Svein Ole Hansen

101

Evangeliets forventning

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.

Publisert: 8. apr 2014

Etter teksten (Joh.16:12) å forstå, kan ikke frelsesverket ha blitt endelig fullført med Jesu død på korset. Hjørnesteinens plassering var fullført med Jesu død på korset, men frelsesverket var ikke dermed fullført med Sønnens første komme.

Teksten, som sitert fra Bibelen, gir forventning (fra Jesu tid) om en ny fremtidig åpenbaring om det som ikke kunne bæres på Jesu tid. Altså indikerer Jesu ord en forventning om en kommende fullførelse eller fullendelse frem i tid. Jeg mener nevnte ord ble endelig oppfylt med Menneskesønnens komme i sin Fars herlighet.

Hvordan kan det ha seg at sønnene (de kristne) enda ikke har oppdaget at det i deres teologi finnes betydelige hindringer for å kunne nå frem til oppfyllelsen avEvangeliets forventning om frelsesverkets fullendelse?

Sa ikke Jesus: Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 

Det vil si den som ikke har latt kjærligheten bli kald og heller ikke har sveket Evangeliets ånd for endetidens lovløshet i falske profeters splittende fremferd – i Jesu navn. Om kjærligheten er blitt kald og Evangeliets forventning er blitt fremmedgjort og formørket; hvordan skal da sønnene kunne nå frem til og anerkjenne Menneskesønnens komme i sin Fars herlighet?

De som nå - av sitt hjertes renhet - søker Sønnens gjenkomst i sin Fars herlighet, søkerfor sine livnærværet av rettferdighetens krone og kjærlighetens enhetlige kappe. 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Alle Guds sendebud i disse påsketider

Publisert nesten 8 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Altså indikerer Jesu ord en forventning om en kommende fullførelse eller fullendelse frem i tid. Jeg mener nevnte ord ble endelig oppfylt med Menneskesønnens komme i sin Fars herlighet.

Hei Svein Ole

En liten påskehilsen fra meg på denne hyperaktuelle tråden din. Jeg leser "Dagens bibelord" på forsiden av dagens avis, som peker mot det innhold jeg leser ut av ditt innlegg. (veldig bra ord å få med seg disse ordene) I Joh. 12.44 står det:

 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. osv...

Dette fører oss til religionenes fellesskap, når vi i våre skrifter hører: "Vit du med visshet at alle Guds profeters innerste vesen er ett og det samme. ... "  - De er sannelig alle utsendinger fra den ene sanne Gud i hvem vi mennesker er forenet, i det vi alle OGSÅ er skapt i Hans bilde! - Profetene har kommet med "lyset"  når det har vært som  mørkest.  Men de verdslige kreftene og de som har tilegnet seg makt, har alltid motarbeidet nye sannferdige stemmer som har forkynt det evige budskapet med andre ord..  Derav følger påskens budskap:"Døden kommer før livet"!  

Det er vel den erkjennelse som må ligge i "Evangeliets forventning", at vi alle må innse at vi er tjenere av den samme Gud? At vi må dø i vår egen selvopptatthet og sammen må bygge en bedre fremtid for våre barn? 

 "Jesu legeme", er her på jord. Det er for meg det fellesskap alle profetene bygger videre på. I dag gjelder det å innse at "Jorden er ett land, og menneskeheten dets innbyggere" - Vi vet hvilke ringvirkninger de enkeltes handlinger får for andre mennesker på jorda.  - Dette må bli utgangspumktet for alt vi gjør, og det er her jeg hører at også miljøvern har sitt utgangspunk. - Vi har bare en klode på deling. - Til dette trenger vi mennesker   opplæring, så vi kan leve ut fra sin egen iiboende ndre glede. - Det har alle sendebudene kommet med, hver til sin tid. - Slik går nå mine tanker her.

God Påske -hilsen fra Mette

Kommentar #2

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det er vel den erkjennelse som må ligge i "Evangeliets forventning", at vi alle må innse at vi er tjenere av den samme Gud? At vi må dø i vår egen selvopptatthet og sammen må bygge en bedre fremtid for våre barn?

Fin kommentar, Mette, og takk for den. Den tid er nær at kristne kommer til å orientere seg mer rundt frelsesplanen, enn at de bare ser det tilstrekkelig å svare «navnet Jesus» på alle spørsmål vedrørende frelse.

De kristne bør snart innse at «navnet Jesus» kan bli brukt som en betydelig sperre for dem. En sperre som forhindrer dem i å ta del i oppfyllelsen av forventningen som er uttrykt i Evangeliet – som de i generasjoner har båret med seg siden Jesu tid på jorden. Denne forventningen er kortfattet og essensielt uttrykt i bønnen:

Fader vår ...komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden...

Bønnen var jo ment til styrke, håp, forvissning og fortrøstning for mange, men selvsagt også for å komme til oppfyllelse frem i tid. Men det å være forberedt på overgangen med nevnte oppfyllelse, synes ikke lenger å ha plass i kristen tilkjennegivelse.

Til tross for årevis nå med informasjon og henvisning til nevnte oppfyllelse, synes kristne enda ikke å ville bry seg med annet enn spørsmål vedrørende kirkens liturgi, tradisjon og livet ellers sentrert rundt kristen teologi.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Guds orden

Publisert nesten 8 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Til tross for årevis nå med informasjon og henvisning til nevnte oppfyllelse, synes kristne enda ikke å ville bry seg med annet enn spørsmål vedrørende kirkens liturgi, tradisjon og livet ellers sentrert rundt kristen teologi.

Alt til sin tid, tenker jeg i dag. Jeg opplever at noen forstår hva det handler om når jeg leser "Dagens ord" på forsiden av VLs nettutgave. I dag kom det sterkt fra Matt, 30 - 35:

"30 Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. 31 Da sier Jesus til dem: «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet:

           Jeg skal slå gjeteren,
           og sauene skal bli spredt.
32 Men etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» mm

Det er de som tror alt allerede har skjedd,  i år 70 , som er så langt fremme i debatten. Slik går min tanke i dag når jeg leser dette. Og jeg tenker videre på hvordan både du og jeg har lært disse spredte disiplene fra Iran å kjenne, som måtte flykte fra religiøse forfølgelser i eget land. - Det skjer her og nå!

...

Jeg ser videre at det går en tråd om "Hvorfor Gud ikke skriver på himmelen at Han finnes"? - Jeg ser opp på stjernehimmelen og tenker at det er akkurat det Han gjør? En fantastisk orden hersker i dette universet! Denne orden gir en skjønnhet vi bare kan glede oss over. Men vi må selv velge å slutte oss til denne orden. Noe mitt eget liv absolutt ikke har klart å forstå tidligere i livet.

"Følg mine lover av kjærlighet til min skjønnhet", er et fantastisk ord for meg. Det finnes ingen tvang i denne forståelsen, bare mer eller mindre bevissthet rundt de valg jeg tar. Heller ingen til å fordømme, når jeg så absolutt har feilet. - Stjernene forteller meg om at vi trenger "ledestjerner" både på himmelen og jorden. Vårt fysiske univers går i bane rundt sola. Vi må lære å følge våre egne baner, under kyndig veiledning og opplæring av en opplyst lærer. 

Men mennesket selv ble gitt et valg! Antagelig trenger det først å bli lei av det kaoset de selv skaper, før de igjen vil akseptere at også menneskeheten må lære organisasjon av himmelen? Lære å gå i sin egen bane og ikke følge saueflokken mot stupet?  

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Antagelig trenger det først å bli lei av det kaoset de selv skaper, før de igjen vil akseptere at også menneskeheten må lære organisasjon av himmelen?

Er vel heller slik at folk ble lei av påstandene om denne organisatoren i himmelen som aldri viser seg utenfor folks fantasi og ønsker derfor bedre veier å gå enn dit disse påstandene har tatt oss, tror jeg. Kristendom har jeg svært liten tro på at kommer til å reise seg igjen her i landet, til det er budskapet og påstandene for utdaterte og umoralske og blinde... Men du må jo gjerne vente for det da..

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å lære og leve i forhold til sitt eget iboende potensiale.

Publisert nesten 8 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Er vel heller slik at folk ble lei av påstandene om denne organisatoren i himmelen som aldri viser seg utenfor folks fantasi og ønsker derfor bedre veier å gå enn dit disse påstandene har tatt oss, tror jeg.

Nå er dette en kommentar fra en bahai til en bahai. - Jeg tror du har feillest  litt, både i forhold til innlegget og min kommentar spesielt. - 

Jeg har ikke skrevet om noen organisator i himmelen, men om et fantastisk godt organisert univers, der hvert enkelt element går i sin egen bane. - Dette er noe mennesket også trenger å lære, er min tanke. -

Slik lever blomstene og dyrene, i henhold til sitt eget iboende potensial., i en orden. - Men vi har en valgfrihet - og kan slik sett skape kaos på denne jord med vår fysiske og materielle begjær og maktkåthet. - Og vi gjør det!. Derfor trenger vi opplyste lærere i dag, som vi trengte dem tidligere! - 

Baha'u'llah er en slik lærer fra senere tid, hvor tilhengerne fortsatt blir forfulgt. I denne læra finner du hverken dogmer eller overtro. 

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #6

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Alt til sin tid, tenker jeg i dag. Jeg opplever at noen forstår hva det handler om når jeg leser

Det er vel slik at grunnen til at et menneske ikke ser, egentlig bare angår menneskelig begrensning eller sperre for det som fremsettes med guddommelig myndighet og kraft. Mye av det som blir servert her på forumet (og sikkert i betydelig grad ellers også) sorterer inn under tilsvarende spørsmål og tilbakemeldinger Jesus fikk etter det han åpenbarte. Jeg tenker på at mange møter hellig tekst i kategori med:

Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Johannes 3:4.

Jødenetrettet da med hverandre og sa: Hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? Johannes 6:52.

Mange av disiplene hans sa da de hørte det: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa: «Gjør dette at dere faller fra? Johannes 6:60,61.

Heller bør en innta en holdning som muliggjør at disse vers kan virke i hjertene:

O MENNESKEBARN!

Bak sløret av Min urgamle tilværelse og Mitt innerste vesens eldgamle evighet, kjente jeg Min kjærlighet til deg; derfor skapte Jeg deg, og har preget Mitt bilde på deg og åpenbart Min skjønnhet for deg.

O MENNESKEBARN!

Jeg elsket ditt vesens tilblivelse, derfor skapte Jeg deg. Elsk da Meg, så at Jeg kan nevne ditt navn og fylle din sjel med livets ånd.

O TILVÆRELSENS SØNN!

Elsk Meg så at Jeg kan elske deg. Hvis du ikke elsker Meg, kan Min kjærlighet på ingen måte nå deg. Vit dette, o tjener.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Jeg må le :-D

Publisert nesten 8 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Johannes 3:4.

Dine bibelsitat er omtrent identiske med kommentarene  til visse debattanter på VD :-) - Problematisk dette, når vi må bruke et språk som angår det fysisk jordiske, også når vi skal beskrive det vi ikke kan se? "Disse troende må jo være noen skrullinger som tror på det sprøytet", må de jo tenke? ;-D 

Slik og troen også  blir forferdelig vanskelig når den i vår vitenskapelige tidsalder må innebære bokstavelig dogmelære og overtro.

Ordene dine fra "Sjulte Ord" inneholder rike skatter, for den som våger å ha tillit til sin egen skaper.

Takk for praten.

Vennlig hilsen Mette

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere