Mohamed Abdishazan

32

Det evigvarende rasismehysteriet

Uttrykket "å kjempe mot vindmøller" kommer fra Cervantes Don Quijote - som de fleste har fått med seg. Vår tids antirasister trenger en Sancho Panza som kan vise dem hva som er en virkelighet og hva som er en illusjon.

Publisert: 26. jan 2014

Under en av deres turer møter romanens hovedperson lavadelsmannen Don Quijote og hans væpner Sancho Panza på onde kjemper. Det er i alle fall det Don Quijote tror.

For ser du der, Sancho Panza, min venn, hvor det dukker opp tretti om ikke flere, gresselige kjemper som jeg vil gå til nærkamp med og slå i hjel alle sammen, og med byttet fra dem vil vi legge grunnen til vår rikdom, for det er en rettferdig og Gud velbehagelig krig å rense jordens overflate for denne onde sæd.

Sancho Panza som også på langt vei er den mer fornuftige av de to ser ikke det samme som Don Quijote. Det eneste han ser er vindmøller. Noe han også påpeker ovenfor Don Quijote som allerede har gått til angrep:

Således talte han og sporet så Rocinante uten å bry seg om at hans væpner Sancho ropte til ham og understreket at det han skulle til å angripe, utvilsomt var vindmøller og ikke kjemper. Men han var så oppsatt på at det var kjemper at han ikke hørte ordene fra væpneren Sancho, og så heller ikke hva det var, selv om han var nær nok, men utropte med høy røst: -Flykt ei, feige og usle skapninger, for det er bare en enkelt ridder som angriper Eder.

Don Quijote-skikkelsen minner om såkalte antirasister i Norge som også er veldig opptatt av å "rense det onde" fra samfunnet. Intensjonen er god: å bekjempe det onde i form av rasisme. Hvem er det i virkeligheten som er mot å bekjempe rasisme? Nesten ingen. Men denne bekjempelsen ender opp i en del tilfeller som en gedigen farse. Man er mer oppsatt på å kjempe det "rasistiske" enn å se om det man kjemper mot er i virkeligheten "rasistisk".

Noen av vår tids norske antirasister er virkelighetens svar på Don Quijote. Disse Don Quijotske-skikkelsene som ikke bare saboterer bevisst viktige samfunnsdebatter. Men som også samtidig ikke evner å forstå at det de kjemper mot er vindmøller. Det nyeste eksempelet på dette - er reaksjonene som Hans Rotmos nyeste låt "Svart telt" har fått. Gammelkommunisten Rotmo hevder selv at sangen er samfunnskritisk - mens hans kritikere kaller det for rasisme.Jeg har ikke vane med å analysere sangtekster. Jeg er for at musikk skal først og fremst nytes - det er underholdning - ikke (over)analyseres.

La oss se på de fire linjene som har til og med fått en anerkjent aviskommentator til å ta dypdykk i de mørkeste kapitlene i europeisk historie - for å komme med infantile sammenligninger og på den måten hitle debatten.

I sangen "Svarte telt" synger Rotmo: "Asylsøkeran kryr som lopp og lus /og bur i forsamlingshus / Der det va dans musikk og ville fan /er det bønnestund fem gong fer dag'n."

Norsk asylpolitikk som (på sett og vis) Rotmos sang handler om er fra før av et sensitivt tema i det offentlige ordskifte. Noe som gjør det enklere med å komme med rasismeanklager. Det som ser ut til å ha falt Rotmos kritikere tungt for brystet er den ene linjen hvor asylsøkere (ifølge kritikere) blir sammenlignet med "lopp og lus".

Det er ikke første gangen Rotmo bruker (det han kaller for en metafor) "lopp og lus" i en sangtekst. Forrige gang (sang fra 70-tallet) var det snakk om fabrikker som "formeres vær enn lopp og lus" - noe som fører til at arbeidsfolk har ikke lengre noe sted å bo. Det er selvfølgelig en vesensforskjell mellom bygninger og mennesker. Men det er fortsatt en harmløs metafor brukt av en artist (kunstner). 

En gjenganger blant Rotmos-kritikere er å påpeke at Rotmo selv befinner seg (eller bor?) i Spania. Jeg personlig forstår ikke hvilken relevansen det har. Er det slik å forstå at man er nektet å bruke ens kunstneriske frihet og/eller uttale seg om landets asyl og innvandringspolitikk hvis man har postadresse i Spania? Kan noen da forklare hvorfor Strasbourg-beboeren Thorbjørn Jagland uttaler seg hele tiden? Er problemet at Rotmo er kritisk til norsk asyl- og innvandringspolitikk på en annen måte enn Jagland? Altså det at Rotmo ønsker enda strengere asylpolitikk?

"Dette er en fordummende tekst som ikke bidrar til en fornuftig debatt om asylpolitikk i Norge.", sier Jan Ole Martinsen som er rådgiver i NOAS. 

De fleste er enig om at musikk - på lik linje med all annen kunst er en personlig smakssak. Det er også fritt fram å reagere kritisk til sangtekster. Det er ikke det som er problemet. Det jeg finner interessant er at Martinsen understreker at Rotmos sang "er fordummende tekst" som "ikke bidrar til en fornuftig debatt".

Ikke bare har Martinsen sagt sin egen mening om sangen - men han framstår samtidig også som en selverklært portvokter som indirekte ønsker å bestemme hvilke ytringer som offentligheten (eller alle oss andre) bør akseptere (jfr "ikke bidrar") eller som er berikende for allmuen. Er det slik å forstå at det er bare opplyste (diskutabelt hva man mener med det) tekster som bidrar med noe?

På lik linje med alle andre temaer i det offentlige ordskifte bør også asyldebatten være faktabasert. Det er en selvfølge (eller bør være det). Men forventer Martinsen og andre Rotmo-kritikere det samme av alle andre artister? Eller gjelder dette bare sangene til Rotmo?

Det er også en kjensgjerning at noen av de samme som nærmest roper etter (mer) faktabaserte og fornuftige bidrag er de første til å se bort ifra de fornuftige bidragene og heller fokuserer på å hitle, tåkelegge debatten etc.

Til og med Venstres partileder og stortingsrepresentant Trine Skei Grande har meldt seg på. Nå er det slik at Skei Grande har blitt en "musikkanmelder" fordi hun er en trønder på lik linje med Rotmo og vil på den måten fortelle Rotmo at han har gått for langt. Ifølge Skei Grande driver Rotmo med "hets og sjikane av mennesker". Skei Grande mener at den nye Rotmo hetser svake samfunnsgrupper - mens den gamle Rotmo var talsmann for svake samfunnsgrupper.

Jeg personlig finner det rart at de Don Quijoteske antirasistene reagerer på Rotmos sang - men ikke når to fargede rappere synger om å skyte hvite ungdomspolitikere?

Jeg setter ting på spissen. Jeg er fan av Karpe Diems musikk - jeg er også (noe gruppen selv påpekte da debatten pågikk) sikker på at de ikke mener bokstavelig talt det de rapper om, fordi musikk er også kunst. Dette er hva kunst handler om. Kunst er ment for å sette ting på spissen - for å opprøre - for å sjokkere - for å provosere. På samme måte som Karpe Diem ikke ønsker å skyte høyrevridde ungdomspolitikere  - mener ikke Hans Rotmo at asylsøkere er "lopp og lus".

VG-kommentator Anders Giæver har kommet fram til at det er aldri ute av mote å drive på med hitling. I hans kommentar om låta "Svarte telt", hevder Giæver at Rotmo følger mer eller mindre Himmlers fotspor når han bruker skadedyr-metaforen

Når Hans Rotmo sammenligner asylsøkere med lopper og lus skriver han seg inn i den dystreste tradisjonen i Europas åndshistorie.

Giæver er relativt slu. Han påpeker i selve teksten at han ikke tror Rotmo forbereder til folkemord - men hitlingen har allerede skjedd. Det eneste man som leser sitter igjen med etter å ha lest Giævers kommentar er følgende: Det eneste logiske steget å ta for Rotmo etter å ha skrevet "Svart telt" er a) importere flere hundretusen macheter fra Kina eller b) bygge konsentrasjonsleir for "loppene og lusene". Sirkelen er fullstendig - rett og slett.

Fornuftige kritikere forstår at Rotmo følger bare sine egne fotspor (fra 70-tallet) og ikke "den dystreste tradisjonen i Europas åndshistorie" , som Giæver hevder.

I all hitlingen, gaulingen og hysteriet er det forfriskende å lese journalist og filmkritiker Arild Abrahamsen innlegg: "Helhjerta forsvar for Hans Rotmo". Abrahamsen har forstått det en god del av Rotmos-kritikere ikke evner å forstå eller ønsker ikke å forstå. Abrahamsen skriver for eksempel hvorfor en del av våre nye "musikkanmeldere" opererer med dobbeltstandard:

Strømpestrikker-sentimentalisme har kobla seg til et slags merkelig kulturvern for alle andre enn oss sjøl, sånn at religionskritikk og politisk uenighet er blitt umuliggjort dersom det kan tenkes at en muslim befinner seg ett eller annet sted i skuddfeltet.

Jeg ville også tatt med innvandrer - siden ikke alle innvandrere eller asylsøkere er muslimer. 

Abrahamsen bytter ut ordet asylsøkere (i verset) med andre grupper i samfunnet som for.eks fotballsupportere: "Supportera kryr som lopp og lus / Og bur i forsamlingshus / Der det var dansmusikk og ville fan / Er det nå fotball-spy fem gonger fer da’n".

Det er greit å merke seg at ikke alle grupper i samfunnet er like privilegerte. Men det gjør ikke Abrahamsens innlegg mindre relevant eller mindre treffende.

Abrahamsen avslutter med å spørre: Hvor mange ville reagerte?

Det faktumet at Rotmo er en hvit mann som synger om norsk asylpolitikk og innvandringspolitikk på en måte ikke alle liker er hovedproblemet til hans kritikere. Det er først og fremst Rotmo og hans hudfarge og posisjon i samfunnet som fremprovoserer den usaklige og lite gjennomtenkte kritikken.

Hvis Rotmo var en farget mann som Timbuktu eller gutta i Karpe Diem ville den evigvarende iveren etter å finne "en riksrasist" - vært fraværende hos de Don Quijoteske antirasistene blant oss. Denne dobbeltstandarden er meget avslørende.

Det er en ting ikke å like en sang - det er noe annet å fremprovosere rasismehysteri i media og på den måten tro at man er en genuin antirasist. Fordi det er man ikke. Genuine antirasister trenger ikke vindmøller å kjempe mot. De trenger ikke å skrive innlegg som mer eller mindre viser at man er stuck i 90-tallets rasismedebatter. De trenger heller ikke å komme med malplasserte historiske sammenligninger. Fordi de har skjønt at rasisme er et reelt problem som må bekjempes.

De Don Quijoteske antirasistene trenger en Sancho Panza som kan fortelle dem når de kjemper mot vindmøller og ikke onde kjemper. De kan starte med å lytte til de flere tusen Sancho Panza-ene som ikke finner Rotmos sang "rasistisk" i en spørreundersøkelse hos Adresseavisen.

Eller kanskje alle de menneskene er også rasister? De er jo ikke "musikkanmeldere" som kan finne "rasismen" i en bestemt sang.

Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Stuck i 90-tallets rasisme-debatter"?

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Det er en ting ikke å like en sang - det er noe annet å fremprovosere rasismehysteri i media og på den måten tro at man er en genuin antirasist. Fordi det er man ikke. Genuine antirasister trenger ikke vindmøller å kjempe mot. De trenger ikke å skrive innlegg som mer eller mindre viser at man er stuck i 90-tallets rasismedebatter.

Hva mener du med det?

Jeg synes for øvrig det er nokså upresist og ikke helt korrekt å snakke om "rasismehysteri" i media i Rotmo-saken.  Faktum er at mannen har skrevet en elendig tekst (ikke noe nytt der i gården), der han har anvendt en usmakelig språkbruk.  

Selv har han uttalt at "lopper og lus" er brukt metaforisk, og det kan godt være han har tenkt slik - men ingen skriver i et tomrom.  Heller ikke Rotmo.  Og ved å billedlig framstille en gruppe mennesker (i dette tilfellet asylsøkere) som skadedyr som koples til smitte og urenslighet, skriver han seg inn i en bestemt tradisjon (jf. f.eks. nazistenes omtale av jøder) som leder leseren/lytteren i en bestemt retning.

OK, vi kunne kanskje ha unnskyldt den gamle raddisen med at han ikke har vært helt heldig i valg av bilder, hadde det bare ikke vært for at han selv langt på vei bekrefter det vi helst ikke vil tro at han mener i et par avisintervjuer - deriblant i Morgenbladet.  Og hva sier han ellers i intervjuet?  Jo, alle (i hvert fall de aller fleste) norske politikere er forrædere.  Hvorfor?  Jo, fordi "de har åpnet for Schengen-systemet".  Forrædere?  Har vi hørt det før?

Nei, jeg finner ingen spesielt gode grunner til å unnskylde Rotmo.

Kommentar #2

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden

"kryr som lopper og lus" er vel eit vanleg uttrykk i daglegtalen. Med andre ord at det er mengder av uønska individ. Om same uttrykket hadde vore nytta om sunnmøringar, som også har vore nytta for å auke platesalget, så hadde ikkje ein kjeft protestert.

Kommentar #3

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg mener at Rognlien (her er riktig link) innlegg minner meg på debatter man hadde i slutten av 90-tallet og tidlig 00-tallet. Altså Rognlien har kanskje ikke fått med seg at debatten har gått gjennom en "evolusjon?" Rognlien snakker om sneen som falt et tiår siden.

Jeg ser også at du er enig med VG-Giæver på det han kaller for "skadedyr-metaforer". Det at slike metaforer er uheldig og gjør at leseren sitter igjen med et problematisk inntrykk: dette minner om fortiden. Jeg syns det er latterlig argument fra Giæver. Disse historiske sammenligningene henger ikke på greip i det hele tatt. Rotmo har ikke politisk makt i Norge - men er en musiker som har brukt som Vågnes nevner en metafor som er vanlig.

Kan du også være så vennlig og lage en ordliste slik at man ikke bruker samme ord som Nazi-Tyskland, Hutu-militanter, ABB etc? Takk!

Jeg hevder ikke heller at Rotmo skriver seg inn " i et tomrom". Nei, jeg har lest både Aftenposten-intervjuet og Morgenbladet-intervjuet som du nevner. Rotmo selv sier (står også i sangen - Rotmo beskriver den polariserte innvandringsdebatten) i intervjuet at han vil kalle folk som kaller han for rasist - for landsforrædere. Ikke at de er det nødvendigvis. Dette handler ikke om å unnskylde Rotmo. Men at en del framtredende individer som uheldigvis får (mye) spalteplass - gang på gang hauser opp ting.

Sist men og ikke minst. Hva med artister som synger om å skyte ungdomspolitikere - en viss terrorist gjorde jo akkurat det. Skal man også ikke unnskylde dem? Hvorfor er du og en del andre så selektiv?

Kommentar #4

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Alle monner drar

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser også at du er enig med VG-Giæver på det han kaller for

Jeg tror ikke Mohamed riktig forstår at vår evne til å oppdage rasisme blir så tynnslitt at vi ikke engang husker hva rasisme er og hvordan den på sikt forgifter samfunnet. De giftige dråpene som drypper uavlatelig uthuler vår dømmekraft, vår kritiske evne til å oppdage – ikke ved makt men ved gjentagende ganger å falle. Dette kan ramme ham selv.

Jeg oppfordrer Mohamed til å være like iherdig med å finne frem og presentere oss for alle de flotte og positive muslimer som jobber for en endring innenfra.

Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Selektiv?

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Sist men og ikke minst. Hva med artister som synger om å skyte ungdomspolitikere - en viss terrorist gjorde jo akkurat det. Skal man også ikke unnskylde dem? Hvorfor er du og en del andre så selektiv?

Nå var det Rotmos tekst som sto på dagsorden.  Jeg følger dessverre ikke med på alt som skjer i norsk musikkliv, men om noen synger om å skyte ungdomspolitikere, så vil jeg mene at det også er usmakelig - ja, rent ut sagt idiotisk.

Kommentar #6

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Helt naturlig

Publisert over 7 år siden

Det måtte jo etterhvert komme en reaksjon fra grasrota som blir lagt merke til, og som noen bryr seg med å kommentere.  Og ingen er bedre eksponent for folket enn Rotmo, han har provosert med sterke uttrykk før.  Men hvis det finnes et land i verden der hovedstaden om relativt kort tid vil  få  overvekt  av en ny og en fremmedartet kultur, og det uten at befolkningen i landet forøvrig bryr seg det minste, ja de fleste av urbefolkningen rett og slett bifaller det, --- så la oss få høre !   Altså landet uten det som kalles "rasisme".  Rotmo er svært skeptisk til utviklingen, og han har mange av oss med seg.  Han har for øvrig stilt seg laglig til for hugg med ordvalget sitt, og beklaget det. Men han er ikke breiviking for det, han heller.

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Fripenn"

Publisert over 7 år siden
Kommentar #8

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Dehumanisering

Publisert over 7 år siden

Hans Rotmo kobler "lopper og lus" sammen med asylsøkere. Det er vel ingen som tror at dette er helt tilfeldig bruk av uttrykk fra en annen gammel sangtekst og at Rotmo ikke forstår hva han gjør?

Hva annet kan en kalle det å knytte skadedyr sammen med en folkegruppe for annet enn dehumanisering?

Jeg assosierer en slik bruk ord og begrep med et annet eksempel fra vår nære historie: En folkegruppe som blle omtalt som "kakkerlakker".

Hans Rotmo har ikke gjort noe som gjør at han skal stilles for en forbryterdomstol. Men han har valgt å stille seg i samme tradisjon som slike folk.

Motstand mot innvandring er legitimt. Men en bør også passe munnen sin når en omtaler andre folkegrupper i en betent sammenheng.

Kommentar #9

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Rettelse

Publisert over 7 år siden

Jeg skrev "skyter" i hovedinnlegget og i min kommentar til OJ. Dette er ikke riktig gjengivelse av Karpe Diems låt. Ja, Karpe Diem synger om drap og tortur av politiske motstandere (Fremskrittpartiets Ungdom, høyrevridde ungdomspolitikere) - men da er det snakk om å sette fyr på folk. Det skal egentlig stå "drepe" og ikke skyte i hovedinnlegget.

Jeg svarer Wahl og Grape imorgen. 

Ha en fortsatt fin aften.

Kommentar #10

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Takk til Mohamed og medfølelse med Rotmo

Publisert over 7 år siden

Ja, en skal være forsiktig med hvordan en uttrykker seg om folk og folkegrupper, og, ja, en skal også være forsiktig med å overtolke det som uttrykkes.

Takk til Mohamed som på generelt grunnlag tar opp rasismehysteriet i norsk innvandringsdebatt. Dette opptar meg i stor grad – også prinsipielt. Det er helt klart hemmede for en sunn og konstruktiv debatt at noen hele tiden skal avspore debatten med ikke bare å trekke motdebattantenes motiver i tvil, men også i klartekst beskylde dem for rasisme. Om dette har jeg skrevet på min VD-profil:

"Ser fram til den dagen da alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om fremmedfiendtlighet og alarmisme – slik som bl.a. den fremmedkulturelle innvandringen til Norge."

Jeg har selv fått smake pisken, mer enn en gang. De mest hysteriske reaksjonene kom nok imidlertid da jeg i et innlegg her på VD skrev mye og langt om importvern mot tilreisende kriminalitet. Den er, som kjent, formidabel og den skaper mye lidelse og beslaglegger enorme ressurser i det offentlige. Slik kan vi ikke ha det. Innlegget var i det store og det hele blottet for innvandring som tema, men altså hovedsakelig om tilreisende kriminelle som kommer hit i denne ene hensikten.

Helt på slutten, da jeg hadde skrevet langt og lengere enn lagt og belyst problemet så godt jeg kunne og jeg nærmet meg en slags oppsummering, skrev jeg (som sagt, så gjaldt det altså  tilreisende tjuver og kjeltringer):

"Noen må gjøre noe. Det må i så fall bli politikerne og justismyndighetene. Dette er ikke et urimelig krav, og kanskje, når alt kommer til alt, er det et av de viktigste kravene vi kan stille. Vi trenger et effektivt importvern mot skadelige parasitter. Kanskje Mattilsynet også bør koples inn?"

Det med parasitter var oppriktig ment som en ikke umulig metafor (parasitter; snyltere på det norske samfunnet). Men dette sammen med setningen om Mattilsynet, ble for mye for mange. Eller var det bare det at det var ypperlig å bruke til å diskreditere hele innlegget og avspore debatten?

Vel, jeg må i så fall skylde meg sjøl. Mattilsynet kom sånn helt av seg selv. Etter å brukt metaforen parasitter, bare falt denne analogien ned i skallen min – sånn helt av seg selv. Jeg hadde verken Goebbels eller andre i tankene, bare det at Mattilsynet jo bl.a. bekjemper parasitter (tror jeg). Det var faktisk humoristisk ment og hadde slik sett ikke noe med temaet å gjøre. Men skjeden var skadd – for å si det slik.

I likhet med Rotmo er jeg, uten sammenligning forøvrig, en enkel gutt fra landet. Humoren på våre kanter er litt annerledes enn den i Akersgata og traktene der omring. Litt enklere kanskje, litt mer rett fram, men kanskje også litt lunere. Den ligger i spennet mellom intelligente understatement og det som på andre kan virke som grove sleivspark. Rorbua, er et greit stikkord i så måte.

Av og til resulterer hangen til denne humoren for min del i at det selv i innlegg med alvorlige temaer plutselig kan dukke opp det jeg selv anser som humor. Som sagt, sånn helt av seg selv. Kan hende at det bare er meg som trekker på smilebåndet. Det er for mye forlangt at andre også skal gjøre det. Men læll da gut...

Mohamed referer til filmkritikere Arild Abrahamsen som bytter ut "innvandrere" med "supportere." Og vips, så er det hele harmløst og tilforlatelig. Elias Vågnes, som den ekte sunnmøringen han er, bytter like godt inn ordet "sunnmøringer" - og så, vips... no problem.

Igjen, takk til Mohamed for å minne oss om Don Quijote. Som en metafor på det håpløse i debattene om innvandringen fungerer det utmerket. Og så får heller Hans Rotmo og jeg pusle med lopper og lus og parasitter. Vi får heller sette vår lit til ..... Mattilsynet?

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tja

Publisert over 7 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
I likhet med Rotmo er jeg, uten sammenligning forøvrig, en enkel gutt fra landet. Humoren på våre kanter er litt annerledes enn den i Akersgata og traktene der omring. Litt enklere kanskje, litt mer rett fram, men kanskje også litt lunere. Den ligger i spennet mellom intelligente understatement og det som på andre kan virke som grove sleivspark. Rorbua, er et greit stikkord i så måte.

Nå er også jeg en enkel gutt fra landet, nærmere bestemt fra ei lita kystbygd "utenfor folkeskikken" - eller i rorbua, om du vil.   Å sammenlikne mennesker med lopper og lus ville likevel ikke falt meg inn.  Det sier seg liksom sjøl...

Uansett:  Rotmo er ikke bare en enkel gutt fra landet, han er også universitetsutdannet - ikke fra Akersgata eller deromkring, men fra Blindern.  Dessuten har han nesten 50 år med låtskriving i bagasjen.  Da er det selvsagt ikke slik at han - som en hvilken som helst annen enkel gutt fra landet - uforvarende slumper til å bruke noen uheldige metaforer (oops!).  Det tror jeg rett og slett ingenting på.

Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg synes Mattilsynet-metaforen var morsom

Publisert over 7 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Vel, jeg må i så fall skylde meg sjøl. Mattilsynet kom sånn helt av seg selv. Etter å brukt metaforen parasitter, bare falt denne analogien ned i skallen min – sånn helt av seg selv. Jeg hadde verken Goebbels eller andre i tankene, bare det at Mattilsynet jo bl.a. bekjemper parasitter (tror jeg).

(Har selv en viss fartstid i Mattilsynets forløper Statens Dyrehelsetilsyn, tidlig på 90-tallet). Det er riktig at parasittbekjempelse er en del av Mattilsynets arbeidsområde, spesielt slike parasitter som smitter fra dyr vi spiser til oss mennesker, f. eks. bendelorm, trikiner og Toxoplasma.

Forøvrig er jeg helt enig i at både reaksjonen på din parasitt/mattilsyn metafor og reaksjonen på Rotmos luse- og loppemetafor er sterkt overdrevet. Det illustrerer et fenomen som er ganske utbredt her i landet:
evnen til å la seg indignere på vegne av andre. Denne særegne stedsfortredende indignasjon er nokså forutsigbar, og jeg ser ikke bort fra at enkelte med en folkelig fundert sans for humor kan ha moro av å fremkalle nettopp denne type reaksjon.

Jeg flirer meg skakk når pk-gjhengen hisser seg opp over slike bagateller.

Til slutt vil jeg gjerne takke Mohammed Abdishazan for en bra artikkel. Han "gjør" en glimrende Sancho Panza, mens Oddbjørn Johannesen "gjør" en ganske ordinær prestasjon som Don Quijote...

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev "skyter" i hovedinnlegget og i min kommentar til OJ. Dette er ikke riktig gjengivelse av Karpe Diems låt. Ja, Karpe Diem synger om drap og tortur av politiske motstandere (Fremskrittpartiets Ungdom, høyrevridde ungdomspolitikere) - men da er det snakk om å sette fyr på folk. Det skal egentlig stå "drepe" og ikke skyte i hovedinnlegget.

Karpe Diem har stått fram ved flere tilfeller i det siste med sine sterke meninger.Det var visst uhørt at Erna Solberg sendte kondolansetelegram til Israel da Sharon døde også.

Jeg så ingen av rasismefryktgjengen bære seg nevneverdig da,og heller ikke når Frp-ere burde drepes...

Rasisme er visst ikke rasisme alltid. 

Kommentar #14

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Quijotistene

Publisert over 7 år siden

Det er hva vi gjør hele tiden.

Ingen har til enhver tid oversikt over alle gruppers sensitiviteter. Det gis mengder av tomrom for alle som ytrer seg. Quijotistene forutsetter imidlertid motsatt --- eller også bare innbiller de seg selv det. De ser farlige vindmøller overalt. De ser ikke ord som noe som skal tolkes, men som noe som kaller til krig.

På påstands plan, må vite. 

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
"Dette er en fordummende tekst som ikke bidrar til en fornuftig debatt om asylpolitikk i Norge.", sier Jan Ole Martinsen som er rådgiver i NOAS.

Martinsen er en av mine beste venner bra ungdoms- og ungvoksen-tiden --- og jeg har stadig kontakt med ham. Jeg får ta en prat med ham!

Takk ellers for et godt innlegg. Bruken av Don Quijote og Sancho Panza har absolutt noe for seg. 

Nå som Rotmo har fått uttale seg om låten sin, burde folk finne seg noe annet å påtale. Desverre ser vi da i stedet for påstander om Rotmos løgnaktighet, ondskapsfullhet, osv. For det skal jo liksom være "noe å ta."

Kommentar #16

Edvin Vik

0 innlegg  1 kommentarer

Intensjonen er god?

Publisert over 7 år siden

Mohamed Abdishazan: "Intensjonen er god: å bekjempe det onde i form av rasisme."

Betviles! Rasismehysteriet drives av etikken psykopati: ofre andre for seg selv, i det offentlige liv alltid kamuflert som altruisme: ofre seg selv for andre. Gevinsten er egohypping, status, stillinger, posisjoner og makt, på bekostning av andre. Til det trenges alibier, ofre de kan skyve foran seg.

Ellers kan det godt sies at "lopper og lus" i denne sammenheng er usmakelig. Men jeg ser mest på det som herlig utfordring av politisk korrekte tabuer.

Edvin Vik

Kommentar #17

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvorfor dette maset om rasisme hele tiden?

Publisert over 7 år siden

Det er mange dumme ting vi kan gjøre, både praktisk og moralsk. Blant alle de dumme tingene vi kan gjøre er det noen som har pekt ut at missytringer mot mennesker med en annen hudfarge er noe helt spesielt. Pang! stempel, RASISME.

Dette stempelet blir brukt i tide og utide. Det er blitt et politisk virkemiddel på venstresiden for å få gjennomslag for sine synspunkter. Så har de også opprettet en annen terminologi, nemlig Antirasisme. Hva er det? Det er nå det hele begynner å bli litt morsomt. Kort forklart. Er rasist er en person som ikke liker negere. En antirasist er en person som ikke liker folk som ikke liker negere. Hvor langt er vi da kommet? Ikke en millimeter!

Så det å ikke like noen betyr tydeligvis ikke noe. Det som betyr noe er fargen. Da har de nettopp gått i fella sjøl og behandler folk forskjellig avhengig av fagre! og følgelig er det de selv som er "rasister". Ser dere selvmotsigelsen her?

Hvorfor er så mange på venstresida så interessert i flest mulig innvandrere. Er det noe som ligger igjen fra gammelt av? Revolusjonen vil komme fortere?

Kommentar #18

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Forbudt satire

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
VG-kommentator Anders Giæver har kommet fram til at det er aldri ute av mote å drive på med hitling. I hans kommentar om låta

Takk til Mohamed for nok en påminnelse om hvor meningsløst overdrevent atirasisthæren reagerer på alt som med litt uvilje kan oppfattes som rasisme.

I Norge kan man drive med satire og harselas med nær sagt alt mulig - unntatt innvandrere, for det er rasisme. Alt annet er bare moro.

Rotmo har gjort det til sitt varemerke å lage folkelige tekster som samtidig er samfunnskritiske.

Da kommer han selvsagt i samme kategori som Goebbels, Himmler og Hitler, for de skrev jo også satiriske viser for å sette fingeren på det de mente var uheldig samfunnsutvikling?

Å nei, forresten, de satte hele verden i brann og utryddet millioner av mennesker i den dypeste lidelse. Ja, da er jo sammenligningen svært relevant. Rotmo har jo også utryddet millioner av mennesker, eller hva?? Egentlig er sammenligningen mellom Rotmo og nazismen langt, langt grovere enn Rotmos bruk av metafor i sin vise. Visen er åpenbart satirisk, men sammenligningen mellom Rotmo og Himmler og Goebbels er ment helt seriøst.

Jeg lurer forresten på hvor lenge man skal anse våre innvandrere som "samfunnets aller svakeste". (Grande i sin kronikk). I det ene øyeblikket kritiserer man at innvandrere ikke er akseptert som nordmenn, det andre øyeblikket vil man beskytte dem mot alt og alle fordi de er "samfunnets svakeste".

Skal innvandrere særbehandles til evig tid, tyder det på at de ikke er integrert. Beskytterne holder dem utenfor ved å kreve evig særbehandling og beskyttelse.

Mohamed Abdishazan er gjennom sine glimrende tekster på VD det beste beviset på at person med utenlandsk opprinnelse et sted i sin fortid eller sin slekts fortid, ikke automatisk kommer i kategorien "samfunnets aller svakeste".

Mvh Sverre

Kommentar #19

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Holdninger

Publisert over 7 år siden

Mohamed Abdishazan er gjennom sine glimrende tekster på VD det beste beviset på at person med utenlandsk opprinnelse et sted i sin fortid eller sin slekts fortid, ikke automatisk kommer i kategorien "samfunnets aller svakeste". (Sitat:Avnskog)

Det er jo her vi svikter så fundamentalt. Vi tror at innvandrere, spesielt de fra Afrika, de er så dumme å hjelpeløse at vi må gi dem all den hjelp de kan få. Vi gir dem selvfølgelig trygd istedet foir jobb, uten å spør en gang.

Det virker som om du har litt av samme holdningen i den siterte setningen Avnskog. Du gjør bare et unntak for Mohamed. Det er slik jeg leser det, Jeg håper det er feil.

Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei

Publisert over 7 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det virker som om du har litt av samme holdningen i den siterte setningen Avnskog. Du gjør bare et unntak for Mohamed. Det er slik jeg leser det, Jeg håper det er feil.

Du misforstår.

Jeg bruker kontrasten mellom det Mohamed presterer og ideen om at innvandrere generelt må betraktes våre aller svakeste fordi den illustrerer hvor meningsløst det er å opererer med slike merkelapper på innvandrere.

Jeg oppfatter definitivt ikke innvandrere kollektivt som en svak guppe som skal beskyttes. Jeg mener det motstatte. At man kan skrive satiriske tekster ogsåom innvandrerproblematikk, viser i realiteten at de er integrert og godtatt.

Mvh Sverre

Kommentar #21

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Enkle gutter fra landet

Publisert over 7 år siden

@ Oddbjørn: "Rotmo er ikke bare en enkel gutt fra landet, han er også universitetsutdannet - ikke fra Akersgata eller der omkring, men fra Blindern. Dessuten har han nesten 50 år med låtskriving i bagasjen. Da er det selvsagt ikke slik at han - som en hvilken som helst annen enkel gutt fra landet - uforvarende slumper til å bruke noen uheldige metaforer (oops!). Det tror jeg rett og slett ingenting på."

Sikker mye rett i dette, Oddbjørn. Ja, kanskje det er nettopp slik at fordi Rotmo har med seg sin trønderske måte å uttrykke seg på, sin fartstid på Blindern og femti år som låtskriver, så kan det være, som du skriver, at det ikke er noen tilfeldig og ingen uforvaren liten tekst, men veldig bevisst og med overlegg.

Rotmo har forståelig nok, som den vettuge og reflekterte karen han er, lenge vært kritisk til dagens innvandrings- og integreringspolitikk. Og kanskje han også, som oss andre, har sett seg grundig lei på debatten som alltid ender i ufine beskyldninger mot alle de / oss som deler Rotmo sine bekymringer. 

Og da er det ikke usannsynlig at han med fullt overlegg skrev det han gjorde, at han var fullstendig klar over alle de negative reaksjonene som vil komme, og at det var nettopp dette han ønsket. Slik har greid å reise denne viktige debatten og bl.a. fått vettuge folk som Mohamed Abdishazan til å skrive et reflektert og godt innlegg om saken.

For egen del tror jeg faktisk den gamle raddisen, samfunnskritikeren, tekstforfatteren og artisten sitter der nede i Spania og trekker fornøyd på smilebåndet. Jeg er faktisk temmelig sikker på at mannen ikke på noen måte føler seg nedtynget av kritikken og langt i fra angrende. Muligens tvert imot. Går ut fra at han nyter et lite glass og at han couldn't care less. Salud!

I mellomtiden raser de indignerte her i Norge. De er rystet etter at noen har plassert et velrettet slag mitt i deres politisk korrekte Solar plexus. Skaket sjangler de av gårde mens de spytter ut en og annen indignert forbannelse over at noen så til de grader neglisjerer deres tilvante rett til å sette dagsorden.

Mange, og det skulle ikke forundre meg om det er svært mange, i dette landet lener seg tilbake og humrer, mens andre tar den helt ut, slår seg på knærne og skoggler. De andre, de med smerter i Solar plexus og en ikke så rent lite såret stolthet, går antakelig enda tøffere tider i møte. De kan like gjerne begynne å stålsette seg.

(De to siste avsnittene er på ingen måte rettet mot deg, Oddbjørn. Da hedde jeg ikke skrevet det)

 

Kommentar #22

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Folkevandringer.

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Strømpestrikker-sentimentalisme har kobla seg til et slags merkelig kulturvern for alle andre enn oss sjøl, sånn at religionskritikk og politisk uenighet er blitt umuliggjort dersom det kan tenkes at en muslim befinner seg ett eller annet sted i skuddfeltet.

Folkevandringer har foregått til alle tider og de har alltid skapt nye situasjoner med nye problemer som måtte finne sin løsning over tid. I Amerika, i Nord-Irland, på Balkan, i Syd-Afrika og resten av Afrika, osv. osv. Stanley og Livingstone er det verste som har hendt Afrika spør du meg. Så Afrika må gjerne si takk for sist.

Det spesielle hos oss er at det er politisk ukorrekt å adressere og snakke om de vanskelighetene og problemene som naturlig oppstår i en slik situasjon. Ja i en del tilfeller sliter «antirasistene» med en angst og en utrygghet for et eller annet som driver dem til helst å ville forby enhver debatt og informasjon om de ganske naturlige og menneskelige problemene som oppstår når folkeslag og kulturer skal blandes. 

En del har fått det for seg at man kan forandre virkeligheten ved å la være å snakke om den eller sette nye navn og Orwelsk ny-tale på den. En hensiktsmessig måte å konstruere sosiale bomber på hvis emosjoner er i sving vil jeg hevde.

En av svenske Expressens (av alle!) lederskribenter med sitt PK-alibi i orden mente at grunnen til at rasismebeskyldningene dukker opp overfor motstanderne av masseinnvandring er mangelen på motargumenter. Fordi man mangler argumenter i en debatt om problemene knyttet til innvandring søker man altså å kvele enhver debatt med rasismebeskyldninger var hennes oppfatning. Det virker forsåvidt logisk.

En annen mulig tolkning er at sterke krefter er interessert i det kaos det argumenteres mot for å kunne konstruere noe nytt. Da blir det selvsagt meningsløst å debattere temaet.  Og her er innvandrerne nyttige idioter, vel vant med autoritære regimer.  I dette spillet er «antirasismen» og «omsorgen» et påtatt skalkeskjul. Var jeg muslim ville jeg betakke meg for den klamme omfavnelsen.

I en slik kontekst er det meningsløst å gå løs på muslimer og andre innvandrere. Ønsker man å bevare norsk kultur og identitet er det mer nærliggende å gå løs på det Pål Steigan kaller «Kartellpartiet». I Sverige «Sjukløverpartiene». Syv blad på samme stilk.

Angående Rotmo, Adressavisens undersøkelse og PK-elitens reaksjon, så er det selvsagt ubehagelig for strutsen når noen tar tak i dens stjert og løfter den opp av sanden. Men at moralisering forandrer mennesker er nytt for meg. Normalt vekker det helst trass.

Takk til Mohamed for en konstruktiv og dristig tilnærming til en verkebyll som ikke får luft. Du river i filler en del sterotypier på begge sider både ved den du er og det du skriver. Bra!

Kommentar #23

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Nasjoner og gruppe-identitet

Publisert over 7 år siden

Både så enkelt og så vanskelig. Det hamres jo fra de bedrevitende rikssynsere både innen eliten og ellers i befolkningen (om de mener det ærlig eller ikke) om hvor vanskelige og vemmelige vi er som føler gruppe-identitet. Men dette er da psykologisk ikke vanskelig å forstå. Det var vel slik nasjoner ble til og fikk grenser mellom seg. AKKURAT slik Bibelen beskriver i Apostel-gjerningene om Folkeslag og egne land og grense-skjell mellom landene. Vår Herre kjenner menneske-arten best av alle - som selv har gjort et dypdykk i materien.

Føler tilliten og tryggheten selv med andre som jeg ligner. Det er en erkjennelse som jeg har hatt siden masse-innvandringen begynte. Før i tiden - før 1970-80 da det bare var spredte tilfeller av ikke-vestlig utseende mennesker tenkte jeg overhodet ikke på at dette skulle komme opp. Men idag i masse-innvandringens tid er det påtakelig.

Men dette må da ikke ses på som rasisme. Som kristen tror jeg på Bibelen og at det har noe for seg - det som skrives om egne FOLKESLAG. Hvem fant på ordet rasisme. Det må jo ha vært menneske-arten, for vår Gud (Israels Gud) kjenner jo ord og retorikk best av alle mennesker. La ikke dette bli et problem. Det som det fører til og som vi kan se konturene av i Norge er et segregert samfunn. Og rent psykologisk tror jeg dette kommer av nettopp tryggheten og tilliten til at folk ligner en selv. Som vi anser opprinnelige nordmenn slik vi kjenner fra før masse-innvandringens tid, blonde og lys-øyde. Det har overhodet ikke noe med at man er imot at folk ser annerledes ut enn en selv. Jeg har siden jeg fikk min første jobb i førsten av 70årene før masse-innvandringen tok til og jeg fikk min første jobb, betalt inn til kristen misjons-virksomhet slik at barn fra ikke-vestlige land kunne få det like godt som jeg selv hadde det i Norge, og det har jeg fortsatt med inn i pensjonsalderen. Så det er ikke der det ligger. Jeg tror også sterkt at noen lyver for seg selv for å være en del av den gemene hob som mener det samme. Og det er jo forståelig, men man må som i alt annet se ting fra flere synsvinkler og prøver forstå og respektere hverandres syn, så lenge det ikke går ut over menneske-verdet.

Kommentar #24

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
I sangen "Svarte telt" synger Rotmo: "Asylsøkeran kryr som lopp og lus /og bur i forsamlingshus / Der det va dans musikk og ville fan /er det bønnestund fem gong fer dag'n."

Bra innlegg. 

Kan heller ikke se det store problemet med Rotmos tekst. Han utrykker kun et faktum: 

"Asylsøkeran kryr som lopp og lus" = Mange asysløkere. 

"bur i forsamlingshus" = bor i forsamlingshus.

"Der det va dans og musikke og ville faen" = Der det var fest

"er det bønnestund fem gong fer dag`n" = er det nå bønnestund fem ganger om dagen. 

Neppe et særlig kontroversielt utsagn mao.

At noen vil tillegge dette en merverdi får stå for egen regning. 

Kommentar #25

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Hva med kakerlakker?

Publisert over 7 år siden

Slik ble Sverigedemokratenes leder og dermed ti prosent av Sveriges befolkning fremstilt i en karikatur i en større avis i Sverige i fjor, uten at det ble noe rabalder av den grunn. Ingen norske stemmer uttrykte heller noen bestyrtelse over den Der Stürmer-inspirerte karikaturen. Og den "rause og tolerante" venstreside og resten av svenske medier og det svenske etablissementet syntes det hele var storartet.

Dette er den selektive moral i et nøtteskall. Det kommer an på hvem som omtales - ikke prinsipielt hvordan. Som vi kjenner til fra den politisk korrekte menighets kampsang: "Noen ganger er det ålreit, noen ganger er det ålreit, noen ganger er det helt ålreit ..."

Sverigedemokrater som kakerlakker

Vi ser det samme i Norge. Det hagler med beskyldninger mot mennesker som kritiserer norsk innvandringspolitikk, og store grupper blir erklært rasister, hatefulle, intolerante, nazister, høyreekstreme, onde mennesker med et forkvaklet menneskesyn osv osv osv

Nedsablingen av meningsmotstandere som onde mennesker er godtatt i den norske debatt. Når så Rotmo sier at asylsøkere dukker opp her og der som lopper og lus - uten at han dermed sammenligner disse menneskene med lopper og lus, går de samme menneskene som ikke nøler med å frarøve meningsmotstandere enhver verdighet i fistel og blir fryktelig opprørte.

Det singler i glass.

Kommentar #26

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Og helt greit å sammenligne en visesanger med Hitler

Publisert over 7 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er den selektive moral i et nøtteskall. Det kommer an på hvem som omtales - ikke prinsipielt hvordan. Som vi kjenner til fra den politisk korrekte menighets kampsang: "Noen ganger er det ålreit, noen ganger er det ålreit, noen ganger er det helt ålreit ..."

og faktisk mene at en norsk visesanger kommer i samme kategori som mennesker som utryddet millioner på millioner av mennesker er egentlig så hårreisende at det strider mot enhver anstendighet.

Men den man mistenker for rasisme kan man krenke på det groveste uten blygsel fordi...... ja, hvorfor er det så greit å sammenligne folk med jødeutryddere, trorturister og menneskehatere, når alt de har gjort er å synge en satirisk vise?

Beats me.

Mistanke om rasisme utløser en carte blanche holdning der alt av ondsinnede sammenligninger er tillatt og legimtime.

Mvh Sverre

Kommentar #27

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Bilde i kommentarer

Publisert over 7 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Sverigedemokrater som kakerlakker

Takk til Abdishazan for et innlegg av den kvaliteten vi har lært å forvente av ham og andre gode kommentarer i denne tråden. Disse antirasistene er en alvorlig trussel mot ytringsfriheten. (MODERATOR HAR FJERNET EN PERSONKOMMENTAR SOM IKKE HAR NOE MED BILD EI KOMMENTAR Å GJØRE OG SOM DESSUTEN GJELDER EN DEBATT I ET HET ANNET FORUM.)

Men det jeg ville prøve i denne kommentaren var å legge inn bilder. Halvorsen har fortalt meg at han hadde problemer med bildet. Han la det inn i kommentaren ved hjelp av koden img src="http://snaphanen.dk/upload/2012/11/Ta-inn-hele-skjermen-25.11.2012-022022.jpg", men bildet forsvant da han skulle redigere kommentaren. Problemet var at det originale bildet var overdimensjonert, og bildet forsvant da han skulle prøve å redigere det. Jeg har også hatt problemer med å legge inn bilder i kommentar, men nå skal jeg forsøke å legge inn det samme bildet og ikke redigere i etterkant. Det som jeg imidlertid tror er viktig er at bredden på bilder ikke må overstige 479 pixler. Derfor legger jeg inn parameteren width="479". Og for å legge inn slike koder, må dere trykke på HTML-knappen.

Edit: Vel, selv om bildet vises i forhåndsvining før publisering av kommentaren, ser det ut til at det er noen problemer med å legge inn bilder i kommentarer. Men jeg skal i alle fall sende en hyggelig epost til redaktør Morken slik at han kanskje kan spørre sitt svenske tekniske support team om dette :)

Kommentar #28

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Spørsmål til Arild Kvangarsnes

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Kan heller ikke se det store problemet med Rotmos tekst. Han utrykker kun et faktum

Er det uproblematisk å koble en folkegruppe til skadedyr?

Kommentar #29

Christian de Jong Øien

0 innlegg  96 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Jeg må innrømme at jeg verken kjenner til, eller hadde brukt lopper og lus. Men min umiddelbare assosiasjon var at det var mange av dem. Jeg kan se, slik noen har påpekt at de også kan ansees som uønskede og gi assosiasjoner. Men at det kryr og er mange av dem gjorde at jeg tenkte jeg ville brukt maur i en slik sammenligning. Da ville nok ikke folk ropt rasist like fort. Forøvrig er jeg enig med artikkelforfatter i forhold til rasisme, men uenig med Rotmo i hans resonnement. Jeg er moralsk absolutist og mener det finnes en riktig, objektiv moral felles for alle mennesker (ikke slik at alle følger den, men mener at det situasjonsavhengig finnes noe som er rett og galt). Derfor er jeg ikke rett for innvandring. Hvis noe må det være tempo i innvandring, fordi det trengs litt tid å sette våre nye landsmenn inn i deres nye rettigheter og ansvar. 

Økonomiske argumenter er for meg helt irrelevant. Men jeg mener det er helt legitimt å kritisere andre kulturer og kreve ansvar med rettigheter. Noen ganger kan noen forveksle det med rasisme. Da er det i såfall vindmøller, slik innleggsforfatteren gir uttrykk for. 

Kommentar #30

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Rasist eller bare litt dum

Publisert over 7 år siden

Hvis du ønsker å beskrive "rasisme hysteriet", hadde jeg belyst det med noen andre, litt mere innlysende eksempler. Det er nok å ta av Abdishazan. Hvorfor gjøre det så vanskelig for seg selv?

Det kan virke som Hans Rotmo har innvandringspolitikken/debatten langt oppe i halsen. Han er dritt lei snillismen og dumheter fra våre politikere. Han er ikke alene om det. 

Allikevel:

Det er ikke særlig smart sjakktrekk når han stempler innvandrere som lopper og lus, eller at de kryr som lopper og lus. Istedenfor for å åpne for dialog, er hans tekster med på å legge lokk på en allerede betent debatt. Sangene har gitt motsatt virkning.

Jeg tror ikke Hans Rotmo er rasist, derimot virker han litt dum.

Kommentar #31

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Er det uproblematisk å koble en folkegruppe til skadedyr

Det er jo kontekstavhengig. 

Det fremstår som rimelig klart at lus er valgt fordi det rimer på hus.

Dette kan tolkes som at vi behandler disse menneskene som insekter - at vi behandler dem dårlig. En negativ tolkining kan være at disse menneskene er dårlige folk. Begge konklusjoner er mulig, og kanskje er det målet. At vi skal tenke gjennom problemstillingene som blir presentert. 

For dagens situasjon er åpenbart en problemstilling. Små bygder, asylmottak, integrasjon, at vi deltar i krigen mot Taliban - og hva alt dette gjør med dynamikken i et lokalsamfunn. Måten det blir gjennomført på er åpenbart ikke optimalt. For noen. 

Så kan Rotmo anklages for rasisme. Det er nok lite konstruktivt, og sannsynligvis feil. Jeg tror han setter ord på det mange tenker og føler. Om han selv mener asylmottakerne er undermennesker kommer ikke frem. Den eksplisitte kritikken er rettet mot politikerne og politikken de fører. 

Kommentar #32

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Hans Rotmo

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Dette kan tolkes som at vi behandler disse menneskene som insekter - at vi behandler dem dårlig. En negativ tolkining kan være at disse menneskene er dårlige folk. Begge konklusjoner er mulig, og kanskje er det målet.

Hans Rotmo har i en rekke intervjuer gjort det ganske klart hvilken tolkning han har ment er den rette.

Et normalt menneske vil, i tilfelle en blir feilaktig oppfattet, beklage dersom det er et feilaktig inntrykk som er gitt av ens uttalelser. Hans Rotmo har i en rekke intervjuer ikke bare latt være å presisere hva han står for, men også forsterket inntrykket av at han betrakter asylsøkere som lopper og lus - og ikke bare brukt uttrykket fordi det rimer på hus.

Som sagt, det er ikke hans innvandringsmotstand som jeg har kritisert, men hvordan han kobler skadedyr og utøy sammen med en gruppe mennesker. Dersom en aksepterer en slik kobling, så mener jeg at en har krysset en grense en ikke bør krysse.

Kommentar #33

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hans Rotmo har i en rekke intervjuer gjort det ganske klart hvilken tolkning han har ment er den rette.

Et normalt menneske vil, i tilfelle en blir feilaktig oppfattet, beklage dersom det er et feilaktig inntrykk som er gitt av ens uttalelser. Hans Rotmo har i en rekke intervjuer ikke bare latt være å presisere hva han står for, men også forsterket inntrykket av at han betrakter asylsøkere som lopper og lus - og ikke bare brukt uttrykket fordi det rimer på hus.

Så vidt meg bekjent har han understreket at han ikke mener "skadedyr", og at dette i så fall er en feiltolkning. 

For min del er jeg dypt uenig i mye av det han sier i intervjuene, men jeg mener en skal legge godviljen til hvis en antar han faktisk mener innvandrere er skadedyr. 

Kommentar #34

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Hva er "antirasistenes" egentlige agenda?

Publisert over 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Noen av vår tids norske antirasister er virkelighetens svar på Don Quijote. Disse Don Quijotske-skikkelsene som ikke bare saboterer bevisst viktige samfunnsdebatter. Men som også samtidig ikke evner å forstå at det de kjemper mot er vindmøller.

I det siterte setter Abdishazan fingeren på det jeg mener er hovedproblemet i bekjempelse av rasisme. Om de som har gjort det til en livsoppgave å jakte på mulige rasister, bak hver en busk, under hver en sten, bak hvert et uttalt ord eller mellom hver skrevne linje, istede hadde bestrebet seg på å møte meningsmotstandere i dialog er jeg overbevist om at det hadde gitt langt bedre resultater.

Med angrepsstrategien mange benytter seg av i dag oppnås bare en sterkere sementering av "frontene". Jeg ser ikke bort fra at strategivalget har sammenheng med det Slagsvold skriver "En av svenske Expressens (av alle!) lederskribenter med sitt PK-alibi i orden mente at grunnen til at rasismebeskyldningene dukker opp overfor motstanderne av masseinnvandring er mangelen på motargumenter." Et annet alternativ er behovet for å opprettholde grunnlaget for livsoppgaven; Angsten for tap av det man har bygget store deler av sin identitet rundt.

Som Avnskog skriver er det og interessant å merke seg hvordan mange "antirasister" ser ut til å operere med en dobbel standard for nye landsmenn. På den ene side skal de likebehandles og aksepteres som nordmenn, men samtidig skal de særbehandles og beskyttes som om de var laget av det sarteste porselen. Dette må være utrolig frustrerende for oppegående og ressurssterke innvandrere, som feks Abdishazan.

Når det er sagt er jeg enig med Afsar i at Abdishazan kunne ha funnet langt bedre eksempler på "vindmøller" enn Rotmo. Ikke fordi jeg har noen formening om at Rotmo er rasist, men jeg syntes metaforen hans er usmakelig og kan forstå at den har vekket en del reaksjoner. Men, som Abdishazan påpeker; Hvorfor er det ingen "antirasister" som roper opp om, feks, Karpe Diems tekst? Er rasisme noe som bare rammer mennesker med annen hudfarge/ etnisitet? Hvorfor ser det, som Avnskog skriver, ut til at "I Norge kan man drive med satire og harselas med nær sagt alt mulig - unntatt innvandrere, for det er rasisme. Alt annet er bare moro."?

Kommentar #35

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Sammenblanding!

Publisert over 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Når det er sagt er jeg enig med Afsar i at Abdishazan kunne ha funnet langt bedre eksempler på "vindmøller" enn Rotmo. Ikke fordi jeg har noen formening om at Rotmo er rasist, men jeg syntes metaforen hans er usmakelig og kan forstå at den har vekket en del reaksjoner. Men, som Abdishazan påpeker; Hvorfor er det ingen "antirasister" som roper opp om, feks, Karpe Diems tekst?

Det er for mange som blander sammen antirasister og "antirasister". Du ser ut til å være en av dem. 

Jeg ser at noen mener at det er greit å bruke uttrykket "lopp og lus" om asylsøkere. Jeg synes det er en uting å bruke et slikt uttrykk om mennesker.

Kommentar #36

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dyremetaforer

Publisert over 7 år siden

Det er ikke uvanlig å bryke dyremetaforer, og det er svært uvanlig å hevde at dyremetaforer er dehumaniserende.

Vi har f eks "lur som en rev", "dum som en stut", "vralte som en gås", "kakle som en høne", "formere seg som kaniner", "sta som et esel", osv osv. Det finnes sikkert mange flere.

Ikke alle disse er like hensynsfulle eller velmente, men å bringe inn begreper som "dehumanisering" i forbindelse med slike metaforer har jeg aldri tidligere sett.

Det typiske i litterære tekster er at man bruke metaforer som sammenligner noe med et bilde. Sammenligner man et menneske med en metafor bestående av dyreslag, betyr ikke det at man mener at mennesker er dyr.

Rotmo har brukt metaforen "lopper og lus". Rotmo hevder i intervjuer at han er svært kritisk til norsk innvandringspolitikk og synes vi tar imot altfor mange flyktninger og innvandrere. Det er derfor ganske naturlig at han i en kritisk og satiriske vise bruker en metafor som beskriver hans negative og kritiske syn. Han hevder der at innvandrerne kryr som lopper og lus. Med det får han frem sitt synspunkt om at det er alt for mange innvandrer i Norge, og at han ikke synes noe om det.

Kort og greit.

Det betyr ikke at han mener de ikke er mennesker.

Hvis jeg skrev om en politiker jeg ikke liker, at "han er dum som en stut", ville de færreste reagert. Ingen ville oppfattet det som at jeg mente denne politikeren ikke hadde menneskeverd, eller at jeg forsøkte å dehumanisere ham.

De som mener en enkelt satirisk tekst kommer på linje med nazistenes propaganda mot jødene, synes jeg foretar en sammenligning som er fullstendig overdreven og meningsløs. Nazistene drev en massiv propaganda over år, med systematisk svartmaling av jøder, full av løgner og dehumanisering. Og deretter utryddet de dem. Å mene at Rotmos enkelstående nidvise med en enkelt verselinje som man reagerer på kommer i kategori med naxistenes nedrige og massive antijødiske kampanje er fullstendig overdrevet.

Man kan selvsagt gjerne mene at Rotmos billedbruk er usmakelig og ufin. Men sammenligningen med nazisme blir bare så grov at den virker mot sin hensikt, etter min mening.

Og igjen: Det beste tegnet på at man er akseptert i fellesskapet, er at man kan kritiseres og drives gjøn med og ikke skal overbeskyttes fordi man tilhører "våre aller svakeste".

Det er ganske tydelig ubehagelig for artikkelforfatteren å bli ansett som en av våre aller svakeste, som må behandles som skjøre persilleblader. Jeg skjønner ham godt. Å overbeskytte folk på grunn av deres "svakhet" er som å frata dem evnen til å tåle vanlig menneskelig omgang. (Han må du ikke tulle med for han er så svak....)

Mvh Sverre

Kommentar #37

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Dette er en del av en trend her på VD hvor man vanner ut alt til å bety ingenting. Man sammenligner flyktinger i asylmotak med militærtjenesten, og krydrer det litt med at det var jo en god opplevelse for en selv. Prostitusjon er jo bare å gjøre noe en liker, men man får betalt for det i tillegg. Dyremetaforer er jo vanlig, lur som en rev. Det er jo en komplimang, riktig så hyggelig egentlig. Alt skrevet i en forundret jovial tone.

Det er som en får lyst til å jobbe som prostituert på et asylmotak der kunden kaller deg en skitten kjøter. Det kan vel på ingen måte være negativt?

Det blir som en er helt frakoblet noen form for kontekst og forståelse. Man minimerer alt til å bli betydningsløst, så kan man beskylde den andre for å være overfølsom eller politisk korrekte.

Kommentar #38

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Sedvanlig stråmannsargumentasjon fra Christiansen

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en del av en trend her på VD hvor man vanner ut alt til å bety ingenting. Man sammenligner flyktinger i asylmotak med militærtjenesten, og krydrer det litt med at det var jo en god opplevelse for en selv. Prostitusjon er jo bare å gjøre noe en liker, men man får betalt for det i tillegg. Dyremetaforer er jo vanlig, lur som en rev. Det er jo en komplimang, riktig så hyggelig egentlig. Alt skrevet i en forundret jovial tone. Det er som en får lyst til å jobbe som prostituert på et asylmotak der kunden kaller deg en skitten kjøter. Det kan vel på ingen måte være negativt? Det blir som en er helt frakoblet noen form for kontekst og forståelse. Man minimerer alt til å bli betydningsløst, så kan man beskylde den andre for å være overfølsom eller politisk korrekte.

Christiansen dikter fritt opp andres holdninger for så å kritisere den karikaturen han selv har skapt.

Ingen her har hevdet de tåpelige synspunktene du angriper, Christiansen.

Vær en mann og argumenter litt mer redelig med saklige synspunkter og respekt for andres meninger.

Dette er bare tull fra din side og viser bare hvor uendelig lite du egentlig fatter av andres synspunkter.

Mvh Sverre

Kommentar #39

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Ingen her har hevdet de tåpelige synspunktene du angriper, Christiansen.

Det er vel andre som får stå for det de sier Avnskog. Å koble flyktninger og lopper/lus har ingenting med lur som en rev å gjøre. Eneste grunn til å trekke det inn er å forsøke og minimere alvorlighetsgraden av det Rotmo skrev.

Kommentar #40

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Froeland

Publisert over 7 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er for mange som blander sammen antirasister og "antirasister". Du ser ut til å være en av dem.

Kan du være så grei å fortelle meg hva som gir deg dette inntrykket?

Kommentar #41

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Christensen har et poeng

Publisert over 7 år siden

@Christensen: "Det er som en får lyst til å jobbe som prostituert på et asylmottak der kunden kaller deg en skitten kjøter. Det kan vel på ingen måte være negativt?"

For egen del synes jeg dette er en morsomt. Satt på spissen, men dog… :)

Han har rett i at motstandernes argumenter ofte blir latterliggjort og at egne argumenter blir framhevet som det eneste rette – ofte uten reservasjon. Slik er det gjerne. I debatter blir ting trukket ut i ytterligheter og også med en og annen spissformulering. Pendelen svinger fra den ene ytterligheten til den andre, fra de mest tåpelige argumenter mot innvandring til de mest tåpelige argumenter for innvandring. I det sistnevnte tilfellet er det nesten så man får lyst til å bli asylsøker.

Ettersom Christensen nevner eksempler i den første kategorien, tar jeg gjerne på meg oppgaven med å nevne eksempler fra den siste kategorien.

En del av de, som nærmest reservasjonsløst er for den multikulturelle innvandringen, argumenter i fullt alvor for at det egentlig ikke er måte på til velsignelser dette vil ha for landet vårt. Og de samme er også ofte kompromissløst kritiske til hvordan asylsøkere blir behandlet i Norge. Selvpisking når av og til den ekstreme askesen.

I går kom meldingen om et tragisk dødsfall ved et asylmottak i Etnedal. Dette var hovedoppslaget på nyhetssendingen på NRK Østnytt. En somalisk mann på 23 år hadde bodd på asylmottaket i tre år. I følge en av beboerne var han mentalt dårlig. Han hadde fått avslag på sin første asylsøknad, men ville ikke reise ut og var deprimert da han ønsket å skape seg et bedre liv i Norge. Alternativet til å bli var gratis hjemreise eller til et ”Dublin-land,” trolig i Sør-Europa.

Fokuset i nyhetsinnslaget var hvor vanskelig asylsøkerne har det på et avsidesliggende sted i Norge og at mange er deprimerte. En psykologieskapert mener at "Norge svikter i særlig grad asylsøkere med avslag når det gjelder helseoppfølging." Den aktuelle asylsøkeren i Etnedal, som altså hadde fått avslag, hadde gått til lege og slik sett fått oppfølging, selv om ikke selvmordet kunne forhindres.

I Norge er det ca. 500 selvmord pr. år. Dette er tre ganger mer enn de som blir drept i trafikken. Selvmord skjer, som kjent, og er ofte vanskelige både å forutse og forhindre. At det i større grad er depresjoner blant asylsøkere, er kanskje ikke unaturlig. De hadde sikkert ikke forlatt alt og reist hit dersom de hadde hatt det bra meg seg og sitt. Og når de får avslag på asylsøknaden blir de naturlig nok lei seg, noen blir trolig også deprimerte og noen av dem blir suicidale. Det er slik i den øvrige befolkning også. Dersom psykiske lidelser og selvmord er noe mer hyppig forkommende blant asylsøkere, er det kanskje ikke overraskende, slik dette også er mer utbredt blant andre utsatte grupper som rusmisbrukere, skoletapere og blant folk med sterke psykiske lidelser osv.

Tilstrømningen av asylsøkere er så stor at alle tilgjengelige ressurser blir tatt i bruk, også på avsidesliggende steder. Ja, og så har vi et kaldt klima som sikkert for noen kan oppleves som ugjestmildt og deprimerende med snø, mørketid osv. Det er det lite å få gjort noe med. Asylsøkerne blir behandlet i henhold til internasjonale avtaler og norsk lovgivning. De blir tatt vare på både når det gjelder bosted, underhold, helse, opplæring og annet. Norge er blant de landene i verden som gjør mest for integreringen selv om den langt på veg likevel kan sies å være mislykket. Dette sier antakelig mer om ufordringene som innvandringen fører med seg enn om Norges innstas for denne gruppen?

I Oppland skjer det ca. 20 selvmord i året. Hver og av disse representerer en dyp tragedie, og slik også med asylsøkeren i Etnedal. Det som forundrer er oppmerksomheten NRK velger å gi det som skjedde i Etnedal, og ikke minst det som var innslagets hovedanliggende, at ”Norge svikter.” Er det først når depresjon og selvmord rammer asylsøkere at Norge svikter?

Jo da, det er et retorisk spørsmål, men jeg mener at dette er et godt eksempel på det Christensen tar opp i sin kommentar. Men her er pendelen ute på det andre ytterpunktet. Ting jevner seg slik sett ut når det gjelder argumentasjonen i disse debattene. Overdirvelsene og usakelighetene er temmelig jevnt fordelt, vil jeg tro.

Kommentar #42

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei

Publisert over 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel andre som får stå for det de sier Avnskog. Å koble flyktninger og lopper/lus har ingenting med lur som en rev å gjøre. Eneste grunn til å trekke det inn er å forsøke og minimere alvorlighetsgraden av det Rotmo skrev.

Jeg viser til at man kan bruke dyremetaforer på mange måter uten at det dermed innebærer dehumanisering eller kommer i kategori med nazistenes systematiske antijødiske propaganda. Ingen vil kalle det dehumenisering om noen påstår at noen er sta som et esel, dum som en stut, vralter som en gås eller kakler som en høneflokk. Alle skjønner at det kun er et bilde.

Andre må tåle langt verre satire enn Rotmos uten at noen løfter på løyenbrynet.

Dessuten har du sauset sammen en hel del ulike debatter i innlegget ditt, og karikert dem alle sammen.

Mange debattanter har vedkjent at metaforbruken til Rotmo gir et negativt bilde, men det er jo også hans hensikt. Han ønsker å skrive satire om vår innvandringspolitikk.

Men det tåles ikke i vårt samfunn. Man kan skrive satire om alt annet, men ikke innvandring.

Mvh Sverre

Kommentar #43

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det faktum at

Publisert over 7 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Kan du være så grei å fortelle meg hva som gir deg dette inntrykket?

du bruker "antirasister" i ditt tilsvar til Abdishazan selv om han bruker antirasister i det du siterer ham på.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere