Lilli Spæren

172

Hvor grusomt synes vi det er at IS-terrorister blir drept?

Publisert: 12. sep 2014

Er Obama grusom når han sier at han har tro på at USA kan komme til å utslette hele terroristorganisasjonen IS i løpet av noen måneder?

Er det noen av oss som kommer til å puste et lettelsens sukk og til og med kjenne på glede når vi hører at den ene terroristen etter den andre blir drept, enten av bomber, droner eller gjennom direkte kamper på bakken? Og er vi da veldig onde?

Jeg stiller disse spørsmålene fordi de er aktuelle i vår tid og vi kjenner gufset fra helvete puster oss i nakken når vi følger nyhetssendingene om hvordan de forferdelige terroristene halshugger og dreper for fote samtidig som de publiserer elendigheten på TV for å forskrekke og skremme en hel verden.

Jeg skriver dette fordi jeg ser en link til en annen tid og en annen historie, nemlig den gammeltestamentlige historien om hvordan Gud ba israelittene fordrive og drepe de ugudelige som både drepte småbarn og etterpå ofret dem til Baal-guden sin. Det krydde av avgudstempler i nabolandene og skikken bredte seg med stor kraft også blant israelittene.

Baal-dyrkerne med sine Astarte-templer, sin tempelprostitusjon og groteske barnedrap vanhelliget landet og folket og det ville trolig gå til grunne om de ikke avskaffet disse skikkene. Vi vet av historien at grusomme kulturer tidligere har gått til grunne, som astekerne bl.a.

Det er vanskelig å vise nåde mot IS-terrorister dersom vi ønsker å avskaffe ideologien. Det var likeledes vanskelig for israelittene i gammeltestamentlig tid å vise nåde mot sine ideologiske fiender. Voldelige ideologier som er religiøst motiverte er livsfarlige og må bekjempes, for de er misantropiske i sin grunnstruktur og følgelig en stor trussel for menneskeheten.

Jeg deler disse tankene for å forsøke å yte historiene i GT litt rettferdighet og fordi jeg synes det er uendelig trist hvis kristne skal tape sin tro på en allmektig, rettferdig og kjærlig Gud fordi Gud fremstår nettopp slik uten at vi forstår det.

 

 

Kommentar #1

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Til Lilli Spæren

Publisert rundt 7 år siden

Poenget med det du kaller "IS terroristene" er at de bare følger sin tro og sin hellige tekst slik de ser den. På samme måte som de kristne "terroristene" i Herrens Frigjøringshær i Uganda følger sin hellige tekst, eller du følger din.

Det er temmelig arrogant av deg når du skriver "Det er vanskelig å vise nåde mot IS-terrorister dersom vi ønsker å avskaffe ideologien". Hva mener du med "ideologi" her og hvem eller hva har gitt deg rett til å avskaffe den ?

IS bygger sine handlinger på det de oppfatter som sin hellige bok. Herrens Frigjøringshær bygger på sin.

Hvilken metode har du brukt til å avgjøre at din ideologi skal beholdes mens andres ideologi bør avskaffes ?

Det er mulig at du ønsker å tro på "en allmektig, rettferdig og kjærlig Gud", men den guden er ikke beskrevet i din hellige bok. Ikke andre steder heller. At du tolker det slik, er kun ønsketenkning.

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Voldsideologier er alltid et onde i vår tid

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du med "ideologi" her og hvem eller hva har gitt deg rett til å avskaffe den ?

IS bygger sine handlinger på det de oppfatter som sin hellige bok. Herrens Frigjøringshær bygger på sin.

Hvilken metode har du brukt til å avgjøre at din ideologi skal beholdes mens andres ideologi bør avskaffes ?

Så enkelt er svaret på dine spørsmål.

Jeg personlig har ingen makt til å avskaffe hverken "Herrens hær i Uganda" eller IS, men det tenker jeg at USA og deres allierte har og det synes jeg de burde gjøre for menneskehetens skyld.

Dette er heldigvis en sak de fleste folkeslag kan enes om, uansett religiøst eller politisk ståsted. Det er rett og slett umenneskelig å ikke forsøke å forhindre brutale tilfeldige drap, voldtekter og plyndringer.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Mordere

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
På samme måte som de kristne "terroristene" i Herrens Frigjøringshær i Uganda følger sin hellige tekst, eller du følger din.

Herrens Frigøringshær er selvsagt ikke kristne. Vi finner knapt noen person i verden som er mer antikristelig enn Joseph Kony og hans hær av blodtørstelige mordere. Med støtte fra islamist-regimet i Nord-Sudan dreper de i hovedsakelig kristne sivilister. Det finnes nok av mennesker i verden som misbruker kristen-navnet, de ti bud og Gud. Men det gjør dem selvsagt ikke til kristne. Det er omtrent like dumt å tro at de er kristne som at en satanist sier at han er kristen.

Kommentar #4

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Til Lilli Spæren

Publisert rundt 7 år siden

Jeg kan ikke være mer enig med deg når du skriver at "Det er rett og slett umenneskelig å ikke forsøke å forhindre brutale tilfeldige drap, voldtekter og plyndringer." Mitt poeng er at slike handlingene er påkrevd i det gamle testamentet, som du tror på.

Derfor gjentar jeg spørsmålet du ikke har svart på: Hvordan vet du at din forståelse er riktig ?

Kommentar #5

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Til Gunnar Lund

Publisert rundt 7 år siden

Hvordan vet du at Herrens Frigjøringshær tar feil og du har rett ?

Vet du ikke at handlinger som Herrens Frigjøringshær begår er påkrevd i det gamle testamentet ?

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Djevelskap

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vet du at Herrens Frigjøringshær tar feil og du har rett ?

Vet du ikke at handlinger som Herrens Frigjøringshær begår er påkrevd i det gamle testamentet ?

Fordi Jesus oppmuntret aldri noen til å utføre vold og det er derfor helt naturlig å konkludere at ideer om ulike former for djevelskap kommer fra helt andre plasser enn Bibelen.

Nei, jeg vet ikke at handlinger som Herrens Frigjøringshær begår er påkrevd i det gamle testamente.

Enhver som er ved sine fulle fem vet at all volden som står i GT betyr ikke at dette er en handling til forbilde for oss. At vi liksom skulle fortsette i samme spor. Kun galninger tror det. GT er først og fremst jødenes historie.

Moseloven er aldri gitt til andre enn israelittene. Alle som ikke er jøder har ikke noe med dette å gjøre. Og selv ikke engang jødene praktiserer hele GT.

Kommentar #7

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vet du at din forståelse er riktig ?

Jeg har full tillit til Jesus, det er saken. Han har nytolket det gamle testamentet og vist oss hvordan Gud virkelig er fordi Han selv er Gud.

"Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt" (2.Kor.5.17).

Prøver du å bli kjent med Jesus i evangeliene så får du vite hvorfor jeg tror at den kristne forståelsen er riktig.

Kommentar #8

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Jeg deler disse tankene for å forsøke å yte historiene i GT litt rettferdighet og fordi jeg synes det er uendelig trist hvis kristne skal tape sin tro på en allmektig, rettferdig og kjærlig Gud fordi Gud fremstår nettopp slik uten at vi forstår det.

Bør vi straffe IS etter GT metoder? Absolutt ikke! Om en by er IS kontrolert, bør vi bombe byen sønder og sammen for så å gå inn å drepe kvinner og barn, syke og eldre slik JHVH beordret i Jeriko? 

Personlig mener jeg at der er IS menneskefientlige ideologi vi bør bekjempe. Dessverre blir man nødt til å med våpen i hånd gjøre inngrep for å beskytte andre lidende. Det har lite med GT massakre å gjøre. 

En sak har vel også alltid to sider. Det nye lederskapet i Irak med Malaki i spissen favoriserte Shia muslimer og diskrimenerte sunni muslimer. Bare dager etter at USA var ute av Irak rensket Malaki opp i både regjering og maktaparat og sunni muslimer ble fjernet. Noen til og med avrettet. Malaki var Bush's mann, men ble fort opptatt av å sikre egen posisjon og makt. 

IS hat og handlinger er derfor ikke uforklarlige, men selvsagt helt groteske og barbariske. Det kan ikke tolereres og må bekjempes slik at minst mulig uskyldige må lide under deres hat og barbariske gjerninger.  

Ellers syns jeg Spæren snur det litt på hode. Er det ikke heller IS som benytter seg av GT metoder i sin kamp? Gud med oss og rensk ut de vantro av landet. Kvinner og barn, syke og eldre, alle skal drepes (les historien om Jeriko). Slik sett er det vel da IS som opptrer i god gammel GT ånd og ikke de som prøver å beskytte dem som lider uskyldig. 

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

GT

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ellers syns jeg Spæren snur det litt på hode. Er det ikke heller IS som benytter seg av GT metoder i sin kamp? Gud med oss og rensk ut de vantro av landet. Kvinner og barn, syke og eldre, alle skal drepes (les historien om Jeriko). Slik sett er det vel da IS som opptrer i god gammel GT ånd og ikke de som prøver å beskytte dem som lider uskyldig.

Står det noen steder at noen i dag skal opptre i god gammel GT ånd?

Kommentar #10

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Slutt med tullpratet

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Poenget med det du kaller "IS terroristene" er at de bare følger sin tro og sin hellige tekst slik de ser den. På samme måte som de kristne "terroristene" i Herrens Frigjøringshær i Uganda følger sin hellige tekst, eller du følger din.

Det er temmelig arrogant av deg når du skriver "Det er vanskelig å vise nåde mot IS-terrorister dersom vi ønsker å avskaffe ideologien". Hva mener du med "ideologi" her og hvem eller hva har gitt deg rett til å avskaffe den ?

IS bygger sine handlinger på det de oppfatter som sin hellige bok. Herrens Frigjøringshær bygger på sin.

Det viser seg nå at alle bortsett fra de som tenker som IS mener det vil være bra å bli kvitt denne forferdelige djevelskapen.
Er det arrogant Augestad ??

Sett deg først inn i hva denne "herrens frigjøringshær" er før du kaller dem kristne. !!

Det Spæren peker på er at det antagelig var en lignende situasjon som blir beskrevet i GT.

Hvorfor skulle de da ha mer medynk med djevelskap enn det vi har nå ? 

Kommentar #11

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Hva som er snudd på hodet...

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ellers syns jeg Spæren snur det litt på hode.

Det handler om øyet som ser når man leser i GT.

Jeg leser Guds omsorg for menneskeheten når han i GT ber lederne i den tidens Israel nedkjempe en umenneskelig ideologi som bl.a handler om å ofre barn til guder. Jeg tror også at de barna som slapp å gå i ilden for å brennes ihjel hadde vært enige med meg.

Det finnes et uttrykk som heter "som djevelen leser bibelen" og det er fullt mulig å tolke Gud negativt når han straffeforfølger ondskap.

Kommentar #12

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Står det noen steder at noen i dag skal opptre i god gammel GT ånd?

Nei, på ingen måte. 

Spæren forsvarer slik jeg skjønner det Guds utryddelse av "onde" mennesker. Dvs barn, eldre syke osv. Det syns jeg er litt rart.  

Kommentar #13

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser Guds omsorg for menneskeheten når han i GT ber lederne i den tidens Israel nedkjempe en umenneskelig ideologi som bl.a handler om å ofre barn til guder. Jeg tror også at de barna som slapp å gå i ilden for å brennes ihjel hadde vært enige med meg.

Spæren: Jeg leser Guds omsorg for menneskeheten når han i GT ber lederne i den tidens Israel nedkjempe en umenneskelig ideologi som bl.a handler om å ofre barn til guder. Jeg tror også at de barna som slapp å gå i ilden for å brennes ihjel hadde vært enige med meg.

Olsen: Det er vel omtrent slik IS begrunner sine overgrep. De går i Allahs tjeneste.

Det er faktisk litt grotesk å lese hvordan man med religiøse briller får ondskap til å bli "godt". Barna skal altså takke gud for at de ble slaktet slik at de på denne måten unngikk "ilden". 

Jeg liker å tro at de fleste kristne er moderate, men jeg blir nesten litt skremt når jeg leser dette. Ville du tatt på deg oppgaven om "Gud" befalte?  

Kommentar #14

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Til Rune Holt

Publisert rundt 7 år siden

Ja, det er ikke bare arrogant, men også ganske dobbelt-moralsk å ville bli kvitt "denne forferdelige djevelskapen"; spesiellt hvis en forfekter "religions-frihet".

Jeg kaller ikke Herrens Frigjøringshær for kristne. Det kaller de seg selv. Mitt spørsmål er hvordan dere vet at en gruppe som kaller seg kristne tar feil og dere, som også kaller dere kristne og baserer dere på den samme gamle boken, har rett. Hvilken rett har du til å avgjøre dette og hvilken metode bruker du ?

Lilli Spæren har helt rett når hun "peker på er at det antagelig var en lignende situasjon som blir beskrevet i det gamle testamentet", men tekstene i bibelen er vel ikke tidsbegrenset.

Hvis du mener de er det, har jeg samme spørmål: Hvordan vet du hvilke deler av bibelen som er tidsbegrenset og hvilken metode har du brukt for å finne det ut ?

Kommentar #15

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Har du øyne Augestad ?

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Jeg kaller ikke Herrens Frigjøringshær for kristne. Det kaller de seg selv. Mitt spørsmål er hvordan dere vet at en gruppe som kaller seg kristne tar feil og dere, som også kaller dere kristne og baserer dere på den samme gamle boken, har rett. Hvilken rett har du til å avgjøre dette og hvilken metode bruker du ?

Leser du nyheter om hva IS og denne såkalte frigjøringshæren driver med ?

Kristne drar ikke rundt og dreper, voldtar og plyndrer. 

Kommentar #16

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Etikk takk

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er ikke bare arrogant, men også ganske dobbelt-moralsk å ville bli kvitt

Religionsfrihet er ikke frihet til å gjøre hva som helst bare man begrunner det med religion.

Man kan tro og mene hva man vil. Men man kan ikke gjøre hva man vil for det.

>Hvilken metode har du brukt til å avgjøre at din ideologi skal beholdes mens andres ideologi bør avskaffes ?

Logikk kombinert med en grunnleggende etikk.

Dersom man har som grunnelggende etikk at menneskeliv og individer har krav på bl.a beskyttelse mot krenkelse og angrep på sitt liv, så følger det av denne etikken at man må gripe inn når det dette trues.

Det er da her overgriperen som er den som er ansvarlig for å skape situasjonen som gjør at man må gripe inn, og da altså den man kan forsvare å gripe inn mot. 

Alternativet til dette er å forkaste etikk og moral og henfalle til moralrelativismen.

Kommentar #17

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Til Atle Pedersen

Publisert rundt 7 år siden

For å ta religionsfrihet først. Jeg mener ordet religionsfrihet er en selvmosigelse fordi alle de "store" religionene har elementer av tvang i seg; den "frie vilje" feks. er ikke fri etc.

Hvis du mener at religionsfrihet ikke er frihet til å gjøre hva som helst bare man begrunner det med religion, hva er den da ? Betyr de at du er imot kjønnslemlestelse, av både gutte- og jentebarn ? Det er i tilfelle bra !

Når du skriver "Man kan tro og mene hva man vil. Men man kan ikke gjøre hva man vil for det." Betyr det at du ikke mener vi har fri vilje ?

Jeg spør: >Hvilken metode har du brukt til å avgjøre at din ideologi skal beholdes mens andres ideologi bør avskaffes ?

Du svarer "Logikk kombinert med en grunnleggende etikk.

Dersom man har som grunnelggende etikk at menneskeliv og individer har krav på bl.a beskyttelse mot krenkelse og angrep på sitt liv, så følger det av denne etikken at man må gripe inn når det dette trues.

Det er da her overgriperen som er den som er ansvarlig for å skape situasjonen som gjør at man må gripe inn.

Alternativet til dette er å forkaste etikk og moral."

Jeg er helt enig med deg her, men dette kan du umulig utrede fra bibelen. Bibelen er full av umoral.

Så, i den grad du er et "etisk og moralsk" meneske, så er det når du ikke er en kristen.

Kommentar #18

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Hvis du mener at religionsfrihet ikke er frihet til å gjøre hva som helst bare man begrunner det med religion, hva er den da ?

Frihet er en rettighet. Men Ingen rettighet gir rett til å ignorere andres rettigheter. Det er en selvmotsigelse. Derfor kan heller ikke religionsfrihet gi rett til overgrep.

>Jeg er helt enig med deg her, men dette kan du umulig utrede fra bibelen. Bibelen er full av umoral.


Man kan gjerne kritisere kristendommens umoral. Men du må skille mellom å mene noe er rett/galt (meningsfrihet, som religionsfrihet sorterer under) og å begå overgrep mot andre mennesker.
Og om det du egentlig vil er å utfordre kristendommens dårlige moral, så mener jeg du bommer du stygt når du går omveien om moralrelativismen, slik jeg tolker deg.

Kommentar #19

Bahar Nasraldin

0 innlegg  14 kommentarer

problet

Publisert rundt 7 år siden

problemet ligger i terrorist produserende maskin 

Kommentar #20

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Til Rune Holt

Publisert rundt 7 år siden

Joda, jeg leser aviser.

Jeg vet ikke om du er for "nåde og tilgivelse", men spesiellt amerikanske fengsler er full av kristne fanger som sitter inne for nettopp drap, voldtekt og plyndring, eller tyveri om du vil.

Mener du at ingen av disse fangene har mulighet for frelse og dermed ikke kan komme til himmelen ? 

Hvordan vet du i tilfelle dette ?

Kommentar #21

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hæ ?

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Joda, jeg leser aviser.

Jeg vet ikke om du er for "nåde og tilgivelse", men spesiellt amerikanske fengsler er full av kristne fanger som sitter inne for nettopp drap, voldtekt og plyndring, eller tyveri om du vil.

Mener du at ingen av disse fangene har mulighet for frelse og dermed ikke kan komme til himmelen ?

Hvordan vet du i tilfelle dette ?

Selvfølgelig får alle som omvender seg fra drap,voldtekt,tyveri og plyndring tilgivelse fra Gud og kan komme til himmelen..Og det er ikke på grunn av kristen tro at fanger sitter i fengsel.Tvert i mot.

 

Kommentar #22

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Til Atle Pedersen

Publisert rundt 7 år siden

Du skriver: "Frihet er en rettighet. Men Ingen rettighet gir rett til å ignorere andres rettigheter. Det er en selvmotsigelse. Derfor kan heller ikke religionsfrihet gi rett til overgrep."

Der er jeg helt enig, men som jeg spurte deg om, og som du ikke har svart på:

Betyr det da at du er imot kjønnslemlestelse av gutte- og jentebarn ? Det er et enkelt ja- eller nei- spørsmål som du bør kunne svare på.

Du skriver: "Man kan gjerne kritisere kristendommens umoral. Men du må skille mellom å mene noe er rett/galt (meningsfrihet, som religionsfrihet sorterer under) og å begå overgrep mot andre mennesker."

Hadde de som forfekter religionsfrihet kun brukt denne friheten til å "mene noe", så hadde jeg ikke hatt noe problem med det, men det er nettopp det at denne friheten brukes til å rettferdigjøre overgrep som er problemet; som krav om bruk av hijab eller omskjæring.

Du skriver: "Og om det du egentlig vil er å utfordre kristendommens dårlige moral, så mener jeg du bommer du stygt når du går omveien om moralrelativismen, slik jeg tolker deg."

Du har helt rett i at jeg ønsker "å utfordre kristendommens dårlige moral", men hvis du tolker meg til at jeg "går omveien om moralrelativismen", må jeg presisere:

Jeg mener at ingen moral er relativ, men at all moral er situasjonsbestemt.

Men det er kansje en egen debatt.

Kommentar #23

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Til Rune Holt

Publisert rundt 7 år siden

Når du skriver at ingen kristne drar rundt og dreper, voldtar og plydrer så viser amerikanske fengsler at du tar feil. Disse fangene var kristne før de drepte, voldtok og plyndret og er det fortsatt.

Derfor er "tilgivelse og nåde" for dem i seg selv en amoralsk tanke.

Kommentar #24

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Når du skriver at ingen kristne drar rundt og dreper, voldtar og plydrer så viser amerikanske fengsler at du tar feil. Disse fangene var kristne før de drepte, voldtok og plyndret og er det fortsatt.

Derfor er "tilgivelse og nåde" for dem i seg selv en amoralsk tanke.

Viser amerikanske fengsler at jeg tar feil ?

Tror du alle amerikanere er kristne ? 

Kommentar #25

Erik J Augestad

7 innlegg  250 kommentarer

Ja, du tar feil, men

Publisert rundt 7 år siden

jeg tror bare de kristne amerikanerne er kristne og dem er fengslene fulle av !

Kommentar #26

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Kristne

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
Når du skriver at ingen kristne drar rundt og dreper, voldtar og plydrer så viser amerikanske fengsler at du tar feil. Disse fangene var kristne før de drepte, voldtok og plyndret og er det fortsatt.

Derfor er "tilgivelse og nåde" for dem i seg selv en amoralsk tanke.

Her tror jeg nok at det bare er snakk om nominelle kristne.

For det er høyst merkverdig at det amerikanske samfunnet som er såpass ødelagt samtidig som mer enn 84% sier at de er kristne. Det er helt klart noe her som ikke stemmer. Det blir omtrent like tøvete som å si at omtrent like mange prosent i Norge er kristen bare fordi de er barnedøpt eller medlemmer av kirken.

Kommentar #27

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Amerikanere

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad. Gå til den siterte teksten.
jeg tror bare de kristne amerikanerne er kristne og dem er fengslene fulle av !

Det tror ikke jeg.

Kommentar #28

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ville du tatt på deg oppgaven om "Gud" befalte?

Gud vil ikke komme til å befale noe som er voldelig i framtiden. Den tiden er forbi, et tilbakelagt kapittel i historien.

Fra og med Jesu inntreden i verdenshistorien er det hans ord som er gjeldende til evig tid for oss som vil følge ham. Nå handler det om å vende det andre kinnet til, elske våre fiender og velsigne de som forbanner oss. Alt er nytt, det gamle er et tilbakelagt stadium. Dette håper jeg alle forstår.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere