Helge Evjen

241

FN har sviktet stort !

Publisert: 4. aug 2014

Det er en betydelig anti-israelsk forankring i FN.  Dette burde vært unødvendig nå etter omkring 70 års virksomhet.  FNs fremste mål er å bevare freden, og da burde det være en selvfølge at også jødenes eneste stat ble akseptert – også av arabiske og islamske stater.

Etter siste verdenskrig ble det tatt et klart oppgjør med Hitlers nazisme. Men det ble aldri tatt oppgjør med det nære samarbeidet det var mellom Hitlers nazisme og arabere. Den arabiske antijødiske holdningen fikk fortsette og den har skapt store problemer fram til i dag. 

De palestinske flyktningene ble ikke behandlet som andre flyktninger som ble integrert i nye samfunn. De palestinske flyktningene og deres etterkommere ble, og blir, oppholdt i bl.a. leirer administrert av FNs hjelpeorganisasjon UNRWA. Slik har det vært gjennom flere generasjoner, og dette er i høyeste grad betenkelig. 

“Araberlandene ønsker ikke å løse flyktningeproblemet.  De ønsker å opprettholde det som et åpent sår, som en krenkelse overfor FN og som et våpen mot Israel.  Arabiske ledere gir blaffen i om flyktningene lever eller dør.” Det var UNRWAs direktør Ralph Galloway som sa dette i 1958. Og det var nok en riktig betegnelse.

Det er ikke først og fremst hos Hamas problemet ligger. Problemet har rot i arabiske og islamske samfunn. Derfor burde tida for lengst vært inne til å ta den anti-israelske holdningen opp i internasjonale fora. Og FN burde i høyeste grad være inne i bildet her. Det er helt uholdbart slik det har vært til nå.

Fortsatt har ikke Den Arabiske Liga akseptert Israel som en stat der jødene kan føle seg trygge. Og fortsatt driver UNRWA og opprettholder en svært uheldig ordning for de såkalte palesinske flyktninger og deres etterkommere. Det vesentlige spørsmålet her er: Hvorfor tar ikke Norge eller andre vestlige land disse forholdene opp i FN og andre internasjonale fora? Hvis Norge og andre vestlige land virkelig setter pris på demokrati og menneskerettighetene, så burde de så klart ta dette opp internasjonalt – for situasjonen har over altfor mange år vært helt uholdbar.

Derfor bør det presses på på slik at 1) arabere må akseptere Israel som jødisk stat, og 2) palestinske flyktninger må få bli integrert i arabiske stater.

Oppfordring til vår nye regjering er at denne uholdbare situasjonen som har vart over lang, lang tid snarest blir tatt opp i FN og andre internasjonale fora.

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Korrekt, Evjen

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Fortsatt har ikke Den Arabiske Liga akseptert Israel som en stat der jødene kan føle seg trygge.

Nei, Den Arabiske Liga har ennå ikke anerkjent Israel som en stat, men det er det også helt opp til Israel selv å avgjøre. For for 12 år siden sa nevnte liga at de ikke bare var villig til å godkjenne Israel som stat, men sågar med grenser som ikke var de foreslåtte fra FN i 1947, men de grenser som var der jødiske soldater hadde tilkjempet seg områder inntil 1967.

Ligaen hadde bare ett krav til: Israel måtte sørge for at de palestinere som jødene hadde fordrevet fra disse områdene fram til 1949-50 fikk komme tilbake til sine hjem og eiendommer.

Et rimelig krav etter de flestes mening, men totalt urimelig sett med israelske øyne.

Skulle Israel mot formodning i dag komme på andre tanker, kan vi være trygg på at Den Arabiske Liga ikke har endret mening.

Kommentar #2

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Slutten på Israel

Publisert rundt 7 år siden
At Gullberg fremmer arabiske posisjoner slik andre fremmer posisjoner for sine egne kommer ikke lenger som noen overraskelse selv om det ville bety slutten for den jødiske nasjonen Israel samtidig som kalifatet brer seg i Levanten. At Israel også absorberte alle flyktningene fra Marokko til Iran etter pogromer i Irak og Tunisia spiller visst heller ikke noen rolle, og heller ikke at det var araberne som skapte sine flyktninger selv, og er den eneste gruppe flyktninger etter WW2 som fremdeles ikke er blitt integrert av sin egen folkegruppe etter at et mer enn et halvt århundre har passert forlengst. Men slike posisjoner er jo vel kjent fra før selv om det også ville bety slutten for Israel som eneste lyspunkt i området på flere mils avstand.
Kommentar #3

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Hva skal da til, Weld.....

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
ville bety slutten for den jødiske nasjonen Israel

Hvorfor skulle det ikke være mulig for Israel å trekke seg tilbake til grensene etter krigen i 1967 ??

Israel har jo faktisk eksistert siden 1948 og utvidet sine grenser i 1967.

Kansje Weld kan bidra med å si når nok er nok ??

Kommentar #4

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Tilsluttes

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Oppfordring til vår nye regjering er at denne uholdbare situasjonen som har vart over lang, lang tid snarest blir tatt opp i FN og andre internasjonale fora.

Det må være helt klart at det er FN som har sviktet på Gaza, men og generelt overfor Israel. Her er oppbevart bomber og våpen på FN`s egne skoler. FN har ikke en gang advart mot den enorme opprustningen eller tunnellsystemet som allerede sommeren 2012 hadde slukt opptil 800.000 tonn sement og 160 barneliv. Tunellene skulle benyttes i et samordnet terrorangrep som nå er avverget. De er ulovlige, og det er ulovlig å skyte raketter fra sivile posisjoner. 

I vår kom det frem at 2,7 milliarder USD til palestinerne i følge EU`s egen revisorer var på avveier eller ikke hadde blitt redegjort for. Likefullt skryter Norge av å være leder av giverlandsgruppen. 

Hvordan kan sammenhengen være til den totale blindheten eller likegyldigheten som mediene og myndighetene utviser ?

Hvorfor er det Israel og jødene som må ta hele smellen når det er verdenssamfunnet som har sviktet ? 

På TV skjermen vises nå Gilbert på Al Jazeera som naturlig nok roses for sine anklager.  

Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Krisen i Midt-Østen over de fire siste årene forteller meg at Sikkerhetsrådet har utspillt sin rolle i sin nåværende form. Jeg ønsker det erstattet av G20. Da vil man samle verdens økonomiske og politiske makt på ett sted med Generalforsamlingen som kontrollorgan. Det er en mer effektiv og oppdatert løsning for da vil utviklingen etter 1945 gjenspeiles i reelle maktforhold. På det grunnlag vil det også la seg gjøre å løse problemer. Vetoretten må da oppheves og det må fattes avgjørelser med simpelt flertall eller kvalifisert flertall, alt etter alvorlighetsgrad.  

Kommentar #6

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

FN har i høyeste grad sviktet !

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Det må være helt klart at det er FN som har sviktet på Gaza, men og generelt overfor Israel. Her er oppbevart bomber og våpen på FN`s egne skoler. FN har ikke en gang advart mot den enorme opprustningen eller tunnellsystemet som allerede sommeren 2012 hadde slukt opptil 800.000 tonn sement og 160 barneliv. Tunellene skulle benyttes i et samordnet terrorangrep som nå er avverget. De er ulovlige, og det er ulovlig å skyte raketter fra sivile posisjoner. I vår kom det frem at 2,7 milliarder USD til palestinerne i følge EU`s egen revisorer var på avveier eller ikke hadde blitt redegjort for. Likefullt skryter Norge av å være leder av giverlandsgruppen. Hvordan kan sammenhengen være til den totale blindheten eller likegyldigheten som mediene og myndighetene utviser ? Hvorfor er det Israel og jødene som må ta hele smellen når det er verdenssamfunnet som har sviktet ? På TV skjermen vises nå Gilbert på Al Jazeera som naturlig nok roses for sine anklager.

FNs svikt har i sterk grad gått ut over palestinere såvel som jøder og Israel. Dette er uverdig, men det har fått fortsette i mange tiår. 

Og det er virkelig trist at bl.a. skoler som støttes økonomisk av Norge og FN, skal benyttes til å lagre våpen som skal brukes mot Israel.  Og de mange, mange tunnellene som er bygd fra Gaza og inn i Israel med den hensikt å ødelegge jødenes eneste stat. Det er tvilsomt at dette blir tatt opp i FN. Da er det liksom slik det skal være.

Ja, det er i høyeste grad blindhet og likegyldighet for alt som skjer der, og det skjer fra palestinsk / arabisk side i den hensikt å ødelegge for jødene / Israel.  Kanskje er det det gamle jødehatet som viser seg i en annen drakt når slikt ikke tas opp i internasjonale fora?

Og når Israel prøver å gi trygghet for sine innbyggere – da ropes det ut mot jødenes eneste stat – også fra norske politikere og norske medier.

På nytt: Vår nye regjering bør se situasjonen slik den er – og snarest ta dette opp i internasjonale fora.

Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Ulv, ulv!!!

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er i høyeste grad blindhet og likegyldighet for alt som skjer der, og det skjer fra palestinsk / arabisk side i den hensikt å ødelegge for jødene / Israel. Kanskje er det det gamle jødehatet som viser seg i en annen drakt når slikt ikke tas opp i internasjonale fora?

Blindhet og likegyldighet, slik som i at Midt-Østen har preget nyhetsbildet i hundrevis av år. Bare siden WW II har området vært i nyhetsbildet hver dag. Senest i dag opptok det vel ca fjerdeoarteb av all nyhetsdekning i samtlige media. Og FN's generalsekretær sa ingenting i dag? 

Hvor i all verden er du og virkeligheten din? Du ser ikke verden for bare stormuftier. La gå at verden er uenig med deg, men vi er hverken dumme eller late. 

Kommentar #8

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Apropos nyhetsbildet

Publisert rundt 7 år siden

Jeg savner journalister og reportere som går inn i de av ISIL erobrede regioner og byer i Syria og Irak og gir oss en åpenhjertig og ærlig skildring av tilstandene i områdene der meningene blandt oppsitterne er delte når det gjelder nyordningen.  Dette kommer så helt i skyggen av Israels brutalitet. For det har vel ikke noe med risikoen å gjøre ?   Det må da vel være like risikabelt å bli beskyldt for en eventuell skjevdekning av forholdene på begge sider av  Gazastripen, som det er  i de først omtalte områder ?  Fundamentalister er seg selv like, over alt på kloden.  Har jeg lest. Trur eg.

Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Arbeidsforhold

Publisert rundt 7 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Jeg savner journalister og reportere som går inn i de av ISIL erobrede regioner og byer i Syria og Irak og gir oss en åpenhjertig og ærlig skildring av tilstandene i områdene der meningene blandt oppsitterne er delte når det gjelder nyordningen.

Det kan skyldes håpløse/livsfarlige arbeidsforhold.  Mener du det er enhver journalists plikt å jobbe med livet som innsats?  Ville du ha gjort det? Journalister er ikke soldater.

Kommentar #10

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Til Leif

Publisert rundt 7 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nei, Den Arabiske Liga har ennå ikke anerkjent Israel som en stat, men det er det også helt opp til Israel selv å avgjøre. For for 12 år siden sa nevnte liga at de ikke bare var villig til å godkjenne Israel som stat, men sågar med grenser som ikke var de foreslåtte fra FN i 1947, men de grenser som var der jødiske soldater hadde tilkjempet seg områder inntil 1967.

Ligaen hadde bare ett krav til: Israel måtte sørge for at de palestinere som jødene hadde fordrevet fra disse områdene fram til 1949-50 fikk komme tilbake til sine hjem og eiendommer.

Et rimelig krav etter de flestes mening, men totalt urimelig sett med israelske øyne.

Skulle Israel mot formodning i dag komme på andre tanker, kan vi være trygg på at Den Arabiske Liga ikke har endret mening.

Problemet er at arabiske land ikke vil anerkjenne Israel som jødisk stat.   Israel har akseptert en tostatsløsning.  Men forutsetningen er at den nye arabiske palestinske staten ikke har utslettelse av Israel på sitt program.   For i Israel må jødene kunne føle se trygge.

Nå sier du, Leif, at jødene har fordrevet palestinerne fra områdene.  Nå er dette av fagfolk lagt fram på forskjellige måter.  Noen mener at araberne sjøl oppfordret palestinere om å forlate området for en kortere periode - da de etter at jødene var jaget ut skulle få komme tilbake.  Og det skulle ta kort tid.  Så det var nok forskjellige grunner til at de dro.

Også Israel har rett til å få leve i fred på lik linje med andre stater.  Denne retten har denne staten ennå ikke fått fra sine arabiske islamske naboer.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere