du ikke har truffet slike kristne, betyr ikke at det finnes.

Kommentar #55

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
1) Slaveriet i GT: 5 Mosebok 15:12-15 sier at en slave skal bli frigitt etter 6 år.

Dette "påbudet" om frigivelse av slaver ser for meg ut til å være av noe begrenset gyldighet? :

"Dersom din bror, en hebraisk mann eller en hebraisk kvinne, blir solgt til deg og han har tjent deg i seks år, da skal du i det sjuende året sende ham bort fra deg som frigitt"

http://www.jw.org/no/publikasjoner/bibelen/nwt/boker/5-mosebok/15/

Kommentar #56

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel, men han sa

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Lincoln var en kristen republikaner.

«The Bible is not my book nor Christianity my profession” Abraham Lincoln sitert av Joseph Louis I boka “Lincoln the Freethinker”

Kommentar #57

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg har truffe gode ærlege kristne med evne til å tenke sjølv

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
At du ikke har truffet slike kristne, betyr ikke at det finnes

 Dei fins også her på VD, men det er syrgjeleg langt mellom dei.

Kommentar #58

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Godt mulig

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Dei fins også her på VD, men det er syrgjeleg langt mellom dei.

That I am not a member of any Christian Church, is true; but I have never denied the truth of the Scriptures; and I have never spoken with intentional disrepect of religion in general, or of any denomination of Christians in particular. 
Handbill Replying to Charges of Infidelity on July 31, 1846 (CWAL I:382)

Det er knapt mulig den dag i dag for en amerikansk kandidat og bli valgt som president uten at han bekjenner seg som kristen. Jeg vil våge å påstå at det var enda strengere for 150 år siden. Det finnes svært mye som tyder på at Lincoln var en Bibeltroende kristen.

Selv har jeg truffet både ateister og kristne som har vært anti intellektuelle. Verken mer eller mindre av den ene eller andre. Generalisering utifra få eksempeler representerer sjelden hvordan folk flest er.

Kommentar #59

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Godt mulig!

Publisert nesten 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette "påbudet" om frigivelse av slaver ser for meg ut til å være av noe begrenset gyldighet? :

"Dersom din bror, en hebraisk mann eller en hebraisk kvinne, blir solgt til deg og han har tjent deg i seks år, da skal du i det sjuende året sende ham bort fra deg som frigitt"

Mulig at det er begrenset. Uansett så var det en lov som ble praktisert. Lovene til Jødene var mye mer rettferdige enn lovene til nasjonene rundt dem. Alt må leses i sin historiske kontekst om en skal ha noen sjans å forstå det. Det å skille den engelske slave handelen med slaveri i GT og NT er også meget viktig. Dette var to helt forskjellige ting.

Kommentar #60

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Hvorfor analfabeter ikke er ateister.

Publisert nesten 7 år siden
Jeg har alltid trodd det er fordi:..."Alt har Gud gjort vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i deres hjerte, men likevel kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør, fra begynnelsen til enden". (‭Forkynneren‬ ‭3‬:‭11‬ NB) ................. Derfor er det noe i oss som lengter og søker så lenge vi har livspust. Gud har skapt denne lengselen i oss, og viser oss sin makt gjennom alt det skapte. Hvorfor noen blir ateister er en annen sak, men vi kan jo lese mye om det her på VD :-(
Kommentar #61

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Mulig at det er begrenset. Uansett så var det en lov som ble praktisert. Lovene til Jødene var mye mer rettferdige enn lovene til nasjonene rundt dem. Alt må leses i sin historiske kontekst om en skal ha noen sjans å forstå det. Det å skille den engelske slave handelen med slaveri i GT og NT er også meget viktig. Dette var to helt forskjellige ting.

Jeg har ingen problemer med å lese dette i sin historiske kontekst. Jeg tilhører ikke den gruppen som betrakter testamentene som noe annet enn skrifter og fortellinger forfattet av mennesker i en historisk kontekst.

Min kommentar var kun ment for å vise at du utelot (bevisst?) et viktig poeng i teksten du henviste til, nemlig at påbudet om frigivelse av slaver etter 6 år kun gjaldt mennesker med hebraisk avstamning. Dette står jo også stikk i strid med din påstand om at slaveriet i denne epoken ikke hadde "rasistiske" undertoner. (rasistisk i hermetegn grunnet den historiske kontekst)

Kommentar #62

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ein ting er kva du påstår

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil våge å påstå at det var enda strengere for 150 år siden. Det finnes svært mye som tyder på at Lincoln var en Bibeltroende kristen.

og noko heilt anna kva du kan dokumentere. Det er lett å setje fram ein billig påstand. Og kva tyder på at Lincoln tok kristen tru på alvor? Var han medlem at eit kyrkjesamfunn? Gjekk han regelmessig til gudsteneste til dømes kvar søndag? Det er merkeleg korleis kristne legg beslag på ateistar og agnostikarar som har gjort seg positivt bemerka, men nekter kristne brotsmenn, som til dømes Hitler, å kalle seg kristne. Lincoln praktiserte vel ikkje meir religion enn det Hitler gjorde.

Verkelegheita er noko heilt anna enn det du påstår. The founding Fathers var langt meir liberal i religiøse spørsmål, og mange som har sett seg inn i saka hevder at USA sine fyrste presidentar ikkje kunne ha blitt valgt i dagens trongsynte amerikanske samfunn. Du har ein lei tendens til å hoppe til lettvindte konklusjoner når du meiner argumentet gagnar ditt syn.

  

5 Founding Fathers Whose Skepticism About Christianity Would Make Them Unelectable Today

Thomas Jefferson believed that a coolly rational form of religion would take root in America. Was he ever wrong.

Unlike many of today’s candidates, the founders didn’t find it necessary to constantly wear religion on their sleeves. They considered faith a private affair. Contrast them to former Speaker of the House Newt Gingrich (who says he wouldn’t vote for an atheist for president because non-believers lack the proper moral grounding to guide the American ship of state), Texas Gov. Rick Perry (who hosted a prayer rally and issued an infamous ad accusing President Barack Obama of waging a “war on religion”) and former Pennsylvania senator Rick Santorum (whose uber-Catholicism leads him to oppose not just abortion but birth control).

There was a time when Americans voted for candidates who were skeptical of core concepts of Christianity like the Trinity, the divinity of Jesus and the virgin birth. The question is, could any of them get elected today? The sad answer is probably not.

Thomas Jefferson. It’s almost impossible to define Jefferson’s subtle religious views in a few words. As he once put it, “I am a sect by myself, as far as I know.” But one thing is clear: His skepticism of traditional Christianity is well established. Our third president did not believe in the Trinity, the virgin birth, the divinity of Jesus, the resurrection, original sin and other core Christian doctrines. He was hostile to many conservative Christian clerics, whom he believed had perverted the teachings of that faith.

Jefferson once famously observed to Adams, “And the day will come when the mystical generation of Jesus, by the supreme being as his father in the womb of a virgin, will be classed with the fable of the generation of Minerva in the brain of Jupiter.”

Although not an orthodox Christian, Jefferson admired Jesus as a moral teacher. In one of his most unusual acts, Jefferson edited the New Testament, cutting away the stories of miracles and divinity and leaving behind a very human Jesus, whose teachings Jefferson found “sublime.” This “Jefferson Bible” is a remarkable document – and it would ensure his political defeat today. (Imagine the TV commercials the Religious Right would run: Thomas Jefferson hates Jesus! He mutilates Bibles!)

Jefferson was confident that a coolly rational form of religion would take root in the fertile intellectual soil of America. He once predicted that just about everyone would become Unitarian. (Despite his many talents, the man was no prophet.)

Jefferson took political stands that would infuriate today’s Religious Right and ensure that they would work to defeat him. He refused to issue proclamations calling for days of prayer and fasting, saying that such religious duties were no part of the chief executive’s job. His assertion that the First Amendment erects a “wall of separation between church and state” still rankles the Religious Right today.

http://www.alternet.org/story/153727/5_founding_fathers_whose_skepticism_about_christianity_would_make_them_unelectable_today?page=0%2C0

 

Kommentar #63

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Spørsmålet mitt er

Publisert nesten 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor noen blir ateister er en annen sak

kvifor er ikkje analfabetar ateistar i motsetning til for eksempel vinnarar av Nobelprisar? Og talrike velutdanna jødar og israelarar?

Kommentar #64

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

kilder

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
og noko heilt anna kva du kan dokumentere. Det er lett å setje fram ein billig påstand. Og kva tyder på at Lincoln tok kristen tru på alvor? Var han medlem at eit kyrkjesamfunn? Gjekk han regelmessig til gudsteneste til dømes kvar søndag? Det er merkeleg korleis kristne legg beslag på ateistar og agnostikarar som har gjort seg positivt bemerka, men nekter kristne brotsmenn, som til dømes Hitler, å kalle seg kristne. Lincoln praktiserte vel ikkje meir religion enn det Hitler gjorde.

Verkelegheita er noko heilt anna enn det du påstår. The founding Fathers var langt meir liberal i religiøse spørsmål, og mange som har sett seg inn i saka hevder at USA sine fyrste presidentar ikkje kunne ha blitt valgt i dagens trongsynte amerikanske samfunn. Du har ein lei tendens til å hoppe til lettvindte konklusjoner når du meiner argumentet gagnar ditt syn.5 Founding Fathers Whose Skepticism About Christianity Would Make Them Unelectable Today

Thomas Jefferson believed that a coolly rational form of religion would take root in America. Was he ever wrong.

Unlike many of today’s candidates, the founders didn’t find it necessary to constantly wear religion on their sleeves. They considered faith a private affair. Contrast them to former Speaker of the House Newt Gingrich (who says he wouldn’t vote for an atheist for president because non-believers lack the proper moral grounding to guide the American ship of state), Texas Gov. Rick Perry (who hosted a prayer rally and issued an infamous ad accusing President Barack Obama of waging a "war on religion") and former Pennsylvania senator Rick Santorum (whose uber-Catholicism leads him to oppose not just abortion but birth control).

There was a time when Americans voted for candidates who were skeptical of core concepts of Christianity like the Trinity, the divinity of Jesus and the virgin birth. The question is, could any of them get elected today? The sad answer is probably not.

Thomas Jefferson. It’s almost impossible to define Jefferson’s subtle religious views in a few words. As he once put it, "I am a sect by myself, as far as I know." But one thing is clear: His skepticism of traditional Christianity is well established. Our third president did not believe in the Trinity, the virgin birth, the divinity of Jesus, the resurrection, original sin and other core Christian doctrines. He was hostile to many conservative Christian clerics, whom he believed had perverted the teachings of that faith.

Jefferson once famously observed to Adams, "And the day will come when the mystical generation of Jesus, by the supreme being as his father in the womb of a virgin, will be classed with the fable of the generation of Minerva in the brain of Jupiter."

Although not an orthodox Christian, Jefferson admired Jesus as a moral teacher. In one of his most unusual acts, Jefferson edited the New Testament, cutting away the stories of miracles and divinity and leaving behind a very human Jesus, whose teachings Jefferson found "sublime." This "Jefferson Bible" is a remarkable document – and it would ensure his political defeat today. (Imagine the TV commercials the Religious Right would run: Thomas Jefferson hates Jesus! He mutilates Bibles!)

Jefferson was confident that a coolly rational form of religion would take root in the fertile intellectual soil of America. He once predicted that just about everyone would become Unitarian. (Despite his many talents, the man was no prophet.)

Jefferson took political stands that would infuriate today’s Religious Right and ensure that they would work to defeat him. He refused to issue proclamations calling for days of prayer and fasting, saying that such religious duties were no part of the chief executive’s job. His assertion that the First Amendment erects a "wall of separation between church and state" still rankles the Religious Right today.

http://www.alternet.org/story/153727/5_founding_fathers_whose_skepticis m_about_christianity_would_make_them_unelectable_today?page=0%2C0

Billige påstander? Jeg har da dokumentert det jeg sier. Mark Noll, Alister McGrath, Diarmaid Macculloch og Michael Novak er da ikke dårlige kilder. McGrath og Macculloch underviser på Oxford, Mark Noll er en av Amerikas beste kirke historikere og Michael Novak er en prisvinnende forfatter som underviste på Harvard. Oxford sosiolog Os Guiness kan også anbefales. Hans bok, "A free people's sucicide" er veldig god.

At Jefferson, Franklin og Paine var deister sier jo ingenting om hva flertallet var. Hva med Benjamin Rush og John Adams som var like viktige som både Jefferson og Franklin? 90-95% av fedrene som grunnla Usa var kristne. Mange var teologer. Jefferson og Franklin var unntaket, ikke regelen. Det er interssant at til tross for at Jefferson fornektet miraklene i Bibelen så gikk han jevnlig i kirken og omtalte kristendommen som verdens beste religion. Han ga tilogmed penger til misjon. 

Michael Novak skrev "On two Wings". Denne kan jeg anbefale. En god og objektiv bok som dekker fedrenes tro på en rettferdig måte.

Anbefaler også denne boken: http://www.ttf.org/product/great-experiment

Alex De Tocquevilles, "Democracy in America" er også veldig god bok som sier overraskende mye positivt om kristendommens innflytelse. 

Angående Hitler's kristendom så anbefaler jeg: Hitler's table talks, og Mein Kampf. Davidsen har også skrevet noe om dette: http://davidsen.skaperkraft.no/2013/09/24/hitle-eller-kristne/

Jeg må oppriktig si at jeg ikke helt forstår hvordan påstandene mine kan være billige med tanke på at jeg kun leser det beste kildene av de som regnes som noen av de aller beste historikerene vi har i dag. Fornektingen av kristen innflytelse gjennom historien er et ran uten sidestykke gjennom historien. 

Kommentar #65

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Slaveri

Publisert nesten 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen problemer med å lese dette i sin historiske kontekst. Jeg tilhører ikke den gruppen som betrakter testamentene som noe annet enn skrifter og fortellinger forfattet av mennesker i en historisk kontekst.

Min kommentar var kun ment for å vise at du utelot (bevisst?) et viktig poeng i teksten du henviste til, nemlig at påbudet om frigivelse av slaver etter 6 år kun gjaldt mennesker med hebraisk avstamning. Dette står jo også stikk i strid med din påstand om at slaveriet i denne epoken ikke hadde "rasistiske" undertoner. (rasistisk i hermetegn grunnet den historiske kontekst)

Det var et intressant poeng. Jeg vet ikke om noen som direkte argumenterer for at det rasistisk. Jeg vil våge å påstå at mange av slavene var av samme rase som Jødene. Det skal uansett sies at behandlingen de fikk med hensyn til Moseloven var rettferdig. Jeg kan anbefale deg at du ser denne videoen om du har tid. Peter Williams fra Cambridge svarer på disse spørsmålene mye bedre enn hva jeg kan.

https://www.youtube.com/watch?v=V7B5jokJsqk

Kommentar #66

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Fornektingen av kristen innflytelse gjennom historien er et ran uten sidestykke gjennom historien.

“If I could conceive that the general government might ever be so administered as to render the liberty of conscience insecure, I beg you will be persuaded, that no one would be more zealous than myself to establish effectual barriers against the horrors of spiritual tyranny, and every species of religious persecution.”
Founding Father George Washington, letter to the United Baptist Chamber of Virginia, May 1789

“We have abundant reason to rejoice that in this Land the light of truth and reason has triumphed over the power of bigotry and superstition… In this enlightened Age and in this Land of equal liberty it is our boast, that a man’s religious tenets will not forfeit the protection of the Laws, nor deprive him of the right of attaining and holding the highest Offices that are known in the United States.”
Founding Father George Washington, letter to the members of the New Church in Baltimore, January 27, 1793

“The Government of the United States of America is not in any sense founded on the Christian religion.”
1797 Treaty of Tripoli signed by Founding Father John Adams

Kommentar #67

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Ny definisjon

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes at denne var svært billig ! Jeg vet ikke hvordan Jesu' lære har og har hatt innflytelse på styre, stell og kultur i disse landene ? Men det vet kanskje du ? Men skal det være billg, så la gå

Å presentere fakta som kristne ikke liker = å være billig.

Man lærer stadig noe nytt. :-)

Kommentar #68

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel?

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Det skal uansett sies at behandlingen de fikk med hensyn til Moseloven var rettferdig.

2Mos 21,20 Ikke nødvendigvis straff for å drepe slaver

20 Når en mann slår sin trell eller trellkvinne med staven sin så han dør for hans hånd, da skal mannen straffes. 21 Men lever trellen en dag eller to, skal han ikke straffes; trellen er jo hans eiendom.

Kommentar #69

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Svar til Elias Per

Publisert nesten 7 år siden
Ditt spørsmål: "kvifor er ikkje analfabetar ateistar i motsetning til for eksempel vinnarar av Nobelprisar? Og talrike velutdanna jødar og israelarar?"................. Mitt svar: Jeg vet jo ikke det, men det er vel slik at alle blir påvirket av det en leser og de en omgås. Troen må ha plass til å leve og utvikle seg. Hos noen blir det visst for trangbodd. Det står noe om at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. En kan være rik på mer enn penger. Visdom og kunnskap er bra, men hvis det tar all den plassen Gud egentlig skulle ha, blir en rik nok i seg selv. Men det er visst slik at storparten av verdens befolkning tror at det finnes en gud. Altså, de fleste er ikke ateister. Men mange av disse er stadig på leting etter Sannheten om Gud. Ja, du vet jo at jeg tror at det er Jesus som både er, og har vist oss sannheten om Gud. Og nå gleder jeg meg til å feire Hans komme, selv om det skulle være feil dato :-)
Kommentar #70

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Høyland: Man lærer stadig noe nytt. :-)

Så skal du da også få lære at jeg ikke definerer meg selv som kristen.

Men jeg er sjeleglad for seieren ved Poitiers og ca. 900 år senere ved Wien. For hadde den kristne verden tapt den gang,  så hadde ikke Høyland og undertegnede kunnet sittet ved våre PC'er og diskutere tro.

Det må også minnes  på at gudløse samfunn også kan finne på uhyrligheter, jeg tenker eksempelvis på Kambodsja og PolPot.  En herre som ble beundret av mange gudløse nordmen uten at det har medført konsekvenser for senere karrierer. 

Så  kan du slutteligen  fortelle oss hvorfor vi  skandinaver ville vært på topp i rankingen over gode nasjoner , selv uten kristendommens innflytelse.

Kommentar #71

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Selvsagt

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
"If I could conceive that the general government might ever be so administered as to render the liberty of conscience insecure, I beg you will be persuaded, that no one would be more zealous than myself to establish effectual barriers against the horrors of spiritual tyranny, and every species of religious persecution."
Founding Father George Washington, letter to the United Baptist Chamber of Virginia, May 1789

"We have abundant reason to rejoice that in this Land the light of truth and reason has triumphed over the power of bigotry and superstition… In this enlightened Age and in this Land of equal liberty it is our boast, that a man’s religious tenets will not forfeit the protection of the Laws, nor deprive him of the right of attaining and holding the highest Offices that are known in the United States."
Founding Father George Washington, letter to the members of the New Church in Baltimore, January 27, 1793

"The Government of the United States of America is not in any sense founded on the Christian religion."
1797 Treaty of Tripoli signed by Founding Father John Adams

Selvsagt så er den Amerikanske konstitusjonen ikke grunnlagt på en religion. Skille mellom stat og kirke er jo det beste som har skjedd. Jesus var jo selv ikke politisk involvert og sa at vi skal gi til keiseren det keiseren er og til Gud det Gud er. I Norge derimot ble beklagligvis grunnlagt på den Lutherske religionen. En sekulær grunnlov er mye bedre enn en religiøs. Det betyr derimot ikke at religion ikke er nødvendig og spiller en viktig rolle i å forme samfunnet. Du ser ut til å i stor grad misforstå mitt aller viktigste poeng. Religionsfrihet kom som et resultat av nødvendighet og Jesus eksempel. Mange av John Locke sine argumenter i Toleration Letters er direkte tatt utav Bibelen. 

Både statskirke og statsreligion er en arv etter romerriket, det er ikke noe du finner i det Nye Testamentet. Beklagligvis så har så altfor mange teologer forstått dette. Jeg stiller meg 100% bak en sekulær grunnlov og skille mellom stat og kirke. Fedrene i Usa forstod dette bedre enn de fleste. En religiøs grunnlov har vært aller mest destruktiv for kirken selv. Fedrene i Usa var kristne men ville at mennesker selv skulle velge hvordan de skulle praktisere sin religion. Det er interessant at det landet som har hatt mest religionsfrihet også har hatt mest kristne. Du bør så absolutt lese Os Guiness bok, "A free people's sucide". Dette er en kanonbra bok.

Kommentar #72

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

Rettferdig

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
2Mos 21,20 Ikke nødvendigvis straff for å drepe slaver

20 Når en mann slår sin trell eller trellkvinne med staven sin så han dør for hans hånd, da skal mannen straffes. 21 Men lever trellen en dag eller to, skal han ikke straffes; trellen er jo hans eiendom.

Problemet ditt Elias Per er at du sammenligner den Bibelske GT kulturen med dagens kultur. Sammenlignet med andre nasjoner så behandlet Jødene slaver mye mer rettferdig. Dette er godt dokumentert. Les referansene mine om du vil vite mer om dette. At en mann blir straffet for å skade sin slave er jo nettopp et bevis på dette. Denne loven virker kanskje totalt meningsløs for oss, men husk at den ble skrevet på en helt annet tid til mennesker med en helt annen virkelighetsforståelse enn oss. Finn deg et leksikon og les litt historisk bakgrunn om GT så finner du ut at dette faktisk ikke er like absurd som det høres ut. Husk at også mange land i verden i dag mener at vi nordmenn gjør ting som er uforståelige. Jeg har vært i land der mennesker umulig kan forstå hvordan vi kan vise så lite respekt for våre foreldre i Norge. En jeg traff i Asia fant kunne helt oppriktig ikke forstå at noen kunne være ateist. Han var en lærd mann, men kunne rett å slett ikke oppriktig forstå hvordan noen kunne mene at det ikke fantes en Gud. For deg er dette kanskje lettere å forstå, men husk at alle kulturer forstår ting ulikt.

Kommentar #73

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Svaret er kunnskap

Publisert nesten 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Mitt svar: Jeg vet jo ikke det, men det er vel slik at alle blir påvirket av det en leser og de en omgås.

Analfabetar har ikkje muligheit til å hente inn kunnskap på eiga hand. Dei vert difor livet ut låst til dei tankane ein får inn med morsmjølka. Frekvensen av ateistar aukar med nivået på utdanning og kunnskap. Jødar er eit høgt utdanna folke ferd og det same kan seiast om dei som vert tildelt Nobelspris. Difor er tettleiken av ateistar/agnostikarar så høg i desse flokkane.

Det same gjeld i det norske samfunnet dei siste 100 åra. Der fins konservative kristne som har gjort seg rike på gods og gull som gründerar og liknande, men der fins vel ikkje ein einaste som har vore toppfigur innafor vetenskapen, åndsarbeiderar eller samfunnsfornying. Derimot er der flust opp av agnostikarar og ateistar endå dei heilt fram til i dag utgjer ein liten del av den norske befolkning.

Det kan synes som om sterk religiøs tru hemmer eit menneske i å utvikle seg.

Kommentar #74

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Sammanlikna med kva?

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Sammenlignet med andre nasjoner så behandlet Jødene slaver mye mer rettferdig.

Jødane handsama då slavane sine i samsvar med Guds påbod og han er då den same i dag som i går? Med mindre Gud er skapt av menneske og difor vert endra etter kvart som menneska utvikla sine samfunn for ikkje å gjere gudsfiguren totalt uakseptabel. Men religiøse leiarskap er konservative og kjemper mot endring og har difor hamna i bakleksa.

Det er ikkje snakk om korleis jødane handsam slavane sine samanlikna med andre kulturar, noko du forresten veit fint lite om, men korleis Jahve har bestemt at slavar skal handsamast, det vil seie som annanrangs menneske.

Dersom slaveigaren mishandlar slaven sin så hardt at han døyr, så skal det ikkje reknast som drap dersom slaven lever i 24 timar etter mishandlinga. Kva om slveeigaren hadde mishandla ein nabo slik at han strauk med 24 timar etter mishandlinga?

Dette hadde vore heilt greitt dersom det var sett på som ei menneskeskapt lov som forståeleg nok utvikler seg til det betre i takt med samfunnsutviklinga, men dette står då i Bibelen som u hevdar er Guds ord og påbod?

Så du har funne feilen ved meg? Gratulerer! Eg kan returnere din påstand ved å vise til flisa og bjelken.

Kommentar #75

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det har vel med kulturen å gjere

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Så kan du slutteligen fortelle oss hvorfor vi skandinaver ville vært på topp i rankingen over gode nasjoner , selv uten kristendommens innflytelse.

Eg vil peike på at det fyrste parlamentet i verda vart samla fyrste gong på Tinganes, Torshamn, Færøyane i år 825.

Vidare har vi aldri hatt liveigenskap i Skandinavia. Vi har vore undertrykte i fattigdom, men vi har alltid vore frie individ. Og det er ikkje kristendommen si ære.

Kommentar #76

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg rekner med

Publisert nesten 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Og nå gleder jeg meg til å feire Hans komme

at det er mange av dine frendar, vener, naboar med fleire som gruer seg til å starte eit evig tilvære i Helvete den dagen du stig inn i saligheita. Greier du verkeleg å helse den dagen velkomen? Har du tenkt på korleis det vil vere å sete oppe i Himmelen i gaman og glede vel vitande om at mange av dine kjære må halde ut i ufatteleg liding i all eve? Vil ikkje det forsure gleda di? Men Gun deler vel ut valium i rikelege mengder til dei som er plaga av empati.

Kommentar #77

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Dumme troende, eller...?

Publisert nesten 7 år siden
Du skriver: " Det same gjeld i det norske samfunnet dei siste 100 åra. Der fins konservative kristne som har gjort seg rike på gods og gull som gründerar og liknande, men der fins vel ikkje ein einaste som har vore toppfigur innafor vetenskapen, åndsarbeiderar eller samfunnsfornying. Derimot er der flust opp av agnostikarar og ateistar endå dei heilt fram til i dag utgjer ein liten del av den norske befolkning"................ Jeg svarer: Mulig du har rett i dette. Men noen har kanskje funnet en skatt i sin kristne tro som de ikke vil miste. Så velger de ikke ære og berømmelse av mennesker. Det betyr vel ikke at de er mindre intelligente, eller gjør dumme valg?
Kommentar #78

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er ikkje valg

Publisert nesten 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Det betyr vel ikke at de er mindre intelligente, eller gjør dumme valg?

kunnskap og klokskap er ei gåve!

Kommentar #79

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Jeg gleder meg til jul:-)

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per: "at det er mane av frendar, vener, naboar med fleire som gruer seg til å starte eit evig tilvære i Helvete den dagen du stig inn i saligheita. Greier du verkeleg å helse den dagen velkomen?" Jeg: Dette ble vel litt på siden av temaet, men er det noen som gruer seg til et helvetet som de ikke tror på da? Nå kunne jeg gjerne evangelisere litt, men det liker du jo ikke :-) :-) Jeg tror at den dagen jeg er heime hos Jesus skal jeg slippe å plages med tanken på de som ikke ville være med. Mens jeg er her plager tanken meg på at noen går fortapt, og jeg har mange på min bønneliste. Ellers er visst jeg mer interessert i å "predike" om himmelen enn om helvetet.
Kommentar #80

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, det er ikkje det

Publisert nesten 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Jeg: Dette ble vel litt på siden av temaet

det er eit av dei viktigaste fylgjene av den trua du hyser og som fortel at den trua er oppbygd på grenselaus egoisme. Har du sagt A så må du sei B. Men eg ser at du trøystar deg med at Jesus veit råd for å døyve dine kvaler som fylgje av slekt og vener som lid vondt. Din slekningar, vener og naboar vil lide like mykje for det. Kan hende kan Jesus hjelpe deg med rikelige mengder Valium når den tida kjem, men korleis maktar du her og no å gle deg over tanken på, og ynskje velkomen den dagen då så mange av din skyldfolk, naboar, landsmenn, ja så godt som heile menneskeheita skal kastast i den evige svovelpøl? Kva er du laga av? Det vilde vere ille nok at du aksepterte som uunngåeleg at dine skyldfolk må betale for di sæle, men glede se til den dagen? Eig du ikkje evne til å sjå for deg kva sorg det vil påføre eit menneske med normale sjelsevner?

Utruleg.

Kommentar #81

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Blir det bedre for andre om jeg slutter å tro på Jesus?
Kommentar #82

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er ikkje det eg stiller spørsmål ved

Publisert nesten 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Blir det bedre for andre om jeg slutter å tro på Jesus?

Spørsmålet mitt er: Korleis kan du gle deg til den dagen skyldfolk, frender og alle som har døydd i Den mosaiske trua skal sendast til evige pinsler? For meg hadde det vore naturleg om du yngste at den dagen vart utsett lengst mogleg for å korte av på deira pine? Men slik tenker tydeligvis ikkje du for du er berre fokusert på eiga sæle. Det er sjelden eg møter reindyrka egoisme og navlebeskuing, men det hender stadig her på VD.

Men eg må vedgå at eg ikkje kjenner til korleis ditt tilvære er. Kan hende er livet ditt fylt av uuthaldelege plagar og at du difor lengtar sårt etter lindring frå smerter, sorger og savn. I det lys kan di haldning til dommedag få eit streif av forståing.

Kommentar #83

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Bare fokusert på egen salighet?

Publisert nesten 7 år siden
Nei, sånn er det ikke! Jeg ønsker at alle skal bli salige! Hvis ikke hadde jeg tidd stille om det jeg tror på. Jeg gleder meg slett ikke over at mennesker velger det vonde isteden for det gode. Men hva kan jeg gjøre med det mener du? Ja, hva mener du egentlig at jeg kan gjøre med det? Selv mener jeg at jeg må dele det beste jeg har med de som ikke har................. Når det gjelder det livet vi lever her, (hvis vi har bare det) så slutter vel ikke du heller å glede deg til deilig julemat selv om du vet at mange millioner lider og dør av sult? Men forhåpentlig vis deler du noe av dine goder med de som ingenting har. Hva mer kan vi gjøre? Men vi gleder oss allikevel ikke over at noen lider.........................Mange kristne er også derfor mer opptatt av hjelpe mennesker i både legemlig og åndelig nød, enn å bli berømte vitenskapsmenn. (Du skrev tidligere at det var få av dem) Nå tror jeg ikke jeg har mer å tilføre denne tråden, så jeg ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år!
Kommentar #84

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje det minste vil eg tru

Publisert nesten 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Ja, hva mener du egentlig at jeg kan gjøre med det?

du berre er slik.

Kommentar #85

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Man plukker ut det man liker...

Publisert nesten 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Så kan du slutteligen fortelle oss hvorfor vi skandinaver ville vært på topp i rankingen over gode nasjoner , selv uten kristendommens innflytelse.

Nisi: Du har ikke fått med deg at jeg heter Høiland, og ikke Høyland.

Du plukker tydeligvis ut det du liker av fakta og ignorerer det som ikke passer inn i ditt bilde. Dersom din meget enkle forklaring på at de skandinaviske land er de beste land i verden å bo i, nemlig kristendommen, hadde vært riktig, ville vel andre land med like lang, og endog lenger, kristen historie vært like gode land å leve i. Men Italia, Spania, Irland (for ikke å nevne det kristne paradiset Nord-Irland), England, Tyskland, etc kommer bak oss på listen. 

Om du definerer deg selv som kristen eller ikke, er revnende likegyldig for meg. Det som er av interesse er at du argumenterer slik de kristne pleier. Når noe godt skjer i et land med kristendom, ja så er det kristendommens fortjeneste - men skjer noe fælt i det landet, nei da er kristendommen helt uskyldig i dette.

En annen ting du har felles med de fleste religiøse er at du fremsetter en påstand, for deretter å prøve å reversere bevisbyrden. Det er altså ikke du som skal dokumentere at kristendommen har hatt slik en gunstig effekt på Skandinavia, men jeg som skal motbevise din påstand (!),

Det er ikke så lett å debattere på slike premisser.

Kommentar #86

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Vel, faktisk.....

Publisert nesten 7 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.
Men noen har kanskje funnet en skatt i sin kristne tro som de ikke vil miste. Så velger de ikke ære og berømmelse av mennesker. Det betyr vel ikke at de er mindre intelligente, eller gjør dumme valg?

http://psr.sagepub.com/content/17/4/325.long

ABSTRACT

A meta-analysis of 63 studies showed a significant negative association between intelligence and religiosity. The association was stronger for college students and the general population than for participants younger than college age; it was also stronger for religious beliefs than religious behavior. For college students and the general population, means of weighted and unweighted correlations between intelligence and the strength of religious beliefs ranged from −.20 to −.25 (mean r = −.24). Three possible interpretations were discussed. First, intelligent people are less likely to conform and, thus, are more likely to resist religious dogma. Second, intelligent people tend to adopt an analytic (as opposed to intuitive) thinking style, which has been shown to undermine religious beliefs. Third, several functions of religiosity, including compensatory control, self-regulation, self-enhancement, and secure attachment, are also conferred by intelligence. Intelligent people may therefore have less need for religious beliefs and practices.

Det finnes korrelasjon mellom IQ/intelligens og religiøsitet, selv om intelligens i seg selv er vanskelig definerbart selvsagt. IQ er veldig omstridt... spesielt blant de som scorer lavt på testene. ;)

-

Det finnes også korrelasjon mellom gjennomsnittlig intelligens og religiøsitetsnivå i enkeltland:

http://en.wikipedia.org/wiki/Religiosity_and_intelligence#Studies_ comparing_religious_belief_and_IQ

-

Om IQ og intelligens er ullent definert, så finnes det også en korrelasjon mellom utdanningsnivå og religiøsitet:

http://www.psychologytoday.com/blog/the-human-beast/201402/why- are-educated-people-more-likely-be-atheists

-

Betyr det at "alle" religiøse er "dumme" og "alle" ateister er "kloke"? Overhodet ikke!! Men i gjennomsnitt viser det seg at i opplyste velutdannede land, står religionen svakere, mens i land der folk generelt har lavt utdanningsnivå, så står religionen sterkere.

Så hvis du samler 1000 tilfeldige mennesker fra rundt om på kloden som ikke kan lese, og 1000 tilfeldige mennesker med doktorgrad, så vil du se en tydelig forskjell på hvilken gruppe det finnes flest religiøse og hvilken gruppe det finnes flest ateister.

Korrelasjon betyr ikke åraksforhold, så det er ikke dermed sagt at utdannelse "avkristner" folk - kanskje er det at en person som fra før er ateist, har større sjanse for å velge høyere utdannelse. En kreasjonist vil neppe velge høyere utdannelse i evolusjonsbiologi f.eks., samtidig som en religiøs person som utdanner seg innenfor dette, eller astronomi, kosmologi, geologi, arkeologi, paleontologi og så videre, underveis i utdannelsen vil bli presentert for beviser som øker sjansen for frafall fra religiøs tro - spesielt hvis denne troen, som f.eks. hos kreasjonister, avhenger helt og holdent av at alle disse vitenskapene er basert på feil og løgn.

Man kan selvsagt kritisere vitenskapen for å være iboende ateistisk av natur - siden man alltid forsøker å finne ikke-overnaturlige forklaringer på observerte fenomener. Men det er denne skeptiske, rasjonelle, intelligente holdningen som har gjort at Newton ikke bare aksepterte at regnbuen var en magisk dings satt opp av Gud, at man bare ikke aksepterte at sykdom var en guddommelig straff, og så videre. Ja, vitenskap er ateistisk i sin antakelse om at observerte fenomener kan forklares rasjonelt og måles og kvantiseres og utforskes, og at de dermed ikke bare kan forklares som magi. Intelligens og høyere utdanning handler om å finne ut om hvordan verden faktisk fungerer, og da vil man naturlig nok fjerne seg lenger og lenger bort fra gammel overtro som forklaringsmodell.

Min tolkning - jo mer man vet om verden rundt seg og jo mer interessert man er i å finne ut ting, og jo flinkere man er til å forstå det man finner ut, desto mindre sannsynlig er det at man tror at det er plass til en Gud i det hele. Å konkludere med "derfor Gud" for å fylle i huller for ting man ikke vet istedet for å faktisk prøve å finne det ut, er ikke noe en analytisk vitebegjærlig og intellektuelt redelig hjerne normalt vil gjøre.

Men ingen hjerne er feilbarlig. Alle kan hjernevaskes, indoktrineres, og ende opp med å ikke tørre å avskrive religionen - om ikke annet av frykt for om man tar feil. Det finnes professorer som er religiøse, og det finnes analfabeter som er ateister. IQ og utdannelse henger heller ikke 100% sammen - i mange land spiller det ingen rolle hvor intelligent du er - har du fattige foreldre så får du ikke utdannelse. Dette skal vi huske på. Og at land med svært lavt utdanningsnivå og mange analfabeter, ofte er totalitære regimer der man gjennom frykt og vold har lært folk å ikke tenke selv, slik at de hører på alle autoriteter, inkludert religiøse autoriteter. Og ofte kan jo despotene som styrer mange slike land spille på religion og bruke religion som "bekreftelse" på sin autoritet.

Jeg mener likevel at det å ha en religion er dumt. Er alle religiøse dumme? Nei! Men akkurat denne siden ved dem er dum på den måten at den er irrasjonell, og at man uskeptisk aksepterer historier det ikke finnes rasjonelt grunnlag for å tro på. Akkurat som at det å tro på enhjørninger ikke er spesielt smart. Det betyr ikke at alle som tror på enjørninger er generelt dumme, men at det er dumt å tro på enhjørninger. Å være alkoholiker er dumt, men det finnes intelligente mennesker med høy utdannelse som er alkoholikere. På samme måte er det dumt å basere livet sitt på en antakelse om at det finnes en Gud, men det alene er ikke nok til å gjøre deg dum - selv om statistikken viser at folk som tror på Gud i snitt er litt mindre intelligent enn folk som ikke tror på Gud. :)

Kommentar #87

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Jonas Stava. Gå til den siterte teksten.
Problemet ditt Elias Per er at du sammenligner den Bibelske GT kulturen med dagens kultur. Sammenlignet med andre nasjoner så behandlet Jødene slaver mye mer rettferdig. Dette er godt dokumentert. Les referansene mine om du vil vite mer om dette. At en mann blir straffet for å skade sin slave er jo nettopp et bevis på dette. Denne loven virker kanskje totalt meningsløs for oss, men husk at den ble skrevet på en helt annet tid til mennesker med en helt annen virkelighetsforståelse enn oss.

Interessant formulering her, at skriftene ble skrevet av "mennesker med en helt annen virkelighetsforståelse enn oss". Ikke at jeg er uenig, tvert imot. Men ettersom jeg har forstått det, ligger kristendommen grunnlag i en formening om at bibelen nettopp ikke er mennesker verk, men at den kommer fra Gud, og i skriftene går det klart fram at reglene rundt slavehold kommer direkte fra Gud. Man argumenterer med andre ord for en allmektig og god Gud som legger ned regler som har til hensikt å gjøre ting "littegranne bedre enn naboene...."  Skulle dagens mennesker lage de ti bud, hadde kanskje "Du skal ikke holde andre mennesker som din eiendom"  stått høyt på listen. 

Det finnes ikke en eneste debattant på VD som ikke har en mye høyere moralsk standard enn den Gud som GT framviser, kristen eller ikke. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere