Ove M. Bjørnsvik

9

Hallelu-Jah!

Publisert: 26. sep 2014

Forvirring er et endetidstegn!

Mørket legger seg over kristendommen ... For nå er tiden kommet da dommen skal begynne, og den skal begynne med Guds hus. Men kommer dommen over oss først, hvordan går det da til slutt med dem som er ulydige mot Guds evangelium? (1Pet 4:17)

Jeg deler helt Greta Aune Jotuns innlegg her -hvor hun sier; "Det er nødvendig å skille mellom kristnes Gud JHVH og muslimenes Allah. Bruk derfor JHVH i tale og skrift."

Hallelujah! sier jeg. Jah-i hallelujah er en kortversjon av Gudsnavnet.

Muslimer ville aldri kalle Allah for JHVH (Jahveh/Jehovah) uten å nevne det i forbindelse med "jødenes Gud". Det synliggjør villfarelsen i Islam, enten de velger å "glemme" gudsnavnet og kaller ham "allah" eller for "jødenes JHVH". Velger de å se bort fra "JHVH" kan det betviles hvorvidt "Muhammad" var en sann profet fra Gud-"JHVH".

Som vi vet ble det profetert om at Messias skulle komme "som en Davids sønn" og som skulle komme i "JHVH`s navn". Dette ble oppfylt på Jesus Kristus!

Velger de å se på "JHVH" som "kun jødisk" -hvor er da forbindelsen til Bibelens og jødenes Gud? Skulle ikke også Muhammad også holde frem Guds hellige navn slik Jesus gjorde det?

Jesu navn på hebraisk; Jehoshuah - inneholdt jo Guds navn Jah/Jehovah/Jahveh. Han var utsendt av Gud -Bibelens Gud, vår og Jesu himmelske Far!

Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. (Joh 17:3-6. Se også; Joh 20:17)

Men, som jeg startet... Hva med oss? Vi som tilhører "Guds hus" i betydning "kristendommen" - "oss" (1Pet 4:17) burde ikke også vi "rense vår sti" og slutte å kalle Gud kun for (tittelen)"Herren" men ta opp igjen bruken av Gudsnavnet? Det hadde vært radikalt!! -Og langt fra historie-løst -for å si det slik!

Da hadde vi bekjent RETT og lært at Abraham, Isak og Jakobs Gud, Israels Gud og Jesus Kristi Gud (Jesus var salvet av JHVH) og Han som var Jesu Far og Gud - OGSÅ  ER vår Gud og Far!

Da hadde vi hadde sett hvor meningsløse våre diskusjoner om arabernes månegud "allah" er. Men tiden er mørk og tåken er tett i mange kirker nå....Særlig i Dnk!  -Men dommen har tydeligvis begynt! Salig er den som tar sin tilflukt til Jesus Kristus og hans Gud og Far i denne tiden!

Vær klar over at "Herre" er kun en tittel akkurat som "gud". Vi burde bruke Guds navn* Jahveh eller Jehovah slik som det har vært vanlig i hundrevis av år!

-Det var mer vanlig før vi ble ført vill av post-moderne teologi og lurt inn i meningsløse diskusjoner av frafalne prester!

Hadde vi brukt Guds navn mer aktivt ville vi ha sluppet disse lange kjedelige diskusjonene om "allah". (Allah er også kun en tittel, nemlig "gud")

Men hvilken gud er  så  "allah"?

Ikke Jesu Kristi Far iallefall, for i Koranen sies det;

-at Allah har ikke noen sønn, (Sure 53.19-20). - og videre hevdes det;  at å påstå at Allah har en sønn (som de krsitne lærer) er en "majestetsforbrytelse". De som gjør det, er forbannet av Allah! 

Men vi som kjenner Bibelens Guds forholder oss til at Han utnevnte sin Messias og vi vet at ved sin dåpen fikk Jesus dette storslagne vitnesbyrdet fra Gud-JHVH; 

Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» (Matt 3:17)   Skal vi ikke være lydig imot JHVH-Guds eget vitnesbyrd i Injil (NT)?

La det være klart:

"For Herren [JHVH], deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og skremmende Gud som ikke gjør forskjell og ikke lar seg bestikke." (5Mos 10:17)

*Et av mange eksempler på vanlig bruk (men ikke missbruk!) av Guds navn, er "King James Version of The Holy Bible" - feks. i 2.Mos 6. + mange flere.

Kommentar #1

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ordet allah ....finnes i Bibelen

Publisert rundt 7 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Hadde vi brukt Guds navn mer aktivt ville vi ha sluppet disse lange kjedelige diskusjonene om

Det oversettes med "ek"og er brukt en gang, det er i det siste kapitlet i Josvas bok. Josva har talt til folket og fornyet Herrens pakt med Israel, så heter det videre i v 26:

"...Og Josva skrev opp disse ord i Guds lovbok; og han tok en stor sten og reiste den der under den ek(allah) som stod ved Herrens helligdom. Og Josva sa til folket; se denne sten skal være et vitne mot oss, for den har hørt alle de ord som Herren har talt med oss....."

Nå er hovedordet for ek "elah", men det er altså en beslektet variant av ordet.

Det er også verd å merke seg at "alah" er et svært mye brukt ord i GT og oversettes med "forbannelses-ed" og "sverge",  "ed", "eds-sambånd" og så er det et av hovedordene for å "gå opp", "komme opp","stige opp" "bringe opp" og "ofre".

I ordet "alah" ligger altså denne språklige forutsetningen: "forbannelsen , avtalen, pakten, og offeret som ".stiger opp".

Og jeg er enig med deg i at vi med fordel kan tenke gjennom Guds navn! 

Kommentar #2

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Amen!

Publisert rundt 7 år siden
Ove M. Bjørnsvik. Gå til den siterte teksten.
Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord.
Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Josva 24:26

Publisert rundt 7 år siden

 Han skrev disse ordene opp i Guds lovbok. Så tok han en stor stein og reiste den der, under eika som står ved Herrens helligdom. 

Kommentar #4

Ove M. Bjørnsvik

9 innlegg  67 kommentarer

Takk

Publisert rundt 7 år siden

Takk for fin link, Gunnar Søyland. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere