Bo Sor

6

Samvittighetskrigen

Krigen mot samvittighetsfrihet er sterk i dag. Mennesker med ond samvittighet vil ikke tillate at andre har god samvittighet. De vil tvinge synden på alle. Alle skal bli bundet. Dette klimaet starter i vår egen samvittighet. Da er det en ting å gjøre

Publisert: 26. jan 2014

Ha nåde med oss, Herre Gud!

  • Vi har syndet mot Deg og forkastet Deg og Ditt ord som Herre i livene våre.
  • Vi erkjenner vi dreper mange tusen små barn i mors liv hvert år.
  • Vi erkjenner at vi lager lover som godtar at menn lever med menn og kvinner med kvinner som bare mann og kvinne skulle leve sammen.
  • Vi erkjenner at vi godtar at menn og kvinner lever sammen uten å være gift.
  • Vi erkjenner at vi elsker penger, velferd, utdanning, ære, anseelse og trygghet høyere enn vi elsker Deg og Ditt ord og Din omsorg.
  • Vi erkjenner at vi ikke har gjort godt imot den farløse, enken og den fremmede i landet vårt, men tenker bare på vår egen komfort og hygge fremfor vår neste som trenger oss.
  • Vi erkjenner at vi ikke en gang elsker våre egne familier slik vi burde og svikter våre nærmeste i stort og smått.
  • Vi erkjenner at vi ikke elsker våre brødre og søstre i troen på Jesus Kristus slik Ditt ord formaner oss og Din kjærlighet skulle drive oss til med glede.

Herre Gud, vær oss syndere nådig! Herre Gud, vær meg synder nådig! Vekk oss opp, Herre, med ditt ord og ved din nåde. Vi fortjener det ikke pga våre store synder. Men for Jesu Kristi, Din elskede Sønns dyre blods skyld; vær oss nådig og omvend oss, Herre! Vår eneste lit står til Deg!

Bare Gud er god!

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Forunderlig

Publisert over 7 år siden

Her klager du over at du blir påtvunget synden av andre og så lister du opp en haug med "synder" du mener vi andre begår. Hvem var det du sa tvang hvilken synd på hvem?

Kommentar #2

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Bo Sor. Gå til den siterte teksten.
Mennesker med ond samvittighet vil ikke tillate at andre har god samvittighet. De vil tvinge synden på alle.

Med mindre innlegget ditt er en feilslått parodi, så er det akkurat dette du gjør; Tvinger synden på alle.

Kommentar #3

Bo Sor

6 innlegg  45 kommentarer

Det gjelder å skjelne rett

Publisert over 7 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Tvinger synden på alle.

Det er forskjell på å:

å få dårlig samvittighet fordi man blir påtvunget å gjøre noe som er galt i følge det man er overbevist om i sin samvittighet

og

å få, av en eller annen grunn, dårlig samvittighet av å høre/lese om noe andre mener er galt

Det første er ondskap og er å tvinge andre til å gjøre det de selv mener er synd og galt etter sin samvittighet. Et samfunn som legger opp til dette, blir et uhyrlig samfunn å leve i.

Det andre er resultat av et budskap hørt eller lest. Meningsbryting og å si hva en selv mener er rett er viktig i et samfunn med åndsfrihet, og det er ikke å tvinge andre til å gjøre synd. Hvis en altså blir overbevist over sannheten i det som er blitt sagt/skrevet og en gjør/mener det motsatte av dette, så kan en får dårlig samvittighet. Dette er IKKE å tvinge synden på alle, men å overbevise om sannhet. Hvis en ikke lar seg overbevise av sannheten i det som blir sagt, kan man altså avfeie det som blir sagt som usant. Heller ikke i dette tilfellet tvinges synden på andre. Budskapets mottaker er i begge tilfellene fri til å gjøre og mene det en vil. Budskapets sender tvinger ikke synden på noen.

Så et nytt budskap:

Min samvittighet er bundet av og på Bibelen, som jeg mener er Guds eget ord og derfor sannhet for alle mennesker. Bibelen sier en skal lyde Gud mer enn mennesker, og der menneskenes lover kommer i konflikt med Guds lover, må Guds bud følges. Det er altså Gud som bestemmer hva som er synd, hva som er ret og hva som er galt, og det har han åpenbart for oss mennesker i Bibelen. Han har også bestemt hva som kan sette fri fra syndens slaveri og en dårlig/ond samvittighet; omvendelse og tro på Jesus Kristus. Dette er du fri til å høre og gjøre etter, eller la være. Gud tvinger ennå ikke. Ennå er det nådetid.

"Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Johannes 8, 34-36)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere