Kjell Bjørn Veland

67

Kunne Jesus synde? Kan Gud synde?

Publisert: 23. nov 2014

 

 

Jeg sa vel nei til dette spørsmålet og trodde jeg hadde også bibelsk grunnlag for det.

Men med de innvendinger som ble framstilet om at (Jesus kunne synde) så kunne det gjerne vært greit og ta dette opp i en egen tråd, for ikke å avspore for mye tråden om antikrist.

Når vi snakker om at Jesus var sann Gud og sant menneske, så forstår jeg det ikke slik at han er 100 % menneske og 100 % Gud i to personer, men i en person.

Hvis Jesus er Gud, eller guddommelig så kan vi da spørre, kan Gud synde?

Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Helt riktig !

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.


Når vi snakker om at Jesus var sann Gud og sant menneske, så forstår jeg det ikke slik at han er 100 % menneske og 100 % Gud i to personer, men i en person

Men når det gjelder spørsmålet om Jesus "kunne synde", tror jeg du er blitt uttsatt for en aldri så liten språkforvirring.

Hvis en tolker utsagnet i retning av at Jesus hadde muligheten til å synde, da er det helt klart at det hadde han,  som sant menneske hadde han muligheten til dette.  I motsatt fall ville fortellingen om da han ble fristet av djevelen bli meningsløs.

Men Jesus gjorde det den gamle Adam ikke gjorde, nemlig å motstå fristelsen og i stedet stole på Gud sin Far. Hadde Jesus falt i denne situasjonen, da hadde menneskeheten stått på samme sted som før.

Dette hører veldig med i det mysterium som frelsesverket innebærer, ikke bare sone våre synder, men også kjenne dem på kroppen, og seire over dem.

Dersom en med uttrykket mener at Jesus "kunne synde" så mye han bare ville fordi han også var sann Gud.  Da er dette så langt ute på viddene som det lar seg gjøre, og da forstår jeg din reaksjon.            Men jeg tror heller ikke at det var noen som mente det slik, i den andre tråden.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kjært barn har mange navn, det er betydningen av navnet som teller

Publisert nesten 7 år siden

Kjell Bjørn Veland:

Når vi snakker om at Jesus var sann Gud og sant menneske, så forstår jeg det ikke slik at han er 100 % menneske og 100 % Gud i to personer, men i en person.

Hvis Jesus er Gud, eller guddommelig så kan vi da spørre, kan Gud synde?
_________________________________________________________________

Spørsmålet ditt er et veldig enkelt spørsmål med en veldig enkel forståelse. Jesus har mange navn i sin gåtefulle betydning. Navnet Jesus kunne ikke synde fordi det rett og slett betyr frelse (for sitt folk), og fordi han var Guds Sønn, og det som Gud har skapt kan ikke gjøre synd (1.Joh.3.9) Men Gud skaper bare fra det som er dødt (1.Kor.15.22, 45, Mark.12.26-27)

Men Gud sendte sin sønn (seg selv Joh.1.18) i en menneskelig skikkelse, dvs i syndige menneskers lignelse. Det er det samme som menneskesønnen som var foruten DHÅ (Matt.12.32), Jesus beskrev seg selv som vintreet (Joh.15.1) - Vintreet er beskrevet i Esek.17.1-10 som en lignelse og gåte, mens den forklares fra Esek.17.12-24 nærmest som en ny gåte eller lignelse og straffeutmåling for synder. Men den som forstår hvem Jesus egentlig er i bibelsammenheng vil skjønne at dette er den gjenstridige ætten, eller folket som egentlig ikke er et folk (i Rom.10.19-20) siden det blir gjort barnløst. Denne ætten kan gjøre like mye ondt som ethvert menneske kan klare. Men mot endetiden er det snakk om dom i inntil 3- 4 ættledd. Etterkommerne av ætten vil fremstå som frelse som på hebraisk betyr Jesus. Det er det samme som Jakobs lille rest. (Jes.10.21) Om dommen se Jes.53.8-12.

I Matt.1.21-23 blir ikke Jesus kalt for Jesus, det var et navn han senere skulle få (8 dager senere som i Guds øyne er en lang tid), men fikk navnet Immanuel, (som ikke betyr frelser, men Gud er med oss, dvs det er menneskesønnen) og om ham sier Jes.7.14 -17: Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. Rømme og honning skal han spise inntil han forstår å forkaste det onde og velge det gode. For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to kongene du frykter. Og over deg og ditt folk og din fars hus skal Herren la det komme dager som det ikke har vært siden Efraim skilte seg fra Juda – kongen av Assur.»

Kommentar #3

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Det har du da!

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Jeg sa vel nei til dette spørsmålet og trodde jeg hadde også bibelsk grunnlag for det.

Jeg er helt enig med deg i at svaret er at Gud Herren ikke kan synde!

Årsaken ligger ikke bare i å forstå kombinasjonen 100% Gud og 100% menneske.

Herrens to store bud som sammen utgjør summen av de ti bud ! Ser vi på disse, og lytter til Herren er det fort gjort å forstå at Herren er kjærlighet!

1.Kor .13 sier også noe om denne egenskapen. Denne EGENSKAPEN klarer ikke å synde! 

Av samme årsak bød Herren oss sine 2 store bud. Om vi hadde klart å overholde dem, hadde heller ikke vi syndet. Disse er også summen av de 10 bud, som i utgangspunktet var fasit på synd/ikke synd. Men dog meget forenklet om vi ser hva Herren sier.

Kjærligheten, som Herren er laget av har åpenbart enda høyere krav til seg selv enn hva vi fikk i de 10 bud. 

Konklusjonen er mao så enkel: Kjærligheten er ikke i stand til å uføre synd. Defor var  ikke Herren i stand til å begå synd.

Om vi tenker oss om da ,..er synd bestandig en mangel på kjærlighet. 

Det passer dårlig sammen med Herren.

Mvh Kirsten

Kommentar #4

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

HVIS ja

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hvis Jesus er Gud, eller guddommelig så kan vi da spørre, kan Gud synde?

Det hadde jo ikke vært noe poeng for djevelen å friste Jesus, dersom Jesus ikke hadde kunnet velge å synde.

Dessuten så står det ingenting i bibelen om at Faderen og Sønnen er likestillt. Det finnes bare en Gud. Og det er ikke Sønnen.

Kommentar #5

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Men med de innvendinger som ble framstilet om at (Jesus kunne synde) så kunne det gjerne vært greit og ta dette opp i en egen tråd

Egentlig helt meningsløst innlegg dersom man har Jesus godt bevart i sitt hjerte.

Synd kan defineres som forskjellen mellom Gud og mennesket.

Gud er Guddommelig perfekt og da har det ingen relavans å stille spørsmål om Gud kan synde.

Kommentar #6

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Dessuten så står det ingenting i bibelen om at Faderen og Sønnen er likestillt. Det finnes bare en Gud. Og det er ikke Sønnen.

Vi har i den treenige gud, Far, Sønn og Ånd alle er like guddommelige.

 

Det er ikke det samme å bli fristet som å synde, Gud som Far ble også fristet.

Kommentar #7

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Vel

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Vi har i den treenige gud, Far, Sønn og Ånd

Ikke jeg..

Kommentar #8

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

?

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det hadde jo ikke vært noe poeng for djevelen å friste Jesus, dersom Jesus ikke hadde kunnet velge å synde.

Lucifer har da bestandig bevist at han ikke kjenner Gud!

Å forsøke først å bli større enn Gud selv vitner om dårlig dømmekraft fra lucifers side. Hvor dårlig dømmekraft har man når man er en flott Kjerub, men ikke er fornøyd med det og forsøker å bli større enn sin skaper?

Så blir han kastet ned på Jorden, hvor han etterhvert må krype på magen i støvet, for så å enda en gang forsøke seg mot Herren Gud (som forøvrig også var tilstede den gang lucifer ble kastet ned her)

Man kan ikke tilegne lucifer et slikt intellekt! Det har han dokumentert han ikke har, og ikke vet hva han holder på med. 

Hva lucifer har prestert å få seg til å begå, må vel være den ultimate selvdestruktive adferd! Åpenbart har han ikke lært seg å vite hvem Gud er enda, så nei å tro at lucifer evner å oppfatte logikk eller klarer å ta noe poeng i det hele tatt har jeg liten tro på .

Jeg bedømmer ikke hvem Herren Gud er basert på lucifers adferd.???

Mvh Kirsten 

Kommentar #9

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

"Vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd (fristet) slik som vi, men uten synd." Hebr 4:15.

Jesus "måtte bli gjort lik sine brødre i alle ting, for at han kunne være en barmhjertig og trofast yppersteprest i alt som angår forholdet til Gud, slik at han kunde gjøre soning for folkets synder. For ved det at han selv har lidd og blitt fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet." Hebr 2:17-18.

Kommentar #10

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
så nei å tro at lucifer evner å oppfatte logikk eller klarer å ta noe poeng i det hele tatt har jeg liten tro på .

Det enkleste er vel å forholde seg til hva bibelen faktisk sier. Jesus gjør f.eks et stort poeng av at han er "menneskesønnen". Hvorfor det tro? I tillegg står det også at han ga avkall på sin gudommelighet, noe som også djevelen sikkert hadde fått med seg, og dermed også visste at som menneske, så var Jesus i stand til å synde.

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gud er lykke og ulykke (Alfa og Omega)

Publisert nesten 7 år siden

Kirsten Schei:

Jeg er helt enig med deg i at svaret er at Gud Herren ikke kan synde!
____________________________________________________________

Ettersom man ikke kjenner til skriftene, må jeg på grunnlag av Jes.45.7 si meg uenig i dette, men det er en viss variabel med hva Gud vil med sin sønn, han utfører nemlig sine gjerninger gjennom sin sønn, det er derfor Gud bruker ham; Joh.6.38: For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.

(Jes.45.7:jeg som er lysets opphav og mørkets skaper, som gir lykken og skaper ulykken; jeg, Herren, gjør alt dette.)

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Likestillingen skjer gjennom tiden

Publisert nesten 7 år siden

Anne Jensen:

Dessuten så står det ingenting i bibelen om at Faderen og Sønnen er likestillt. Det finnes bare en Gud. Og det er ikke Sønnen.
______________________________________________


Teknisk sett er det umulig å beskrive en slik tilstand, hvor Faderen og Sønnen er likestilt, men det er faktisk beskrevet i Bibelen hos Joh.10.30: Jeg og Far er ett.» (Joh.17.21)

- Det skulle bety den samme; Joh.1.18: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

Den eneste mulighet i å forstå en slik delning på er gjennom tidsaspektet;

Åp.1.8: Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer…

Når Gud kommer ned på jorden, gjør han det gjennom sin sønn, først en menneskesønn, som avanserer til en gudesønn (Dan.3,25) gjennom ildovnen. Gudesønnen er da frelseren, han som vi kaller Jesus, men når han så går inn i sin helligdom er det for å gå tilbake til sin Far igjen og bli ett med ham;

Heb.6.1-9: La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, om dødes oppstandelse og evig dom Og dette vil vi gjøre, om Gud gir lov til det. For det er umulig at de som engang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i den Hellige Ånd og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, atter kan fornyes til omvendelse, da de på ny korsfester Guds Sønn for sig og gjør ham til spott. For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og som bærer gagnlig grøde for dem den dyrkes for, den får velsignelse fra Gud; men bærer den torner og tistler, da er den udugelig og forbannelse nær, og enden med den er å brennes. Men om eder, I elskede, er vi visse på det som bedre er, og som hører til frelse, enda vi taler således

Kommentar #13

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Teknisk sett er det umulig å beskrive en slik tilstand, hvor Faderen og Sønnen er likestilt, men det er faktisk beskrevet i Bibelen hos Joh.10.30: Jeg og Far er ett.» (Joh.17.21)

Ett, ikke en. Det er en viss forskjell :-)

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ja, ikke sant?

Publisert nesten 7 år siden

Anne Jensen:

Ett, ikke en. Det er en viss forskjell :-)
______________________________________

Men i overført jordisk språk: Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er bevisst ja...

Publisert nesten 7 år siden

Kirsten Schei:

Lucifer har da bestandig bevist at han ikke kjenner Gud!
__________________________________________________

Sant nok det, derfor er det Bibelen er utlagt for ham, (2.Tim.3.16-17) Jesus bekrefter selv at det er ham (Åp.22.16) gjennom navnet morgenstjernen (Jes.14.12)

Kommentar #16

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men i overført jordisk språk: Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus.

Og på jordisk språk så er denne Guden du nevner ikke tre, men en. Det var mitt poeng. Ditt poeng greier jeg ikke gripe :-D

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Kristus i Adam modellen

Publisert nesten 7 år siden

Det var derfor jeg skrev at det er teknisk umulig å beskrive, det er fremtidige oppfinnelser. Ser en på Abrahams ætt, ser man at de hadde djevelen til far... gjennom denne ætten fremstår så Jesus til slutt. (Gal.3.29) Han er ikke en, men mange kropper (ætt), men ved å gjøre ende på fiendskapet ble de mange til en skikkelse (Ef.2.14, Jes.53.12, Dan.9.27: I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, Dan.11.33: De kloke i folket hjelper de mange til innsikt..) Adam i Kristus, Rom.5.19:Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige...

Bruker man bare Adam modellen er det lettere å se at Kristus hadde synd gjennom sine forgjengere i Adam.

Kommentar #18

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Hehe

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Når vi snakker om at Jesus var sann Gud og sant menneske, så forstår jeg det ikke slik at han er 100 % menneske og 100 % Gud i to personer, men i en person.

Hvis Jesus er Gud, eller guddommelig så kan vi da spørre, kan Gud synde?

Hvis Per er både sant menneske og sann katt, kan han da mjaue?

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva er det egentlig du driver med ?

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det var derfor jeg skrev at det er teknisk umulig å beskrive, det er fremtidige oppfinnelser. Ser en på Abrahams ætt, ser man at de hadde djevelen til far... gjennom denne ætten fremstår så Jesus til slutt. (Gal.3.29) Han er ikke en, men mange kropper (ætt), men ved å gjøre ende på fiendskapet ble de mange til en skikkelse (Ef.2.14, Jes.53.12, Dan.9.27: I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, Dan.11.33: De kloke i folket hjelper de mange til innsikt..) Adam i Kristus, Rom.5.19:Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige...

For det første er ingen som fatter hvor du vil hen med din sammensausing av skriftord om ditt og datt..og for det andre har du erklært for oss at du ikke tror at Jesus er EN person men en ætt..altså mange..

Folk som leser deg uten å vite at du ikke tror på Jesus som det en kristen gjør kan dermed bli i villrede om hva du driver med her på VD. 

Kommentar #20

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
"Vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd (fristet) slik som vi, men uten synd." Hebr 4:15.

Jesus "måtte bli gjort lik sine brødre i alle ting, for at han kunne være en barmhjertig og trofast yppersteprest i alt som angår forholdet til Gud, slik at han kunde gjøre soning for folkets synder. For ved det at han selv har lidd og blitt fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet." Hebr 2:17-18.

Som du sikker har lagt merke med selv, så står det at han var uten synd.

Kommentar #21

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Nei og niks.

Publisert nesten 7 år siden

For all del, jeg betviler ikke at lucifer hadde et lite håp siden Herren ble menneske. Men det ville på ingen måte endre Herrens ånd og karakter han er skapt med fra tidenes morgen.

Et MENNESKE med Herrens karakter kan ikke synde. Det ville ikke være mulig for Ham. (#3)  

Således spiller det liten rolle hvor Herren befinner seg, og/eller i hvilken form han til enhver tid befinner seg i.

Herren ville ikke få seg selv til å begå synd. Det burde lucifer ha forstått. Så igjen vil jeg påstå at lucifer er selvdestruktiv.

Om vi ser hva Bibelen sier, så vet jo lucifer hvor hans ferd/fremferd ender, så han må være lite intelligent når han fortsetter på den galeien.

Jeg har ofte hevdet at ondskap = lav IQ, og jeg har ikke funnet noe som endrer det enda.

Mvh Kirsten

Kommentar #22

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Et MENNESKE med Herrens karakter kan ikke synde. Det ville ikke være mulig for Ham. (#3)

Jeg mener det kommer klart frem i bibelen at Jesus kunne ha syndet (Hebr.4). Dersom han var ute av stand til å synde pga sin gudommelighet, så er det heller ikke noe offer å snakke om.

Men mulig vi misforstår hverandre her?

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forstår hva du mener...

Publisert nesten 7 år siden

Rune Holt:

Folk som leser deg uten å vite at du ikke tror på Jesus som det en kristen gjør kan dermed bli i villrede om hva du driver med her på VD.
__________________________________________

Men det er ikke jeg som sauser ihop... det kan kanskje synes slik for dere som leser Jesus som person, men Bibelen beskriver aldri Jesus som person, men som et menneske uten synd, antakelig det første. Andre som har synd er i skriften beskrevet som dyr... (Fork.3.18). Det  skulle forøvrig ikke være så vanskelig å følge henvisningene? Og at Jesus er et hebraisk navn for ordet frelse er vel en kjennsgjerning? Hvis du leser fra Matt.1.21-23, vil du da kunne si at Jesu fikk sitt navn ved sin fødsel? Står det ikke; Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel – det betyr: Gud med oss.

Hvem er oss? Han "personen" Immanuel? Hvem sauser i hop?

Kommentar #24

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

har han gjort til synd for oss

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener det kommer klart frem i bibelen at Jesus kunne ha syndet (Hebr.4). Dersom han var ute av stand til å synde pga sin gudommelighet, så er det heller ikke noe offer å snakke om.

Men mulig vi misforstår hverandre her?

 

Det en også gjerne kunne tenke over var den straff Jesus måtte kjenne fordi han tok våre synder på seg.

For da han hang på korset hadde hans far forlatt han fordi hans Far såg en synder der på korset, for den som synder skal dø.

Men hadde det vært mulig for djevelen å friste Jesus til fall, ja hva da med guddommen selv og hele menneske slekten?

 

Jes53,5 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.

 

2 Kor5,21 Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Kommentar #25

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Kan hende?

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener det kommer klart frem i bibelen at Jesus kunne ha syndet (Hebr.4). Dersom han var ute av stand til å synde pga sin gudommelighet, så er det heller ikke noe offer å snakke om.

Men mulig vi misforstår hverandre her?

Hebr.4. forstår jeg i forhold til lammet som skulle dokumeteres *uten lyte* før ofringen. Brevet omhandler jo Herrens eksempel i så måte.

Igjen sier jeg: Hans karakter/sjel/ånd kan ikke synde. Om det er med eller uten Gudommelighet er av liten betydning i så måte. 

At lucifer forsøkte er noe annet. Lucifer utsatte Herren for sine lugubre forsøk, således kan man si at han har vært prøvet i alt, som Heb.4. henviser til.

Men lucifers forsøk, har på ingen måte påvirket Herrens valg, av den grunn opplever jeg det som lite relevant å mene at Herren kan synde fordi lucifer gjorde som han pleier.

Lucifer gjorde som han pleier: fristet! Men rettmessig innehaver av de handlingene er og forblir lucifer.

Igjen: Jeg har ingen planer om å la lucifers fremferd påvirke min opplevelse av Herrens karakter!

Jeg kan ikke på noen måte se at lucifers synd kan sammenkobles med Herren. Å bli utsatt for lucifers lugubre forsøk ( som Herren ble mao prøvet) må ikke bli det samme som at "Herren kan synde". Det har så langt jeg ser ingen relevans i forhold til hverande. 

Herrens sjel kan ikke begå synd.

Hvorfor? :1.Kor.13. ....om du legger merke til ordlyden forteller den alt. Det står der ingenting om å ta,få eller gi kjærlighet. Det står: har kjærlighet.

Den er mao Herrens eiendom! 

Har jeg klart å oppklare noe nå Anne? Eller er vi fortsatt like rykende uenige?....

Mvh Kirsten

Kommentar #26

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Men hadde det vært mulig for djevelen å friste Jesus til fall, ja hva da med guddommen selv og hele menneske slekten?

Jeg tror det var mulig. Og desto større takknemlighet til Jesus, for at Han gikk hele veien. Han ble prøvet i alt, står det i hebr 4. Dersom det ikke var mulig for ham å synde, så hadde det heller ikke vært noen "prøvelser" å skrive om, slik jeg forstår det.

I tillegg står det at han ga avkall på sin gudommelighet (les Fil.2) Og en som ikke er gudommelig, eller en som er "mennesker lik", kan også begå synd.

Kommentar #27

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Men lucifers forsøk, har på ingen måte påvirket Herrens valg,

Her er vi enig. Jesus valgte å ikke la seg friste, og forble dermed uten synd.

Synes forresten at Leirgulen hadde en enkel og fin forklaring på dette i kommentar #1.

Kommentar #28

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Og med litt innlevelse....

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Jes53,5 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom

Er dette et offer ingen andre ville ha gjort for oss. Nå tok ikke jeg dette opp i mitt svar, for jeg opplevet det så langt borte fra meg at jeg blir nummen og litt i sjokk.

Men om vi tenker litt over hvordan verden er/var , så var det ikke bare dette som var offer fra Herren.

Jeg har mine tanker om hvordan det har måttet vær å være her på Jorden i det hele tatt. Jeg synes det må ha vært litt av et offer det også. Tenk å måtte se på og oppleve så mye vondt som det foregår her på Jorden. Måtte tråkke i det, leve i det og helt sikkert se det langt klarere og tydeligere enn oss normale jordboere.

Tenk å vite hvordan livet er i Himmelen ,.....for så å være villig til å være her på jorden i så mange år? Det må ha vært en minst like stor lidelse.

Mvh Kirsten

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Enig med deg i det!

Publisert nesten 7 år siden

Mads Tore Tengesdal:

Synd kan defineres som forskjellen mellom Gud og mennesket.
___________________________________________________

Og Gud sendte sin egen sønn i form av en menneskesønn som var foruten DHÅ (Matt.12.32). Han ble også kalt for klippe/ klippen (1.Kor.10.4 og denne klippen var Kristus)

5.Mos.32.37-38: Så spør han: Hvor er nå deres guder, klippen som de søkte tilflukt hos… de som spiste fettet av deres slaktoffer og drakk vinen fra drikkofferet? la dem gi dere ly og vern! La dem reise seg og hjelpe dere...

Her er klippen også definert som guder... som i Joh.10.34-35 forsvares gudene slik: Jesus sa: «Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt:Dere er guder’?De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft.

5.Mos.32.21: De gjorde meg sjalu med guder som ikke er guder, med avguder gjorde de meg rasende. Så vil jeg gjøre dem sjalu med et folk som ikke er et folk, med et uforstandig folkeslag gjør jeg dem rasende. (Rom.10.19)

1.Pet.2.6: For det heter i Skriften:

Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, utvalgt og dyrebar;den som tror på ham,skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er steinen som bygningsmennene vraket,blitt hjørnestein, en snublestein og en klippe til fall.
Fordi de ikke er lydige mot Ordet, snubler de. Det var de også bestemt til.
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.

Apg.3.22 -26 har beskrevet de siste dager slik:

Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.’ Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: ‘ I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.’Gud lot sin tjener stå fram for dere først og sendte ham for å velsigne dere når hver og en vender om fra sin ondskap.»

Kommentar #30

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det var mulig. Og desto større takknemlighet til Jesus, for at Han gikk hele veien. Han ble prøvet i alt, står det i hebr 4. Dersom det ikke var mulig for ham å synde, så hadde det heller ikke vært noen "prøvelser" å skrive om, slik jeg forstår det.

I tillegg står det at han ga avkall på sin gudommelighet (les Fil.2) Og en som ikke er gudommelig, eller en som er "mennesker lik", kan også begå synd.

Hvis Jesus var skapt av Gud Fader slik som oss andre mennesker, som du sier her, så hvorfor skulle han kunne stå imot de samme fristelser som de første menneskene ikke klarte?

Hadde du et vers der dette står at han avstod for å være guddommelig?

Det står vel også at han ikke aktet det for et rov å være Gud lik.

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel

Publisert nesten 7 år siden

Kjell Bjørn Veland:

Det står vel også at han ikke aktet det for et rov å være Gud lik.
___________________________________________________

Det hører med til at man ikke gjør riktig i å opphøye seg selv, for den som opphøyer seg selv skal fornedres.

Det hører også med til historien at Menneskesønnen måtte opphøyes på samme måte slik Moses opphøyde Slangen i ørkenen. (Joh.3.14) Og da er stort sett bildet klart?

Kommentar #32

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hvis Jesus var skapt av Gud Fader slik som oss andre mennesker, som du sier her, så hvorfor skulle han kunne stå imot de samme fristelser som de første menneskene ikke klarte? Hadde du et vers der dette står at han avstod for å være guddommelig? Det står vel også at han ikke aktet det for et rov å være Gud lik.

Fil.2. Der står det at han ble "mennesker lik".

Den eneste forskjellen på den første adam og den siste (Jesus,) tror jeg er at den ene var ulydig og den andre var lydig til døden (også Fil.2)

For min del er alt dette helt åpenbart: Jesus var i stand til å synde, men gjorde det ikke. Noe som ikke på noen måte fratar ham hans "status" som Konge og Frelser. Tvert i mot, vil jeg si.

Btw: Liker ikke å sitere skriftsteder, men...

(...) og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

Vet ikke om du ser det like tydelig som jeg (tror jeg) gjør, men :-D

Kommentar #33

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
(...) og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Vet ikke om du ser det like tydelig som jeg (tror jeg) gjør, men :-D

Jeg kan ikke se noe i skriften som tale for at Jesus ikke var guddommelig, og det at Jesus tok på seg kjøtt og blod for å være lik menneske på den måten at han som menneske kunne gjøre det som var umulig for mennesket, går klart fram av skriften.

Jeg ser det slik at personn Jesus var i himmelen i det vi kale det evige og i tidens fylde utsendte Gud Fader sin sønn til denne verden for å frelse det som var fortapt.

Det er dette vi kaller inkarnasjon.

Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ok, men navnet kjenner vi ikke?

Publisert nesten 7 år siden

Anne Jensen:

(...) og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.
______________________________________

Jeg er enig i at navnet Jesus er rent for det betyr jo bare ”Gud frelser”, men etter seieren heter det: Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det.

Det er med andre ord et ukjent navn for oss?

Jes.62.2: Folkeslag skal se din rettferd og alle konger din herlighet. Du skal få et nytt navn som Herren selv skal kunngjøre.
Åp.3.5: Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler.

Det tyder ikke på at han gikk kledd i hvitt før etter seieren som er kunngjort i 1.Kor.15.52-57, altså etter alle basuner er ferdige, dvs når tiden ender (i Åp.10.6-7)

Jes.1.18: Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. (Lammet)

Jes.65.15: Det navnet dere etterlater dere, skal mine utvalgte bruke som forbannelse: «Måtte Herren Gud la deg dø!» Men tjenerne sine skal han kalle med et annet navn.

(Jer.34.16: Men så snudde dere om og vanæret mitt navn; dere tok tilbake de slavene som dere hadde gitt fri, menn og kvinner, og tvang dem til slaveri igjen.)

Apg.15.14-15: Simeon har forklart hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn. Og dette stemmer med profetenes ord…

Men navnet var en forbannelse og måtte erstattes med et nytt navn etter seieren over det onde som Jesus skulle bekjempe med sin munn. (2.Tess.2.8)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere