Gunnar Opheim

142

Antikrist er her.. ?

Publisert: 22. feb 2014

Det trodde alle våre protestantiske forfedre ut i fra Paulus, Johannes (Jesu bror), Daniel og Åpenbaringens bok men etter år 1798 fikk man bekreftet fullkommenheten i Guds ord angående Daniels bok og av den grunn også åpenbart Åpenbaringen i større grad.   

Paulus sier følgene til Tessalonikerne:

2 Tess 2,3-4 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.
2 Tess 2,6-7 Og nu vet I hvad som holder igjen, så han først skal åpenbares i sin tid. 7 For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;

 1. Ett frafall.
 2. Syndens menneske blir så synlig, barn av Fortapelsen.
 3. Fortapelsens Far er han som vil ta Guds trone for å bli tilbedt som om han var Gud.
 4. De viste hva som holdt igjen Fortapelsens Far.
 5. En tro uten lydighet til Guds bud er der allerede.
 6. Det som holder igjen skal først bort.

Ser vi opp igjennom kirkehistorien begynner frafallet ved at de som hadde Jesu tro ble drept av hedenske Rom, det spesielt mellom årene 100 - 500 e. Kr.. De troende ble drept og hedenskapet ble suksessvis gitt/ adopert kristne navn. Alle som protesterte ble jevnt over kastet til løvene. Rom er fra avgrunnen og er ødeleggelsens styggedom, det er barn av denne fortapelsen kommer. Men det kommer ett stort frafall til og det er ved den industrielle revolusjon og Darwinismens inntog, det kan vi komme tilbake til.

Se denne:

"Måten det skjedde på var at Constantin Den Store blandet hedenskap og kristendom, med dette ble Rom verdens religiøse hovedstad. Det skjedde ved at Constantin flyttet (330 e. Kr.) til Konstantinopel og følgene ble at Biskopen fikk den Yppersteprestelige tittelen Pontifex Maximus av Keiseren. Denne tittelen/ presteskap finner vi i fra Babylons tid frem og igjennom alle rikene Persia til Rom og dette presteskap hadde sine nøkler til himmelen. For Keiseren innehadde denne tittelen makt, prestisje og kraft i riket, i tillegg betyr tittelen brobyggeren imellom jord og himmel.

Dette bilde er i fra Babylonsk tid hvor løven er Ypperstepresten som har nøklene.

I og etter denne tid kom endringene i kristendommen slik: Sabbat til søndag (321- 364), tilbedelse av levninger (337), rosenkransen (366) og messens inntreden (394). Senere etter hedenske Roms fall kom også disse endringer i troen: Evig pine (590), Indulgences, føleri/ hengivenhet? (799), Marie tilbedelse (850), skriftemål (1198), forbud mot bibler (1299), barnedåp (1311) og tradisjon over skriften (1563). "

http://www.verdidebatt.no/debatt/post51548.zrm

Leser vi Daniels bok finner vi den røde tråd og Daniel 7 forteller at det lille horn, som er definert som fortapelsens sønn, antikrist ånd og dette horn kommer opp av Rom før Rom er falt men tar over Roms politiske og religiøse karakter.

Så hvem religiøse og politiske makt tok over for og etter Romerriket?

Sitat:

St. Jerome (c. 340-420) Doctor of the Church
Commentary on Daniel, Chapter 7, Verse 8:

"... We should therefore concur with the traditional interpretation of all the commentators of the Christian Church, that at the end of the world, when the Roman Empire is to be destroyed, there shall be ten kings who will partition the Roman world amongst themselves. Then an insignificant eleventh king will arise, who will overcome three of the ten kings, ..."

Source: http://www.tertullian.org/fathers/jerome_daniel_02_text.htm

http://biblelight.net/fathers-on-antichrist.htm

Her flere kjennetegn: http://www.mensviventer.no/mvv15/antikr50.html

Det er ingen andre enn DRKK det.

Med Roms fall er alle de 6 ovenstående punkter oppfylt men det er der sønnen av Fortapelsen som har stått frem, Fortapelsen selv står frem senere og denne er nært forestående.

Kirkefedrene før år 500 trodde dette og våre protestantiske forfedre, alle som en trodde også DRKK var antikrist trone, fortapelsens sønn. 

Så både Paulus og Johannes sa antikrist ånd var der allerede da de levde og de tidfestet sammen med Daniels bok når antikrist skulle åpenbares. For den som tror Guds ord ble faktisk fortapelsens sønn åpenbart i 538 e. Kr..

I 1798 ble paven arrestert og DRKK mistet sin stat av General Berthier utsendt av Napoleon. De fikk sitt dødsår som skulle leges og med det fikk de sine 1260 dager/ år. Eller 3,5 år/ 42 månedersom alle tilsvarer 1260 dager hvor skriften selv sier dager er år å regne som i profetiske ord. 1798 - 538 = 1260.

Åpenbaringen 13 sier dødssåret skal leges og dødssåret har blitt leget i dag, DRKK er tilbake men til hva? Hva sier skriften nå skal skje? Jo, ett bilde av DRKK skal gjenopprettes (Åp 13) og dette bilde skal gjenopprette Dragen som er Rom (Åp. 17). USA er bildet av DRKK, fordi det ser ut som ett lam men er som en drage og gjennomfører sin vilje som DRKK gjorde som kirke og som politisk makt. Alle som ikke entes ble utslettet. Romerriket er fra avgrunnen og er Fortapelsen, den tittel er Pontifeks Maximus, brobyggeren. Det som kommer er fra avgrunnen, religiøs og er humanistisk i sitt utseende men innvendig som en ulv.

Det stemmer overens med GT og NTs profeter, rikene er og det siste er en av de 7.

 1. Babylon
 2. Perserne og Mederne
 3. Grekenland
 4. Romerriket v/ Pontifeks Maximus
 5. DRKK v/ Pontifeks Maximus
 6. Frankrike arresterer Pontifeks Maximus
 7. USA, gir æren til DRKK og Pontifeks Maximus
 8. Romerriket v/ Pontifeks Maximus

Hele verden følger henne og undrer seg.

Den, altså fremtidige Roms religiøse ånd sier at menneskeheten er viktigere enn mennesket og derfor dreper makten, og de tror de gjør Guds vilje.. . Forbud mot skriften kommer nok snart for den kler jo den onde naknere og naknere. Så om du tror Gud, har vi da noen grunn til å la oss undre og med det bedra?

Kommentar #1

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Jeg bare undrer?

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er etter dyrets merke

Vi alle er nok opptatt av å forstå Åpenbaringen og den store sannhet. Derfor har jeg noen tanker om denne nye tids Darwinisme og ateisme som hevder vi kommer fra dyrene og bare er et resultat av evolusjon derfra?

Det må da være et : Dyrets merke? Så assosierer jeg "dragen" til Østen som igjen gir meg assosiasjoner til Komunisme = ateisme =Staten skal adlydes og tilbes.

Kan du som sikkert er mye dyktigere enn meg teologisk si noe om hva dette kan være i Bibelsk sammenheng?

Jeg forstår at din tolkning er at dette er DRKK. Og jeg er ikke i possisjon til å kritisere deg ,siden jeg ikke har monopol på sannheten i Bibelen.

Jeg bare ser alle de som tror Herren som mine søsken, og har vondt for å kritisere dem for deres måte å forsøke å gjøre rett overfor Herren på. Det er jo det også de forsøker, og elsker Han helt sikker like mye som meg....

Men jeg har de Bibelske beskrevde reaksjoner på bla.

1) Ateistiske Leger som stiller seg selv i kraft av legetittel til å være gud og herre over liv og død.

2) Darwinster som forfekter at de besitter den fulle sannhet og mao synes de er gud selv.

3) Sosialisme/komunisme , som gjør Staten til den gud de mener vi bør adlyde.

Følelsesmessig river og sliter det sånn i en kristen sjel å forholde seg til alle disse egenoppnevnte "guder" og herskere at de må da være beskrevet i Bibelen?

Jeg holder ikke ut med dem , og håper noen har trøst fra Bibelen til meg?

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bibelsk sammenheng

Publisert over 7 år siden

Kirsten Schei:

Det må da være et : Dyrets merke? Så assosierer jeg "dragen" til Østen som igjen gir meg assosiasjoner til Komunisme = ateisme =Staten skal adlydes og tilbes.

si noe om hva dette kan være i Bibelsk sammenheng?
______________________________________________

Du assosierer så bra at jeg vil gi deg noen bibeloppslag og linker!

Opplysninger om det nye Babylon, Åp.17.1-18 (v6 viser til et nytt Babylon, Jesu vitner - det forrige Babylon var før Kristus, Matt.1.17 fra bortførelsen til Babylon til Jesu fødsel 14 ledd)

Apg.7.43... : Men jeg vil flytte dere bortenfor Babylon

4 Esra 15,46-47 : Ve deg, Asia, du som har delt Babylons skjønnhet og herlighet. 47 Elendig er du fordi du har gjort deg lik Babylon og har kledd dine døtre ut som horer for å behage og glede dine elskere, de som alltid begjærte deg. Her

=4.Esra 16.1: Ve deg, Babylon og Asia! Ve deg, Egypt og Syria!

Kommentar #3

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Tusen takk.

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Du assosierer så bra at jeg vil gi deg noen bibeloppslag og linker!

Jeg leser og leser og forsøker å forstå . Det er sannelig ikke bare bare å tolke alle tekster om til dagens verden, og enda mindre overbevise seg selv om hvilken fortolkning som er rett.

Jeg er ihvertfall ikke noe helt vanlig supermenneske :-)

Tusen takk.

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bare hyggelig!

Publisert over 7 år siden

Kirsten Schei:

Jeg leser og leser og forsøker å forstå . Det er sannelig ikke bare bare å tolke alle tekster om til dagens verden, og enda mindre overbevise seg selv om hvilken fortolkning som er rett.
_________________________________________________________

Bibelen skal ikke tolkes, alt du trenger til å vite og forstå, det står der, men da må en bruke hele skriften. Den forteller i bildespråk og forklarer seg selv andre steder... let så skal du finne. Skriv inn søkord i søkefeltet på det du leter etter f.eks i nettbibelen.no, det du søker må ha samsvar med bibelteksten. Du kan velge bibelutg. til venstre og NT/GT eller bare et av dem, eller Alle i registret til høyre. Der kan du også velge å søke bare i f.eks. 1.Mos. eller Sirak.

Lykke til!

Kommentar #5

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Vi får håpe...

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
4 Esra 15,46-47 : Ve deg, Asia, du som har delt Babylons skjønnhet og herlighet. 47 Elendig er du fordi du har gjort deg lik Babylon og har kledd dine døtre ut som horer for å behage og glede dine elskere, de som alltid begjærte deg. Her

At ordet hevn kan forståes på flere måter. Når jeg leser Esra igjen, så ser jeg "trøsten" i Herrens hevn. Jeg håper *hevn*= rettferdighet som= gjenopprettelse .

Her leser vi jo egentlig om tingenes tilstand i pr d.d. ( Det er forsyne meg litt av en prøvelse å holde ut ventetiden til Herren er tilbake.)

Vi vet jo at *sjøgen* er kledd i purpur og skarlagen, det er klart det kan passe fargemessig med DRKK, men det er da også vanlige farger i Østen og absolutt på "Babylon" og i Egypt hvor tingene som Esra beskriver også foregår. jeg har vært der, så det vet jeg.( Daniel beskriver også ordrett hva som foregår i Midtøsten og Syria nå).

Om vi så da ser på de figurative beskrivelsene i Åpenbaringen finner vi jo *drage*, og Pavens hatt/hodepryd er som en fisk med gapet som åpning i hatten. ( ref. også de 3 vise menn/stjernetydere = fiskenes tidsalder v. Jesu fødsel) Jeg finner heller ikke noe annet i DRKK som skulle passe den figurative beskrivelsen av drage.

Mao: Figurativt havner vi igjen som Esra sier i ØST:Purpur, Skarlagen, Smykker, Drager, avkristning, komunisme., og total tilbedelse av staten i steden for Herren Gud.

Så til dette med å drive *hor*. 

I utgangspungtet er det en beskrivelse av å opptre falskt, med fordekt hensikt mv. Vel... Kineserne er i dag de som står for forfalskninger i alle sammenhenger. Bla. deler til fly, klokker ALT. Dette er farlig, fordi det går utover sikkerheten bla i luften, og vi i vesten er ikke oppmerksomme nok på dette samtidig som det er vanskelig å spore. Mao. Om vi da tolker *hore* i den begrepsform ordet oppstod og antagelig også var tolket inn i de 10 bud som, havner vi på ny i Østen! 

Du har nok mye rett Kjell:-)

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #6

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Takk. Enig.

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen skal ikke tolkes, alt du trenger til å vite og forstå, det står der,

Jeg har også tenkt sånn. jeg tenker at Herren har liten glede av å gjøre sitt komme uforståelig for oss, og har nok et øsnke om at flest mulig skal forstå Han.

Derfor synes jeg det blir litt krevende å forholde meg til all denne fortolkningen, samtidig som jeg på ingen måte kan påberope meg teologisk utdannelse.

Men som du ser av #8 så leser jeg den ganske jordnært og konkret nettopp fordi jeg tror det er som du sier, vi skal ikke fortolke.

Man skal da ikke måtte være verdensmester for å få være sammen med Herren som elsker oss???

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #7

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Godt innlegg; Leif:)

Publisert over 7 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=VKnMGQJqFP8

https://www.youtube.com/watch?v=jSbduU71l_I  Nicholas var tidligere i sin ungdom en meget hengiven katolikk, men så hvor lite "kristelig" kirken hans var da han begynte å lese bibelen. Han ble faktisk utstøtt av familien sin da han gikk ut av dkk.

Det er mye å følge med på og man må være våken om dagen. Ser også blant annet at new age har begynt å snike seg inn blant de troende.

 http://www.itbn.org/index/detail/ec/R5dDJrNTo_j6Ltsp8fTnmgmym4diYf2I

Will Baron, tidligere new age prest. Advarer blant annet i mot såkalte visdomsord som vi ser en del om dagen, blandet med noe kristendomsord(svært lite selvfølgelig:)

Kommentar #8

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Hvor har det blitt av

Publisert over 7 år siden

Tor Martinsen foresten?:) Ferie til konas hjemland?

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mye interessant her

Publisert over 7 år siden

Kirsten Schei:

Om vi så da ser på de figurative beskrivelsene i Åpenbaringen finner vi jo *drage*, og Pavens hatt/hodepryd er som en fisk med gapet som åpning i hatten. ( ref. også de 3 vise menn/stjernetydere = fiskenes tidsalder v. Jesu fødsel) Jeg finner heller ikke noe annet i DRKK som skulle passe den figurative beskrivelsen av drage.
_____________________________________________

Dragen er beskrevet i Åp.12.3 med 7 hoder og 10 horn - de er senere beskrevet som dyret som har vært til tidligere, men kommer opp fra avgrunnen, dvs fra dødsriket (de første dødes oppstandelse/ førstegrøden i 1.Kor.15.20-23, Esek.37.11 - profetordet som skal bli talt ut i de dager i Apg.2.18 skjer i Esek.37.7 ff.)

De syv hoder er beskrevet som 7 fjell (Basans (Guds fjell) har mange tinder), men er også 7 konger: De sju hodene er sju fjell, og på dem sitter kvinnen. (Byen i Åp.17.18, Skjøgen er Tyrus, Jes.23.15) De er også sju konger. 10 Fem av dem er falt, én er nå,* (*det er på fresens dag, 2.Kor.6.2, Matt.24.22 forkortelsens dager) og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund**. (**Djevelen, liten tid Åp.20.3, ½ uke, Dn.9.27, 3år 6mnd, Luk.4.25, Jak.5.17) De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. (1 time = 83 år 4mnd / 1dag = 1000 år : 12t / Jesus sier er det ikke 12 t i en dag?) (10 horn: Dan.7.7 -14 ): 11 horn Guds rike)

Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte. (Menneskesønnen, Åp.22.16 - morgenstjernen/ slått ned som Lucifer (morgentjernen/ morgenrødens sønn i Jes.14.12) - De første oppstandene var ikke åndelige, men av kjøtt og blod i Esek.37. - 1.Mos.6.3: Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.»

Jes.53.10: Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere og leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil. 11 Etter sin nød skal han se *lys•, han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige, han har båret deres skyld. 12 Derfor gir jeg ham del med de mange, med de mektige deler han bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.

Dette er en skapelseshistorie for Kristi fødsel, den er forklart på mange forskjellige vis. Kvinner er i Bibelen alltid byer, se for eksempel. Gal.4.22-26 Hagar og Sara er begge Jerusalem i to forskjellige pakter. Maria betyr ”fager” og tilsvarer Guds by (Salm.48.3)

 

Kommentar #10

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Muslim og Kristen?

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Gal.4.22-26 Hagar og Sara er begge Jerusalem i to forskjellige pakter. Maria betyr "fager" og tilsvarer Guds by (Salm.48.3)

"Hagar" ( muslimenes mor) var vel også navnet på Abrams slavekvinne som fødte ham en sønn etter tillatelse fra "Sara" de Kristnes mor. Hvorpå "Sara" bød Abram å sende "Hagar" ut i "ørkenen" og derfor muslimers motstand av Kristne "Saras barn"??

Krigen mellom "byene" tar jo ikke slutt før Herren selv kommer, og en liten titt på dagens Jerusalem bekrefter vel det du sier om byer, men også folkeslag:-)

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Vi alle er nok opptatt av å forstå Åpenbaringen og den store sannhet. Derfor har jeg noen tanker om denne nye tids Darwinisme og ateisme som hevder vi kommer fra dyrene og bare er et resultat av evolusjon derfra?

Ja, det som er viktig er å forstå og sette seg inn i GT, for 70% av Åpenbaringen (Åp.) er i GT. Vi må forstå sammenhengen i GT før vi leser Åp.. Jesus sa vi burde lese Daniels bok og store deler av Daniels bok finner vi igjen i Åp.. Daniels bok er rammen Åp. må være innenfor.

Sitat:

"Det må da være et : Dyrets merke? Så assosierer jeg "dragen" til Østen som igjen gir meg assosiasjoner til Komunisme = ateisme =Staten skal adlydes og tilbes.

Kan du som sikkert er mye dyktigere enn meg teologisk si noe om hva dette kan være i Bibelsk sammenheng?"

Ett merke er ett stempel, segl eller ett tegn som viser tilhørligheten, hvem man er inn under. Leser vi GT så finner vi at Guds folk har ett tegn som viser at de tilhører Gud alene og at det er Han som helliggjør sitt folk. Det for at folk skal se hvem de er og hvem de tilhører, vi kan se at de tilber Ham og i Åp. kan vi se at Dyrets merke også handler om hvem man tilber.

Samtidig kan vi lese at striden imellom Gud og Lucifer var politisk og Lucifer tok med seg sitt styresett ned hit da han ble kastet ned hit. Lucifer ble da Satan og han styrer politisk her nede men også religiøst fordi han vil tilbes som om han var Gud og han skjuler derfor hvem Gud er i sitt politiske og religiøse styresett her nede som verdens Herre. Han trekker i de store tråder og leder verden i en sammenheng, og har gjort det i flere tusen år med ett mål for øye.

Vi er dukker som lever knapt hundre år, og han spiller opp dansen. Han vil bevisst ta Guds trone og kjemper for at profetiene ikke skal oppfylles slik at Jesus ved sitt andre komme ike har noen å hente. Klarer Satan det har han i praksis vunnet, fordi Gud har da ikke klart å gjenopprette sitt folk og har dermed tatt feil.

Og med det kommer Satans metodikk inn for å bedra og Guds ord kaller bedraget forvirring og ett forsøk på orden ut av kaos. Babylon, eller Babbel er metoden for å få folk til å ikke tro på Guds ord. Derfor sender Satan folk til for å svekke troverdigheten i Guds ord og balnder inn løgner inn i Guds ord slik at det blir lite troverdig.

Vi MÅ derfor med hånden på hjertet la Guds ord selv fortelle hva Dyrets merke handler om og forstå det at om Dyret har ett merke på sine så kan man på samme måte, ved hjelp av Guds ord alene se hvem som tilber Gud i denne kommende situasjon. Dette handler om hvem og hva man tror på for så å tilbe. Lar vi Guds eget ord tale kan vi stole på det og legge vårt liv i Hans hender. Gjør vi det vil vi ikke fremme vårt eget og unnslippe Guds vrede som vil falle. Han vil da ta sitt rettferds ansvar og beskytte oss, enten ved å la oss få lov å dø så vi skal slippe det grusomme som kommer eller ved å ta oss beskyttende igjennom det.

Sitat:

"Jeg forstår at din tolkning er at dette er DRKK. Og jeg er ikke i possisjon til å kritisere deg ,siden jeg ikke har monopol på sannheten i Bibelen.

Jeg bare ser alle de som tror Herren som mine søsken, og har vondt for å kritisere dem for deres måte å forsøke å gjøre rett overfor Herren på. Det er jo det også de forsøker, og elsker Han helt sikker like mye som meg...."

Veldig bra innstilling for de er barn på samme måte av denne verden som vi er. Vi er alle født inn i denne falne verden og trenger Guds nåde, noen slik og noen annerledes men vi er alle personlig ansvarlig for vårt eget indre sinn, hjerte og til hvilken ånd vi lever i henhold til. Om vi tror, så tror vi på grunn av det vitnesbyrd vi har fått igjennom det skrevne ord. Da er det viktig at vi har tillitt til dette ord og der såtr det at om vi tviler er det fordi vi mangler tro, og er forviirret på grunn av at vi spiser av feil bord. Så er det spørsmål om tro så må vi sjekke det med Guds ord for å se om det kan være slik, stemmer det så må vi forlate vår gamle tro karaktermessig kontant. Da tro vi på Ham alene og er kalt ut av Babylon (forvirring). I dette liv som en sann troende kalles vi igjen selv å kalle folk ut av Babylon/ forvirring.

Sitat:

"Men jeg har de Bibelske beskrevde reaksjoner på bla.

1) Ateistiske Leger som stiller seg selv i kraft av legetittel til å være gud og herre over liv og død.

2) Darwinster som forfekter at de besitter den fulle sannhet og mao synes de er gud selv.

3) Sosialisme/komunisme , som gjør Staten til den gud de mener vi bør adlyde.

Følelsesmessig river og sliter det sånn i en kristen sjel å forholde seg til alle disse egenoppnevnte "guder" og herskere at de må da være beskrevet i Bibelen?

Jeg holder ikke ut med dem , og håper noen har trøst fra Bibelen til meg?"

Nebukadnesar omvendte seg fra sin posisjon, til Gud på grunn av Daniels liv. Det samme kan skje i dag og Daniels liv fra kapittel 1,3, 4, 5 og 6 er ett bilde på det som snart kommer og er. Men Babylons rike er bildet på den religiøse kaotiske verden, Egypt i GT er bildet på den ukjærlige kalde ateistiske verden. Humanismen tilhører Babylon men binder sammen religisøe og ateistiske til ett Babels tårn, slik vil Romerriket igjen reise seg snart (facisme og humanisme). Det er det som kommer, ateismen vil dø ut og verden vil da lage religiøse lover som produserer Dyrets Merke. Dette merke tvinger folk til å velge bort Gud fordi merket gjør at man tilber dyret istedet, man blir da først fratatt friheten, eiendom og penger, deretter drept eller fengslet om man ikke bøyer seg for makten.    

Når det er sagt så ser vi at i Egypt ble barn drept fordi Israel ble for mange i Egypt, ateistene som så på seg selv som guder (de sa "hvem er gud?") og tilbad Faroa som udødelig Gud. Slik kan vi se idag at den som samtykker i å ta liv av diverse årsaker viser igrunnen at man ikke ville ha protestert imot baernedrap i Egypt heller. Gud frelser de som stønner og sukker seg over moralen i denne verden, med andre ord de som ikke trives i denne verden vil bli frelst/ er frelst).

Det er Guds godhet som frelser oss og da må vi holde oss til Hans godhet, og spre den godhet Han åpenbarer igjennom korset. Hvem er Han der, hva gjør Han derifra nå i etterkant og hva innebærer det for oss her og nå. Vi må løfte Ham opp i dette, tro og ta med hele evangliet i dette arbeid som jo handler om lovbrudd/ synd, rettferd/ lovlydhet og Dom i henhold til dette. Dommen er faktisk de beste nyheter verden kan få, i det ligger vårt håp, vår tro og kjærligheten Han er.

Se på Jesus, hvilken karakter Han tilkjennega da Han gikk i vårt kjød her. Han holdt ut forferdlige opplevelser og hendelser og ba Faderen om styrke. Ta avstand fra vantro og kald kjærlighet og vis verden Guds varme kjærlighet som gir liv, på tross av en kald kynisk verden. Hold deg til Ham, hold Hans bud og be.

Kommentar #12

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Takk det var godt å lese hele ditt svar.

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Nebukadnesar omvendte seg fra sin posisjon, til Gud på grunn av Daniels liv. Det samme kan skje i dag og Daniels liv fra kapittel 1,3, 4, 5 og 6 er ett bilde på det som snart kommer og er. Men Babylons rike er bildet på den religiøse kaotiske verden, Egypt i GT er bildet på den ukjærlige kalde ateistiske verden. Humanismen tilhører Babylon men binder sammen religisøe og ateistiske til ett Babels tårn, slik vil Romerriket igjen reise seg snart (facisme og humanisme). Det er det som kommer, ateismen vil dø ut og verden vil da lage religiøse lover som produserer Dyrets Merke. Dette merke tvinger folk til å velge bort Gud fordi merket gjør at man tilber dyret istedet, man blir da først fratatt friheten, eiendom og penger, deretter drept eller fengslet om man ikke bøyer seg for makten.

Jeg er så sikker på at min Herre Jesus Kristus, Messias, Immanuel.....er min rette Herre. Jeg opplever egentlig det du sier om Romerrikets fremtid i stor grad også som nåtid. 

Årsaken til dette ligger i de mange ulike "kirkesamfunn" som har en felles nevner selv om de anser seg selv som helt ulike.

Mange "kirker" har også pr i dag en praksis som avkrever medlemmene å følge sin leder i sitt kirkesamfunn : Ofte en type leder som nyter å bli "tilbedt" som, om vedkommende var gud.

Denne forvirringen opplever jeg også som usedvanlig virksom allerede i dagens verden. Jeg rygger helt instiktivt tilbake for slike og løper til Herren, fordi jeg i mange år har opplevet det du skriver om å holde seg nær Herren Jesus  er det eneste rette.

Det er Jesus Kristus som er den rette Læremester, Herre og Gud.  Om noen med et annet merke en Guds segl skulle ha behov for å drepe oss som holder oss nær Herren , er det egenlig deres problem.

De får bare komme igjen, for jeg tror det er ganske mange med meg som har den samme lengsel etter å komme hjem i stede for å finnes i denne avskyelige kalde verden.

Når jeg ser på verden i anskuelsen av hva du sier om dette som skal komme, er det jo allerede her!... og ikke bare i Romerriket. Vi har det da dette avskyelige fenomenet over store deler av verden, bortsett fra bortfall av atesisme. Den er plagsomt tilstedeværende enda. 

Men jeg må også si at det er jammen harde bud å gå her å vente på at Herren endelig skal komme, for det er ikke mye godt igjen i verden.

Men du har svart meg godt, så jeg kommer ikke til å lytte til andre enn Herren selv som også du mener. Takk. ( man blir bare en smule oppgitt i dette virvaret av mennesker som mener de kan/vet og derav øsker å være herren selv)

Men helt ærlig .... er vi ikke snart på litt overtid av Herrens komme? ... det oppleves ihvertfall  sånn å måtte være her.

Han skulle ha vært her helst *i går*....føler jeg.

Mvh Kirsten Schei

 

Kommentar #13

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ann Christin Eriksen. Gå til den siterte teksten.
Tor Martinsen foresten?:) Ferie til konas hjemland?

Jeg er her jeg Christin, og det er hyggelig å se svanene dine igjen:-)

Kommentar #14

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Heisann:)

Publisert over 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er her jeg Christin, og det er hyggelig å se svanene dine igjen:-)

Hyggelig å se dine og:) Skjønner godt hva du mener. Mye kverulering og usakeligheter forsurner alt som er.

Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ikke i denne debatten vel?

Publisert over 7 år siden

Christin Eriksen:

Mye kverulering og usakeligheter forsurner alt som er.
_______________________________________________

Håper du ikke mener at noen kverulerer her, for om en ikke har samme syn eller forståelse, kan en diskutere saklig med hverandre? Jeg har feks aldri bedt moderator slette en kommentar fordi jeg ikke likte svaret... så all honnør til meg når ingen andre gir det! Her har jeg bare tilbakevist listen Leif opererer med om rikene, hvis du ser i min kommentar 1 og 3 så ser en med et øye at den ikke stemmer, hva er da mer nærliggende enn å skifte den ut eller stryke den? (Det er bare godt ment til dere alle tre!)

Kommentar #16

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Kjell

Publisert over 7 år siden

Generelt. Snakket ikke om noen/noe spesielt nå.  Svarte på en privat mld.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ok!

Publisert over 7 år siden

Christin Eriksen:

Generelt. Snakket ikke om noen/noe spesielt nå. Svarte på en privat mld
____________________________________________________

Private meldinger ligger vel inne på profilen din? Ha en fortsatt god helg!

Kommentar #18

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Men helt ærlig .... er vi ikke snart på litt overtid av Herrens komme? ... det oppleves ihvertfall sånn å måtte være her.

Han skulle ha vært her helst *i går*....føler jeg.

Det er noen ting som enda må skje og det er at verden vil bli mere og mere religiøst aksepterende, det for at facismen skal bli sterkere og for at man skal kunne godta en overstyrende "humanistisk" lovgiver. Det for liksom fellesskapets beste. Det politiske klima og tendensen til nekte mennesker trosfrihet og moralske etiske grenser vil avdekke Dyret som fremstår som humant og etisk men stenger ute de som følger Gud og Hans hellighet.

Vi er på vei til Dyrets merke som vil i det merke nekte Hans folk å holde Hans bud.


Åp 14,11bc .., de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke.

Tilbedelse av dyrets bilde OG dyrets merke. Bildet av Dyret er den moderne gjeninnføringen av Rom/ DRKKs hierarki og styreorden. Ser vi etter så var det Dragen som ga dyret makt og dragen er Satan, eller slangen for den del. Det er slangen som har lagt grunnlaget for religioner som vi har produsert ved å tro løgnen "du skal slettes ikke dø" og at vi selv er som "Jeg Er". Der har vi religiøse og spiritsiter i en salig blanding (Babylon) i dag.  Daniel 11:45 forteller om at noen skal sette sitt telt/ hus eller flagge sin posisjon i mellom havet og helligdommens fagre berg. Havet er definert i Guds ord som folkemassene og hellige er vi som tror på denne jord, vi er steinene som bygger på hovedhjørnesteine/ Klippen Jesus Kristus. I denne tiden skal engelen Mikael stå frem og det betyr at når han står frem dreier det seg ikke om tro lenger, da er Guds eksistens åpenbart for alle som tror eller ikke tror. Nådedøren er da stengt og det betyr at det er rett etter at Dyrets merke er krevd antatt av verdens folkemasser. Kongen fra nord i Daniel 11:45 er den som truer Guds folk og Guds rike med sitt flagg/ merke på tilhørlighet. Åpenbaringen 18 forteller om en engel som gjentar budskapet i Åp. 14 (rettferdiggjørelse ved tro) og det skjer når dyrets merke kommer.

Det er det SDA venter på. Daniel 11.45, Dyrets Merke påtvunget og da Åp. 18. Åpenbaringen 18 forteller desuten om at det er korrupsjonen i menneskeheten som gjør at verden faller. Korrupsjon er ikke bare økonomi men at tanker og følelser blir korrpterte/ ødelagte. Det er jo det du ser.., og sukker over. Men Åp. 18 forteller også at bedraget vil være så humanistisk kraftig at om vi ikke hadde kjent sannheten ville bedraget vært like kraftig å stå imot som om en ny vannflom hadde rammet jorden. Umulig å stå imot, vi har en stor jobb foran oss men heldigvis er det Hans kraft som skal virke i oss, vi skal bar så frø mens Han står for vanningen. Guds godhet driver oss. 

Nå skrev jeg kanskje litt mye og på siden men sånn ble det nå når jeg skrev litt klokka 16, litt klokka 18 og litt nå.. . ;)

Ett par vers å grunne over:

2 Mos 31,13 Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal I holde; for det er et tegn mellem mig og eder fra slekt til slekt, forat I skal vite at jeg er Herren som helliger eder.

Esek 20,12 Også mine sabbater gav jeg dem, så de skulde være til et tegn mellem mig og dem, forat de skulde vite at jeg er Herren, som helliger dem.

Kommentar #19

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Private meldinger ligger vel inne på profilen din? Ha en fortsatt god helg!

Så det til slutt. God helg!

Kommentar #20

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Det er her jeg undrer meg .

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Tilbedelse av dyrets bilde OG dyrets merke. Bildet av Dyret er den moderne gjeninnføringen av Rom/ DRKKs hierarki og styreorden.

Tusen takk for utfyllende og godt svar. Jeg har bare forsatt noen undringer over sitatet her , og jeg skal forsøke å konkretisere dem.

1) Det kan godt være helt riktig som du sier med hensyn til den romerske orden og fascismen.

Så tenker jeg da noe om dette med "gjeninnføring" når vi allerede har hatt fascisme her i Norge i mange ,mange år. Du finner den i utganspunktet romerske sascisen i dag på uniformen hos politiet. Den har befunnet seg der siden ca 1923 under parolen : Med makt til å straffe.

Siden jeg personlig opplever en dyp sorg over det fascistiske tenkesett vi opplever fra fascismens representanter i Norge ,er jeg ikke urolig for å bli blind for hva det er og sånn sett "bifalle" den i mangel av bevissthet. Derfor har jeg noen tanker om at Bibelens *dyr og dets merke* må da være mye smartere enn fascistene er??  Det er vanskelig å tenke at normalt oppegående mennesker vil kunne falle for et slikt UDYR.

2). Når jeg leser Bibelen tenker jeg på hele verden som Herren Guds skapelse.( Job 38++++)

Jeg tenker da på ALLE , alle mennesker, alle dyr og skapninger som Herren Gud har skapt. Av den grunn klarer ikke jeg å begrense tankefeltet til å gjelde kun den Nordlige halkule av Jorden og bare mennesker.

Herren byr oss å elske alle/ sin neste som seg selv. For meg omfatter det også den sydlige halvkule av Jorden og alle dyr og skapninger. Min menneskelige plikt opplever jeg er å ha respekt for alle Gud har skapt. GUD ER JO SKAPEREN AV HIMMEL OG JORD! Jeg har også erfart at det finnes et Himmelrike for alle Guds skapninger. Han elsker dem alle og tar godt vare på dem alle, som Gud også sier i sin tale til Job i kap 38. Jeg har erfart at Gud snekker sant også her.

3). Herrens løfte om at HVER ENESTE EN SOM TROR PÅ HAN -SKAL ALDRI I EVIGHET GÅ FORTAPT, MEN HA EVIG LIV!

Mao som under p.2. så tror jeg Herren vil holde sitt løfte. Herren er troverdig , ordholden og kjærlig.Herren byr oss å vise den samme kjærlighet som Herren selv har.


4). Basert på Herrens løfte, har jeg enda en undring jeg vet jeg på ingen måte vet svaret på samtidig som det ikke er tradisjon for å tenke på dette:

Jeg legger til grunn at Herren snakker sant i sitt løfte, og at Herren Gud er vår Skaper og vår rettmessige FAR ... selvfølgelig ...siden Han har skapt oss.

Så tenker jeg på denne ekle Lucifer ( ja for han er ekkel) ! Problemet er at Lucifer IKKE HAR SKAPT NOEN VERDENS TING! Lucifer er mao også skapt av Herren Gud.

Siden Lucifer da også helt riktig er en fallen engel og derfor både ond og GUDS MOTSTANDER bringer det igjen spørsmålet om tilgivelse frem.

5). Herren byr oss å tilgi om nødvendig en og samme person 70X7 mv....mitt spørsmål er om viktigheten av tilgivelse har fått nok plass? ....eller om det ligger noe her vi ikke har tenkt over:

Om vi ser på Herrens løfte om evig liv til HVER DEN SOM TROR PÅ HAN har vi et lite problem med dagens fortolkning, fordi: Lucifer tror på Herren!!!

Man kan ikke jobbe så intest og så omfattende og legge så mye krefter i å motarbeide noen man IKKE TROR FINNES ELLER ER AV BETYDNING!   Mao.... Lucifer tror på Herren. Det kan bety at vi også må se på muligheten av at Lucifer også får tilgivelse. Hvorfor eller skulle VÅR evne til å tilgi være av så stor betydning, om det ikke var for at vi skulle bli skikket til et Himmelsk liv i fred med alle skapninger?

Jeg opplever at sannheten i siste vers av 1.Kor.13 er til å ta og føle på.... jeg tør ikke å tro jeg vet noen verdens ting enda?? 

Tenker du at dette er galt? Og hva tenker du om Østen?

Mvh Kirsten Schei
Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
fascisme her i Norge i mange ,mange år. Du finner den i utganspunktet romerske sascisen i dag på uniformen hos politiet. Den har befunnet seg der siden ca 1923 under parolen : Med makt til å straffe.

Siden jeg personlig opplever en dyp sorg over det fascistiske tenkesett vi opplever fra fascismens representanter i Norge ,er jeg ikke urolig for å bli blind for hva det er og sånn sett "bifalle" den i mangel av bevissthet. Derfor har jeg noen tanker om at Bibelens *dyr og dets merke* må da være mye smartere enn fascistene er?? Det er vanskelig å tenke at normalt oppegående mennesker vil kunne falle for et slikt UDYR

Hei og takk for, støøte, sterk og bred kommentar.

Jeg tar tak nå innenfor den tid og kapasitet jeg nå har, vi starter der og jeg deler det jeg tenker. :)

Selve problemet for oss falne mennesker er at vi tror på ett fundamnet som er skapt/ dandert av å tro på en løgn. Ut ifra denne løgnens dandering har vi skapt oss nye naturlige tanker og følelser som spinner på fornuft i denne løgns fundament, en usann paradigme. I denne paradigme forstår vi rett og galt mens vi pleier stoltheten i vårt selviske ego. Denne natur er fallen syndig natur og kommer av at Adam og Eva lot seg dåre, vi er faktisk dåret men lyver så vi tror løgnen.

Han som trekker i disse verdens overstyrende tråder som verdens Herre er Satan, og han har som sagt ett mål for øye med sine undersåtter som han spiller rundt sin lillefinger og mater de der. Han er jo over 6000 år, skapt fullkommen og generasjoner han spiller med lever i hundre år hver, som fornyes stadig, ja hvert 25 år. Blir de for mange og truer hans plan spilles det opp til krig mm., noen steder til religiøsitet, andre steder mangel på tro og noen steder ateistiske som tror de selv er guder.

Facistene vet ikke hva de er med på, og om noen der vet hvem den onde er så er de lurt til å tro at han er den rette. Alle er lurt, alle.

Det eneste som kan redde oss fra dette kaos er Guds godhet, bare sannheten i godheten/ kjærligheten kan konkurrere med selviskheten som fanger oss selv i en løgn. Kristi rettferdighet åpner våre øyne for det spill vi lurer oss selv med og i.

Hvis vi tenker over at menneskehetens falne natur er dårskap fordi vi har valgt å tro på en løgn som opprettholdes av vår stolthet (taper aldri), erkjenner aldri skyld men peker alltid på andre, skaper vi vår egen oppegående sannhet. Vi bygger babels tårn for oss selv og i felleskap i denne natur. Vi tilber det skapte og Mammon driver oss, derfor vil vi gjerne ha det religiøse med oss så vår ferd opp til himmelen kan rettfediggjøre oss selv og vår samvittighet. Vi tilber i praksis Dyret.

Så det vi ender opp med til slutt er hvem mennekseheten egentlig tilber når det kommer til stykket, enten kneler man for det tilhørlighetsmerke verdens Dyr har eller så bøyer man seg for det merke som viser at vi følger Skaperens tegn på tilhørlighet.    

Vår nåværende tilbedende natur viser hvem vi bøyer oss for. Tlber man Mammons verdier føger man Mammons bud og man får Mammons lønn på gode og onde dager. Har man valgt bort Mammons verdier er det fordi man er lært av Herren Gud der oppe, at det finnes noe annet å følge.

Så det hele dreier seg om at oppgående mennesker bare mangler innsikt i Guds godhet så de virkelig ser Ham, kontra denne verdens herskers verdier. Verden mangler tro, håp og Kjærlighet for vi mangelr innsikt i veien, sannheten og Livet. Uten tro faller vi alle og derfor handler de tre engelrs budskap om rettferdiggjøresle ved tro alene. Åp. 14. :)

Sitat:

Så tenker jeg på denne ekle Lucifer ( ja for han er ekkel) ! Problemet er at Lucifer IKKE HAR SKAPT NOEN VERDENS TING! Lucifer er mao også skapt av Herren Gud.

Siden Lucifer da også helt riktig er en fallen engel og derfor både ond og GUDS MOTSTANDER bringer det igjen spørsmålet om tilgivelse frem.

5). Herren byr oss å tilgi om nødvendig en og samme person 70X7 mv....mitt spørsmål er om viktigheten av tilgivelse har fått nok plass? ....eller om det ligger noe her vi ikke har tenkt over:

Om vi ser på Herrens løfte om evig liv til HVER DEN SOM TROR PÅ HAN har vi et lite problem med dagens fortolkning, fordi: Lucifer tror på Herren!!!

Man kan ikke jobbe så intest og så omfattende og legge så mye krefter i å motarbeide noen man IKKE TROR FINNES ELLER ER AV BETYDNING! Mao.... Lucifer tror på Herren. Det kan bety at vi også må se på muligheten av at Lucifer også får tilgivelse. Hvorfor eller skulle VÅR evne til å tilgi være av så stor betydning, om det ikke var for at vi skulle bli skikket til et Himmelsk liv i fred med alle skapninger?

Jeg opplever at sannheten i siste vers av 1.Kor.13 er til å ta og føle på.... jeg tør ikke å tro jeg vet noen verdens ting enda??

Tenker du at dette er galt? Og hva tenker du om Østen?

Mvh Kirsten Schei"

Ja, Satan tror og skjelver. Men leser vi inngående ser vi at det ikke er nok å tro på, vi må selv personlig inneha Jesu tro så vi reellt følger Ham fordi Han er troverdig å følge i kjød. Satan sier at Jesus er Gud men fornekter Ham i kjød. Satan fremstår i denne verden som lysets engel, ja som Jesus selv via religion, ja "kristendommen". Skal vi strå opp fra graven som Jesus må vio ha Hans ånd i oss og har vi Hans ånd i oss så har vi Hans tror fordi vi tror på Ham og ikke oss selv, vårt Jegs vilje. 

Falsk kristendom sier og bygger på "hva tror Du?", sann kristendom sier "Hva sier Herren i sitt ord?".

70 X 7 viser til 490 år som er Israels tid etter Babylon, og det sier at Han tilgir uendelig og alltid. I de 490 år hadde Israel en pakt med Ham og i den tid levde flere generasjoner som skulle bringe frelsen frem. Mange trodde på Ham i denne tid og kommer til Himmelen og den nye jord. Ser vi etter i denne frelsesplan er ikke tilgivelse nok for å bli frelst. Man må tro den faste føden etter melken og melken er tilgivelsen så du kan frelses FRA sydn, så du personlig kan forsones med Gud og dereter så verden kan bli forsont med Ham. Israel skulle forsones med Gud etter tilgivelsen så verden kunne forsones med han via Israel, Guds folk som Han gjenopprettet ved sin frelsesplan deri.

Tilgivelse oppnås ved å bekjenne angrende ens synd personlig på Guds Lam/ Jesus Kristus og slik tar Han synde med seg inn i sin død, i Jesu/ Guds navn. Da er din synd tatt og tilgitt slik at du kan ved å offentlig vise at du er vasket ren av Ham (dåpen) komme inn  i det hellige liv. I dette hellige liv forsones du daglig personlig med Skaperen igjennom Hans ord, Hans lys/ ånd og bønner i Jesu navn. Der inne kan du komme frem for nådens trone og bekjenne det du har på ditt herjte og det er det velbehagelige liv som gir oss ett nytt hjerte og ett nytt sinn med en ny ånd. Da kan vi settes i stand til å¨være Hans folk så verden kan frelses til Ham ved å løfte Ham opp i ens liv. Vi forsones med ham og verden kan forsones med Ham.

Dette er det tørre såkorn som vannes og vil bli kraftig vannet.

Vi er på vei.

Østen kan bety flere ting men i hovedsak er at om noe kommer fra øst så er det Gud selv, Faderen. Jesu kommer fra nord men Satan etterligner Gud og forsøker å gjøre det slik at vi ikke skal se Ham, men se ondt og frykte når vi ser etter Ham.

Så den onde legger ut snarer i verden, så vi ikke skal se det profeteiske ord. De tre vismenn fra østen er engler sendt fra Gud Faderen, i Daniel 11:45 ser vi rykter fra østen skal sende konger derifra og det er engler fra Gud selv. Satan ressonerer dette når enden kommer og "klikker". Vi er der snart.. .

Husk, Frykt ikke sa Jesus. Du er trygg om du holder deg til Ham og holder Hans bud. Be om beskyttelse og forstand, kraft og styrke.

Kommentar #22

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ja, Satan tror og skjelver. Men leser vi inngående ser vi at det ikke er nok å tro på, vi må selv personlig inneha Jesu tro så vi reellt følger Ham fordi Han er troverdig å følge i kjød. Satan sier at Jesus er Gud men fornekter Ham i kjød. Satan fremstår i denne verden som lysets engel, ja som Jesus selv via religion, ja

(Fint det du skriver)

Spesielt det siste om å ha Jesu ånd i oss, hvordan kan vi få det og forstå vår plass i Skapelsen, vi må se at de forordninger som er lagt for mennesket er vårt ekstensielle grunnlag for å leve i harmoni med Skaperen slik vi ser gjennom Skapelsesberetningen,

om rettferdighet, glede og fred skal være i oss og med oss, og vise i praksis at man ønsker la seg prege av Jesu ånd.

I det vi finner håp, glede og ikke minst en tålmodig ånd som søker det som er godt.

Fint å lese. 

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Slettet pga avsporing?

Publisert over 7 år siden

Merkelige tendenser

På flere av mine kommentarer til trådstarter opplever jeg at han får innlegg fra meg slettet etter selv å ha lest og svart på dem, som her i denne tråden hvor hovedinnlegget starter med “Antikrist er her…?” hvor jeg i kommentar 1 stiller spørsmålet: Har du sett noen gjøre store tegn og under?  Er det en avsporing?

Kommentaren min er slettet på grunn av avsporing, men enten er det moderator som har hatt en dårlig dag, eller så er det trådstarter som misliker alt som butter imot hans meninger og er grinete, for i følge skriften tilhører store tegn og under antikrists gjerninger, så jeg ser ikke helt hvor avsporingen bunner ut i?

Vi kan jo bare se på Åp.13.13:

Det (dyret) gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen.

Dette er ingen avsporing, men en folkeopplysning fra skriften, kanskje kritisk for trådstarter, men dog… vi ser øyeblikkelig dette med forføringen i de to overstående versene… og som om dette ikke er nok, kan jeg nevne at antikrist også ble kalt en forfører, det er forresten henvist fra Åp.13.13 direkte til 2.Tess.2.9: Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. (Hele kapitlet handler om den lovløse) Refr.2.Joh.1.7: For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!

Så jeg begriper ikke hva begrunnelsen var for å slette kommentaren da den holder seg til trådstarters innledende spørsmål?

Kommentar #24

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er stilt to spørsmål i henhold til spørsmålet "Antikrist er her" og de er:

"Så hvem religiøse og politiske makt tok over for og etter Romerriket?"

OG

"Så om du tror Gud, har vi da noen grunn til å la oss undre og med det bedra?"

Det første spørsmål er å tro profetene og ett tilsvar til Jesu anbefaling i om å studere å forstå profeten Daniel. Profeten Daniel er den gamle pakts profet som talte til den gamle pakt Israel om den tid som skulle komme.

Peter er meget klar på hva profetene i den gamle pakt siktet til:

1 Pet 1,11-12 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen – dette som englene attrår å skue inn i.

Når det er sagt så kommer en ny profetisk åpenbaring i den nye pakts tid om den tid som skal komme og 70% av den tid som skal komme fra ca år 70 og utover er også i GT. Jesus ba fok om å forstå Daniel mens Han var i den gamle pakt for at vi skal kunnne forstå den nye pakts åpenbaring:

Åp 1,1 Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham forat han skulde vise sine tjenere det som snart skal skje; og han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes,

Johannes eller skal vi si Jesu åpenbaring til oss i den nye pakt står også i GTs profetier og da må de to stemme overens.

SÅ hva sier Åp. 13 og Daniels bok som stemmer overens?

Dyr og hoder?

Åp 13,1-3 Og jeg så et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn. 2 Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt. 3 Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret,

Dette er det samme dyr som i Daniel 7, med Babylons tradisjoner og hedenskap, som utløper som det lille horn (DRKK). DRKK får sitt "banesår" i 1798 men blir utrolig nok leget på tross av.

Hold hodet kaldt Kjell, la Guds ord tale.

Ild fra himmelen nevnte du ett annet sted, er det mulig uten krutt? Vel, Djevelen sendte ild fra himmelen på Jobs tid og fikk mennesket til å tro det var fra Gud. Tegn og undere? Vel, Satan skal bedra med tegn og undere og alle som ikke tror uten tegn vil la seg forføre. Og de venter på tegn så de kan tro, de vil og er allerede forført.

Antikrist stod allerede frem ved Roms fall for ca 1500 år siden og spørsmålet er i denne tråd følgene:

"Så hvem religiøse og politiske makt tok over for og etter Romerriket?"

OG

"Så om du tror Gud, har vi da noen grunn til å la oss undre og med det bedra?"

 

Kan du skalelig forholde deg til spørsmål 1, og motbevise det i skriften ved å se på det som er i åpningeinnlegget fremlagt? Gjør det og vis saklig og redelig, uten tvil at vi har grunn til å la oss undre/ ikke skjønne noe som helst.

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvem er det som bedrar hvem?

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim:

Det er stilt to spørsmål i henhold til spørsmålet "Antikrist er her" og de er:

"Så hvem religiøse og politiske makt tok over for og etter Romerriket?"

OG

"Så om du tror Gud, har vi da noen grunn til å la oss undre og med det bedra?"

Det første spørsmål er å tro profetene og ett tilsvar til Jesu anbefaling i om å studere å forstå profeten Daniel. Profeten Daniel er den gamle pakts profet som talte til den gamle pakt Israel om den tid som skulle komme.
____________________________________________________

Spørsmålet mitt var da saklig stilt i forhold til min redegjørelse for understrekelse av bibeltekst? Man plukker ikke bare med seg det en vil ha, men må ta hensyn også til all øvrig tekst og sammenhenger? Der har du nok et problem Leif. Romeriket har falt for mange herrens år siden, det har også andre riker, og bibelteksten står like fjellstøtt. Jeg ber deg se på andre løsninger som ikke er så avslørende i historisk feiltolkning. Man behøver ikke forflytte historiske tall og fakta for å få Bibelen til å stemme overens, det blir allikevel ikke riktige måten å gjøre slike ting på, det blir feil. Det har jeg allerede vist deg med bibelske fakta (Matt.1.17) og med historiske fakta (Babylons bortføring inntil Kristus fra år 586 fvt. 

http://israelshistorie.dk/history/time_line.php

Dette er så pass klare beviser at all annen historie ryker i stykker som bare det pga feiltolkning, og du må se nærmere på Luk.21.22 som heller ikke direkte gir deg noe medhold? Da er det direkte uinteressant hva du stiller spørsmål om angående religiøs eller politisk makt i Romeriket, da skriftens innhold til Antikrists makt dreier seg om militær makt og verdensherredømme. Daniels 4. Rike skulle bestå av en makt som skulle styre en hel verden og ikke bare en liten koloni som Romeriket var på sin tid. Til og med Djengis Khan og det mongolske riket var større enn dette på sin tid, og enda mer hedensk om man skal bedømme religionsfaktoren?

http://nn.wikipedia.org/wiki/Djengis_khan - For ikke å snakke om det store Ming - riket http://no.wikipedia.org/wiki/Ming-dynastiet

Men dette er bare blåbær i forhold til Daniels 4. Rike, så jeg forstår liksom ikke din store interesse for et Romerike som ikke involverte England engang?

Jeg bedrar ingen med å sitere konkrete bibelvers, om de er sånn noenlunde riktig oversatt da. Så vidt meg bekjent skal den gamle pakt bestå og består nå så lenge den jordiske helligdommen enda står (Heb.9.1-10) - det være seg religiøse bygninger som prester går inn i. Dermed må du ikke la deg henlede til å tro noe som ikke står i Guds ord, hvor det heter seg at ikke en prikk av loven (den gamle pakt) blir borte før himmel og jord forgår. (Matt.5.18) Jesus skulle komme å fullføre loven (v17), som var et tillegg pga lovbrudd gitt ved engler gjennom en mellommann (Gal.3.19). Englene er det samme som høstfolk, og høsten er det samme som denne verdens slutt (Matt.13.39) Det bety at loven (tillegget) fortsatt ikke er gitt. Jeg antar at du er for religiøs til å forstå Bibelen, som ikke er særlig religiøs anlagt, men en militant maktfaktor i å drepe mennesker - ikke noe religiøst utover det i følge dens eget 5. bud?

Igjen Leif, det hjelper lite å få innlegg slettet pga din religiøs retning, etter at både du og andre har lest innholdet, det blir ikke slettet av minnet uansett.

Og det gjør meg heller ingen ting om du får det slettet, det bare viser hvor forkvaklet tro kan bli da det slettede innholdet er siterer rett fra Bibelen? Tror du virkelig at det siterte som du får slettet, samtidig skal bli borte mellom bibelens permer også? Du må gjerne rive i stykker hele Bibelen for meg om du vil, om du mener innholdet ikke er forenelig med slik du tenker. Men det finnes mange bibler, så du kommer liksom ikke så langt… he he

 

 

 

 

Kommentar #26

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Daniels 4. Rike skulle bestå av en makt som skulle styre en hel verden og ikke bare en liten koloni som Romeriket var på sin tid. Til og med Djengis Khan og det mongolske riket var større enn dette på sin tid, og enda mer hedensk om man skal bedømme religionsfaktoren?

http://nn.wikipedia.org/wiki/Djengis_khan - For ikke å snakke om det store Ming - riket http://no.wikipedia.org/wiki/Ming-dynastiet

Men dette er bare blåbær i forhold til Daniels 4. Rike, så jeg forstår liksom ikke din store interesse for et Romerike som ikke involverte England engang?

Guds profetier omtaler bare verden som verden der Guds folk er. Alle som studerer Guds ord vet det Kjell.

Forhold deg til innlegget og gjør du ikke det vil jeg ikke svare deg igjen.

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Gjør som barna - så vil jeg ikke leke med deg mer?

Publisert over 7 år siden

Leif Opheim:

Guds profetier omtaler bare verden som verden der Guds folk er. Alle som studerer Guds ord vet det Kjell.

Forhold deg til innlegget og gjør du ikke det vil jeg ikke svare deg igjen.
_________________________________________________________________

Når Gud forholder seg til de 4 riker, gjør han det gjennom de drømmer han gir til Nebukadnesar (se Dan.2.29, 36, 45) som Gud så åpenbarer for Daniel (Dan.2.47) Det er ikke vanskelig å forstå? Han (Daniel) ble således kalt for Beltsasar (1.7) som i 10.1 blir definert som at det ordet betydde ”stor trengsel” eller ”hard strid” i nyoversettelsen. Uansett - det 4. dyr hadde tenner av jern (omtrent som Pontifeks Maximus?)

http://no.wikipedia.org/wiki/Pontifex_maximus- ikke under noen omstendigheter med under paverekken engang? http://www.katolsk.no/biografier/historisk/paver - men under http://no.wikipedia.org/wiki/Pontifikalkollegiet

Dokument fra Dan.7.19:

Da ønsket jeg å få en pålitelig forklaring på det fjerde dyret. Det var forskjellig fra alle de andre, et fryktelig dyr med tenner av jern og klør av bronse. Det åt og knuste, og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. 20 Jeg ønsket også en forklaring på de ti hornene det hadde på hodet, det nye hornet som skjøt opp, og de tre andre hornene som falt av så det kunne få plass. Dette hornet hadde øyne og en munn som talte store ord, og det så større ut enn de andre.

23 Dette sa han: «Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. 24 De ti hornene betyr at det skal stå fram ti konger fra dette riket. Og etter dem skal det stå fram enda en konge, som er forskjellig fra de andre. Han skal tvinge under seg tre konger. 25 Han skal tale mot Den høyeste og fare hardt fram mot Den høyestes hellige. Han skal bestemme seg for å forandre tider og lover, og de hellige skal overgis i hans hånd én tid, tider og en halv tid.

Det er ingen tvil om at dette er omtalt mer andre steder i Bibelen - stykke for stykke, som det at han skal forandre de helliges tider og lover: Dan.7.25 viser til Dan.11.36 og Åp13.5-9 -): 7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. 8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, hver den som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet som ble slaktet.
     9 Den som har ører, hør!  (Den som ikke hører er tungnem)


Dan.11.36: Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lykken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje

Så vidt jeg kan se, tilhører dette tiden for Guds vredes dager? Åp.15.1: Og jeg så et annet tegn i himmelen, stort og underfullt: sju engler med de sju siste plagene, for med dem er Guds vrede fullbyrdet. 2 Og jeg så noe som lignet et hav av glass blandet med ild. På glasshavet sto de som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dyrets navn. De har Guds harper i hendene.

Da lurer jeg på herr Opheim, hvilken konge (Maximus Pontifex) lever i flere årtusener for oppfylle Guds vrede?

Videre om denne kongen: Sine fedres guder bryr han seg ikke om, heller ikke guden som kvinnene elsker, eller noen annen gud. For han gjør seg selv større enn dem alle. 38 I stedet ærer han borgenes gud. En gud som fedrene hans ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edelstener og andre kostbarheter. 39 Han går mot de sterke festningene med hjelp fra en fremmed gud. Dem som dyrker denne guden, viser han stor ære. Han setter dem til å herske over mange og deler ut jord som belønning.

Har aldri hørt om at Maximus Pontifex skulle ha kverulert sine fedres guder? Han ble sett på som brobygger, se linken. Ellers hadde han heller ingen militær makt slik at synet om festningenes gud kunne stadfestes?

Dan.11.40: I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme mot ham med vogner og ryttere og mange skip. Han trenger inn i landene og farer fram som en stormflod

41 Så drar han inn i det herlige landet, og titusener skal falle. Men disse skal unnslippe hans hånd: Edom, Moab og de fremste av ammonittene. 42 Han rekker hånden ut mot land etter land, heller ikke Egypt slipper unna. 43 Han skal råde over skatter av gull og sølv og over alle kostbarheter i Egypt. Selv libyere og kusjitter må følge ham.

Dette ligner seriøst mye på Romeriket og samt dens utøvende makt og myndighet fra Roma? Kjære vene, begynn å studere Bibelen, og ta ikke alt for historie, det blir bare surr av det likevel. Du behøver slett ikke svare, for det er ikke noe vettugt i det skrablet du skriver om, innlegget mitt kan også slettes om du ikke vil ha noe å fundere på da?

Kommentar #28

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

Obama Antichrist, Paven som den falske profet?

Publisert over 7 år siden

Jeg kan tro på ideen om at Obama er Antichrist og paven den falske profet. Men jeg kan ikke si dette med sikkerhet. Men mye kan tyde på det.

Kommentar #29

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Geir H Moen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan tro på ideen om at Obama er Antichrist og paven den falske profet. Men jeg kan ikke si dette med sikkerhet. Men mye kan tyde på det.

OK.

Kommentar #30

Trond Olav Skevik

0 innlegg  7 kommentarer

For et fantastisk hovmod!

Publisert over 7 år siden

Jeg er forundret over at dagens kristne alle sammen vet mer om hva deres gud mener med alt vrøvlet i boken dere anser som hellig. Dere vet alle mer om hva som er den evige sannheten enn historiens største teologiske tenkere.

Enten er dere genier alle sammen eller så utviser dere et fantastisk hovmod - et hovmod som langt overgår enhver ateist og agnostiker som faktisk er villig til å innrømme at han/hun ikke vet. 

Krstne påstår at de vet noe om livet etter døden - tiden før unnfangelsen - tiden før universets tilblivelse og så videre. Alt dette ut fra en bok som ikke engang klarer å definere PI eller få enkle addisjoner riktige, men ingen - absolutt ingen har noensinne vært i stand til å frembringe etterprøvbare bevis for det dere hevder.

Som sagt - et fantastisk hovmod. Kom ikke her og forlang at dere skal oppfattes som ydmyke eller undrende. Påståelige og hovmodige er de eneste beskrivelsene som er gyldige

... 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere