Lilli Spæren

172

Guds dom over slaveri

Det snakkes ikke sant om Gud når liberale teologer sier at bibelen forholder seg positivt til slaveri og at vi dermed må være skeptiske til alt annet som også står skrevet i Guds ord.

Publisert: 27. okt 2014

Jeremia 34.15-17. "Nylig vendte dere om og gjorde det som var rett i mine øyne, dere ropte ut frihet for nesten og sluttet pakt for mitt ansikt i det huset som navnet mitt er nevnt over. Men så snudde dere om og vanæret mitt navn; dere tok tilbake de slavene som dere hadde gitt fri, menn og kvinner, og tvang dem til slaveri igjen".

Jeremia og andre av Guds profeter har ofte måttet gå i skjul for å beskytte seg mot folket og kongene som ville gå sine egne hedenske veier, istedet for å gjøre det som var rett i Guds øyne. Folket og kongene gikk ofte krokveier, mens Guds vilje hele tiden var at folket skulle leve etter budene og ha det godt.

Gud forsøkte å oppdra det jødiske folket for å forberede dem på Jesu komme. De skulle tidlig i historien få kjennskap til gudsrikets livslover som har til hensikt å sette mennesker i frihet. Frihet fra konkret slaveri og frihet fra å trelle under våre lyster som fører oss bort fra både vår menneskelighet og fra vårt gudsforhold.

Til dere som tror at liberale teologer snakker sant om Gud når de sier at Han vil slaveri, og som skaper frykt for Gud som en ond gud og en som de selv har bedre forstand til å bedømme, vil jeg si at da kjenner de ikke Gud. De snakker ikke sant om Ham.

Jesus som er Gud, har vist oss hvordan Gud er og alltid har vært. Barmhjertig og full av nåde og sannhet. Verdig til å bøye seg for og verdig til å etterfølge.

Kommentar #1

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Til dere som tror at liberale teologer snakker sant om Gud når de sier at Han vil slaveri, og som skaper frykt for Gud som en ond gud og en som de selv har bedre forstand til å bedømme

Finnes der virkelig teologer som sier dette?

Ja, ja, vi vet jo at der er mange teologer som ikke er kristne, så da er det kanskje ikke så rart.

Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Nei, da dette

Publisert nesten 7 år siden

har ingen ting med liberale teologer å gjøre. Slike argumenter er typiske for innbitte kristendomsmotstandere. Men Lilli Spæren har i innlegg og kommentarer vist at hun ikke har særlig sans for nyere, kunnskapsbasert teologi; derfor legges dette i munnen på "liberale teologer" (hva nå det måtte være). Det står likevel ikke til å nekte at Moseloven inneholder detaljerte regler for hvordan slaver skal behandles og selv om disse er bedre enn helt vilkårlig behandling, er de ganske langt unna moderne menneskerettigheter. Men Bibelen må jo dømmes ut fra tiden den ble skrevet, og da var slaveri en selvfølge og en forutsetning for økonomien.

Kommentar #3

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Paulus om slaveri

Publisert nesten 7 år siden

"Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men adlyd dem av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren." (Kol 3:22)

"Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte." (Ef 6:5)

"Alle som er under åket som slaver, skal vise herrene sine den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet.  2 Og de slaver som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er søsken. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, nettopp fordi de som tar imot tjenestene deres, er troende og elskede søsken. Slik skal du undervise og formane." (1 Tim 6:1-2)

"Slavene skal du formane til å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette seg etter dem og ikke si imot." (Tit 2:9)

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Grunnleggende ord for slaveri i Bibelen

Publisert nesten 7 år siden

Det er: Slaveri under syndens menneske (1.Kor.15.22 Adam)

Rom.6.6:Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.

Rom.3.16

Rom.6.20:Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som er rett.

Gal.4.3: Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden.
 
Note : grunnkreftene: makter som ble tilbedt og dyrket i hedenske religioner; de ble ofte satt i forbindelse med naturkrefter, særlig de fire grunnelementene jord, vann, luft og ild, og med himmellegemer. Jf. Kol 2,8.20. 

Gal.4.8:Den gang dere ikke kjente Gud, var dere slaver under guder som ikke er virkelige guder.

De jordiske mennesker er under slaveri under grunnkreftene i verden, og sånn sett ikke fri til å gjøre alt man vil, det får en kanskje ikke til?

Kommentar #5

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Paulus sier også

Publisert nesten 7 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
"Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men adlyd dem av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren." (Kol 3:22)

"Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte." (Ef 6:5)

"Alle som er under åket som slaver, skal vise herrene sine den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet. 2 Og de slaver som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er søsken. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, nettopp fordi de som tar imot tjenestene deres, er troende og elskede søsken. Slik skal du undervise og formane." (1 Tim 6:1-2)

"Slavene skal du formane til å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette seg etter dem og ikke si imot." (Tit 2:9)

"Her er verken jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. For dere er alle en i Kristus Jesus." Gal 3:28

"Dere herrer, gi slavene deres det som er rett og rettferdig, og vit at også dere har en Herre i himmelen." Kol 4:1.

" Og dere herrer, gjør det samme mot dem (slaver)! Slutt med å true, for dere vet at også deres egen Herre er i himmelen, og hos ham er det ingen forskjellsbehandling." Ef 6:9.  "Herrer, gjør det samme mot slaver" henviser til versene foran: Altså at slaveeiere også skal vise respekt mot sine slaver i hjertets oppriktighet, ikke med øyentjeneste, som slike som bare vil gjøre mennesker til lags, men som Kristi tjenere som gjør Guds vilje av hjertet. Og dere vet at alt det gode en gjør , skal enhver få igjen fra Herren, enten en er slave eller fri. Versene 6-8.

I brevet til Filemon, en slaveeier, skriver Paulus om slaven Onesimus, som hadde rømt fra Filemon og etterpå blitt kristen: "For kanskje drog han sin vei for en stund for at du skulle få ham igjen .. ikke lenger som en slave men mer enn en slave, en elsket bror.. Ta imot ham på samme måte som du ville ha tatt imot meg.." Filemon 15-17.

Kommentar #6

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Så Paulus' skriverier, akkurat som resten av Bibelen, kan tolkes til inntekt for ethvert syn man ønsker å fremme med den ekstra tyngde som selveste Bibelen kan gi et argument.

Uansett hva man er for eller imot, kan man finne bibelske begrunnelser for dette, fordi Bibelen er kanskje den boken i hele verden med flest selvmotsigelser.

Kommentar #7

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Hvordan Gud er og alltid har vært.

Publisert nesten 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Jesus som er Gud, har vist oss hvordan Gud er og alltid har vært. Barmhjertig og full av nåde og sannhet.

Men Gud, slik han beskrives i GT, er ikke akkurat hverken barmhjertig eller full av nåde, så hvordan er det Gud egentlig er og alltid har vært?

Kommentar #8

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Så Paulus' skriverier, akkurat som resten av Bibelen, kan tolkes til inntekt for ethvert syn man ønsker å fremme med den ekstra tyngde som selveste Bibelen kan gi et argument.

Uansett hva man er for eller imot, kan man finne bibelske begrunnelser for dette, fordi Bibelen er kanskje den boken i hele verden med flest selvmotsigelser.

Mon tro om dette også stemmer ganske bra på f.eks. hvordan visse islamister tolker islamske skrifter vs. hvordan mer oppegående muslimer tolker de samme skriftene.

Ja ja, sånn går det når de aktuelle gudene ikke klarer å skrive bøker som ikke konstant blir "misforstått" av oss dødelige mennesker. Hmm, men er det ikke litt merkelig at dette ikke er noe som allvitende guder var klar over på forhånd?

Kommentar #9

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Så Paulus' skriverier, akkurat som resten av Bibelen, kan tolkes til inntekt for ethvert syn man ønsker å fremme med den ekstra tyngde som selveste Bibelen kan gi et argument.

Uansett hva man er for eller imot, kan man finne bibelske begrunnelser for dette, fordi Bibelen er kanskje den boken i hele verden med flest selvmotsigelser.

Jeg ser ingen motsigelser i siterte verser av Paulus, tvert imot, de sammen gir et helhetlig og tredimensjonalt bilde. Hvis man leser Bibelen i sin historiske, kulturelle og tekstsammenheng, forsvinner mange av selvmotsigelser.

 Geir W. skriver i kommentar nr 2: "Men Bibelen må jo dømmes ut fra tiden den ble skrevet, og da var slaveri en selvfølge og en forutsetning for økonomien." Han leser Bibelen her som den bør leses: I sin historiske og kulturelle sammenheng. Apostolen Peter formaner kristne til å underordne seg all menneskelig ordning, altså også slaveriet som en av tidens ordninger. Det betyr ikke at apostlene var for slaveriet, men Jesu og deres virksomhet siktet aldri til en ytre revolusjon, men til en indre omvendelse og sinnesforandring, til "å leve fredelig med alle mennesker".  Paulus´ formaninger i Isaks kommentar nr 3 og i min kommentar nr 5 sikter nettopp til å styrke kristne slavers og slaveeieres indre holdninger til det gode, til kjærlighet, respekt og rettferdighet mot hverandre. I en slik atmosfære blir livet godt også for slaven. "Den som er kalt i Herren mens han er trell, er likevel Herrens frie menneske." (1Kor 7:22). Kristendommen sikter til indre frihet, først og fremst. Jesu valgspråk var å sette undertrykte i frihet.

Det er ikke slik å forstå at kristne da lar humla suse i samfunnet. Historien viser at det er ofte kristne som har vært forkjempere mot slaveriet. Tiden må allikevel være moden for en slik kamp mot urettferdighet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere