Helge Evjen

241

Vesten har sviktet Israel og palestinere

Publisert: 11. jul 2014

Mange store feil har vært gjort i FN-regi mot Israel og mot palestinere.  Og slike feil har i stor grad også vært støttet av vestlige demokratier.  En av disse feilene var opprettelsen / videreføring av UNRWA som er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

I stedet for å få hjelp til integrering i nye samfunn er palestinere gjennom flere generasjoner holdt bl.a. i leirer. Dette er i høyeste grad umenneskelig.

Men så er det arabiske land som vil denne ordningen i stedet for å ta imot beboerne og intergrere dem i sine egne samfunn. Og bakgrunnen for dette synet er at de flere millioner beboere i “flyktningeleirene” skal brukes i kampen for å få ødelagt jødenes eneste stat - de skal flyttes til Israel – slik at også Israel blir arabisk islamsk område – og at jødene skal ut.

Dersom FN hadde behandlet palestinaflyktninger på samme måte som andre flyktninger, så hadde de forlengst vært integrert i nye samfunn. Men unrwasystemet og en temmelig steil arabisk holdning har ødelagt for slike muligheter.  Og den steile arabiske holdningen har gjort at palestinere er blitt sjakkbrikker i planen om å overflomme Israel med en fiendtlig befolkning, for å ødelegge landet som en jødisk stat.

Et annet område der Vesten har sviktet er at det gjennom årenes løp er gitt store pengesummer uten at det er blitt satt betingelser for hvordan dette skal brukes. Det gjelder spesielt midler til skole / undervisning. Her blir barna og de unge opplært i at jødene og Israel har ingen rett og skal bort fra midtøstenområdet. Dette skaper hat mot jødene / Israel i høyeste grad. Og når unge blir opplært i å hate, så kan det så klart seinere gi utslag i bl.a. rakettangrep mot Israel – noe som altfor lenge har fått skje uten at det internasjonale samfunnet bryr seg. Men når Israel prøver å få slutt på rakettregnet, da kommer kritikkbølgen mot jødenes eneste land. Og det er akkurat det som skjer i dag.

De statene som satser mest på menneskerettigheter og demokrati finnes i Vesten. Og fra disse burde en ventet mer klarhet og modighet for å kjempe for menneskenes beste. Men også de har sviktet. Og dette har i høyeste grad også gått ut over palestinere. I stedet for å pines i leirer burde de forlengst vært integrert i nye samfunn. Da FNs generalforsamling i mai 1950 opprettet UNRWA, var det ment som en midlertidig ordning. Men mandatet er gang på gang blitt fornyet – og dermed har den uholdbare situasjonen fortsatt i snart 70 år. Dette har både gått ut over palestinere og staten Israel. Og det er skammelig og uverdig. Palestinerne burde forlengst vært integrert i nye samfunn – og ikke, slik som nå, brukes som et kampvåpen mot Israel.

Dette er en sak som vår nye regjering bør ta opp internasjonalt.  Men det tør de neppe.

Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Hva mener du, Evjen ??

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Palestinerne burde forlengst vært integrert i nye samfunn

Hvilke NYE samfunn - - mener du Vestbredden og Gaza....??

Kommentar #2

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Hvilke NYE samfunn - - mener du Vestbredden og Gaza....??

Det mangler ikke på etablerte arabiske samfunn rundt om.  Ett av disse er Jordan der jødene for lengst er jaget ut fra. 

Kommentar #3

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Javel........

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Det mangler ikke på etablerte arabiske samfunn rundt om. Ett av disse er Jordan der jødene for lengst er jaget ut fra.

Du hadde sikkert akseptert å måtte flytte fra et sted der din familie har hatt tilhold i mange, mange år.

Jordan er vel ikke det beste eksempelet i så måte.

Kommentar #4

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Du hadde sikkert akseptert å måtte flytte fra et sted der din familie har hatt tilhold i mange, mange år. Jordan er vel ikke det beste eksempelet i så måte.

Av de som ble regnet som flyktninger var det flere som hadde bodd i området i svært kort tid.

Selvfølgelig er det mange arabiske land i området som kunne tatt imot de som reiste / flyktet fra området som ble Israel.  Jordan var et av de landene som ble delt ut / etablert etter første verdenskrig.  Jødene skulle også ha sitt land i samme tidsperiode.  Men nazivennlige arabere satte seg sterkt imot det.

Kommentar #5

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Enda en gang, Evjen....

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Men nazivennlige arabere satte seg sterkt imot det.

..kommer dette med nazi opp - du blir visst aldri lei av det.

Historie er og blir historie - og det har rent fryktelig mye vann i havet siden den gang - det er vel dagens situasjon som må løses.

Det har vært mye stygt opp igjennom historien, og det stygge har ikke kommet bare fra den ene siden.

 

Kommentar #6

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
..kommer dette med nazi opp - du blir visst aldri lei av det.

Historie er og blir historie - - det er vel dagens situasjon som må løses.

Det ble tatt oppgjør med den europeiske nazisme.  Og det var helt riktig.  Men det ble aldri tatt oppgjør med det nære samarbeidet arabere hadde med Hitlers nazisme.  Og det var en stor feil

Og dette antisynet mot jødene, som dessverre fortsatt er en realitet, burde forlengst vært tatt opp i internasjonale fora. 

Kommentar #7

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Helt greit det, Evjen . . .

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Og dette antisynet mot jødene, som dessverre fortsatt er en realitet, burde forlengst vært tatt opp i internasjonale fora.

.. det burde ha vært tatt ett oppgjør med arabisk nazisme.

Men det er en lang strikk å trekke å hevde at det er dette som gjør at man ser negativt på jødene i dag.

Det har nok med Israels etablering i 1948 å gjøre og kan forstås utifra det.

Kommentar #8

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Men det er en lang strikk å trekke å hevde at det er dette som gjør at man ser negativt på jødene i dag.

Det har nok med Israels etablering i 1948 å gjøre og kan forstås utifra det.

Jødehatet har dessverre vart i lang, lang tid.  Også vårt eget land har vært inne i hatbildet her.

Det blir nok helt feil å mene at den arabiske motstanden mot jødene kun skriver seg fra Israels etablering i 1948.  Lenge før 1948 var motstanden / uviljen mot jødene svært tydelig i den arabiske verden.

Og når arabere bruker palestinere i kampen for å få fjernet jødenes eneste stat, da ødelegger en også for palestinere.

Kommentar #9

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Nei, ikke kun.....

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Det blir nok helt feil å mene at den arabiske motstanden mot jødene kun skriver seg fra Israels etablering i 1948. Lenge før 1948 var motstanden / uviljen mot jødene svært tydelig i den arabiske verden.

.... men du kan vel ikke helt se bort ifra at det også hadde med økt jødisk innvandring å gjøre.

Jeg vil påstå at du ser svart/hvitt på situasjonen i Midt Østen..

Klart det hasr vært jødehat  igjennom hele historien, Det er vel ingen med vettet i behold som vil underslå det. Men det blir allikevel helt feil å avskrive all kritikk og alle kritiske syn på Israelsk politikk som jødehat og antisemittisme - - for da gjør du både jødehatet og antisemittismen en bjørnetjeneste.

Kun kan da aldri mene at alt har vært bare solskinn, glede og utmerket naboskap fra jødenes og Israels side - - og bare djevelskap fra arabisk/palestinsk side......... eller ?? 

Det er nå engang sånn at hat avler hat - - begge veier.

Kommentar #10

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Men det blir allikevel helt feil å avskrive all kritikk og alle kritiske syn på Israelsk politikk som jødehat og antisemittisme

Enhver nasjon, også Israel, må tåle kritikk.  Men det vi ser i dag er at det kritiske fokus i stor, stor grad er rettet mot Israel  -  mens mange, mange, mange andre stater går fri.  Det er dette som er virkeligheten.  Og det ropes, skrikes, fra enkelte hold i Norge om at israelske varer må boikottes, mens tyrannstater som daglig dreper og undertrykker folk går fri.

Israel er en demokratisk stat der også arabere er representert høyt oppe i det politiske og juridiske system.  Men hvordan er det med jøder i arabiske / islamske samfunn på disse områdene?

Kommentar #11

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Er "palestinerne" de eneste som har måttet flytte hjemmefra?

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Du hadde sikkert akseptert å måtte flytte fra et sted der din familie har hatt tilhold i mange, mange år.

Min søsters svigerfamilie ble jaget fra Sudetenland etter å ba bodd der i generasjoner. De fikk en halv time på seg til å forlate gård og grunn.
Hva gjorde de? De startet med to tomme hender og arbeidet seg opp igjen.  Skaffet seg en ny tilværelse, et nytt liv i stedet for å sette seg på ræ.. og hyle om at de en dag skulle ta tilbake hjemmet og gården sin, om så med våpen i hånd eller med selvmordsbelte rundt livet.

Min nevø er sammen med mange hundre tusen etterkommere av Sudet-tyskere like mye "flyktninger" som "palestinerne" som til forskjell fra sudet-tyskerne, i dag fremdeles ikke har kommet seg noen vei.

Til å begynne med kjempet de en politisk kamp for å få tilbake sine frarøvede eiendommer, men støtten var lunken fordi de jo var "tyskere". Nå eksisterer denne "kampen om rettferdighet" for sudet-tyskere omtrent ikke lenger.

Men så har de også vært konstruktive og arbeidet seg ut av nøden. Det samme har jøder som har blitt fratatt all eiendom og  jaget ut av Jordan eller andre muslimske land.

Ikke det at sudet-tyskerne hadde fått noen støtte av Vestlige medier eller det hadde blitt opprettet noen "solidaritetskomiteer" om de hadde tatt til våpen, ettersom deres motpart ikke var USA eller Israel, men de kunne altså ha gjort som "palestinerne" og valgt voldens og terrorens vei i stedet.

Mange grupperi verden  er jaget hjemmefra, men få har hatt slike muligheter til å bli assimilert i omgivelsene som araberne som flyktet (mange på oppfordring av arabiske ledere!) fra Israel da staten ble opprettet. Det mangler såmenn ikke på plass.

Det eneste som mangler, er vilje. Og det er ingen grunn til å ha noen vilje når man har støttespillere Som vågnes og Flatmark og bortimot hele den vestlige venstreside og media og kirker og politikere med seg som støtter terror og jødehat fremfor en løsning på problemet.

Kommentar #12

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Da er det jo bra da, Halvorsen.....

Publisert rundt 7 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Til å begynne med kjempet de en politisk kamp for å få tilbake sine frarøvede eiendommer, men støtten var lunken fordi de jo var "tyskere". Nå eksisterer denne "kampen om rettferdighet" for sudet-tyskere omtrent ikke lenger.

... at verden har kommet litt lenger enn den var da din familie hadde problemer. Kansje støtten de manglet dengang ville vært anderledes i dag.

Bortsett fra det, så halter sammenligningen på begge bena.

Kommentar #13

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jada, Evjen......

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Enhver nasjon, også Israel, må tåle kritikk. Men det vi ser i dag er at det kritiske fokus i stor, stor grad er rettet mot Israel - mens mange, mange, mange andre stater går fri. Det er dette som er virkeligheten. Og det ropes, skrikes, fra enkelte hold i Norge om at israelske varer må boikottes, mens tyrannstater som daglig dreper og undertrykker folk går fri. Israel er en demokratisk stat der også arabere er representert høyt oppe i det politiske og juridiske system. Men hvordan er det med jøder i arabiske / islamske samfunn på disse områdene?

men nå er det konflikten mellom Israel og palestinerne som er i nyhetsbildet - - da diskuterer vi det  og ikke alle andre - - ellers kan det bli vanskelig å holde fokus - både for deg og andre.

Dessuten var det jo du som startet tråden med en klar henvisning til Israel og Palestina.

Kansje du skulle starte noen egne tråder om hvordan det er med menneskerettighetene i hvert enkelt av andre land som har svin på skogen - - det blir mange tråder.

Du er jo en sann mester i å kaste inn tråder og meninger på VD om denne konflikten - -det hadde jo vært litt sært om ingen hadde svart deg.....eller ??

Kommentar #14

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Verden har kommet lenger, bare ikke i "Palestina"?

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
... at verden har kommet litt lenger enn den var da din familie hadde problemer. Kansje støtten de manglet dengang ville vært anderledes i dag. Bortsett fra det, så halter sammenligningen på begge bena.

 

Verden er kommet litt lenger ... sier du. Hendelsene er sammenfallende i tid med "palestina"-konflikten.

Hvorfor er så ikke verden kommet lenger i "Palestina"?

Og forklar gjerne hvorfor sammenligningen halter på begge bena. Underbygg din påstand, er du snill.

Kommentar #15

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Her kommer underbyggingen, Halvorsen.....

Publisert rundt 7 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Og forklar gjerne hvorfor sammenligningen halter på begge bena. Underbygg din påstand, er du snill.

Et aldri så lit klikk i Wikipedia sier vel det aller meste:

"Området var lenge en del av Østerrike, før det ble innlemmet i Tsjekkoslovakia i 1918. Den sudettyske befolkningen på dette tidspunktet utgjorde over 3 millioner. Denne befolkningen skapte en skarp nasjonal motsetning inne Tsjekkoslovakia, da en stor andel av disse ønsket en tilslutning til Tyskland. Disse ble ledet av Konrad Henlein, fra 1933 gjennom Sudetendeutsche Heimatfront (SHF), og fra 1935 gjennom Sudetendeutsche Partei (SdP) som 1938 hadde 1,3 millioner tilhengere.

Som følge av Sudetenkrisen i 1938 ble området en del av Tyskland, hovedsakelig som Reichsgau Sudetenland, fram til andre verdenskrigs slutt i 1945.

Det meste av den tyske befolkningen ble da utvist fra Tsjekkoslovakia. Deres eiendommer og andre verdier ble overtatt av tsjekkere.

Etter Østblokkens fall har mange etterkommerne av sudettyskerne fremmet erstatningskrav for tapt land og eiendom. Både de tsjekkiske og de tyske myndigheter har begge beklaget de overgrep som ble begått før, under og etter andre verdenskrig."

Så ver det sikkert ikke alle sudetentyskere som var likke oppglødde over å bli innlemmet i Tyskland i 1938, men mange var lykkelige for det i 1938.

Det tyske herredømmet i krigsårene i Tsjekkoslovakia var vel ingen "søndagsskole" - - derav reaksjonene.

Sudetentyskerne var vel heller ikke de eneste som hadde det vanskelig i Europa etter 2. verdenskrig.....

Derfor halter sammenligningen på begge bena.

"

Kommentar #16

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Svært sammenlignbart

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Etter Østblokkens fall har mange etterkommerne av sudettyskerne fremmet erstatningskrav for tapt land og eiendom. Både de tsjekkiske og de tyske myndigheter har begge beklaget de overgrep som ble begått før, under og etter andre verdenskrig.

Ingen sudeter har, såvidt jeg vet, fått erstatning ennå.

Din underbygging viser at din påstand om at min sammenligning halter, faller pladask til jorden. Det er helt ubegripelig (eller kanskje ikke - man ser ikke så godt med skylapper) at du ikke ser det selv.

Det handler selvfølgelig ikke om to identiske historier her, men i prinsippet ganske så parallelle med palestina-arabernes.

Den største forskjellen er oppmerksomheten disse forviste millionene har fått. Mens sudet-tyskernes skjebne ikke har engasjert noen, er oppmerksomheten rundt palestina-araberne, som ble OPPFORDRET til å flykte av sine ledere, fått en oppmerksomhet som fortjener betegnelsen sykelig.

Det kan, slik jeg ser det, ikke forklares med annnet enn en islamofil venstreside som har dyrket konflikten i "Palestina" for å ramme Israel (og jødene)  og USA. De islamofile, venstreorienterte medias  dyrking av palsestinaflyktningenes skjebne,  palestina-arabernes "brødre og søstres" uvilje mot å innlemme dem i sine land (slik Tyskland gjorde med "sine" søstre og brødre fra Sudetenland) og den uttalte arabiske ønske om å bruke flyktningespørsmålet som et middel til å ramme Israel og jødene, (mange eksempåler på det fra "palestinsk" politisk hold) har hindret løsninger på konflikten.

Utgangspunktet - fordrivelsen av Sudet-tyskerne og fordrivelsen av "palestinere" - er i utgangspunktet svært sammenlignbart. Det samme er andre flyktningeproblemer.

Men LØSNINGEN er ikke sammenlignbar. Det vil si, mens flyktningeproblemer med folkeforflytninger i Europa etter krigen er løst, eksisterer det ingen vilje i den arabiske/muslimske verden for å finne en løsning på "palestinernes" skjebne. Saken skal brukes for å nedkjempe Israel og jødene i området.
Og Vesten kappes man om å løpe de arabiske jødehaternes ærend. Mange fordi de ikke tør annet, andre fordi de deler arabernes jødehat.

Kommentar #17

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Vel, Halvorsen....

Publisert rundt 7 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Ingen sudeter har såvidt jeg vet fått erstatning ennå. Din underbygging viser at din påstand om at min sammenligning halter, faller pladask til jorden. Det er helt ubegripelig (eller kanskje ikke - man ser ikke så godt med skylapper) at du ikke ser det selv.

mot total uvitenhet blir ord lett fattige, men det er jp alltid greit å fortelle andre at de har altfor store skylapper - - har du forøvrig sjekket dine egne ?? nei, det tror jeg ikke.

Det er mange palestinere som i dag bor i flyktningleirer etter at de flyktet - - ingenensporede supportere av Israel vil noen gang påstå at de er fordrevet - fra israelske områder.

Det finnes 100 000 vis av disse flyktningene i Jordan, og de fleste av dem har fått jordansk statsborgerskap, disse utgjør i dag en stor del av den jordanske befolkning.

Dessuten er det mange palestinske gjestearbeidere som har jobber i Kuwait, Saudi Arabia og De Forente Arabiske Emirater - disse har riktignok ikke statsborgerskap men de oppholder seg der mer eller mindre permanent og har samlet familien sin der.

Så det er nok ikke alle som "sitter på ræ...." som du så elegant formulerte det..

Det kan jo ikke være andre lands oppgave å rydde plass slik at Israel kan ekspandere.....eller ??

I tillegg har vi en stor palestinsk befolkning som bor i Gaza og på Vestbredden - disse er ikke forvist eller har flyktet.

Meg bekjent er det heller ingen palestinske jordanere eller palestinske gjestearbeidere eller palestinere i flyktningeleirer som har fått noen erstatning heller - - der deler de skjebne med sudetentyskerne.

Men sudetentyskerne har fått en unnskyldning. - skjønner ikke helt hvorfor - de fleste var vel tyskere så gode som noen, og de aller fleste VAR PÅ FEIL SIDE  - og måtte vel som andre tyskere betale store krigserstatninger. Det skulle vel også bare mangle.

Er man med på leken - får man også smake steken.

Hvis du ikke ser at sammenligningen halter på begge bena - hvis sammenligningen har ben i det hele tatt - - så kan jeg desverre ikke hjelpe deg.

Da skal jeg få lov til å takke for meg - du kommer sikkert til å komme med et nytt ordgyteri om venstresidens jødehat , men akkurat det biter ikke på meg fordi det er helt grunnløst.

Kommentar #18

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Er man med på leken - får man også smake steken.

Ok, men da må vel det også gjelde "palestinerne" - eller skal man ikke bruke samme mål på dem som på andre?

Jeg er da fullstendig klar over at ikke alle "palestinere" sitter på ræ.. , men tilstrekkelig mange gjør det etter ordre fra arabere som bevisst bruker dem som brikker i et spill for å kjempe mot Israel og jødene. De er verken interessert i fred eller en løsning. Jeg har flere videoer med uttalelser fra fremtredende palestinere i den sammenheng. Skal jeg poste dem her?

Samtidig som du sier at sammenligningen med sudettyskere ikke kan benyttes, bruker du den selv for å understreke et poeng. "Det kan jo ikke være andre lands oppgave å rydde plass slik at Israel kan ekspandere.....eller?" sier du.
Da var det vel heller ikke Tysklands oppgave å ta imot millioner av "sine" folk og rydde plass for at tsjekkere skulle frarane tyskerne deres eiendommer?

Tyskland hadde imidlertid vilje til å gjøre det, araberlandene har ingen. Tyskland måtte tydeligvis betale fordi de startet en krig. Araberlandene derimot, skal ikke gjøre det, selv om de også startet en krig.

Vi vet hva en slik holdning kalles.

Kommentar #19

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Det finnes 100 000 vis av disse flyktningene i Jordan, og de fleste av dem har fått jordansk statsborgerskap, disse utgjør i dag en stor del av den jordanske befolkning.

Ja, men du glemmer de palæstinensere, som altid har boet i det, som idag kaldes Jordan.

Jordan er ganske enkelt en palæstinensisk stat, som bare gar fået påtvunget en hashemittisk herskerklan, fordi denne tabte krigen om Den arabiske Halvø til Saud-klanen.

Denne herskerklan blev palæstinenserne underlagt, uden nogen spurgte dem og den har dræbt langt flere palæstinensere end Israel.

Der bliver kun 'taget hensyn' til palæstinenserne, når det kan være til skade for Israel.

Ellers er de andre arabere, andre muslimer, FN, EU og Vestens venstrefløj ligeglade med deres skæbne.

United in hate...

Kommentar #20

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Så halter eller vrater vi videre, Halvorsen....

Publisert rundt 7 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig som du sier at sammenligningen med sudettyskere ikke kan benyttes, bruker du den selv for å understreke et poeng. "Det kan jo ikke være andre lands oppgave å rydde plass slik at Israel kan ekspandere.....eller?" sier du.
Da var det vel heller ikke Tysklands oppgave å ta imot millioner av "sine" folk og rydde plass for at tsjekkere skulle frarane tyskerne deres eiendommer?

Tyskland hadde imidlertid vilje til å gjøre det, araberlandene har ingen. Tyskland måtte tydeligvis betale fordi de startet en krig. Araberlandene derimot, skal ikke gjøre det, selv om de også startet en krig.

Vi vet hva en slik holdning kalles.

Sudetenland ble innlemmet i Rtskland i 1948 etter et umenneskelig maktbruk - - sudetentyskerne var glade for innlemmelsen og ønsket den.

Som jeg har sagt tidligere var ikke Tysklands krigføring i den delen av verdennoen "søndagsskole", den medførte tvert imot det tsjekkiske folk en ufattelig lidelse.

Ble sudetentyskerne utsatt for det samm - det tror jeg ikke.

Her var det altså et folk, sudetentyskerne, som tok imot de tyske tropper og administrasjon med åpne armer.

Beklageligvis led den tyske side TAP i 1945.

På grunn av all vold og lidelse okkupasjonen hadde påført det tsjekkiske folk ble reaksjonen som den ble mot sudetentyskerne.

Opprettelsen av Israel ble forsåvidt påtvynget den befolkningen som var i området.

Da Israel ble proklanert var Libanon, Syria og Jordan allerede selvstendige stater. Israel ble proklamert på en del av det som gjenstod av mandatet, resten var ment som en palestinsk stat.

Hvis du ikke ser forskjellen på reaksjoner etter en blodig og langvarig krig - - og situasjonen i Midt Østen er det faktisk du som har store mangler.

Jeg har takket for meg tidligere - - nå gjør jeg den en gang til.

Kommentar #21

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Så halter eller vrater vi videre, Halvorsen....

Publisert rundt 7 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Ja, men du glemmer de palæstinensere, som altid har boet i det, som idag kaldes Jordan.

Jordan er ganske enkelt en palæstinensisk stat, som bare gar fået påtvunget en hashemittisk herskerklan, fordi denne tabte krigen om Den arabiske Halvø til Saud-klanen.

Denne herskerklan blev palæstinenserne underlagt, uden nogen spurgte dem og den har dræbt langt flere palæstinensere end Israel.

Der bliver kun 'taget hensyn' til palæstinenserne, når det kan være til skade for Israel.

Ellers er de andre arabere, andre muslimer, FN, EU og Vestens venstrefløj ligeglade med deres skæbne.

United in hate...

Sudetenland ble innlemmet i Rtskland i 1948 etter et umenneskelig maktbruk - - sudetentyskerne var glade for innlemmelsen og ønsket den.

Som jeg har sagt tidligere var ikke Tysklands krigføring i den delen av verdennoen "søndagsskole", den medførte tvert imot det tsjekkiske folk en ufattelig lidelse.

Ble sudetentyskerne utsatt for det samm - det tror jeg ikke.

Her var det altså et folk, sudetentyskerne, som tok imot de tyske tropper og administrasjon med åpne armer.

Beklageligvis led den tyske side TAP i 1945.

På grunn av all vold og lidelse okkupasjonen hadde påført det tsjekkiske folk ble reaksjonen som den ble mot sudetentyskerne.

Opprettelsen av Israel ble forsåvidt påtvynget den befolkningen som var i området.

Da Israel ble proklanert var Libanon, Syria og Jordan allerede selvstendige stater. Israel ble proklamert på en del av det som gjenstod av mandatet, resten var ment som en palestinsk stat.

Hvis du ikke ser forskjellen på reaksjoner etter en blodig og langvarig krig - - og situasjonen i Midt Østen er det faktisk du som har store mangler.

Jeg har takket for meg tidligere - - nå gjør jeg den en gang til.

Kommentar #22

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Arabisk nazisme og jødehat er helt OK for Europa?

Publisert rundt 7 år siden

Det var Storbritannia, på vegne av Folkeforbundet, som i 1921 tillot at den radikale arabiske 26-årige islamstudenten Haj Amin Husseini fikk stillingen som mufti av Jerusalem.  Det var andre mer liberale og moderate arabere som kunne inneha denne viktige posisjonen i palestinaområdet. Men de ble forbigått.  Den unge radikaleren fikk slippe til.  Og kort tid etter ble han etter eget sterkt ønske forfremmet til stormufti. Samme år ble Adolf Hitler valgt til leder for det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti.

Disse to personene delte politisk syn – bl.a. når det gjaldt jødene.  Straks Hitler ble valgt til rikskansler i Tyskland i 1933 kom det gratulasjonstelegram fra stormuftien.  Og de hadde et sterkt samarbeid i årene som fulgte.  En periode under krigen bodde Husseini i Berlin.   Samarbeidet var i stor grad sentrert om jødeutryddelsen.

Stormuftien og hans tilhengere var også aktivt inne i bildet da Transjordan ble etablert.  Denne nye staten, som fikk et flertall av palestinske arabiske innbyggere, ble jøderen.  Jøder bosatt der ble jaget ut.  Også dette skjedde mens Storbritannia administrerte området.

Og nå er det de gamle jødiske områdene Judea og Samaria (Vestbredden) som skal være jøderen.  Og dette gir veldig, veldig stor forståelse også i Norge.

Gaza er allerede jøderen Og der styrer Hamas, som daglig over lang tid har skutt raketter mot Israel. 

Dette at jødene og Israel skal ødelegges, er nazisme i høyeste grad.  En arv fra stormuftien som har fått virke i lang, lang tid fram til i dag.  Og hittil har det vært helt OK for de vestlige demokratiske regimene.  I redsel for arabiske og islamske stater har ingen turt å ta dette opp i internasjonale fora.  Dette er mer enn skammelig.

Kommentar #23

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Da Israel ble proklanert var Libanon, Syria og Jordan allerede selvstendige stater. Israel ble proklamert på en del av det som gjenstod av mandatet, resten var ment som en palestinsk stat.

'Arabisk stat' - dengang eksisterede der intet 'palæstinensisk folk'.

Kommentar #24

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke ser forskjellen på reaksjoner etter en blodig og langvarig krig - - og situasjonen i Midt Østen er det faktisk du som har store mangler.

Ordningen i Levanten er resultatet af 1. + 2. v.k. + krigen i 1948, som ville være blevet en udryddelseskrig, som araberne højlydt annoncerede, om ikke Israel på mirakuløs vis fik våben, ikke mindst fra Tjekkoslovakiet og iøvrigt kæmpede deperat.

Andre lignende ordninger var befolkningsudvekslingerne mellem Tyrkiet og Grækenland efter 1.v.k. og mellem Pakistan og Indien i 1948.

Den ene del af en sådan befolkningsudvekling er allerede sket og de udvekslede jøder er integreret i primært Israel og andre lande.

Den anden del nægter araberne at medvirke til og dermed er konflikten uløselig med nutidens midler.

Konflikten er strandet, fordi kun jøderne i MØ blev fordrevet og udvekslingen dermed kun delvist udført og så har reglerne har ændret sig i den lange tid, araberne har trukket tiden ud.

Havde Israel i forbindelse med krigen i 1948 opført sig overfor arabere, som Pakistan i samme år opførte sig overfor hinduer, ville konflikten aldrig have vokset sig stor.

Det er altså en moderat og human adfærd, som vi ser straffet af FN - som ikke straffer Pakistan.

Kommentar #25

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Manglende prinsipper

Publisert rundt 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Hvis du ikke ser forskjellen på reaksjoner etter en blodig og langvarig krig - - og situasjonen i Midt Østen er det faktisk du som har store mangler.


Jeg ser en forskjell, Fladmark. Jeg har da heller aldri sagt at de to historiene var parallle.

Men til forskjell fra deg, er jeg i stand til å se PRINSIPPER. Skal man snakke om store mangler her, så er det din totale mangel på prinsipielle holdninger som er problemet her, noe du dessverre deler med en hel venstrevridd mediaverdenen (og ditto politikere og kirker). Det er som om "palestinerne" har lidd en urett ingen annen i verden har, og som derfor krever en oppmerksomhet hundre ganger større enn alle andre flyktninge- og folkeforflytningsproblemer.

Områder det er snakk om  er på størrelse med et frimerke. Men islamfrykten, islamsk terror, islamsk begrunnet oljetrusler, blandet med et latent jødehat, holdt ved like av marxist-okkuperte, anti-amerikanske universiteter og redaksjoner og en ensidig politisk venstreside, med støtte av en moralsk krumbøyd kristen, geistlighet, har sørget for å gi konflikten en uforholdsmessig stor oppmerksomhet og dermed også bidratt til å holde konflikten og frontene ved like.

Det er igrunnen den største forskjellen på de to problemene. Prinsipielt er de nokså like, men som  kjent er prinsipp som oftest et fremmedord på venstresiden. Deres selektive moralisme ligger dessverre til grunn for det meste av deres stillingtagen i konflikter. Deres engasjement  er avhengig av hvilken politisk gevinst man kan få ut av det, og hvem man kan ramme med det - akkurat slik som f.eks. legene Gilberts og Fosses "omsorg" for palestinerne Deres "omsorg" som gjelder bare så lenge de kan ramme Israel med den. De lidende "palestinerne" i Syria blåser de, sammen med stort sett hele kobbelet jeg har nevnt ovenfor, en lang marsj i, ettersom  man kan ikke ramme Israel ved å hjelpe "palestinerne" der.

Samtidig er en stor del av "palestinerne" heller ikke interessert i å hjelpe seg selv, noe som passer den arabiske verden utmerket, slik at de kan fortsette å bruke "palestinerne" som brikker i kampen for å bekjempe Israel.

Der ligger forskjellene. Ikke i det prnsipielle. 

(MODERATOR HAR SLETTET EN USAKLIG KOMMENTAR)

Kommentar #26

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Hvilke prinsipper, Halvorsen

Publisert rundt 7 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Men til forskjell fra deg, er jeg i stand til å se PRINSIPPER. Skal man snakke om store mangler her, så er det din totale mangel på prinsipielle holdninger som er problemet her, noe du dessverre deler med en hel venstrevridd mediaverdenen (og ditto politikere og kirker). Det er som om "palestinerne" har lidd en urett ingen annen i verden har, og som derfor krever en oppmerksomhet hundre ganger større enn alle andre flyktninge- og folkeforflytningsproblemer.

er jeg ikke i stand til å se ??

Du som ser så godt og tydelig - -

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere