Lilli Spæren

172

Himmel og helvete

Et svar på bønn om rettferdighet

Publisert: 4. sep 2014

Hva har den fattige å trøste seg med når han daglig må tåle nød og urettferdighet?

Hvordan skal han få styrke til ikke å hevne seg og ta loven i egne hender?

Hvordan kan han se mening i hverdagens strev og aldri gi opp sine gode idealer?

Jo, han vet at Gud hører hans bønner.

Han vet at den rettferdige Gud en gang skal sette tingene i rett stand.

Han vet at Gud har en rettferdig vektskål og venter på Guds time.

 

Han elsker sin Gud og sin neste og arbeider selv for rettferdighet.

Han lar Gud være Gud og oppgjørets dag være Guds egen sak.

Men han gleder seg over at han er lovet en himmel, en evig glede i Guds paradis.

At ondskapen skal ta en ende og at den skal få sin rettferdige straff.

 

Vi er skapt med rettferdighetssans, vet hvordan vi skal leve rett.

Og vet at når uretten velges, så har den en pris.

Vi velger selv hvordan vi plasserer oss på Guds vektskål.

Om vi skal trøstes eller om vi straffes.

 

Men det finnes nåde, takk og pris.

Og ikke noe er bedre her på jord enn sann omvendelse.

Og den trenger vi alle, både høy og lav.

For den hellige, rettferdige Gud er også en nådig Gud som gjerne vil frelse

Som selv har sonet for de verste synder og skapt rettferdighet.

 

 

Så står da Frelserens kors midt iblant oss,

Til trøst og bevis for nettopp rettferdighet.

 

 

 

 

Kommentar #1

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Full visshet i troen

Publisert rundt 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Et svar på bønn om rettferdighet

Takk for en varm og fin beskrivelse Lilli.

Heb 10:19-22 "Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet i rent vann".

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere