Werner Skaug

63

De profetiske spekulasjonene er i gang - igjen!

Det ventes i 2014/2015 at månen skal bli blodrød. Profetiske spekulasjoner flyr i været. Bøker skrives allerede om temaet. Nok en gang kommer en del kristne til å gå i baret og gjøre seg selv til latter. Et utdrag fra to artikler av Gary DeMar.

Publisert: 26. jan 2014

Når Israel ble en nasjon i 1948 ble kristne varme i trøya. Det var nå bare én generasjon unna før Jesus skulle "rykke opp" sin menighet. Det skjedde ikke. 

Hva er blodrød måne og hva har dette fenomenet med profetier å gjøre? Blodrød måne oppstår når det er måneformørkelse. Månen er bak jordens skygge som gjør månen mørk. Hvis du kunne se på jorden fra innsiden av dens skygge, ville du se at hele ytterkanten av atmosfæren blir rød. Dette skyldes at atmosfæren sjalter vekk alt blått/grønt lys, slik at det røde lyset skinner gjennom. Når det er måneformørkelse, gjemmes månen helt av jordens skygge slik at den ikke lenger lyses opp av solen. Det røde lyset når imidlertid månen og vi har da en blodrød måne. 

Problemet med slike spekulasjoner er at profetier som inneholder blodrød måne i sitt språk, angir dette fenomenet før eller under en profetisk hendelse. Ikke etter. Måneformørkelse skjedde i 1949/1950. Altså etter at Israel ble en nasjon. En hendelse som angivelig er profetert i Bibelen. 

Eksempler på at sol, måne og stjerner blir brukt til å illustrere noe, finner du i 1 M 15:5 og 26:4 da Guds etterkommere skulle bli så mange som "stjerner på himmelen". Dette skjedde, og 5 M 1:10 er verset som bekrefter at denne profetien ble oppfylt: "Herren deres Gud har gjort dere tallrike, og se, her er dere i dag, i en mengde som stjernene på himmelen." 

Israel blir illustrert som sol, måne og stjerner i 1 M 37:9-11, da Josef har en drøm. Den samme illustrasjonen brukt på Israel står også i Åp 12:1-2. 

I Jes 13,9-11 blir Babylons ødeleggelse beskrevet på denne måten (v10 sitert): "For himlenes stjerner og deres stjernebilder skal ikke lenger gi sitt lys. Solen skal være formørket når den stiger opp, og månen skal ikke gi noe lys."

I disse eksemplene skjer det ikke noe med sol, måne og stjerner. De representerer noe. 

Når man da leser Matt 24:29 må man ha dette i bakhodet: "Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes." Preterister - de som mener at mesteparten/alt i Bibelen allerede er oppfylt (det er uenighet blant preterister også) - tolker dette verset som en illustrerende beskrivelse av Jerusalems fall og templets ødeleggelse av romerne i år 70 e.Kr. Futurister tenker at dette ligger i vår framtid. Og her er vi ved kjernen av problemet. I år 70 skjedde det ikke noe med stjernehimmelen. Det var en beskrivelse av hva som skjedde med Israel på jorden. 

Det siste eksemplet DeMar trekker fram, er Apg 2:16-21. Legg merke til at denne profetien oppfylles i Peters samtid. Altså pinsedag. Fra tidligere eksempler vet vi nå at sol, måne og stjerner blir brukt for å beskrive noe - ingenting skjer på stjernehimmelen i virkeligheten. De symboliserer noe som skjer på jorden.

"Men dette er det som ble talt ved profeten Joel: 'Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjøtt." Videre til vers 19-20: "Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe og tegn på jorden der nede: Blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige."

Vil noe profetisk skje i 2014/2015? Jeg vet ikke. Men én ting er sikkert, og det er at slike bøker kommer til å selge som varmt hvetebrød. Det har skjedd før uten at noe som helst profetisk ble oppfylt. Og det vil skje igjen. Verden vil bedras. 

Til slutt: Fordelen med en preteristisk tilnærming til slike ting, er at man slipper å spekulere i endetiden slik futuristene gjør - med respekt å melde. Jeg synes det er trist at en del kristne allerede er i ferd med å slå dette opp som en stor sak. Og når vi går inn i 2016 og ingenting skjedde... 

Kommentar #51

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det kryr jo av spåkoner i blader som vil ha lett-tjente penger for å spå folk. Så det er nok sant at de vil ha oppmerksomhet og penger. Men for noen så holder det med den makta de får av å gi folk frykt. Dommedagsprofetier hvor man må omvende seg ellers så vil det gå en ille. Jeg vet ikke hva som er verst av disse to kandidatene.

Godt poeng. Så lenge "spådommene" kommer fra ånden eller fra Gud, så er det "godt". Mens spåkoner og andre seere, er "okkult". Men når disse "profetiene" gang på gang viser seg å være feil, enten det er presidenter som aldri kom eller politiske partier som allikevel ikke var "Guds vilje", hvilke krefter er det da som er i sving?

Kommentar #52

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Mange naturkatastrofer skjer. Rart ingen spåmann/profet klarer å spå og advare imot noen av disse?

Du er inne på noe viktig her, Randi. Har tro på at enkelte har evnen til å se fram i tid. Men med alt dette spekulative kaoset - hvem vil da høre på spådommer? Kanskje like greit. Det er for mange useriøse aktører. 

Kommentar #53

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Preterismens ABC

Publisert nesten 8 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Skikkelig bra regnet :-) Da er det vel i 2581 jorda går under? Da har vi god tid på oss:-)

For de som ikke tok den: 25,81 er kvadratroten av 666. Fra spøk til revolver: Jeg tror ikke at jorden noen gang kommer til å gå under, Randi. Skjønner at du skrev humoristisk. Futuristene tror dette. Preteristene tror at når Bibelen snakker om "verdens ende" - aion = tidsalder, så var det jødedommens æra som tok slutt. Og jødedommens Jesus innførte neste pakt, kristendommen. Og den har ingen slutt. 

Hvis preteristene har rett, at "jødedommens ende" som disiplene snakket om i Matt 24, er tilbake i tid, har vi fått ryddet mye spekulasjon av veien. Preterismen er stadig på frammarsj. Mange har vært preterister ned gjennom historien. Alt fra kirkehistoriens far, Eusebius, til John Wesley, John Calvin, Charles Spurgeon, m.fl. Godeste Peter Wagner leste "Victorious Eschatology" for en tid tilbake og ble overbevist om denne tilnærmingen og forståelsen av "endetid". Jødenes apokalypse ligger bak i tid, i og med inntakelsen av Jerusalem og ødeleggelsen av templet i år 70. Fra da av er det bare å se framover. Positivt framover. Skrev dette for de som eventuelt leser kommentaren og ikke er kjent med at det er flere måter å tolke temaet "endetid" på. 

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Europas største profet

Publisert nesten 8 år siden

som han ogå kalles, bruker å ha rett, men få har forstått (spådommene) sannsigelsene hans fordi oversetterne har falt for oversettelser som har blitt rettet på (tukling med manus). Jeg har en oversettelse som er oversatt ord for ord direkte fra et gjenopptrykk fra originalen. Profetiene har nettopp trådt i kraft og har sammenheng med bibelske profetier. Jeg har registrert to hendelser som stemmer, det ene gjaldt dato 7.juli 1999 som forvarsel for Dom.4. hvor innsettelse av "konge" med samme navn. ( Det forklares i hans brev at noe er forvarsler) Men den 11.9.2001 kom brått på, jeg kjente igjen verset med en gang, men få har min oversettelse og har derfor ikke fått dette med seg. Profetiene lar seg ikke forutse før de skjer. Pussig nok ser det ut som at de bare stadfester bibelens profetier på en klarere måte. Profetiene er samenfattet sammenhengende og har gyldighet i over 2200 år. Så slapp av folkens! 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere