Leif Lohne

13

KrFs glideflukt mot å anerkjenne retten til abort

Olaug Bollestad ønsker seg nå gratis spiral til alle 16 åringer kan vi lese i Dagen 3. april. Kan det være at hun mener det i tidligste fase av svangerskapet ikke lenger kan kalles abort?

Publisert: 7. apr 2014

Olaug Bollestad ønsker seg nå gratis spiral til alle 16 åringer kan vi lese i Dagen 3. april. Dette forunderlige utspillet fra KrFs helsepolitiske talskvinne kommer omtrent samtidig med at det foregår en kamp for kristne leger sin rett i enkelte kommuner til å reservere seg mot å sette inn, ja nettopp, en slik spiral av den enkle grunn at denne innretning vil kunne hindre et befruktet egg fra å feste seg til livmoren – har vi blitt fortalt – altså en form for tidlig abort. Kristne leger ønsker ikke av samvittighetsgrunner å bidra til abort og bør fremdeles kunne reservere seg mot dette. Er Bollestad enig i det? Eller er hun nå i ferd med å gradere menneskeverdet til et foster avhengig av hvor langt ut i svangerskapet det har fått muligheten til å leve. Kan det være at hun mener det i tidligste fase av svangerskapet ikke lenger kan kalles abort? I så fall, hvor langt ut i svangerskapet vil Bollestad tillate fosteret å leve før hun kaller det abort?

Dette er jo så en knapt tror hva man leser. Bollestad har nå altså funnet det hensiktsmessig å ikke bare akseptere, men nærmest påtvinge slike tidlig-aborter på alle sekstenåringer «for å få ned aborttallene». Synes Bollestad at det på denne måten er hyggelig å møte seg selv i døren? Hvilke signal gir dette disse sekstenåringene om KrFs (og samfunnets) syn på seksualitet – at det er fritt fram når du har passert den seksuelle lavalder? Har du lyst har du lov. Ellers er det kun snakk om teknikk.

Dette er ikke første gang Bollestad sjokkerer. Nylig har også KrFs stortingsrepresentant fra Rogaland gått ut og hevdet at kvinnens rett til selvbestemmelse i abortsaken er noe vi ikke bare bør akseptere men også kunne forsvare.

Med slike famøse utspill fra KrFs talsperson innen helsepolitiske saker – og uten særlige motforestillinger innad i partiet - er det ingen som helst tvil om at partiet med ekspressfart nå fjerner seg fullstendig fra sitt eget tidligere prinsipp program innen seksualetikk og kampen mot abort.

Dagen skriver på lederplass den 13. mars: «Hvis det i fremtiden blir slik at man heller ikke på dette området lenger kan se forskjell på KrF og andre partier så begynner det å skorte kraftig på begrunnelsen av at kristenfolket nærmest per definisjon bør støtte dette partiet». Skjønner ikke Bollestad at denne saken er vel så viktig for partiets eksistensberettigelse enn SVs motstand mot NATO, SPs støtte til distriktene eller Høyres «Ja til EU» er?

Det er nå tilsynelatende bare ett parti igjen på den politiske arenaen, nemlig De Kristne, som kjemper mot dagens fosterdraps praksis på et prinsipielt grunnlag. Det vil nok bli lagt merke til i tiden fremover.

Kommentar #1

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Når nøyaktig er det cellen, etter din oppfatning, får sin moralske status? Altså, når får den menneskeverd?

Kommentar #2

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

@Kvangarsnes

Publisert over 7 år siden

I denne tråden er det ikke spørsmål om hva jeg mener, men hva KrF mener om denne saken.

Kommentar #3

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
I denne tråden er det ikke spørsmål om hva jeg mener, men hva KrF mener om denne saken.

Du utrykker definitivt din mening om KrF`s standpunkt, samt bruken av spiral. Argumentasjonen din bygger på en underliggende antakelse om "moralsk status", og på hvilket tidspunkt dette intreffer. 

Jeg ber deg så om å klargjøre dette. 

Hvilket burde være legetimt (og forventet) på et debattforum...

Kommentar #4

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

@Kvangarsnes igjen

Publisert over 7 år siden

Det du etterlyser har jeg klargjøre for deg en gang tidligere. Les om fosterets utvikling på denne tråden.

Kommentar #5

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Det du etterlyser har jeg klargjøre for deg en gang tidligere. Les om fosterets utvikling på denne tråden.

Så du mener fosteret har moralsk status etter noen uker? 

Da skjønner jeg ikke din forferdelse over KrF`s standpunkt. 

Kommentar #6

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Alle genar er på plass!

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så du mener fosteret har moralsk status etter noen uker?

Grunnlaget for livet er til stades, det er uråd å setja definitiv grensa mellom dei ulike utviklingsfasene.

Etter vår grunnlov har fosteret arverett, utan noko definert "aldersgrensa"!

Kommentar #7

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Grunnlaget for livet er til stades, det er uråd å setja definitiv grensa mellom dei ulike utviklingsfasene. Etter vår grunnlov har fosteret arverett, utan noko definert

Dette fremstår som irrelevante opplysninger. 

Er det arveretten som gir fosteret moralsk status

Er det grunnlag for liv som gir fosteret sin moralske status? Hva da med en eikenøtt, har den samme moralske status som et foster, fordi grunnlaget for livet er til stede?

Forøvrig "begynner" ikke livet. Det er kontinuerlige og sømløse biologiske prosesser. Et foster begynner ikke å leve. 

Alle levende vesner (som vi kjenner til) har genene "på plass" (hva nå det måtte bety). Det synes klart at vi ikke skjenker alle levende vesener lik moralsk status. Ergo er dette også åpenbart irrelevant. 

Kommentar #8

Markus Westermoen

0 innlegg  357 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Leif Lohne. Gå til den siterte teksten.
Olaug Bollestad ønsker seg nå gratis spiral til alle 16 åringer kan vi lese i Dagen 3. april. Kan det være at hun mener det i tidligste fase av svangerskapet ikke lenger kan kalles abort?

Aviser, også Dagen, velger ofte de mest tabloide overskriftene, og da er det lett å trekke feil konklusjon litt for fort.

Bollestad har ikke foreslått spiral til 16åringer, hun har foreslått å utvide en eksisterende ordning til å gjelde opp til 25år. (16-19åringer har allerede en slik ordning). Dette er i samsvar med helsedirektoratets anbefaling, men Bollestad har fremmet dette i Stortinget. Så langt jeg forstår er det snakk om hormonspiral, som hindrer befruktning, ikke kobberspiral, som hindrer et befruktet egg i å feste seg - og det burde bare være kontroversielt for prinsipielle motstandere av prevensjon.

Mitt inntrykk er at redaktøren av Dagen ikke har sjekket saken grundig nok før det skrives om den på lederplass - eller at redaktøren har en politisk agenda som er en annen enn Bollestads.

Til Kvangarsnes så vil jeg minne om at etikk, filosofi og politikk ikke alltid stemmer helt overens. Filosofisk er det vanskelig å påstå at det individuelle livet ikke starter ved befruktning (uten f.eks. dogmatiske  argumenter som 100 dager i Islam eller 21 uker i abortloven), men det er politisk mulig å lage lover som anser andre hensyn som viktigere enn å verne liv, og derfor har vi i Norge bl.a. fri abort. 

Så, en eikenøtt burde derfor, filosofisk, kunne ha samme verdi som et eike-tre. Å knekke en nøtt langs gata er normalt politisk ukomplisert, mens å felle er tre langs gata kan skaper store problemer - og det helt uten at "treets rettigheter" vurderes.

Hvorvidt liv, gener, hjerne, alder eller andre ting skal legges til grunn når man vurderer "verdi" og "moralsk status", mener jeg er en annen debatt enn synet på KrF's abortpolitikk.

Kommentar #9

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Gjør oppmerksom på at

Publisert over 7 år siden
Markus Westermoen. Gå til den siterte teksten.
Mitt inntrykk er at redaktøren av Dagen ikke har sjekket saken grundig nok før det skrives om den på lederplass - eller at redaktøren har en politisk agenda som er en annen enn Bollestads.

.. lederen det refereres til er hentet fra Dagen den 13. mars - altså lenge før det famøse utspillet fra Bollestad om å gi spiral gratis til alle sekstenåringer.

Det lederen i Dagen bygger på er først og fremst (slik jeg oppfatter det) Bollestads utspill hvor hun tidligere visstnok hevdet at kvinnens rett til selvbestemmelse i abortsaken er noe KrF ikke bare bør akseptere men også kunne forsvare.

Kommentar #10

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Stor prinsipiell forskjell

Publisert over 7 år siden
Markus Westermoen. Gå til den siterte teksten.
Så langt jeg forstår er det snakk om hormonspiral, som hindrer befruktning, ikke kobberspiral, som hindrer et befruktet egg i å feste seg

Dette var jeg ikke klar over. Hvis dette stemmer så er det avgjørende for saken.

Det vil nemlig være stor prinsipiell forskjell på et prevensjonsmiddel som virker før befruktningsøyeblikket og ett som virker etter. I Prinsippet er sistnevnte en tidlig abort. Det er ikke førstnevnte.

Kommentar #11

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Markus Westermoen. Gå til den siterte teksten.
Til Kvangarsnes så vil jeg minne om at etikk, filosofi og politikk ikke alltid stemmer helt overens. Filosofisk er det vanskelig å påstå at det individuelle livet ikke starter ved befruktning (uten f.eks. dogmatiske argumenter som 100 dager i Islam eller 21 uker i abortloven), men det er politisk mulig å lage lover som anser andre hensyn som viktigere enn å verne liv, og derfor har vi i Norge bl.a. fri abort.

Så, en eikenøtt burde derfor, filosofisk, kunne ha samme verdi som et eike-tre. Å knekke en nøtt langs gata er normalt politisk ukomplisert, mens å felle er tre langs gata kan skaper store problemer - og det helt uten at "treets rettigheter" vurderes.

Hvorvidt liv, gener, hjerne, alder eller andre ting skal legges til grunn når man vurderer "verdi" og "moralsk status", mener jeg er en annen debatt enn synet på KrF's abortpolitikk.

Moralsk status er kun et etisk spørsmål. 

Jeg ber bare om en redegjørelse for på hvilket tidspunkt trådstarter anser "noe" å ha moralsk status

Thats it. 

Forøvrig anser jeg verdien av et eiketre som større enn en eikenøtt. Trær produserer svært mange nøttter. Kun et fåtall kan bli trær. Konsekvensen av å hugge ned eiketrær er følgelig mye større enn å brenne samme antall eikenøtter, gitt løvtrærs rolle i et økologisk system. Her kan mye sies, men det blir åpenbart på siden av saken. Poenget var å illustrere at "grunnlag for liv" - i seg selv - ikke er et argument særlig tungtveiende argument for moralsk status

Synet på KrF`s abortpolitikk tar utgangspunkt i den enkeltes forståelse av etikk. Dersom man er i mot KrF`s syn, så er det fordi dette synet står i konflikt med noe annet. Da må en også være forberedt på å forsvare sitt eget syn - siden motargumentene springer ut av dette. Hvis disse argumentene ikke kan begrunnes, så kan man også avvise kritikken på dette grunnlag.  

Kommentar #12

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Fosteret har grunnlovsfesta juridisk status!

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Er det arveretten som gir fosteret moralsk status?

Sjølvsagt  ikkje!

Men det avviser i alle høve påstandar om at det berre er  ein celleklump!

Arveretten gjev fosteret juridisk, personleg rett!

Kommentar #13

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.
Sjølvsagt ikkje!

Men det avviser i alle høve påstandar om at det berre er ein celleklump!

Arveretten gjev fosteret juridisk, personleg rett!

?

1. Jeg ikke påstått at fosteret er "bare en celleklump". Hva er da poenget med å forsøke å argumentere mot denne påstanden? 

Alle flercellede organismer er forøvrig celleklumper. Inkludert meg og deg. 

2. At fosteret, rent juridisk, kan regnes som arving er fullstendig irrelevant i spørsmålet om fosterets "moralske status". Arveretten forutsetter selvsagt fosteret blir født. Dersom det ikke blir født, er arveretten ikke et tema. Dette er en "retrospektiv rettighet". Den sier absolutt ingenting om fosterets "moralske status" (når det faktisk er et foster).  

Det er forøvrig fullt mulig å tenke seg at fosteret har all verdens rettigheter. I abortsaken må en likevel ta inn over seg at vi står overfor et etisk paradoks. Fosterets rettigheter og interesser må da veies opp i mot morens/kvinnes rettigheter og interesser. 

I en slik diskusjon fremstår arveretten som et særdeles lite interessant moment. Hvem ville noen gang ytret følgende ord: "Vi må nekte kvinnen å ta abort fordi fosteret kan potensielt arve 100.000 kroner". 

Det virker som du ikke har tenkt så veldig godt gjennom argumentene dine Sønnesyn...

Kommentar #14

Leif Lohne

13 innlegg  354 kommentarer

Poenget med denne tråden

Publisert over 7 år siden

... var å få KrF (og Bollestad) i tale om hvorvidt de

1) ikke bare aksepterer, men også forsvarer kvinnens rett til selvbestemmelse om å utføre abort. I så fall så er dette en ny vending i KrF's prinsipielle standpunkt i denne saken, som gjør at det ikke lenger er noe prinsipiell forskjell til KrF og de fleste andre partier på Stortinget i denne saken.

2) aksepterer at utstøting av et befruktet egg i svangerskapets begynnelse for å forebygge aborter på et senere tidspunkt i svangerskapet er legitimt. I så fall er KrF inne på en glideflukt mot å gardere fosterets verdi avhengig av hvor langt ut i svangerskapet man er kommet.

Begge disse punktene er etter mitt skjønn fatale vendinger ut fra KrFs tidligere prinsipielle standpunkt i abortsaken.

Dessverre ser det ikke ut som om noen i KrF vil komme på banen og avklare dette forholdet i denne tråden.

Men det vil nok bli tatt opp senere, og da vil nok KrF - overfor velgerne - bli nødt til å avklare hvor de står i forholdet til disse to spørsmålene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere