Magnus Husøy

19

Hvorfor underrapporteres forfølgelsen av kristne i Midtøsten, Sahel-beltet og Asia?

Hva er de egentlige grunnene til at den til dels massive forfølgelsen av kristne som foregår i store deler av Midtøsten, Sahel-beltet og Asia gjennomgående underrapporteres, både i norsk og vestlig media? Jeg stiller meg spørsmålet om og om igjen...

Publisert: 24. apr 2014

De fleste som har fulgt med på utviklinga innafor området trosfrihet, religionsfrihet og menneskerettigheter, særlig i Midtøsten, Sahel-beltet (i Afrika) og Asia, kjenner til hvordan forfølgelse på grunn av tro og religion kan være ganske massiv. Ikke minst gjelder dette forfølgelse av kristne, ei gruppe som utgjør en minoritet i de fleste land i denne regionen (unntakene i Asia er Sør-Korea og Filippinene). Dette har pågått i årevis (trekker man historiske linjer er det naturligvis tale om lange perioder) men det inntrykket jeg sitter igjen med er at norsk og vestlig media i svært liten grad tar tak i tematikken eller uttrykker proporsjonell bekymring og forskrekkelse over det som skjer. Enda mindre er befolkningene i vestlige land - og ikke minst politikerne - særlig opptatte av disse tingene.

Spørsmålet som igjen og igjen melder seg er: Hva er de egentlige årsakene til at forfølgelsen av kristne (ja, jeg vet at andre grupper også forfølges, men la oss konsentrere dette innleggets fokus om de kristne) underrapporteres i media og forties i samfunnet og politikken forøvrig? Jeg vil i dette åpningsinnlegget ikke gi noen svar, men de kan gjerne komme i en oppfølgende kommentar. Jeg lar spørsmålet ligge åpent for diskusjon og mulige "løsninger". Så håper jeg også at konstruktive forslag til positive endringer kan komme.

Bob Taylor tar opp denne saken i følgende tekst på Raymond Ibrahims side: Why is Christian persecution in the Middle East under reported?

Til slutt vil jeg berømme særlig to av forumets debattanter, nemlig Jan Hårstad og Kjell Aarsund. Som frikirkelig kristen deler jeg (så vidt jeg vet) ikke deres livssyn, men jeg må likevel understreke hvor imponert jeg er av deres frimodige og prinsippfaste tenkning omkring bl.a. kristenforfølgelsene i verden i dag. Der mange kristne tier eller bortforklarer så velger disse herrene klar tale.

Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Islam som fredens religion?

Publisert nesten 8 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Hva er de egentlige grunnene til at den til dels massive forfølgelsen av kristne som foregår i store deler av Midtøsten, Sahel-beltet og Asia gjennomgående underrapporteres, både i norsk og vestlig media? Jeg stiller meg spørsmålet om og om igjen...

Ja en kan saktens stille seg spørsmålet om og om igjen. Mitt inntrykk er at Islam er kommet til Vesten og Norge. Islam har spredd seg i Europa med stor fart. Likeså i resten av verden. Vi ser det alle, at islam brer seg ved forflytting og ved krig. Ved krig er det 1000 vis som kommer som flyktning og ved innvandring som "flyktning" blir det i tillegg familie gjenforening.

Dette er en bevisst politikk for å øke populasjonen i europeiske land med religionen islam.

Derfor er det krig "overalt" i verden hvor islam har fått rotfestet seg. Denne krigføring er nedfelt i Koranen hvor dette med bekjempelse av kristne jøder og vantroene er nevnt hele 345 ganger. Dette er det Koranen bygger sin ideologi på, et verdensomspennende Kalifat.

Det er om å rote det til med krig og terror slik at forfølgelsen av kristne blir minst mulig synbar. Et taktisk trekk for å fjerne oppmerksomheten fra det som ligger bak, islam som verdensreligion og ingen kristne.

Media har et stort problem med å rapportere på dette. Nettopp på grunn av dette med "kamp mot rasisme". En skal ikke synliggjøre at islam står bak som den egentlige grunnen for krig. De snakker i stedet om etnisk konflikt. Islam har jo også et fanemerke i "fredens religion"

Vel vi blir dessverre lurt trill rundt av vår egen politiske korrekthet med ikke å si den bakenforliggende årsak til krig og terror.

Vi blir også lurt trill rundt ved å bli belært med uttrykk som fargerikt felleskap, moderate muslimer, og den samme Gud. Den samme Gud er dessverre en stor løgn. De prøver med dette å rettferdiggjøre sin egen krigføring/terror ved å hevde sin tro til den kristne Gud.

På denne måten får religionen islam fred for oppmerksomhet. Den er barbarisk fra ende til annen jevnfør sharialoven. Ingen tør å ta kampen opp. Ytringsfriheten er også blitt et hett tema for tiden. Likeså karikaturtegninger.

Ja tenk at vi skal ikke få uttrykke oss om det barbariet islam har i seg!

Kommentar #2

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

Har ikke noe svar, men gode og nødvendige spørsmål fra trådstarter...

Publisert nesten 8 år siden
Er kanskje mange og sterke følelser involvert...
Kommentar #3

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Forfølgelse av kristne underrapporteres sterkt.

Publisert nesten 8 år siden

Dessverre så har Bob Taylor helt rett i sin beskrivelse av situasjonen. Forfølgelse av kristne underrapporteres i sterk grad.

Grunnene til denne underrapporteringen kan være mange. En av årsakene er nok at politikerne ikke er villig til å ta dette opp internasjonalt. Og hvorfor vil de ikke det? 

Som det også fremgår i Taylors framstilling foregår forfølgelse av kristne for en stor del i islamske miljø. Bl.a. på grunn av avhengighet av olje, men også i høyeste grad på grunn av midtøstenkonflikten, rår det taushet internasjonalt om forfølgelse av bl.a. kristne.

Denne tausheten er aldeles ikke bra. Derfor er det fint at Bob Taylor og andre tar denne uretten opp. Skal en skape en bedre verden - så kan en ikke tie om det.

Det er trist å registrere at bare få flytimer unna oss blir kristne, inkludert prester, kvinner og barn angrepet, halshogd og drept.  Dette skjer mens verden er taus om det.

http://www.raymondibrahim.com/muslim-persecution-of-christians/why-the-media-doesnt-cover-jihadist-attacks-on-middle-east-christians/

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Det er trist å registrere at bare få flytimer unna oss blir kristne, inkludert prester, kvinner og barn angrepet, halshogd og drept. Dette skjer mens verden er taus om det.

Syntes dette er trist uansett hvem grupperinger det gjelder jeg da... Det som derimot gjør meg kvalm er at ingen kristen noensinne ville gått opp i fistel om det foreksempel var homofile/muslimer/ateister/etc som ble angrepet, forfulgt eller drept... Kun kristne som teller der i gården tydeligvis...

Kommentar #5

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Den liberale karatsis

Publisert nesten 8 år siden

Vesten lider av et skyldkompleks, et kompleks i første rekke skapt av de liberale eliter innen politikk, media og akademia i årene etter den annen verdenskrig, særlig under avkoloniseringen. Europeerne blir i de liberale eliters øyne selv ondskapen, og europeisk kultur og religion avarter av denne onskapens kultur, som ikke bare verden, men selve Europa etter deres syn må renses for. All den tid at kristendommen oppfattes nettopp som et produkt av , et grunnlag for, og et ytrykk for europeisk eller manifestasjon av europeisk kultur og verdier, så oppfattes den av disse toaneangivende kretser som et aspekt av noe nedrig, noe som ikke er bevaringsverdig, noe som minner dem om et Europa de vil utradere som kultur. Dette er den brutale sannheten, og derfor tier de også når kristne forfølges, derfor lar de heller sin solidaritet gå andre sted hen, mens de glatt overser de kristne minoriteters lidelser rundt om i verden. Disse liberale, selve drivkreftene i den vestlige aktivismen, er opptatt av "sine utvagte folk", som det oppfatter nettopp som offer for denne vestlige kulturen, de bedriver hva de oppfatter som en soning "av vestens synder", så mens de skriker opp i fistel over den ene bagatellen etter den andre hva angår for eksempel palestinerne, så kan de glatt unnlate å nevne karefolket i Burmas årelange frigjøringskamp eller khafir folket i Sawtdalen i Pakistan som desperat kjemper for å overleve som kultur, for støtte til disse gir ikke den nødvendige anti-vestlige kartasis. At en del av disse aktivistene, med slike holdsninger selv er kristne gjør det hele absurd, vi registerer alle hatet mot "den hvite " og Europeerne for eksempel hver gang Tomm Kristriansen kommenterer Kongosaken ( og det er han selv som bruker begrepet den hvoite mann), ja få manifesterer vel den europeiske selvforakten jeg nevner så klart som nettopp nevnte Kristiansen i sine analyser av Afrika.

Men andre ord bunner dette ofte i kulturellt basert syldfølelse og hat mot egen sivilisasjon.

Nå blir jeg muligens kritisert nord og ned for hva jeg skiver, men jeg står for det, det er slik jeg tolker det.

Kommentar #6

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Til Hans Petter

Publisert nesten 8 år siden

Problemet, Hans Petter, er bl.a. at heller ikke kristne reagerer på at deres trosfeller nærmest daglig blir drept på grunn av sin tro.  Det er bare noen aldeles få som tar problemet opp.  Og på høyt politisk nivå er det helt taust om dette - også fra kristne politikere.

Kommentar #7

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.
Problemet, Hans Petter, er bl.a. at heller ikke kristne reagerer på at deres trosfeller nærmest daglig blir drept på grunn av sin tro. Det er bare noen aldeles få som tar problemet opp. Og på høyt politisk nivå er det helt taust om dette - også fra kristne politikere.

Det skjønner jeg egentlig ganske godt, for vi pepres jo hele tiden av slik informasjon og vi blir, tror jeg, dessverre litt immune og orker ikke å engasjere oss HELE tiden for ALT mulig som vi egentlig helt klart burde..

Dessverre klarer vi ikke alltid å syntes like synd på en skutt gutt i syria som vi syntes synd på en norsk skutt gutt vi kjenner borti nabolaget, selv om begge er like skutt...  :(

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Det som derimot gjør meg kvalm er at ingen kristen noensinne ville gått opp i fistel om det foreksempel var homofile/muslimer/ateister/etc som ble angrepet, forfulgt eller drept... Kun kristne som teller der i gården tydeligvis...

Det der er ikke sant Hans Petter. Flere kristne, meg selv inkludert, har sterkt kritisert forfølgelse av andre grupper også. Dog hadde jeg et spinkelt håp om at vi i denne tråden kunne unngå å sette opp denne motsetninga (les min uttalelse i parentesen i innlegget).

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Men andre ord bunner dette ofte i kulturellt basert syldfølelse og hat mot egen sivilisasjon.

Nå blir jeg muligens kritisert nord og ned for hva jeg skiver, men jeg står for det, det er slik jeg tolker det.

Du skal ha takk for interessante tanker og meninger, Kjell. Jeg har jo forstått at du selv anser deg som en mer troverdig representant for venstresida og liberale verdier - eller har jeg misforstått? Foregår det en intern drakamp i venstre-leiren om hvordan den skal se på vestlig (og "kristen") sivilisasjon?

Det store paradokset er jo - når vi tar utgangspunkt i dine påstander om elitenes syn på europeisk kultur og samfunn - at mange av de kristne som forfølges i verden i dag i liten grad har vesten å takke for sin kristendom. Tvert i mot så er jo f.eks. kristne i Egypt og Syria etterkommere av kristne som kom til tro i disse landene lenge før vesten ble kristna (her Nordvest-Europa og USA) og muslimene invaderte Østromerriket. Dermed blir jo de vestlige elitenes manglende empati med kristne i Egypt og Syria fundert på svært dårlige premisser.

Kommentar #10

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Vanskelige spørsmål Husøy

Publisert nesten 8 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Du skal ha takk for interessante tanker og meninger, Kjell. Jeg har jo forstått at du selv anser deg som en mer troverdig representant for venstresida og liberale verdier - eller har jeg misforstått? Foregår det en intern drakamp i venstre-leiren om hvordan den skal se på vestlig (og

Husøy du stiller spørsmål som egentlig ville ha krevet en avhandling på tusen sider å forklare, særlig den siste delen av ditt spørsmål, nemlig hvorfor årtusenergamle kulurer sidestilles med den liberale elitens hat mot den vestlige sivilisasjonens verdier og historie. Kort forklart er det for di at en stor del av den vestlige sivilisasjonen, i alle fall etter trehundretallet, er bygd på verdiene fra disse gamle kulturene. De liberale eller "radikale" ønsker det sivilisatoriske bruddet, den totale kulturkartasis, den såkalte kuturradikalismen kan også ses på som en del av dette komplekset, vi snakker altså om et verdi og tankesystem, som også i forlengelsen kan knyttes opp til den postmoderne tilstanden. For disse miljøene blir den europeiske historie og kulturhistorie noe nedrig, svinsk som frembrakte en historisk utvikling og verdier de mener er upassende, noe de tar avstand fra, noe de vil for å si det folkelig "kaste på historiens søppeldynge", og de grupper som de oppfatter som ofre for denne kulturen er noe de er forpliktet til å forsvare som avlat der blodofferet nettopp blir symbolene for den forgangne kultur etter deres oppfatning, som de gamle kristne minoritetene. Egentlig så hater disse menneskene seg selv, sin kultur, dem de er, altså produker av den vestlige kultur og sivilisasjon som de forakter så dypt. Deres kultur og politiske strategi blir selvforatens manifestasjon. På det banale plan gir dette seg utslag for ekempel i vårt skolepensum som ikke lenger dyrker kulturhistorien, tradisjonen og dannelsen. For hvilke skoler formidler i vår tid de klassiske språk og den klassiske litteratur, disse har de allerede kastet på "historiens søppeldynge" som en del av sitt alternative sivilisasjonsprosjekt. Man kan hente frem mange andre eksempler, likegyldigheten for de forfulgte kristene minoriteter er kun et aspekt ved dette komplekset.

Hva angår venstresiden. Venstresiden i din forståelse av begrepet er død, den har vært død lenge, den forsvant med industrisamfunnet og den klassiske arbeiderklassens "død". Hva vi i dag har er politiske grupperinger som riktig nok kaller seg en venstreside men som politisk og idelogisk har like mye til felles med den klassisk marxistiske venstresiden som Jehovas Vitner har med Indremisjonen. Det eksisterer derfor ikke lenger noen politisk venstreside i klassisk forstand, hva man har fått er det såkalte "New Left", et produkst ikke av noen klassisk marxistisk tradisjon, men av nittet seksitallets destruktive , utpoiske og forvirrede verden. Før var venstresiden preget av motsetningsforholdet mellom arbeid og kapital, men hvilke repersentanter for venstresiden snakker lenger om dette ? Den nye såkalte venstresiden er tvert i mot en klubb for alternativ kultur og sivilisasjonstenkning, ikke en arena for sosial kamp.

Slik sett så står derfor de forskjellige utviklingstrekkene i en relasjon til hverandre, men å forklare dette på en kort, enkel og forståelig måte for folk flest er vanskelig for ikke å si umulig. Og står jeg og Hårstad på venstresiden ? Det er ikke mulig å være en del av noe som ikke lenger eksisterer, men Hårstad får svare for seg selv

Kommentar #11

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Slik sett så står derfor de forskjellige utviklingstrekkene i en relasjon til hverandre, men å forklare dette på en kort, enkel og forståelig måte for folk flest er vanskelig for ikke å si umulig. Og står jeg og Hårstad på venstresiden ? Det er ikke mulig å være en del av noe som ikke lenger eksisterer, men Hårstad får svare for seg selv

Takk for bidraget. Det var lesverdig. Jeg må nok fordøye noen av momentene før jeg begir meg ut på noen kommentar.

Kommentar #12

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Botevon: Lev som kvardagskristne!

Publisert over 7 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Så håper jeg også at konstruktive forslag til positive endringer kan komme.

Eg kan sjølvsagt ikkje svara for alle, men, som eg har skrive ymse stader før:

Ved å prøva å leva etter det som står i salmen"Kvardagskristen vil eg vera"

kan ein opppleva gode attendemeldingar. Gamle kjortelkledde muslimar kan  seia:

"To us he is a holy man!", og ein ung muslim: "You are the kindest man in the village!"

Våre sokalla kristne nasjonar har vel ikkje skikka seg i samsvar med dennde salmen??

"Det duger ikkje uprøvt!"

Kommentar #13

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Våre sokalla kristne nasjonar har vel ikkje skikka seg i samsvar med dennde salmen??

Det har du nok ganske rett i. Jeg tror også at et samvittighetsfullt kristent liv der man også legger stor vekt på å leve ut evangeliet (og dermed overholde Guds bud) vil være et mektig vitnesbyrd overfor muslimer, både på person- og samfunnsnivå. Kristne nasjoner (kan de virkelige være kristne?) har dessverre alt for ofte valgt bort dette enkle disippellivet. Dette har nok også sammenheng med at det kristne livet som Jesus og apostlene prekte ikke så enkelt lar seg tilpasse politikkens verden. Men jeg vil, i likhet med deg, sterkt oppfordre kristne alle steder til å leve fromme liv, ikke for å skape et glansbilde, men som et resultat av en ekte og dyp Jesus-etterfølgelse. Dét tror jeg at vil gjøre inntrykk på muslimer, sånn at både evangeliet kan gå fram hos dem og forfølgelsen av de kristne minke.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere