Gunnar Opheim

142

Tavlens andre bud.

Publisert: 15. mar 2014

Lyder så:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.

Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Alle former for bilder, statuer, relikvier eller symboler er synd, ja ett brudd med Skaperen og en synd som fører til døden atskillelse fra Gud Skaperen. Vi ser også at vår trosferd er genetisk arvelig og det er vel degenerering eller generering av en utvikling til det bedre om man ikke kneler for hverken statuer eller for den slags skyld penger.

Ser vi Paulus så blir han svært opprørt da han ser synagogen i Berøa hvor man har bilder av forskjellige arter. Her er teksten:

Act 17:16  Mens nu Paulus ventet på dem i Aten, harmedes hans ånd i ham, da han så at byen var full av avgudsbilleder.  

Avgudsbilleder i Strong Greeks Dictionaries:

G2712 κατείδωλος kateidōlos,kat-i'-do-los

From G2596(intensive) and G1497; utterly idolatrous: - wholly given to idolatry.

Dette er avgud i nynorsk ordbok på nettet:

av|gud m1 (etter lty afgot, eller geng afgod)

1 falsk, heiden gud

tru på, tilbe avgudar

2 avgudsbilete

3 i overført tyding: noko(n) som ein held overlag eller for mykje av

pengane er avguden hans

Idol i nynorskboka:

idol

idol n1 (gjennom lat, frå gr eidolon 'bilete, syn') avgudsbilete, gudebilete; person som blir forguda, særleg av ungdom; ideal (I,2)

Paulus er meget klar på at Gud ikke er i templer eller altere men i mennesket individuelt og Guds ord sier jo at mennesket er bildet av Gud. Derfor blir det å trenge bilder, statuer, relikvier etc, en total forkastelse av Skaperen og skaperverket.  

Dette sier han til folk i Aten:

Apg 17,24 Gud, han som gjorde verden og alt som i den er, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender;
Apg 17,29 Da vi nu altså er Guds ætt, bør vi ikke tro at guddommen er lik gull eller sølv eller sten, et billedverk av menneskelig kunst og tanke.

Dette er helt i tråd med GT, Moses og profetene men når vi leser om Paulus ferd her så får han mange fiender. Hvorfor gjorde han det og når det 2. Guds bud er fjernet for de troendes øyne.., er det også slik i dag? Lar vi oss lede og bestemme av følelser og ikke Guds ord edelt?

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Merkelig..

Publisert nesten 8 år siden

Ingen er vel flinkere til å lage avbildninger av bibelske skikkelser enn syvendedagsadventistene? Eller er fortolkningen av dette budet slik at det er kun skikkelser som har faret opp til himmelen som det gjelder?

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ingen er vel flinkere til å lage avbildninger av bibelske skikkelser enn syvendedagsadventistene?

Det kjenner jeg ikke til i forhold til det andre bud, kanskje du kan i all vennlighet og sinnelag opplyse oss? :)

Sitat:

"Eller er fortolkningen av dette budet slik at det er kun skikkelser som har faret opp til himmelen som det gjelder?"

Ut ifra det bibelske 2. bud som lyder:

2 Mos 20,4-6 Du skal ikke gjøre dig noget utskåret billede eller nogen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden.

Du skal ikke tilbede dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater mig, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.

Kan jeg ikke se det men det har med tilbedelse av noe uansett hva det er for noe det gjelder. Det være seg for eksempel bilder av avdøde personer, steiner, statuer, ja forskjellige idoler istedet for Gud som ens idol.

Om vi ser da Abram gikk ut av Ur så forlot han avgudsdyrkelse, ja hans egen far tilba avguder. Abram ville ikke være nær det og forlot de, og slik ble han til slutt rettferdiggjort ved tro og dermed Abraham.

Kommentar #3

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Heisann:)

Publisert nesten 8 år siden

Ja, jeg tror mange setter sine følelser høyere enn Guds ord. Legg bare merker til at de som kaller seg kristne beskylder andre kristne for å bruke for mye bibelvers. De vandrer i ånden og "føler" seg igjennom hva som er godt for dem...:) Tror mange også velger å følge flertallet, komfortsonen vet du:) Flott innlegg foresten!;)

Kommentar #4

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Ja huff

Publisert nesten 8 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg tror mange setter sine følelser høyere enn Guds ord. Legg bare merker til at de som kaller seg kristne beskylder andre kristne for å bruke for mye bibelvers. De vandrer i ånden og "føler" seg igjennom hva som er godt for dem...:)

og huff...

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Ja, jeg tror mange setter sine følelser høyere enn Guds ord. Legg bare merker til at de som kaller seg kristne beskylder andre kristne for å bruke for mye bibelvers.

Ja, desverre slik er det og med det blir mange Pilatuser rundt omkring. Det er slik at når sannheten pirker på vår samvittighet så bøyer man seg for den eller så anklager man sannhetens budbærer og sier denne går på deres person og med det anklager til syvende og sist Skaperen selv. Vi har lett for å dåre oss selv.., og kan man i denne dårskap bruke makter og myndigheter så gjør man også det, vel vitende om dette vers:

Ef 6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

Kommentar #6

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Ja,Guds ord

Publisert nesten 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ja, desverre slik er det og med det blir mange Pilatuser rundt omkring. Det er slik at når sannheten pirker på vår samvittighet så bøyer man seg for den eller så anklager man sannhetens budbærer og sier denne går på deres person og med det anklager til syvende og sist Skaperen selv. Vi har lett for å dåre oss selv.., og kan man i denne dårskap bruke makter og myndigheter så gjør man også det, vel vitende om dette vers:

Ef 6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

er ikke populært! Ikke blant de som sier seg troende engang!

Kommentar #7

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Å rettferdiggjøre seg selv.

Publisert nesten 8 år siden

Det finnes mange eksempler på det å rettferdiggjøre seg selv i trådene her på VD. Man kan ikke rettferdiggjøre seg selv, det blir man bare dersom man lever slik Gud ønsker vi skal gjøre, og Guds vilje finner vi uttrykt i Guds ti bud. Når trådstarter setter fingeren på dette fordi det er et vesentlig problem, ja da er ikke de selvrettferdige langt unna, selv om et par av de mest selvrettferdige "savnes" så langt i denne tråden. Det handler altså om å sette Gud og Guds bud i fokus, noe som gjelder for alle kristne, også adventister, for det finnes også blant adventistene de som til tider setter trivielle ting foran sin Gud. Men det triste er at de som er selvrettferdige også faller inn i kategorien nominelle kristne, dessverre.

De selvrettferdige og / eller nominelle kristne er ikke så nøye med å holde budene, det ser vi jo bl.a. i en annen tråd http://www.verdidebatt.no/debatt/post11484972.zrm hvor det postuleres at budene ikke gjelder lenger… Denne personen viser alt annet enn rett ferd all den tid vedkommende bryter totalt med det Jesus selv sier i Joh 14,21: «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg»

Kommentar #8

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Usakelig

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
De selvrettferdige og / eller nominelle kristne er ikke så nøye med å holde budene, det ser vi jo bl.a. i en annen tråd http://www.verdidebatt.no/debatt/post11484972.zrm hvor det postuleres at budene ikke gjelder lenger… Denne personen viser alt annet enn rett ferd all den tid vedkommende bryter totalt med det Jesus selv sier i Joh 14,21: «Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg»

Ja, det spesielt å se hvordan det en sier blir vridd og vrengt på slik at de(selvrettferdige) kan få en som siterer Guds ord, og ja da spesielt hvis man nevner budene til å se ut som en fariseer.

Sånn som du, Tor og Leif Gunnar, har aldri sagt at det er budene som frelser. Men at budene blir lagt i hjerte på den som tror. Også er det ganske viktig at noen tør å si det som det er,nemlig at budene har blitt forandret på gjennom tidene. Enten så følger vi Guds bud, eller så følger vi menneske bud! Sier vi at vi tror på Gud og elsker Han, ja da holder vi HANS BUD! Joh. 14:21

Ser også mye usakelige kommentarer, spesielt rettet mot dere to. De angriper dere på personlig plan istedenfor å holde seg til tema eller bruke Guds ord for å svare med på det saken gjelder. Dere har lissom ikke lov dere til å si noe , for dere er disse utskjelte adventistene som kun slår andre i huet med bibelvers , også har dere ikke nåden fordi dere mener budene er gjeldene!!! 

Hver gang dere er med i en debatt så klarer en del av debetantene å vri tråden over på hvor elendige deres svar er og får med seg flertallet. Men bruker de Guds ord til å svare på det tråden handler om? Aldri! 

Kommentar #9

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Hver gang dere er med i en debatt så klarer en del av debetantene å vri tråden over på hvor elendige deres svar er og får med seg flertallet. Men bruker de Guds ord til å svare på det tråden handler om? Aldri!

Hei Christin, det er alltid hyggelig å se svanene dine:-)

 

Det er ikke annet å vente at man forsøker å vri tråden de deltar i over til utenforstående temaer all den tid de skjønner at man blir tatt med buksa nede gang etter gang. Det er klart de vil vri seg ut av en pinelig situasjon. Derfor prøver de først å avlede oppmerksomheten ved å forsøke å spore av tråden, når det ikke lykkes så er neste skritt alltid å gå til angrep på personen for å slippe å svare på direkte spørsmål slik at de unngår å sette seg selv i en kompromitterende situasjon.Jeg skulle ønske at disse virkelig hadde brukt tid på å lese og å forstå det som står skrevet i Bibelen, for det kan de umulig gjøre all den tid de ikke forstår en enkelt setning: ”Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg… ” Når de kan få seg til å si at Jesus ved dette har opphevet budene og spikret dem til korset, ja da bør man gå og sjekke styrken på brillene sine…

 

Men til trådens tema, tavlenes andre bud…

For en tid tilbake var samme tema opp til diskusjon i en annen tråd, og en av våre venner (meningsmotstandere) presterte å si følgende om Guds andre bud, som for øvrig DRKK har fjernet, at alle som en bryter dette budet fordi vi alle har bilde av foreldre, barn, besteforeldre og barnebarn osv. mange har også bilder av bilen sin, huset sitt, hytta si bikkja si… Poenget er ikke ”å gjøre seg bilder” men om man tilber dem. Lager man seg bilder for å tilbe dem er det avgudsdyrkelse, og det er nettopp det som skjer i katolske kirker over hele verden. Der tilber man bilder og statuer av Jesus, Maria og helgenene, for man kneler ned ved disse bildene og statuene. Denne avgudsdyrkelsen har også spredd seg til andre kirkesamfunn, og vi vil nok se en oppblomstring av både helgenbilder, mariabilder og ikke minst en tilbedelse av disse i Den norske Kikre i årene som kommer. Det er allerede flere kirker tilhørende DnK som har hengt opp helgener på sine vegger. I fjor sommer trodde jeg nesten at jeg hadde havnet i en katolsk kirke da jeg var invitert til ”barnedåp” i en kirke i Malvik kommune i Sør-Trøndelag, men det er en ”protestantisk” kirke… 

Kommentar #10

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Heisann:)

Publisert nesten 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Der tilber man bilder og statuer av Jesus, Maria og helgenene, for man kneler ned ved disse bildene og statuene. Denne avgudsdyrkelsen har også spredd seg til andre kirkesamfunn, og vi vil nok se en oppblomstring av både helgenbilder, mariabilder og ikke minst en tilbedelse av disse i Den norske Kikre i årene som kommer. Det er allerede flere kirker tilhørende DnK som har hengt opp helgener på sine vegger. I fjor sommer trodde jeg nesten at jeg hadde havnet i en katolsk kirke da jeg var invitert til "barnedåp" i en kirke i Malvik kommune i Sør-Trøndelag, men det er en "protestantisk" kirke…

Men uansett hva man viser til både av kilder og hva som står skrevet i Guds ord så vil de ikke se. Merkelig!  Ja, dnk er vel på sin måte ganske katolsk den og,mer og mer blir den også. Kirken  i Rom er et glimrende eksempel på hvordan det andre budet har blitt fjernet. Og de kaller seg den sanne kirke!

Hyggelig å se bildet ditt igjen også:) 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere