Gunnar Opheim

142

De vederstyggelige ting.

Publisert: 9. mar 2014

Dommen over de vederstyggelige ting og Gudsfrykt.

 

Å tro er sterkt, å tro er radikalt og å tro er fordi en har ett håp og i det håpet er det sann kjærlighet til og i Hans rettferdighet. Guds Rike til godhet og er bare godhet.

Dommen skal starte ved Guds hus, Tempelet deri hvor Gud bor og i den nye pakt er det i den kristnes indre. Det som bor i deg kommer ut av din munn og kommer det urene meninger og tro ut der så tror du ikke på Gud, men på en uren ånd og har selv denne urene tro. De Gudstroende derimot er himmelens Jerusalems innbyggere og i Johannes Åpenbaring kan vi se at engler sendes ut før Jesu andre komme med skriverier som vil avgjøre om man dømmes ut av livets bok til himmelens Jerusalem før Hans andre komme eller ikke. De som ikke strykes blir hentet. Esekiel sier det slik:

 

Esek 9,4 Og Herren sa til ham: Gå midt igjennem staden, midt igjennem Jerusalem, og sett et tegn i pannen på de menn som sukker og jamrer over alle de vederstyggelige ting som skjer der.

 

Dommen starter altså ved Guds hus, alle de som sukker og jamrer seg gjør det fordi de tenker og føler på at det som skjer ikke er bra. De mistrives fordi det som skjer i verden er alt annet enn rettferd og kjærlighet, de vil vekk. Det som skjer er selviskhet og i dette iskald kjærlighet som opprettholdes av egosenteriske stolthet. Liksom ”Se hvor flink Jeg er, hvor vellykket Jeg er og se hvor pen Jeg er. Ved handel øker Jeg min posisjon og legger rede.” Vi gjør hva vi vil og tror på, vi gjør ikke Faderens vilje. Vi er opprørere og vil heller ta Hans trone slik vi gjør det.

Dette er altså iblant de troende og la oss se på hva vederstyggelighet er for noe blant Guds folk. Grunnteksten sier i Strong Hebrew Dictionaries følgende:

 

H8441

תּעבה    תּועבה

tô‛êbah  tô‛êbah

to-ay-baw', to-ay-baw'

Feminine active participle of H8581; properly something disgusting (morally), that is, (as noun) an abhorrence; especially idolatry or (concretely) an idol:

- abominable (custom, thing), abomination.

 

I Browns-Driver-Briggs ordforklaring slik:

 

H8441

תּעבה  /  תּועבה

tô‛êbah

BDB Definition:

1) a disgusting thing, abomination, abominable

1a) in ritual sense (of unclean food, idols, mixed marriages)

1b) in ethical sense (of wickedness etc)

Part of Speech: noun feminine

A Related Word by BDB/Strong’s Number: active participle of H8581

Same Word by TWOT Number: 2530a

 

Etisk og/ eller rituelt overgrep altså. Ritualer er fastsatte ordninger av Gud og der har vi fra skapelsen av to stykk, ekteskap og Sabbaten, den syvende velsignede og helliggjorte dag. Ut over det er det skikk og bruk i henhold til vår Fars ord og rettledning/ bud. Ett annet eksempel er hva som er å regne for menneskeføde eller ikke. Brudd på dette anses som avskyelig av vår Far. Resultatet på disse brudd ser vi jo i dag.

Det andre er etiske overgrep som kommer av ondskap, og ondskap er utviklet egosenteriske verdier som gjør at man mener man gjør rett når man tramper på andre og seg selv slik at de ikke anses som en verdi i forhold til en selv og hva en selv vil. Man er sin egen rettferdighet og sin egen Gud med Guds mage.

Blant Guds folk ser vi ut ifra skriften at Hans folk tilber avguder, eller dyrker idoler i sitt daglige liv i stedet for å ha Gud som Gud og Far.

Med andre ord er det en del mennesker som sier de tror Gud som ikke holder Guds bud og de to ritelle og etiske avskyeligheter kan spores til de to største bud. Det fordi om man elsker Gud av hele sitt hjerte og sinn så gjør man de ritualer Han råder til. Og etisk er man om man elsker sin neste.

De regnes som avskyelige, styggedommer og vil bli utslettet uten unntak men den som ikke liker avgudsdyrkelsen vil bli merket av Guds engler. Dette merke er ett ønske, eller ett tegn man kan se slik at man vet at de holder seg til Gud og Hans bud istedet for det onde. Gud selv sier dette er alene ett tegn som Han skiller ut ved, og som mennesker også ser:

 

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde;

for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

Esek 20,20 Og hellighold mine sabbater!

De skal være til et tegn mellem mig og eder, forat I skal vite at jeg, Herren, er eders Gud.

 

Motsatt ser vi at også den onde har ett merke på sine i den siste tid og dette merke avgjør og viser hvem man tilber:

 

Åp 16,2 Og den første gikk avsted og tømte sin skål ut på jorden; og det kom en ond og farlig byld på de mennesker som hadde dyrets merke, og som tilbad dets billede.

 

Den som tilber dyrets bilde får dyrets merke på sin panne eller hånd, så de faller for plagene/ skålene likt slik det skjedde i Egypt da de ble nektet å holde sabbater. Dette dyrs merke tror jeg snart står for døren da demokratiet skjelver og USA med flere sikter inn imot gamle Rom og DRKK. Ultimatet kommer, enten er vi med eller så er vi imot verdensmakten.

 

2 Mos 13,9 Og det skal være dig til et tegn på din hånd og til en minneskrift på din panne, forat Herrens lov skal være i din munn; for med sterk hånd førte Herren dig ut av Egypten.

2 Mos 13,16 Og det skal være til et tegn på din hånd og til en minneseddel på din panne; for med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypten.

5 Mos 5,6 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. 5 Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

5 Mos 6,8 Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne.

5 Mos 11,18 Så legg eder da disse mine ord på hjerte og på sinne og bind dem som et tegn på eders hånd og la dem være som en minneseddel på eders panne

 

Ser vi på Åpenbaringen 14 så ser vi at det evige evangelium er rettferdiggjørelse ved tro og Jesus sier evangeliet taler om synd, altså lovbrudd, rettferdighet (rett ferd i henhold til Guds lov) og dom over synderne. Ved å tro blir vi gjort rettferdige, altså lovlydige og det er det som er nåden, å bli frelst fra synd/ lovbrudd til rettferdige/ lovlydige.

 

1 Pet 4,17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

 

Jeg mener det er verd å meditere dypt over disse Gudsord og studere i kombinasjon med bønn om hjelp. Hva venter? Har vi Jesu tro? Vil Jesus finne troen?

 

 

Hilser oppløftende, i all ydmykhet med vårt håp og Frelsers vei Jesus Kristus.

 

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Et innlegg i kjent Leif Opheim stil.

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Fulltreff!

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Et innlegg i kjent Leif Opheim stil.

Vel, innlegget er rene Guds ord og jeg skjønner at noen, som vist i innlegget ikke liker dette Guds ord.

Åndene skal prøves og Guds ord viser hvilken Ånd man har eller ikke. Kjære vene, se på Jesus og vend om til Ham Gunnar. Vi må løfte Ham opp, Guds ord opp og ikke våre egne veier og ord. Det som er vederstyggelig er definert, enten du liker det eller ei. Vi har ingen unnskyldninger, for det står skrevet.

Sitat åpningsinnlegg:

"Det som bor i deg kommer ut av din munn og kommer det urene meninger og tro ut der så tror du ikke på Gud, men på en uren ånd og har selv denne urene tro."

Derfor om du er ett Guds hus, ett Tempel, så spør jeg i henhold til Guds ord.

1 Pet 4,17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium?

Ikke for at vi eventuelt skal forsvare vår vantro ved å henge ut noen andre for så å slippe liksom unna, ei heller for at vi skal brette ut vår personlige tro her og kjempe med stokk og kjepp her om den men for at vi personlig og individuelt kan frelses fra ondt til godt av Ham. Vi må søke Ham personlig og ikke søke Ham ved å vinne her. La Ham vinne deg i ditt indre så Han og Hans vei kan vokse i deg. Så se derfor på Ham, ikke meg når du leser. Hvor er Han der i Guds ord alene. Er det Jeg som sier Ham imot eller sier Han noe annet, isåfall hvor i Guds ord kan det avsløres som feil å tro slik.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ord

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vel, innlegget er rene Guds ord og jeg skjønner at noen, som vist i innlegget ikke liker dette Guds ord.

hmm, noe spesielt at du legger disse ordene i min munn, som om de var mine.

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
hmm, noe spesielt at du legger disse ordene i min munn, som om de var mine.

Vel, jeg liker det som står der skrevet. Gjør du også det? Beklager at jeg da misforstod deg, jeg trodde du ikke likte dette Guds ord som kommer frem her.

:)

Men kan du ikke da heller kommentere i henhold til trådens intensjon?

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Variasjon

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Vel, jeg liker det som står der skrevet. Gjør du også det? Beklager at jeg da misforstod deg, jeg trodde du ikke likte dette Guds ord som kommer frem her.

:)

Men kan du ikke da heller kommentere i henhold til trådens intensjon?

Jeg liker alt Guds ord.

Spørsmålet er vel heller om at det kan bli vel mye av akkuratt denne type innlegg.

Kommentar #6

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Troende har en misjon og ett ansvar

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er vel heller om at det kan bli vel mye av akkuratt denne type innlegg.

Vel, det kommer en dom snart og den starter ved Guds hus. Og Guds hus er der Han bor og det er i oss troende.

Nå viser jeg i innlegget direkte og konkret hva Gud dømmer oss på i vårt indre og i disse rene Guds ord finner jeg at vi er villfarne får.

På hvilken måte?

Ritualer er fastsatte ordninger av Gud og der har vi fra skapelsen av to stykk, ekteskap og Sabbaten, den syvende velsignede og helliggjorte dag. Ut over det er det skikk og bruk i henhold til vår Fars ord og rettledning/ bud. Ett annet eksempel er hva som er å regne for menneskeføde eller ikke. Brudd på dette anses som avskyelig av vår Far. Resultatet på disse brudd ser vi jo i dag. Det andre er etiske overgrep som kommer av ondskap, og ondskap er utviklet egosenteriske verdier som gjør at man mener man gjør rett når man tramper på andre og seg selv slik at de ikke anses som en verdi i forhold til en selv og hva en selv vil. Man er sin egen rettferdighet og sin egen Gud med Guds mage.

Vi ser ekteskapet mellom mann og kvinne går i oppløsning, ja nå gifter kirken menn med menn, kvinner med kvinner. Vi ser at man ikke holder Sabbaten men solens dag, søndagen og forkaster det andre Guds bud, deler av det fjerde bud og i det tror man holder Guds bud og tilber Ham. Latterlig? Ja.

Også er det for mye for deg?

Da tror jeg ikke du elsker Guds ord, ei heller har ditt håp i Ham, din tro i Ham og har kjærligheten Hans i ditt hjerte. Jeg tror da du elsker deg selv og ditt eget høyere enn hva rett er.

Jeg vil også minne deg på GTs historier om hvordan Israels folk forkastet Guds ord fordi det ble for mye for dem. Hvor hadde de sitt hjerte og sine tanker? Hvor har vi vårt hjerte og hjertes råd?

Jes 65,2 Jeg bredte ut mine hender hele dagen til et gjenstridig folk, som går på den vei som ikke er god, efter sine egne tanker,

Esek 2,8 Men du menneskesønn, hør på det som jeg taler til dig! Vær ikke gjenstridig som den gjenstridige ætt! Lat op din munn og et det som jeg gir dig!

Esek 3,7 Men Israels hus skal ikke ville høre på dig, for det vil ikke høre på mig; for hele Israels hus har hårde panner og forherdede hjerter.

Om vi ser på Ham alene, og det Guds ord i overensbestemmelse med Ham alene er det vel aldri for mye å bli kjent med Ham? Jeg kan ikke se noe annet enn herligheten Hans i Hans ord men ser jeg på meg selv og min egen vilje så blir det mye.. .

Tenk over det nøye:

Joh 14,16-17 og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.
Joh 14,20-21 På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.
Joh 14,23-24 Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. 24 Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.
Joh 14,26-27 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder. 27 Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!
Joh 15,10-11 Dersom I holder mine bud, da blir I i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg talt til eder forat min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen.
Joh 15,18-19 Når verden hater eder, da skal I vite at den har hatet mig før eder. 19 Var I av verden, da vilde verden elske sitt eget; men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder.
Joh 15,25-26 Men dette er skjedd forat det ord skal opfylles som er skrevet i deres lov: De hatet mig uten årsak. 26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.
Joh 16,8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
Joh 16,13-14 men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder. 14 Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Takker og bukker...

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Også er det for mye for deg?

Da tror jeg ikke du elsker Guds ord, ei heller har ditt håp i Ham, din tro i Ham og har kjærligheten Hans i ditt hjerte. Jeg tror da du elsker deg selv og ditt eget høyere enn hva rett er.

...for denne fine beskrivelsen av meg.

Du er sikkert fornøyd med deg selv nå, nå som du har stemplet meg som kristen i det lys du vil ha meg. Ikke der jeg faktisk er. Ikke det jeg tror på, men det DU mener jeg bør tro på.

Dermed har du lukket døren for videre debatt.

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Dommen skal starte ved Guds hus, Tempelet deri hvor Gud bor og i den nye pakt er det i den kristnes indre. Det som bor i deg kommer ut av din munn og kommer det urene meninger og tro ut der så tror du ikke på Gud, men på en uren ånd og har selv denne urene tro. De Gudstroende derimot er himmelens Jerusalems innbyggere og i Johannes Åpenbaring kan vi se at engler sendes ut før Jesu andre komme med skriverier som vil avgjøre om man dømmes ut av livets bok til himmelens Jerusalem før Hans andre komme eller ikke. De som ikke strykes blir hentet. Esekiel sier det slik:

Hei Leif

Er du selv forbredt på det som kommer? Skal Han igjennkjenne sine sauer, så må man ha den Hellige Ånd i sitt liv, Og det er sant, at dommen begynner med Guds hus. Men det er Kristi domstol,og den er annderledes en Guds domstol. Du hvet det? En som har en uren ånd i seg, lever ikke lenger i ånden men i kjødet. Når høsten kommer skal han sende sine engler til innhøstnig, både klinten og hveten blir samlet i hop. men de blir skilt ved endestasjonen, der geitene står på sin side og der sauene står på sin side.Vi må alle være forbredt ved  ha olje på vare lamper, og da skal man se hva som er sant og på hva som er løgn, av det man har fylt sine lamper med. Må Gud være nådig og rettferdig med alle, og  enhvert menneske slik det står. Man har ingen undskyldning noen av oss vi må selv etterjage sannheten i Guds ord, og ikke etterjage det man har blitt tilært fra andre. Derfor er det viktig selv  sjekke Guds ord slik det står ved Åndens visdom som er oss gitt. Det handler om overgivelse av vår egen visdom LEIF. Mange skal nok få seg noen overaskelser, når den tid kommer.

mvh

Rune

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
...for denne fine beskrivelsen av meg.

Du er sikkert fornøyd med deg selv nå, nå som du har stemplet meg som kristen i det lys du vil ha meg. Ikke der jeg faktisk er. Ikke det jeg tror på, men det DU mener jeg bør tro på.

Dermed har du lukket døren for videre debatt.

Du har fra første stund selv lagt opp til ett bilde av deg selv hva du står for i forhold til Guds ord i åpningsinnlegget. Det er du selv som kler deg selv og du har heller enda ikke debattert i henhold til åpningsinnlegget. Du bedriver ren avsporing.

Istedet for å gripe fatt i det positive i Guds ord, frelse fra synd i denne verden sier du at det blir for mye om veien ut av denne verden. Derfor tror jeg ikke du liker Guds rike men heller mot det som er her nede.

Oppfordringen er gitt til å se Frelsens vei i åpningsinnlegget istedet for å syte og klage. Det er debatt i rett ånd det.

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Skal Han igjennkjenne sine sauer, så må man ha den Hellige Ånd i sitt liv, Og det er sant, at dommen begynner med Guds hus. Men det er Kristi domstol,og den er annderledes en Guds domstol.

Hva er forskjellen på Guds domstol og Kristi domstol? Hvor er Kristus i frelsen og hvor er da Faderen i frelsen i dag? Når Dommens dag kommer, ildsjøen. Hvor er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd da?

Sier du at domstolen er annerledes fra frelsen gitt Adam og Eva, i den gamle pakt og den nye pakt? Hva er isåfall forskjellen? Klarer du å gjøre rede for det i GT og NT? Hvor er nåden i de respektive?

Så til slutt vil jeg spørre deg, vil ikke Han kjenen igjen sine som har ånden fordi de gjør Faderens vilje da?

Rom 8,4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Det i henhold til åpningsinnlegget:

"Etisk og/ eller rituelt overgrep altså. Ritualer er fastsatte ordninger av Gud og der har vi fra skapelsen av to stykk, ekteskap og Sabbaten, den syvende velsignede og helliggjorte dag. Ut over det er det skikk og bruk i henhold til vår Fars ord og rettledning/ bud. Ett annet eksempel er hva som er å regne for menneskeføde eller ikke. Brudd på dette anses som avskyelig av vår Far. Resultatet på disse brudd ser vi jo i dag.

Det andre er etiske overgrep som kommer av ondskap, og ondskap er utviklet egosenteriske verdier som gjør at man mener man gjør rett når man tramper på andre og seg selv slik at de ikke anses som en verdi i forhold til en selv og hva en selv vil. Man er sin egen rettferdighet og sin egen Gud med Guds mage.

Blant Guds folk ser vi ut ifra skriften at Hans folk tilber avguder, eller dyrker idoler i sitt daglige liv i stedet for å ha Gud som Gud og Far.

Med andre ord er det en del mennesker som sier de tror Gud som ikke holder Guds bud og de to ritelle og etiske avskyeligheter kan spores til de to største bud. Det fordi om man elsker Gud av hele sitt hjerte og sinn så gjør man de ritualer Han råder til. Og etisk er man om man elsker sin neste.

De regnes som avskyelige, styggedommer og vil bli utslettet uten unntak men den som ikke liker avgudsdyrkelsen vil bli merket av Guds engler. Dette merke er ett ønske, eller ett tegn man kan se slik at man vet at de holder seg til Gud og Hans bud istedet for det onde."

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tumlebegeret?

Publisert over 7 år siden

Det er mye det går an å skrive om, selv om begrepet for det en skriver om er uforståelig for den som prøver å forstå det. Slik er det nok fatt for bidragsyter til åpningsinnlegget også. Ved å beskrive et vanlig jordisk liv som vederstyggelig, uetisk og med rituelt overgrep. Det er en drastisk, overilet og avstumpet forståelse av Guds ord, som i tillegg bruker et målebeger/skål for synd og type synd, det har han ikke fått med seg? Hvem skal målebegret brukes på? Oss? Fedrene? Forfedrene? Eller hva? (Jes.51.17) Så da lurer jeg på hva er syndens mål/ overmål- hva skal til for at begeret er fullt og renner over? (se Esek.16.)

Kommentar #12

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Du har sett det.

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ved å beskrive et vanlig jordisk liv som vederstyggelig, uetisk og med rituelt overgrep

Da mangler bare erkjennelsen.

Kommentar #13

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Tolkningsnøkkelen finnes i Ellen G. Whites skriverier

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det er en drastisk, overilet og avstumpet forståelse av Guds ord

For Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. (Åp. 19,10)

Mange adventister tror at Ellen G. White hadde en ekstra salvelse av "profetordets Ånd", og har problemer med å lese bibelen uten disse "Ellen G. White"-brillene.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White

"Ellen White reported to her fellow believers her visionary experiences. James White, and others of the Adventist pioneers, viewed these experiences as the Biblical gift of prophecy as outlined in Revelation 12:17 and Revelation 19:10 which describe the testimony of Jesus as the "spirit of prophecy."  

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Erkjennelse?

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim:

Da mangler bare erkjennelsen.
______________________________________

For noe som ikke er oppfylt? Det er i følge skriften det samme som å begå hykleri.

Kommentar #15

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hva er forskjellen på Guds domstol og Kristi domstol? Hvor er Kristus i frelsen og hvor er da Faderen i frelsen i dag? Når Dommens dag kommer, ildsjøen. Hvor er Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd da?

Sier du at domstolen er annerledes fra frelsen gitt Adam og Eva, i den gamle pakt og den nye pakt? Hva er isåfall forskjellen? Klarer du å gjøre rede for det i GT og NT? Hvor er nåden i de respektive?

Så til slutt vil jeg spørre deg, vil ikke Han kjenen igjen sine som har ånden fordi de gjør Faderens vilje da?

Hei Leif 

Du kommer med mange ord og vers,ordet har kraft i seg selv, men uten forståelse på hva som er skrevet så blir det ikke til glede for det hjerte som tror han forstår, det som er skrevet.

Guds domstol er for den vanntro, og Kristi domstol er for den som er født på nytt i ånden.

Vår felse er i det nye livet i Kristus, og igjennom KRISTUS så har Gud behag i oss.og da kan vi komme fram for Faderen i frimodighet og i tro på at vi er rettferdigjort igjennom Kristus, og ikke oss selv.

Ildsjøen er for de vantro og djevelen og hans demoner,til evigt tid.  Alt er overlagt i den nye pakt, der Jesus utbrøt på korset det er fullbragt, Jesus kom med nåde og sannhet til menneskeheten og talsmannen ble vår pant til Guds rike. Nåden i det nye og i deg gamle er forskjelligt. Jesus er forskjellen:)

Vår pant er vår ånd som vi har blitt gitt ved den nye fødselen i Kristus. Gud gjenkjenner oss at vi tilhører Ham i den ånd Jesus sendte til oss da Han forlot oss. og i ånden gjør man Faderens vilje, for man vandrer ikke i kjødet lengere når vi har blitt født på nytt, da vandrer man i ånden, men dette skjønner du ikke så mye av, for du forholder deg fremdeles til bokstaven Leif.

mvh

Rune

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
For Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. (Åp. 19,10)

Ut ifra Guds eget ord har profetordets ånd betingelser. Hvilke betingelser kan vi finne i Guds ord alene?

Sitat:

"Mange adventister tror at Ellen G. White hadde en ekstra salvelse av "profetordets Ånd", og har problemer med å lese bibelen uten disse "Ellen G. White"-brillene."

Mange? Nei, men noen er det kanskje. Jeg tror hun var en budbærer sendt av vår Herre ja men jeg leser ikke mye fra henne. Aldri fullført en bok fra henne. Den hun viser til og sier er at alt står skrevet i Guds ord og hadde vi lest Guds ord hadde ikke vår Herre bedt henne skrive i og med ett mere moderne språk.

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Nåden i det nye og i deg gamle er forskjelligt. Jesus er forskjellen:)

På hvilken måte er den og Gud (Jesus) forskjellig?

Sitat:

"Vår pant er vår ånd som vi har blitt gitt ved den nye fødselen i Kristus. Gud gjenkjenner oss at vi tilhører Ham i den ånd Jesus sendte til oss da Han forlot oss. og i ånden gjør man Faderens vilje, for man vandrer ikke i kjødet lengere når vi har blitt født på nytt, da vandrer man i ånden, men dette skjønner du ikke så mye av, for du forholder deg fremdeles til bokstaven Leif."

Vi skal prøve åndene i Guds ord Rune og Guds ord består av bokstaver.

Er Guds vilje at vi ikke lenger er Guds bud lydig når vi er i ånden? Loven gjelder ikke lenger fordi vi er gitt nåden så vi kan vandre lovløst i Jesu navn??

Kommentar #18

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
For noe som ikke er oppfylt? Det er i følge skriften det samme som å begå hykleri.

Erkjenner du kan frelsen oppfylles. Erkjenner du ikke men oppfyller loven med en lovløshet/ egenrettferd begår du hykleri.  Det siste er vederstyggeligheten.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Briller uten glass

Publisert over 7 år siden

Gunnar Søyland:

For Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. (Åp. 19,10)

Mange adventister tror at Ellen G. White hadde en ekstra salvelse av "profetordets Ånd", og har problemer med å lese bibelen uten disse "Ellen G. White"-brillene.
________________________________________________________

Eller å snu kikkerten feil vei, blir omtrent det samme, en har uendret syn eller det blir verre! ;-) Det er jo flere her inne som har sett White sine skavanker, så da mente jeg det kanskje var et håp for Leif ogå, men det svinner etter som krampa tar en, og da blir en bare sittende å bite tenner! :-)

Åp.19.10: Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet.
Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.  (Åp.13.18)

Åp.17.17: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.

Luk.10.21:I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.


 

Kommentar #20

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Er dette oppbyggende?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Dommen over de vederstyggelige ting og Gudsfrykt.

Hvorfor taler du ikke om de som får spise av Livets tre, som spiser av bladene som er til legdom for nasjonene (folkeslagene). dette indikerer at ikke alle mennesker blir dømt til ildsjøen. Bare de som har gått i Satans tjeneste, og valgt Guds fiendes vei, altså aktivt velger død og mørke i sitt liv og motarbeider Gud. 

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor taler du ikke om de som får spise av Livets tre, som spiser av bladene som er til legdom for nasjonene (folkeslagene). dette indikerer at ikke alle mennesker blir dømt til ildsjøen. Bare de som har gått i Satans tjeneste, og valgt Guds fiendes vei, altså aktivt velger død og mørke i sitt liv og motarbeider Gud.

Alle som tror på Jesus, altså søker Ham så de vet hvem Han er og Han hvem da de er vil være der. Det vet vi men ut over det vil det bare bli spekulativt men det står at om du kommer til tro og går i denne tro skal du og dine bli frelst med. Om din ånd er tafatt og ikke vet helt frem og tilbake kan du bli gitt ens ånd i en slik sammenheng men dett er Guds nåde og Guds herredømme å dømme over. Vi må holde oss til det konkret Guds ord og tro på det, Håpe (ja) og se til Hans kjærlighet så vi kan vokse i det. Så Hans godhet frelser oss og de rundt oss.

Defineringen av å i tro gå i Satans tjenste er definert i Guds ord og kjenner vi Herren kjenner vi også antikristus av seg selv.

Definasjonen av de som spiser av livets tre er beskrevet i Guds ord. De ber om at man må slippe å flykte på Sabbaten, eller vinteren og de holder Guds bud som er en evig ordning, ja disse vil samles en gang i måneden, på Sabbaten og spise av livets tre. 

Så om vi elsker Guds ord så ser vi hva som er galt og ser vi ikek hva som er galt er de greit å søke i skriften for å se om noe er galkt og hva som er galt her nede med Guds øyne.

Ja, jeg synes det er oppbyggende å bli kjent med Ham.

Sal 119,18 Lat op mine øine, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!

Sal 119,129 Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem.

Tenk om vi i kjød her nede ikke så det David her over ser?? Oi, sier jeg da bare.., og hva er Hans vitnesbyrd igjen?? Sjekk det ut. Godt ment og glem ikke at det er oppe i denne verden at det er Guds godhet som omvender oss til Ham. :)

Kommentar #22

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Beklager!

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Tenk om vi i kjød her nede ikke så det David her over ser?? Oi, sier jeg da bare.., og hva er Hans vitnesbyrd igjen?? Sjekk det ut. Godt ment og glem ikke at det er oppe i denne verden at det er Guds godhet som omvender oss til Ham. :)

Jeg forstår at du ønsker å debattere en anne side av Guds ord, det som har med dommen av de vederstyggelige ting og Gudsfrykt, men jeg ønsket bare å spørre om hva med det som er oppbyggende. Du har forsåvidt gitt ditt svar, og jeg vil ikke lyde som hakk i platen. Det er det jeg kjenner at vi bør forkynne til hverandre, Herrens godhet, Hans kjærlighet, Hans nåde. Ikke det at ordene om dommen, fordi det vil komme tidsnok. Det er Herren som skal dømme, ikke vi. Vår oppgave er å skinne ut, være vitnesbyrd for Herren. Er det å tale om dommen over de vederstyggelige ting, eller Gudsfrykt, akkurat det? Taler disse ting om Guds kjærlighet? Jeg føler at min kommentar kansje er en avsporing, men det er fordi dette er noe som er meg kjært.

Jeg venter spent på din respons.

Pris Herren. Amen. 

Kommentar #23

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
På hvilken måte er den og Gud (Jesus) forskjellig?

Sitat:

"Vår pant er vår ånd som vi har blitt gitt ved den nye fødselen i Kristus. Gud gjenkjenner oss at vi tilhører Ham i den ånd Jesus sendte til oss da Han forlot oss. og i ånden gjør man Faderens vilje, for man vandrer ikke i kjødet lengere når vi har blitt født på nytt, da vandrer man i ånden, men dette skjønner du ikke så mye av, for du forholder deg fremdeles til bokstaven Leif."

Vi skal prøve åndene i Guds ord Rune og Guds ord består av bokstaver.

Er Guds vilje at vi ikke lenger er Guds bud lydig når vi er i ånden? Loven gjelder ikke lenger fordi vi er gitt nåden så vi kan vandre lovløst i Jesu navn??

Hei Leif

Forskjellen, er liv eller uten liv. Enklere kan det vel ikke forklares.

Guds ord består av ord, men når man følger bokstaven så følger man loven.

Å elske Gud er å holde Hans bud slik Jesu sier det, hvordan er hans bud, jo vi skal elske din neste som deg selv, lyder det ene budet, og det andre budet lyder, du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel. To bud som omfatter nåden som er oss gitt. Loven er blitt skrevet i våre hjerter for  skille mellom rett og galt, men vi er ikke slave under loven slik som før. Vi kan ikke vandre lovløst og det vet du like godt som meg, vi vandrer i Jesu sine fotspor, Jesus fikk også refs fra fariserne og jødene når han brøt sabbaten. Var det lovbrudd Jesus gjorde, eller var det fordi Jesus var Herre over sabbaten, han kunne helbred epå sabbaten? For det er sabbaten du alltid henger deg oppi. og er det slik at sabbaten er en dødsynd? Nei tror ikke det. men vår vile dag er i Kristus, noe du fremdeles ikke har forstått ser jeg. fordi du lever etter bokstaven og ikke ordet.  Ta til deg sann visdom fra Ånden Leif et godt råd. Det hjelper ikke å komme med en hel haug med bibelvers når du selv ikke forstår hva dette betyr.

mvh

Rune

Kommentar #24

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår at du ønsker å debattere en anne side av Guds ord, det som har med dommen av de vederstyggelige ting og Gudsfrykt, men jeg ønsket bare å spørre om hva med det som er oppbyggende. Du har forsåvidt gitt ditt svar, og jeg vil ikke lyde som hakk i platen.

Takk for den respekt du viser og invitasjon til å vise med andre øyne Guds godhet. :)

For at man skal bygges opp må det gamle bort, i sin helhet. For at det skal skje må vi erkjenne hva og hvem Gud er. Deretter se på hva vi faktisk gjør og tror i Guds navn, målt opp imot det Gud sier til oss om hvem vi er og hva vi gjør.

Egentlig veldig konkret, rederlig og ryddig. Fei for egen dør og se hva som da er.

De gode nyheter handler om dommen over ondt og enden av alt ondt inklusive døden i denne dom. Godt og ondt defineres av rett ferd og synd som er lovbrudd, motsatt av rett ferd. Det er evangeliet i sin helhet og innenfor disse tre fundamentale pillarer synd, rett ferd og dom vil Guds godhet bli åpenbart ved å se Kristus korsfestet. Disse tre nakne sannheter gjør at vi har håp igjennom korset alene, Jesus Kristus vår Frelser fra synd til rett ferd.

Hvorfor spør Jesus om "Mon tro om treon vil bli funnet?" og hvorfor sier profetien at hele verden vil bedras av en tilbedelse som Djevelen står bak? Han som står frem som om han var Gud? Advarslene om at kristenheten er bedratt av en falsk Kristus står ikke i kø, de flommer over.  

Derfor er jeg opptatt av å kalle en spade for en spade. :)

Sitat:

"Det er det jeg kjenner at vi bør forkynne til hverandre, Herrens godhet, Hans kjærlighet, Hans nåde. Ikke det at ordene om dommen, fordi det vil komme tidsnok. Det er Herren som skal dømme, ikke vi. Vår oppgave er å skinne ut, være vitnesbyrd for Herren. Er det å tale om dommen over de vederstyggelige ting, eller Gudsfrykt, akkurat det? Taler disse ting om Guds kjærlighet? Jeg føler at min kommentar kansje er en avsporing, men det er fordi dette er noe som er meg kjært.

Jeg venter spent på din respons."

Det står skrevet at folk vil se Krsitus fordi folk vil se Guds folk og si "Se hvor de elsker hverandre!". Folk vil se Kristus i Hans folk og vende om til Ham. Han løftes opp og Han løfter oss opp. Kontra at Han blir dratt ned på vårt nivå der vi er og slik frelst. Nei, vi må dø fra oss selv, løfte Ham, vårt håp opp så vi blir dratt med opp, fra vårt Jeg. Den eneste måten det kan skje på er ved erkjennelse om hvem Han er og hvem vi er, i all ydmykhet og i all Gudsfrykt.

Vi må være rede til å bedømme sannhet og løgn her og nå, for å kunne se, for å virkelig kunne tro og for å virkelig kunne avkle den ondes bedrag. Leser vi så ser vi at vi bedømmes nå før Han kommer av Guds utsendte engler. De skriver ned hva vi gjør og ut iofra det bedømmes vi enten dit elelr dit ved Hans komme. Senere vil vi få innsikt i dette og være med å dømme engler mm..

Å si sannheten, å tro sannheten er kjærlighet, selv om sannheten dreper Jeget, stoltheten slik at vi dør fra oss selv. Sann kjærlighet er å tro sannheten. Gjør vi det kan vi gå på veien og leve livet Gud skapte for oss. Det er Hans kjærlighet skjult for oss.

Om jeg ser på meg selv så ser jeg Guds kjærlighet i det at Han har vist meg hvor vederstyggelig jeg er. Det fordi det Han har ikke finnes i denne verden og for å nå det må jeg slutte å snu meg etter hva denne verden giir meg.

Kommentar #25

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Å elske Gud er å holde Hans bud slik Jesu sier det, hvordan er hans bud, jo vi skal elske din neste som deg selv, lyder det ene budet, og det andre budet lyder, du skal elske Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel. To bud som omfatter nåden som er oss gitt

Ja og det største av disse bud oppsummerte også Moses de ti bud i sin helhet med. Ingen forskjell på de to og de ti, de er de samme.

Dette var også troen, oppsummerningen av Guds bud til Farriseerne.

Sitat:

" Loven er blitt skrevet i våre hjerter for skille mellom rett og galt, men vi er ikke slave under loven slik som før."

Ja, i den nye pakt og detfor at vi nå i den nye pakt skal gjøre etter loven som ikke de i den gamle pakt klarte. I den nye pakt går det av seg selv.

Sitat:

"Jesus fikk også refs fra fariserne og jødene når han brøt sabbaten. Var det lovbrudd Jesus gjorde, eller var det fordi Jesus var Herre over sabbaten, han kunne helbred epå sabbaten?

?? Jesus brøt budene som gjorde Guds bud kraftløst. Jesus brøt ikke Sabbatsbudet i de ti bud men Han brøt tilleggsbudene jødene la på Guds bud så de ikke skulle komme i vare å bryte Guds bud.. . I dag kan vi se de samme tilllegsbud som for eks. ikke ta heisen på Sabbaten.

Sitat:

"For det er sabbaten du alltid henger deg oppi. og er det slik at sabbaten er en dødsynd?"

Vel, det er du som henger deg opp i Guds bud og gjør Guds bud til ett problem, med andre ord er du fremdeles i kjødet i din tro.

Å synde til døden er når synden (lovbruddet) er unnfanget i deg, så du bryter Guds bud og lyver i deg selv så du heller tror løgnen istedet for sannheten. For synd er lovbrudd og døden fødes ikke før den (lovbruddet) er unnfanget i deg. Det betyr at løgnen er født i deg og du tror løgnen istedet for sannheten.

Kommentar #26

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Det er dette som jeg anser er Kristus!

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det står skrevet at folk vil se Krsitus fordi folk vil se Guds folk og si "Se hvor de elsker hverandre!". Folk vil se Kristus i Hans folk og vende om til Ham.

Når Hans folk elsker hverandre, er det ikke fordi de gjør det av seg selv, men de får det som nåde av Faderen. Faderen gir oss kjærligheten vi kan elske hverandre med. I vår naturlige menneskelighet har vi forkjærlighet for visse mennesker, og ikke alltid vi liker andre, men med hjelp av Kristus, så elsker vi alle. Det er dette som gjør at vi vitner om Guds kjærlighet og godhet. 

Når vi ser innover i oss selv blir det fort til at vi oppdager den dømmende og anklagende delen i vårt falne kjød.

Takk igjen for en fin respons.

MVH

Rolf 

Kommentar #27

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Beklager vil ikke tråkke på noen tær!

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Loven er blitt skrevet i våre hjerter for skille mellom rett og galt, men vi er ikke slave under loven slik som før.

Det er ikke loven, men en ny pakt som er skrevet inn i våre hjerter. Kristus er denne nye pakten. Han viser til disse to budene som de viktigste, fordi de styrerresten av budene. Har man ikke den kjærligheten som kommer fra gud, det vil si Kristus, kan vi heller ikke elske hverandre som brødre slik Herren elsket oss. Det er av Guds nåde vi mottar en slik kjærlighet og kan elske hverandre.

Et annet problem ved det du skriver, er at rett og galt er hentet fra kunnskapens tre om rett og galt, og selv om man bare gjør godt, kan man gjøre gode gjerninger ut av sitt eget selv, og dermed ikke ut av den nye pakten. Problemet er at vi må erfare Herren som liv, som gir oss lys, liv og fred, når vi beveger oss her i verden, når vi gjør gjerninger. Når vi gjør gjerninger utifra at det gir Guds liv, da er vi på riktig spor, ikke fordi vi selv mener det er rett, da er vi på satans fotspor, uansett hvor god itensjonen er, fordi det springer ut av selvet. Til selvet sa Herren, "Gå bak Meg, Satan!" og kan leses i Matt. 16:22-26, når Peter ikke ville at Herren skulle dø på korset. Han sier videre at vi må fornekte selvet, ta opp korset og fornekte vårt sjelsliv.

Kristus er vår pakt.

Pris Herren. Amen

MVH

Rolf Larsen 

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forkynneren så tomheten...

Publisert over 7 år siden

Rolf Larsen:

I vår naturlige menneskelighet har vi forkjærlighet for visse mennesker, og ikke alltid vi liker andre, men med hjelp av Kristus, så elsker vi alle. Det er dette som gjør at vi vitner om Guds kjærlighet og godhet.
____________________________________________________________

Ja, når jeg leser dette stemmer det helt til du skriver; ” I vår naturlige menneskelighet har vi forkjærlighet for visse mennesker, og ikke alltid vi liker andre, men med hjelp av Kristus, så elsker vi alle.”

På en måte delvis riktig, men da er vi ikke menneskelige lengre, men er ny skapning som ligner på mennesker (2.Kor.5.17, Gal.6.15, Ef.4.24, Rom.6.4, Kol.3.1-3, 3.9-11, Esek.1.5 osv.

Derfor ser jeg det som unaturlig for deg å elske alle korrupte folk og drapsmenn i verden, for ikke å snakke om alle de andre som gjør vederstyggelige ting, selv med ordene Kristus på leppene, så er det nok bare en tom frase?

Kommentar #29

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke loven, men en ny pakt som er skrevet inn i våre hjerter. Kristus er denne nye pakten. Han viser til disse to budene som de viktigste, fordi de styrerresten av budene. Har man ikke den kjærligheten som kommer fra gud, det vil si Kristus, kan vi heller ikke elske hverandre som brødre slik Herren elsket oss. Det er av Guds nåde vi mottar en slik kjærlighet og kan elske hverandre.

Et annet problem ved det du skriver, er at rett og galt er hentet fra kunnskapens tre om rett og galt, og selv om man bare gjør godt, kan man gjøre gode gjerninger ut av sitt eget selv, og dermed ikke ut av den nye pakten. Problemet er at vi må erfare Herren som liv, som gir oss lys, liv og fred, når vi beveger oss her i verden, når vi gjør gjerninger. Når vi gjør gjerninger utifra at det gir Guds liv, da er vi på riktig spor, ikke fordi vi selv mener det er rett, da er vi på satans fotspor, uansett hvor god itensjonen er, fordi det springer ut av selvet. Til selvet sa Herren, "Gå bak Meg, Satan!" og kan leses i Matt. 16:22-26, når Peter ikke ville at Herren skulle dø på korset. Han sier videre at vi må fornekte selvet, ta opp korset og fornekte vårt sjelsliv.

Kristus er vår pakt.

Hei Rolf¨

Er loven oppfylt? ja ved jesus Kristus, og no er vi ikke lenger unde lovens forbannelse, men om ikke loven eksisterer, så kan man heller ikke skille mellom det som er rett og galt, dette vil være en rettesnor for våre liv, uten at den får ta komtroll over liv. for når vi snubler i loven no så er det nåden som som vi no er fange under som blir til vår hjelp. Når vi snubler så er det viktig å beskjenne vår synd ,slik at vårt hjerte kan forbli ydmykt i Herren Kristus. Men loven tenker man ikke så mye på, for når man vandrer i det nye livet i KRISTUS, SÅ VANDRER MAN I ÅNDEN,og da synder man ikke.

Vi må kunne skille på det som er rett og galt uyten at man trenger å blande satan inn i dette. for voi alle vet hva ånden sier til oss i vårt hjerte.

mvh

Rune

Kommentar #30

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Tom frase...

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Derfor ser jeg det som unaturlig for deg å elske alle korrupte folk og drapsmenn i verden, for ikke å snakke om alle de andre som gjør vederstyggelige ting, selv med ordene Kristus på leppene, så er det nok bare en tom frase?

Det blir en tom frase om jeg ikke lar meg lede av Kristus i alt. Når jeg tillater meg selv å følge selvet, er jeg ikke lenger i Kristus, og da er det fort gjort å ikke elske alle. Bare Kristus klarer å elske alle, men om du ser på Johannes, så kan du se at han forandret seg, fra å være en som elsket Herren fysisk til å elske Ham i Ånden, og da ble han en bror for alle andre.

Joh. Åp. 1:9

Jeg, Johannes, som er deres bror, og som har del med dere i trengselen og riket og Jesu Kristi tålmodighet, var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords skyld og for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld.

Her ser vi at Johannes som tidligere var ambisiøs, ikke lenger ønsket noen posisjon i Kristi legeme, menigheten, han var helt enkelt en bror for alle. Årsaken er at han mottok åpenbaring av Kristus. Han så og elsket alle slik Kristus gjorde ved Guds nåde. 

Kommentar #31

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Les 1 Mosebok igjen!

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Vi må kunne skille på det som er rett og galt uyten at man trenger å blande satan inn i dette. for voi alle vet hva ånden sier til oss i vårt hjerte.

I 1 Mosebok står menneske foran Livetstre, men også foran kunnskapens tre om godt og ondt. Livets tre betegner Gud, mens det andre betegner satan. Når mennesker spiste av dette treet, fikk mennesket en del av Satan inn i seg. Menneskene representert ved Adam og Eva, fikk muligheten til å spise av Livets tre, men pga valget de gjorde, ble de injisert med Satans natur. Derfor har Satan makt over menneskene. Kunnskapens tre om godt og ondt viser oss dødens linje i Bibelen, mens Livets tre viser oss livets linje i Bibelen, og vi kan fremdeles spise av Livets tre, når vi har mottatt Kristus. Ved Kristus mottar vi det nye mennesket, den nye skapningen, men vi må fornekte den gamle skapelsen, som er i oss, som kommer fra kunnskapens tre om rett og galt, fordi dette leder til død.

Kommentar #32

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
I 1 Mosebok står menneske foran Livetstre, men også foran kunnskapens tre om godt og ondt. Livets tre betegner Gud, mens det andre betegner satan. Når mennesker spiste av dette treet, fikk mennesket en del av Satan inn i seg. Menneskene representert ved Adam og Eva, fikk muligheten til å spise av Livets tre, men pga valget de gjorde, ble de injisert med Satans natur. Derfor har Satan makt over menneskene. Kunnskapens tre om godt og ondt viser oss dødens linje i Bibelen, mens Livets tre viser oss livets linje i Bibelen, og vi kan fremdeles spise av Livets tre, når vi har mottatt Kristus. Ved Kristus mottar vi det nye mennesket, den nye skapningen, men vi må fornekte den gamle skapelsen, som er i oss, som kommer fra kunnskapens tre om rett og galt, fordi dette leder til død.

Hei Rolf

Hvordan kan du da vite hva som er rett og galt for deg i ditt eget liv, uten å ha loven som en rettesnor i livet?

mvh

Rune

Kommentar #33

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Rolf

Hvordan kan du da vite hva som er rett og galt for deg i ditt eget liv, uten å ha loven som en rettesnor i livet?

Jeg har pakten, og spiser av livets tre. Når jeg kjenner Herrens liv i meg, vet jeg at jeg vandrer ett med Ham i Ånden. Det er det som er pakten, det er det som er Guds nåde, at vi mottar Guds liv gjennom Kristus som den livgivende Ånden. Kjenner jeg ikke dette livet i meg, er jeg i kunnskapens tre om rett eller galt, og opplever bare død og fravær av Kristus.

Kommentar #34

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har pakten, og spiser av livets tre. Når jeg kjenner Herrens liv i meg, vet jeg at jeg vandrer ett med Ham i Ånden. Det er det som er pakten, det er det som er Guds nåde, at vi mottar Guds liv gjennom Kristus som den livgivende Ånden. Kjenner jeg ikke dette livet i meg, er jeg i kunnskapens tre om rett eller galt, og opplever bare død og fravær av Kristus.

Hei Rolf

Du svarte ikke på spørsmålet mitt, hvordan kan du vite når du gjør galt. Når du begår lovbrudd?hvordan vet du at det er galt da, uten å forstå hva som er rett og galt?

Når du hvet at det str 80 på skiltet og du kjører i 100, da vet du at du kjører for fort, og hvordan vet du det, jo loven forteller oss det. hvis du blir stoppet, så kan du ikke si at jeg ikke viste det, hvis da du ikke hadde sovet tungt i timene. Inni oss finnes det en indre lov som er skrevet inn i vår samvitighet, de man kan forstå hva som er godt for oss og på hva som er ondt for oss. Da kan vi skille dette fordi i det nye livet så forsterkes det onde som man kan gjøre. fordi ånden i oss vil ikke dette, men uten vr fødsel i Kristus, så var ikke dette frsterket i oss, for det ånden vil vil ikke kjødet, og det kjødet vil, vil ikke ånden i oss gjøre. to forskjellige liv som strider mot hverandre. Loven forteller oss sannheten, og den er til det gode for oss, ikke det onde for oss.  Jeg vet at alt er død og begravet med Kristus.men den onde naturen lever enno i oss, og den kjemper fremdeles i mot vårt nye liv. derfor s viste Paulus at han hadde fått et nytt liv i KRISTUS, FOR KAMPEN VAR EN ANNEN NO I DET NYE LIVET I kRISTUS,EN FØR HAN FIKK DET NYE LIVET.

MVH

RUNE

Kommentar #35

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg gjorde det

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du svarte ikke på spørsmålet mitt, hvordan kan du vite når du gjør galt. Når du begår lovbrudd?hvordan vet du at det er galt da, uten å forstå hva som er rett og galt?

Jeg svarte på spørsmålet ditt. Det er bare det at du kaller det loven. Jeg kaller det fornemmelse av liv, fornemmelse av Kristi Ånd, som gir oss liv når vi følger Ham, og fornemmelse av død når vi gjør overtredelser som kjøre for fort.

Tilgi meg. Det er ikke meningen og tråkke deg på føttene. Det er bare det at dette er noe jeg brenner for, å vise til fornemmelse av liv og død ved livets tre og kunnskapens tre om godt og ondt.

MVH

Rolf 

Kommentar #36

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg svarte på spørsmålet ditt. Det er bare det at du kaller det loven. Jeg kaller det fornemmelse av liv, fornemmelse av Kristi Ånd, som gir oss liv når vi følger Ham, og fornemmelse av død når vi gjør overtredelser som kjøre for fort.

Tilgi meg. Det er ikke meningen og tråkke deg på føttene. Det er bare det at dette er noe jeg brenner for, å vise til fornemmelse av liv og død ved livets tre og kunnskapens tre om godt og ondt.

Hei Rolf

Detgår fint, men jeg ville bare poengtere at det finnes den lov som er god, for våre hjerter,og du svarte egntlig ikke på spørsmålet mitt. 

hvordan hvet du at du bryter fartgrensen? hvm forteller deg dette? 

når du lyger hvilken bud er det som forteller deg at dette er galt?

Nr du bægjerer hvilket bud forteller deg at dette er galt ? 

For uten budene så kan man ikke skille på hva som er galt og rett eller kan du det. la oss si at ingen lover eller bud hadde funntes. hvordan vet du da hva som er rett i dette samfunne, eller i Guds ord?

Jeg vet at i det nye livet så er det nden som styrer oss fram mot målet. men vi må ha en rettesnor å forholde oss til, eller så kan man havne i grøften uten  selv forstå hvorfor man havnet ditt, for da kan man gjerne letere synde på nåden.

mvh

Rune

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Da må du justere tiden?

Publisert over 7 år siden

Rolf Larsen:

men om du ser på Johannes

Joh. Åp. 1:9

Jeg, Johannes, som er deres bror, og som har del med dere i trengselen og riket og Jesu Kristi tålmodighet, var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords skyld og for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld.

Her ser vi at Johannes som tidligere var ambisiøs, ikke lenger ønsket noen posisjon i Kristi legeme, menigheten, han var helt enkelt en bror for alle. Årsaken er at han mottok åpenbaring av Kristus. Han så og elsket alle slik Kristus gjorde ved Guds nåde
__________________________________________________________

Jeg er jo som sagt ikke uenig med deg her om du tar med deg tidsfaktoren for dette også?, for da vil jeg ikke ha hatt noen innvendinger på hva du skriver. Men saken er at hvis du også leser Åp.1.10 (neste vers) i denne sammenhengen, så vil du se at dette ligger ikke i fortid, men i fremtid siden “Herrens dag” ligger foran oss i fremtid, Refr. Apg.2.19-20: Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden,blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende.
Har du en annen referanse for når tid Herrens dag skulle være på, er jeg åpen for rettelse.

Kommentar #38

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Rolf

Detgår fint, men jeg ville bare poengtere at det finnes den lov som er god, for våre hjerter,og du svarte egntlig ikke på spørsmålet mitt.

Hei Rune!

Jeg var på vei til å svare deg, men Herren stoppet meg. Han vil ikke at jeg skal fortsette min dsikusjon med deg, fordi du er en broder, på lik linje slik Johannes kaller seg selv bror i Åp.1:9.

Fortsetter jeg denne diskusjonen blir det i kunnskapens tre, og full av død, og ikke liv, og leder derfor bort fra Herren. Tilgi meg at jeg avslutter vår debatt som også egentlig ikke har noe med hovedinnlegget å gjøre.

MVH

Rolf 

Kommentar #39

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Herrens dag!

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Har du en annen referanse for når tid Herrens dag skulle være på, er jeg åpen for rettelse.

Jeg har ingen formening om Herrens dag, men i at ordene Herrens dag i Åp. 1:10 ikke har samme betydning som Herrens dag i Apgj. 2:20. er vel ganske åpenlys. Det sies at på den tiden da Johannes levde, så brukte de uttrykket Herrens dag om dagen for Herrens oppstandelsesdag, og møttes ukentlig for å minnes denne dagen. Jeg kan ikke vise til bibelvers som bekrefter det, annet en Åp.1:10, som tidfester sin åpenbaring.

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det er bare èn Herrens dag.

Publisert over 7 år siden

Rolf Larsen:

Det sies at på den tiden da Johannes levde, så brukte de uttrykket Herrens dag om dagen for Herrens oppstandelsesdag, og møttes ukentlig for å minnes denne dagen. Jeg kan ikke vise til bibelvers som bekrefter det, annet en Åp.1:10, som tidfester sin åpenbaring
___________________________________________________________

Johannes er også den Elia som skulle komme, Matt.11.13-14: For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes.14 Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme...

Profetene (deres tid, se ovenfor) holder på også i de dager hedningene erobrer Jerusalem, lukker himmelen så det ikke faller noe regn så lenge de er profeter, og gjør vann til blod og slår jorden med alle slags plager. Åp.11. - så Johannes dager ender her. Har ikke hørt tilsvarende har skjedd ennå? Og Jesus ble vel født etter Johannes fødsel?

Noe annet en bør bite seg merke i er at Johannes også var Markus, Apg.15.37

Men det stemmer at Herrens dag er Herrens oppstandelsesdag, det står i 1.Kor.15.51-57 - ved den siste basun (v52) og ved Jesu Kristi seier (v57) = Åp.10.6-7 (7. basun)

Du nærmer deg sannheten!

Kommentar #41

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når mennesker spiste av dette treet, fikk mennesket en del av Satan inn i seg. Menneskene representert ved Adam og Eva, fikk muligheten til å spise av Livets tre, men pga valget de gjorde, ble de injisert med Satans natur. Derfor har Satan makt over menneskene

Hie Rolf.

På hvilken måte tenker du ut ifra skriften at Satans natur er endel av vårt liv?

Kommentar #42

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ingen formening om Herrens dag, men i at ordene Herrens dag i Åp. 1:10 ikke har samme betydning som Herrens dag i Apgj. 2:20. er vel ganske åpenlys. Det sies at på den tiden da Johannes levde, så brukte de uttrykket Herrens dag om dagen for Herrens oppstandelsesdag, og møttes ukentlig for å minnes denne dagen. Jeg kan ikke vise til bibelvers som bekrefter det, annet en Åp.1:10, som tidfester sin åpenbaring.

Herrens dag er for Gud og Hans ord to dager og de to dagene er enten Den Syvende Dag Sabbaten (hver uke fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag), eller så er det den dagen Han kommer igjen for å dømme.

Herrens dag er kun disse to alternativer uansett hva noen andre måtte si eller mene religiøst.

1 Mos 2,2-3 Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort. 3 Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

Esek 30,3 For nær er dagen, ja, nær er Herrens dag; en dag med skyer, en dommens tid for folkene skal den være.

Matt 12,8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.

Apg 2,20 solen skal bli til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. 

Åp 1,10 Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak mig en høi røst som av en basun, som sa:

Kommentar #43

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg var på vei til å svare deg, men Herren stoppet meg. Han vil ikke at jeg skal fortsette min dsikusjon med deg, fordi du er en broder, på lik linje slik Johannes kaller seg selv bror i Åp.1:9.

Fortsetter jeg denne diskusjonen blir det i kunnskapens tre, og full av død, og ikke liv, og leder derfor bort fra Herren. Tilgi meg at jeg avslutter vår debatt som også egentlig ikke har noe med hovedinnlegget å gjøre.

Hei Rolf

Viktig å forstå hva som ligger i denne visdommen Rolf. Ånden åbenbarer det enkle for oss, så vi kan glede oss over Herrens ord. Men jeg respektere at du i din ånd ikke vil fortsette å diskutere dette mere, men jeg er overbevist på at man må lete mer i sitt foråd, slik at sannheten blir syneleigt for hver enkelt.

Guds fred.

mvh

Rune

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere