Elias Per Vågnes

235

Gudlause dårlege medmenneske?

Ein ser stadig påstander her på VD som gjeng ut på at ateistar står for dei mest bestialske brotsveka historia kjenner. Men elles er det ting som tyder på at dei er ganske lovlydige og lite voldelege.

Publisert: 16. des 2014

Denne oversikta frå U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Prisons, skulle vel gje ein peikepinn om at dei som ikkje trur det fins ein allmektig gud som styrer alt og alle, har rimeleg godt moralsk gangsyn. Sjølvsagt er ikkje dette ein statestikk utan feil og lyte, men om det var slik at gudlause var notoriske forbrytarar så vilde det vel ha gitt utslag på denne lista?

Kommentar #51

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Han var utdanna prest. Han gjekk ikkje inn for å utrydde kristendommen. Den levde i beste velgåande heile kommunisttida. Om du tek ein tur til St. Petersburg og Moskva vil du sjå at kyrkjene vare på. Frå Sovietunionen sine dagar har eg berre erfaring med Arkangelsk og Tallinn. På båe plassane var der kyrkjer og gudstenester. Fosamlinga stod under gudstenesta og i motsetning til vestlege kyrkjer, var der ikkje stoler og benkar.

Gorbatsjov var døypt. Det er vel gjene Putin også.

Kommentar #53

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, eg anklagar ikkje dagens kristne for Holocaust

Publisert nesten 7 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Men det er vel din store misjon å anklage kristne.

Men kristendommen må ta på seg sin del av skulda. På same viset som norske drosjesjåførar har bedt om orsaking for at dei køyrde arresterte jødar til "Donau", må den kristendommen be om orsaking for sin rolle i Holocaust.

Men Holocaust var ein fylgje av det primitive kristne hatet tufta på fordommar. I dag er det palestinarane som er skyteskiva for dei same vonde kreftene. Men kristen fordøming av jødane står ved lag. Etter eit kort opphald her på jorda skal dei alle lide i all eve i Helvete. Det er det kristne, ja til og med det kristenzionistiske, synet den dag i dag.

Kommentar #54

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Slett ikkje

Publisert nesten 7 år siden

Lenin stoppa vandalisering av kyrkjebygg og kyrkjekunst. Eg kan berre bevitne at det var heldt gudsteneste to stader: Arkangelsk og Tallinn. Men som Aarsund også bevitna, så var ikkje religiøs aktivitet forbode i Sovietunionen. Men fordi den ortodokse kyrkja samarbeidde heilhjarta med dei kvite under borgerkrigen, var halden under oppsikt. Omskjering vart imidlertid forbode utan at det utrydda den jødiske trua i Sovietunionen. Det skal meire til for å utrydde religiøs overtru i det russiske folket.

Kommentar #55

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener man ikke kan klandre kristne for det Hitler gjorde.

Like lite som man kan anklage ateister for nazisme og kommunisme ja... At man ikke tror på en gud sier kun noe om at man ikke tror på en gud, ikke hva slags annen idiotisk idelogi man har dratt over seg.

Vi burde egentlig være glade for at Hitler var så sprø og ego som han var, da det var han og hans ønske om å leke general uten å ha peiling, mer enn noen annet, som gjorde at sovjet fikk ham stoppet. Hadde hans generaler fått bestemme så ville sovjet og Stalin falt... Og historien ville antagelig ha sett helt anderledes ut.

Det "rare" er at vi ikke lærte noe om sovjets jøde utryddelser på skolen, det var helt og holdent forbeholdt Hitler... Var noe jeg ganske så sjokkert fikk vite senere det...

 

Så kan man spørre seg da, hvor lærer kristne og andre religiøse at man må tro på akkurat deres påstander for å være moralske og gode mennesker? Hvor kommer den overtroen fra? I kristen og muslim kontekst er det jo egentlig stikk motsatt, da begge disse bibelene oppfordrer de troende til umoralske ting. Som forfølgelsen av homofile, kvinne undertrykking (Joda, har både hørt og lest at det var de kristne som ville ha likestilling og at kristendom IKKE var årsaken til den kvinne diskrimineringen vi hadde her i landet... ) og andre ting som i dag bare mer og mer stikker seg ut som umoralske ting..

For det skulle ikke meg forundre om vi i nær fremtid vil anse den hetsen som ganske stor del av kristenheten og så og si hele muslimheten bedriver vil anses på samme måte som rasisme. Folk kan ikke noe for hvilken hudfarge de har, like lite som homofile kan velge deres legning og gitt at hverken hudfarge eller seksuell legning går ut over noen på noen måte så blir det jo bare tull å diskriminere noen for dette også. Men enkelte religiøse tror de kan holde opp en bok og gjøre det likevel... Og det syntes jeg er synd..Det er ingen som på alvor tror at man blir dummere eller mindre verdt eller slikt når man blir brunere i huden av sola, er det vel? Så hvorfor tro at seksuell legning endrer noe?

Kommentar #56

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Nei, nei -

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men kristendommen må ta på seg sin del av skulda. På same viset som norske drosjesjåførar har bedt om orsaking for at dei køyrde arresterte jødar til "Donau", må den kristendommen be om orsaking for sin rolle i Holocaust

Kristendommen som sådan, og slik den verkelg er, kan ikkje anklagast. Men kva mange kristne har gjort,og kva dei mange stader har gjort mot kristendommen sin fremste leveregel, det er noko anna. Der har du mykje rett. Men vær litt meir presis, og ikkje grei alle over ein kam.

Kommentar #57

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Merkeleg utsegn

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen som sådan, og slik den verkelg er, kan ikkje anklagast.

Det er som å seie at kommunismen eller Islam som sådan ikkje kan klandrast for dei brotsverka som er gjort i deira namn. Du er inne på noko der, men då må du vere konsekvent og det ser eg ikkje du er. Du misbruker også innhaldet i Bibelen til å favorisere visse grupper framfor andre i kristendommen sitt namn.

Men dersom ikkje kristendommen skal lastast for dei bestialske brotsverka som er gjort i Jesus sitt namn, då kan heller ikkje kristne stele æra for dei positive endrigane opplysningstida førte med seg. Sjølvsagt er der kristne som har stått for påsitive endringar i kristendommen sitt namn, men dei er alle avvikarar som på det viset gjeng i Jesus sitt fotspor. Også han merkte seg fyrst og fremst ut som avvikar og opprørar.

Kommentar #58

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Det såg ikkje slik ut .

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Eg datt nærast av stolen i forferdelse då han stod fram på BBC og sa omlag fylgjande: Paven er djevelens utsending på jord og alle katolikkar er djevelens yngel". Kjenner du deg igjen i den omtalen? Var ikkje Ian Paisley ein ekte kristen?

spør du meg. Men hvis du har granska hjerter og nyrer på denne mannen, så er det vel slik då.          Han er vel då like kristen som ein viss annan, som også er både døypt konfirmert trur eg, og som har like grove påstandar.   Ikkje berre om katolikkar, men om heile kristendommen. Ingen grunn til å dette av stolen Vågnes :-)

Kommentar #59

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg dømer mannen ut frå det han sa

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men hvis du har granska hjerter og nyrer på denne mannen, så er det vel slik då.

og hans rolle i det religiøse og politiske liv i Nord-Irland. Han sådde splid og hat rundt seg i kristendommen sitt namn. Han er diverre ikkje den einaste.

Her i Norge bør vi ta lærdom av synet på jødar før 1945 og synet på palestinarar i dag. Berre ta for deg KrF sin rolle i fordøming av folkegruppa palestinarane. Ein kan ikkje skulde det på kristendommen som sådan, men det er i høgste grad sider av kristendommen som tidvis overskyggar alle andre roller i samfunnslivet.

Når ein "granskar hjerter og nyer" så er det for å finne godt løynde haldningar som druknar i dominerande trekk. Då finn ein nok noko godt i alle menneske, også Hitler, Paisley og Luther, men deira gode trekk var ikkje særleg dominerande, for å seie det slik.

Kommentar #60

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Nei, nei igjen,

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det er som å seie at kommunismen eller Islam som sådan ikkje kan klandrast for dei brotsverka som er gjort i deira namn.

Her er du inkonsekvent , ulogisk og fordømande.  Dersom den opprinnelige kommunismen hadde i sine læresetninger at folk som ikkje var lydige mot styresmaktene skulle eliminerast på den mest audmjukande måte. Då kan kommunismen som sådan klandrast.                                                       Dersom Islam opprinnelig påbyr at vantruande skal kappast hovudet av og tres på ein gjerdestolpe til skrekk og advarsel, då kan religionen Islam klandrast, men ikkje vanlege muslimer.

Dersom den opprinnelige kristendommen har som ein av dei fremste læresetningar å elske sin neste som seg sjølv. Då kan ikkje kristendommen klandrast for dei grusomme ting som har skjedd i kristendommens navn. Bare dei som har vor aktørar i dette  Og dei har nok ikkje voe særlig kristne av seg.

Så er det slik at kristne heller ikkje stel, slik du antyder, sitat:   "då kan heller ikkje kristne stele æra for dei positive endrigane opplysningstida førte med seg". Sitat slutt

Det er slik i kristen tankegang, anten du liker det eller ikkje, at; vi gjev all ære til Gud og hans Ånd som  greier å bryte gjennom heidenskapets og ondskapens ånd, som vi menneske er så forgifta av.

Men takk for at du innser at det også har vore mykje godt som har skjedd i kristendommens navn. I den kristne verda har medisin, skolegang, velferd, sjukehus og pleie for for krigssåra soldatar, fått gode vilkår.  Dette var dei kristne først ute med, - - - - eller var det ein ateist kan hende ?

Gud skal ha all ære !

Kommentar #61

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Var dei det?

Publisert nesten 7 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
I den kristne verda har medisin, skolegang, velferd, sjukehus og pleie for for krigssåra soldatar, fått gode vilkår. Dette var dei kristne først ute med,

Dette er reint sjølvskryt! Om du ser kven som var foregangsmenn på dette området, så vrimler det av agnostikarar og ateistar. Kyrkja har vore opptken av å karre til seg sjølv.

La meg nok ein gong refere til Christian den Vs lov:

Hvem som overbevisis at have lastet Gud, eller bespottet hans hellige Navn, Ord og Sacramenter, hannem skal Tungen levendis af hans Mund udskæris, dernæst hans Hoved afslais og tillige med Tungen sættis paa en Stage.

og Martin Sasse:

"Når folk fra kirkene uttalte seg, var det angrepene på jødene som ble offentliggjort, som fra den lutherske biskop i Thüringen, Martin Sasse: «Natten til den 10.november, Martin Luthers fødselsdag, brenner synagogene i Tyskland. I det nye riket er jødenes makt endelig brutt på det økonomiske området, og Førerens gudsvelsignede kamp for folkets fulle frigjørelse er kront med seier». Martin Luthers stemme må i denne stund høres,"

Kommentar #62

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Er det det ?

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Dette er reint sjølvskryt! Om du ser kven som var foregangsmenn på dette området, så vrimler det av agnostikarar og ateistar. Kyrkja har vore opptken av å karre til seg sjølv

Alt eg nevner har skjedd på tross av det  folk gjorde og sa i kristendommens navn. For skal du dømme ein ideologi eller religion, da må du dømme etter opprinnelige læresetninger og budskap, og ikkje etter kva enkeltmenneske har gjort det om til, anten av rein maktsjuke eller dårlig gangsyn.

Du får nevne nokre ateistar då. Men hugs, det gjeld det opprinnelige frå apostelkyrkja av, og ikkje dei som har hekta seg på i seinare tid, når dei fekk sjå "fruktene"av dei gode kristnes gjerninger. Og dette er ikkje sjølvskryt nei, det er konskvensane av å elske sin neste som seg sjølv.  Og dette greier ikkje mennesket, eller dei kristne av seg sjølv, det er ei Guds gåve til verden. Gud skal ha æra.

Kommentar #63

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du verden

Publisert nesten 7 år siden

Han har ikkje lyfta ein finger!

Kommentar #64

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takk

Publisert nesten 7 år siden
Mikkel B. S.. Gå til den siterte teksten.
Uansett så tror jeg vi alle kan enes som at det i de fleste (alle?) religiøse eller ikke-religiøse kategorier finnes både fantastiske og grusomme mennesker.

Jeg forsøkte lenken, den sendte meg til facebook, og jeg så et bilde. 

Jeg søkte derfor på google som du foreslo. To ting slo meg med en gang, dette var en sosial studie med en utgangspunkt i at noen som tror slik vil gjøre slik (en sinna og straffende Gud), og noen som tror slik (en elskende og tilgivende Gud) vil gjøre det litt forskjellig. Med et slikt utgangspunkt studerte de noen studenter og om de da endte opp med å ikke jukse eller å jukse, og en teori de på en måte fikk bekreftet.

Jeg synes forsåvidt dette er interessant, men den sier egentlig ingenting om Gud, den sier bare noe om dem som tror, og dem som observerer dem utenfra. Problemet med denne type av katagorisering er at man ser ikke personers indre liv, det liv de har med Gud, fordi Gud er både tilgivende og straffende, Han er er ikke bare en av delene.

Gud er som en sjalu ekteman, og Han er også som en elskende og tilgivende ektemann, så derfor når forskerne finner troende som tror på Gud på en av disse måtene, vil de gå glipp av de få menneskene som tror på Gud som er noe mer. Ofte i forskning når man finner noe som ikke passer inn i malen, blir det utelatt, fordi man ikke forstår det, og lager en liten rapport etterpå som ikke får plass i hovedrapporten. Den sier gjerne noe om de tilfellene som ikke passer inn i teorien. Siden jeg ikke leste alt her, kan jeg ikke si om de kom over noe sånt her, og skal heller ikke kritisere det noe mer, annet enn å si, dette er sosiale studier. De er ikke gale utifra det ståpunkt de kommer ifra, de gir nok et korrekt bilde til mange, men for oss som tror, gir det ikke et helt, fult ut bilde slik vi ser det, dessverre.

Jeg ønsker bare og formidle at det finnes mer enn dette, at Gud er mer en det som formidles her. Det er ikke så svart/hvit som Han er beskrevet her.

Men takk for at du lar meg delta på en saklig nivå, og at jeg får komme med mine innvendinger uten at det jeg sier blir trådd på.

Takk igjen.

MVH

Rolf Larsen 

Kommentar #65

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg viste til websiden du tidligere linket

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Religiøs preferanse fangar i amerikanske fengsel der og då:

Protestantar: 62600

Katolikkar: 52412

Muslimar: 12106

I din kommentar # 20 viser du til en webside, som du sier det er interessante opplysninger:

http://www.skepticfiles.org/american/prison.htm

Når jeg sjekket denne, ble jeg overrasket ove dens innhold, fordi den så ut til kun fokusere på kristne og jøder, derfor min kommentar # 23, der jeg skriver

Ikke et ord om hvor mange muslimske troende som var innsatt i amerikanske fenglser, kun en listing av de kristne trosretninger vs andre ikke kristne trosretninger (her nevnes ofte bare den jødiske) og de kristne trosretningene og deres størrelsen blir også jamført i forhold til størrelsene på de andre, ofte den jødiske. Virker litt suspekt på meg at det finnes 29 undersøkelser av troende fengselinnsatte og det inne i disse undersøkelsene ikke nevnes at det finnes muslimske fengslet i amerikanske fengsler, det synes på meg rart. 

Og så linker du tall fra den andre statistikken, som om det gjør saken bedre, se over.

Her er et eksempel fra hva som står skrevet på denne websiden du linket til i kommentar 20, altså ikke et eneste ord om den muslimske troen, altså ikke en eneste muslimsk fange, er det mulig av så mange fengsler som de har sjekket?

In one 29-state survey, Steiner found 15 unbelievers, Spirtualists, Theosophists, Deists, Pantheists and 1 Agnostic among nearly 83,000 inmates. Calling all 15 "anti-christians" made it one half person to each state. Elmira reformatory overshadowed all, with nearly 31,000 inmates, including 15,694 Catholics (half), and 10,968 Protestants, 4,000 Jews, 325 refusing to answer, and 0 unbelievers.

Ja ja Vågnes, du har virkelig funnet gullpotten.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #66

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det er ikke Bibelen som oppfordrer,...

Publisert nesten 7 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
I kristen og muslim kontekst er det jo egentlig stikk motsatt, da begge disse bibelene oppfordrer de troende til umoralske ting. Som forfølgelsen av homofile, kvinne undertrykking (Joda, har både hørt og lest at det var de kristne som ville ha likestilling og at kristendom IKKE var årsaken til den kvinne diskrimineringen vi hadde her i landet... ) og andre ting som i dag bare mer og mer stikker seg ut som umoralske ting..

... det er mennesker og deres tolkning av Bibelen. Og når jeg har forsøkt og forklare deg denne forskjellen, så sier du bare, deter bare bortforklaring, for vi har ikke ånd.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #67

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Takk for gode ord

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ja ja Vågnes, du har virkelig funnet gullpotten

"Denne oversikta frå U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Prisons" og det var den offisielle oppgåva eg synte til. Eit statleg organ står bak den lista.

Nok ein gong takk for rosande ord, men det er berre så alt for mykje!

Kommentar #68

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg forstod det

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
"Denne oversikta frå U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Prisons" og det var den offisielle oppgåva eg synte til. Eit statleg organ står bak den lista.

Jeg reagerte bare på den andre websiden, som du linket til. Den var ikke så heldig, spør du meg, selv om jeg sier du traff gullpotten.

Uansett hver man sin overbevisning, ikke sant. Jeg tror vi kan være enig om det?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #69

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Uansett hver man sin overbevisning

Tal seier sitt

Kommentar #70

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Tydeligvis ikke

Publisert nesten 7 år siden

Når over 2 milliarder troende kristne ikke teller, da sier ikke tall så mye likevel, gjør de vel?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #71

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Der tel vel eg også med?

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når over 2 milliarder troende kristne ikke teller

Korleis har ein kome fram til talet 2 milliardar TRUANDE kristne? Kva krav er det sett til å vere rekna som TRUANDE. kristen?

Eg starta strengen med å påpeike at på det tidspunktet lista vart laga sat det berre 161 ateistar i amerikanske fengsel. På kva vis er 2 milliardar "truand kristne" på verdsbasis noko med det å gjere?

Kommentar #72

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg tror...

Publisert nesten 7 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Som eit verdsleg "felttog" er resultatet akseptabelt, men ikkje imponerande. Men dersom ein allmektig Gud står bak, så resultatet rett og slett bedrøveleg.

at det tallet på troende kristne har holdt seg ganske stabilt gjennom århundre, og da mener jeg prosent tallet på ca 35 %. Det er dette tallet på 35% av verdens befolkning som sier de TROR på Kristus, det vil si over 2 milliarder mennesker. For noen år siden var det samme prosentandel, men færre enn 2 milliarder mennesker fordi verden hadde mindre enn 6 milliarder menneker på jorden. Nå er det gjort en rekke undersøkelser rundt dette tallet, men jeg kan dessverre ikke huske hvor jeg fant det. Men jeg tror du vil finne det ved helt enkelt gjøre et google søk.

Blant disse troende kristne finnes det selvfølgelig, katolikker, protestanter, metodister, baptister, osv... og en hel haug andre troende som er blitt katagorisert på basis av en eller annen doktrine de har, men sett ifra Guds perspektiv, så finnes det ingen doktriner. Det finnes bare dem som tror på Kristus, og tror på Hans verk, det vil si Hans liv, lidelse, død på korset, oppstandelse, himmelfart og Hans herliggjørelse der Han ble den livgivende Ånden som forsyner oss alle med Ham selv som liv. Det er det som kalles nåde,og det er det som hjelper alle som tror, til å bli forent i Ham og være ett med Ham.

Jeg vet ikke om det er så bedrøvelig, om man tenker på all den tiden som har gått, og ca 1/3 av hele verdens befolkning siden ca 15-1600 tallet har vært kristent, så tror jeg antallet vil være så mye større en 2 milliarder, til og med mer enn 7 miiliarder.Det vil være vanskelig og si hvor mange som har trodd på Kristi verk siden Han døde på korset og stod oppigjen og for opp til himmelen. Det har vært mange.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #73

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Vel

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
så tror jeg antallet vil være så mye større en 2 milliarder,

korleis kjem du fram til talet 2 milliardar "truande kristne"?

Kommentar #74

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er din påstand

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tror du vil finne det ved helt enkelt gjøre et google søk.

og det er di plikt å dokumentere påstanden. Du trur og trur og trur. Eg spurde ikkje om kva du trur. Du slår i bordet med 2 milliardar "truande kristne", merk deg truande, og det er ditt ansvar å dokumentere dette talet. Å sei at du har lest det ein eller annan staden held ikkje. Ein kan lese nesten kva som helst, men dermed held det ikkje til truande.

Venlegst dokumenter 2 milliardar.

Når det gjeld jorda sitt samla folketal, så finn du eit grunngitt anslag her: https://www.google.no/search?rls=aso&client=gmail&q=jordens+folketall&gws_rd=cr&ei=yq6VVKSKDuK7ygO1pIHYCw

Kommentar #75

Mikkel B. S.

0 innlegg  144 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forsøkte lenken, den sendte meg til facebook, og jeg så et bilde.

Jeg søkte derfor på google som du foreslo. To ting slo meg med en gang, dette var en sosial studie med en utgangspunkt i at noen som tror slik vil gjøre slik (en sinna og straffende Gud), og noen som tror slik (en elskende og tilgivende Gud) vil gjøre det litt forskjellig. Med et slikt utgangspunkt studerte de noen studenter og om de da endte opp med å ikke jukse eller å jukse, og en teori de på en måte fikk bekreftet.

Jeg synes forsåvidt dette er interessant, men den sier egentlig ingenting om Gud, den sier bare noe om dem som tror, og dem som observerer dem utenfra. Problemet med denne type av katagorisering er at man ser ikke personers indre liv, det liv de har med Gud, fordi Gud er både tilgivende og straffende, Han er er ikke bare en av delene.

Gud er som en sjalu ekteman, og Han er også som en elskende og tilgivende ektemann, så derfor når forskerne finner troende som tror på Gud på en av disse måtene, vil de gå glipp av de få menneskene som tror på Gud som er noe mer. Ofte i forskning når man finner noe som ikke passer inn i malen, blir det utelatt, fordi man ikke forstår det, og lager en liten rapport etterpå som ikke får plass i hovedrapporten. Den sier gjerne noe om de tilfellene som ikke passer inn i teorien. Siden jeg ikke leste alt her, kan jeg ikke si om de kom over noe sånt her, og skal heller ikke kritisere det noe mer, annet enn å si, dette er sosiale studier. De er ikke gale utifra det ståpunkt de kommer ifra, de gir nok et korrekt bilde til mange, men for oss som tror, gir det ikke et helt, fult ut bilde slik vi ser det, dessverre.

Jeg ønsker bare og formidle at det finnes mer enn dette, at Gud er mer en det som formidles her. Det er ikke så svart/hvit som Han er beskrevet her.

Men takk for at du lar meg delta på en saklig nivå, og at jeg får komme med mine innvendinger uten at det jeg sier blir trådd på.

Takk igjen.

MVH

Rolf Larsen

Haha, det var ganske flaut av meg - snakker om å rote det til med lenkene!

Beklager litt seint svar. Jeg har fått en saftig dose med influensa, så jeg har vært ganske redusert de siste dagene.

Først og fremst, jeg er helt enig med deg i at slike studier er begrenset. De sier noe om generelle trender, mens motivasjonen til enkeltpersoner blir noe helt annet. Et eventuelt personlig forhold til gud blir langt utenfor studiens rekkevidde. Det sier bare noe om hva slags generell effekt forskjellige religiøse overbevisninger har på visse typer oppførsel.

Jeg tror at du burde lest litt lengre inn i studien. Noe av bakgrunnen for studien er det du nevner, med forsøk på studenter. Men selve studien tar for seg sammenhenger på landsbasis. De ser på sammenhengen mellom

Hvor utbredt troen på helvete og himmelen er. Hvor mye kriminalitet man finner i landet.

I tillegg, for å unngå at noen ukjente variabler påvirket begge to de tingene ovenfor, så sjekke de også

Majoritetsreligionen (katolikk, annen kristendom, islam). Økonomiske variabler: Gini-koeffisienten (hvor jevnt fordelt ressursene er blant befolkningen) og BNP per person. Lengden på fengselsstraffer (som et mål på hvor 'straffende' samfunnet er). Demografiske variabler: Forventet levetid og tettheten til befolkningen. Tre personlighetstrekk (fra den såkalte Big Five-modellen) som har vist seg å være knyttet til pro- eller anti-sosial oppførsel. Religiøse variabler: Generell religiøsitet i landet, og religiøs deltakelse.

Resultatet er slående. Det er en tydelig sammenheng mellom hvor utbredt troen på himmelen og helvete er, og kriminell oppførsel på landsbasis. Det er en veldig fin tabell på side 3 av PDF-dokumentet som viser effekten av de forskjellige variablene på det nasjonale nivået for kriminalitet. Det er interessant å merke seg at troen på himmelen og ikke helvete økte kriminalitet... unntatt kidnapping og slavehandel. 

Man kan selvfølgelig ikke ut ifra dette peke på en religiøs person som tror på en himmel og ikke et helvete, for så å si at den personen er kriminell. Dette er kun snakk om generelle tendenser. Men det er veldig interessante tendenser.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere