Werner Skaug

63

Paulus og slaveri

Paulus' ord har blitt misbrukt til å rettferdiggjøre slaveri i sin tid. La oss se litt på grunnleggeren av Paulus' lære - Jesus. Hva var Jesu budskap med tanke på slaveri?

Publisert: 23. jan 2014

Først må vi kort gå gjennom GTs regler for nedbetaling av gjeld. Havnet man i økonomisk krise var det muligheter for å nedbetale gjelden gjennom å jobbe. Og det var regler for hvor lenge man skulle jobbe, etc. Hvert "jubelår" f.eks var man fri fra sin økonomiske gjeld - uansett om den var nedbetalt eller ikke. Og man hadde regler for dette også, slik at folk ikke skulle spekulere i dette og slippe billig unna. Eks: Hadde man stor gjeld før jubelåret, ville det være gunstig å jobbe i bare ett år heller enn mange. For å unngå dette laget man regler tilsvarende.

På korset roper Jesus at "Det er fullbrakt!" På engelsk: "Paid in full!" Altså "Gjeld nedbetalt!". Jesus var jubelåret personifisert. For å omskrive Jesu uttalelse på korset: "Alle gjeldsslaver er fri!" Det var selvsagt også et budskap om frihet fra syndens slaveri, m.m.

Jødene på den tiden var inneforstått med hva Jesus ropte på korset. Det var ikke til å misforstå. I ettertid kan slik kulturell og religiøs innsikt gå en hus forbi om man ikke setter seg nøyere inn i temaet. 

Paulus hadde selvsagt innsikt i GTs regler om nedbetaling av gjeld. Og han hadde selvsagt Jesu frigjøring av slaver på korset som bakteppe og grunnlag for sin egen forkynnelse. Han som selv var i fengsel støtt, under tortur, etc., i den hensikt å bedre andre menneskers kår. 

I 1 Kor 7:21 sier Paulus følgende: "Ble du kalt mens du var slave? Vær ikke opptatt av det. Men dersom du kan bli fri, så gjør heller bruk av det." Vers 23: "Dere ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor ikke slaver under menneskene!" Dette var Paulus' buskap hva slaveri angår. Fri deg fra slaveriet! Dette har blitt oversett i enkelte generasjoner, slik at man har tatt Paulus' andre uttalelser om slaveri til inntekt for at det var helt i orden å legge folk i lenker og piske dem. Vel, Jesu evangelium var frihet fra slaveri - alle former for slaveri. Det samme budskap hadde selvsagt Paulus.

Og det kommer helt an på hva slags slaveri man har vært under for. 1 Kor var skrevet inn i en tid og en kontekst som trengte spesielle kjøreregler. Se vers 26: "Jeg mener derfor at det på grunn av den nøden som er nå, er godt for et menneske å bli i den stand han er." Tilbake til vers 6: "Men jeg sier dette som en tillatelse, ikke som et påbud,..." Og i tillegg har han faktiske påbud fra Herren om ulike ting - i den tiden de levde i da grunnet nød. Man kan altså ikke rive dette brevet ut av sin historiske kontekst og lage "evige regler" av alt sammen. Andre ting Paulus uttaler seg om i dette brevet er selvsagt evige evangeliske sannheter.

Nå var ikke Paulus dum. Han levde ikke i Norge i 2014. Han levde i Romerriket. Og der vet vi alle at det ikke var noen kjære mor. Han kunne ikke si til absolutt alle tjenere/slaver at de bare skulle marsjere ut av slaveriet uten følger. Det er forskjell på slaveri og nedbetaling av gjeld. Les sammenhengen og tiden det ble skrevet i. Da får du en frigjører av slaver i Paulus. Ikke en apostel som rettferdiggjør undertrykkelse av andre mennesker. 

Konklusjon: Jesus satte slavene fri på korset. Tidenes uttalelse om saken fra Guds Sønn. Paulus forkynte i samme spor. At mennesker har misbruk Paulus' ord om saken, kan ikke Paulus ta skylden for. Det er mennesket som misbruker Bibelen. Ikke Gud og Bibelen som misbruker mennesket.

Kommentar #1

Sverre Olsen

1 innlegg  995 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
På korset roper Jesus at "Det er fullbrakt!" På engelsk: "Paid in full!" Altså "Gjeld nedbetalt!". Jesus var jubelåret personifisert. For å omskrive Jesu uttalelse på korset: "Alle gjeldsslaver er fri!" Det var selvsagt også et budskap om frihet fra syndens slaveri, m.m.

Bra skrevet. Jeg tror heller ikke Jesus eller Paulus var forkjempere for slaveriet. Mitt generelle inntrykk når jeg leser bibelen var at Jesus brydde seg om de svake og de som led. Jeg er ikke noen ekspert, men har lest litt i bibelen i min tid som kristen. Tror også at det er viktig å gjøre som du gjør her å ta med at den var skrevet i en annen tid. 

Om jeg skulle kverulere litt så hviler noe av det du skriver på Jesu siste ord på korset ihht Johannes evangeliet. Mener å huske at det finnes tre andre "Jesu siste ord" dersom du konsulterer andre evangelium? 

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hold deg til historien

Publisert rundt 8 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Paulus hadde selvsagt innsikt i GTs regler om nedbetaling av gjeld. Og han hadde selvsagt Jesu frigjøring av slaver på korset som bakteppe og grunnlag for sin egen forkynnelse. Han som selv var i fengsel støtt, under tortur, etc., i den hensikt å bedre andre menneskers kår. I 1 Kor 7:21 sier Paulus følgende:

Frigjorde Jesus slaver på korset ? Tvilsomt, de personene du sikter til benevnes som røvere, og var mest sannsynlig å anse som politiske opprørere, seloter. Knapt slaver. Og kampen mot slaveriet ble ikke startet av de kristne, men av de romerske stoikerne, i første rekke filosofen Seneca skrev om dette problemet.

http://cruxsolablog.com/2012/05/31/seneca-on-treatment-of-slaves-letter-47-a-must-read/

Hold deg til historien, ikke konstruer den !

Kommentar #3

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Hold deg til historien, ikke konstruer den !

Stråmannen dukker opp. Jeg sa ikke at Jesus var den første som arbeidet for dette i mennesketens historie. Han var én av dem. Hvor langt man kan gå tilbake for å finne de første som arbeidet mot noe slikt, er nok eldre enn stoikerne som levde bare 200 år før Kristus. 

Kommentar #4

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sverre Olsen. Gå til den siterte teksten.
Mener å huske at det finnes tre andre

I Matt 27:46 sier Jesus "Min Gud, min Gud, hvorfor had du forlatt meg?" før han dør. Det samme i Markus, bare at der tas det med at Jesus roper en gang til etter denne uttalelsen. Hva han roper - om han sier noe i det hele tatt da - nevnes ikke. I Lukas' 23:46 står det: "Etter at Jesus hadde ropt ut med høy røst, sa Han: 'Far, i Dine hender overgir Jeg Min ånd.' Da Han hadde sagt dette, utåndet han." 

Så de vinkler dette forskjellig og nevner/utelater ting. Har opplevd dette i Bibelen før, at en historie fortelles men at ikke alt blir tatt med. For så å få en dypere utredelse siden. Så også med Jesu ord og død på korset, er naturlig å tenke da. 

For å være litt barnslig: Det står ikke i de fire evangeliene at Jesus sa "Au!" når han ble pisket. Men klart han uttrykte slike ting. Det er naturlig å tenke at han gråt, uten at dette spesifikt nevnes. Og mange flere slike eksempler man kan tenke seg til. Johannes avslutter jo sitt evangelium med at det var mye Jesus sa og gjorde som ikke ble tatt med i dette evangeliet. 

Kommentar #5

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
http://cruxsolablog.com/2012/05/31/seneca-on-treatment-of-slaves-le tter-47-a-must-read/

Interessant artikkel. La merke til siste setning: "Seneca reminds us that it is not only the Christians who saw and challenged the savage inequities in the household. I think everyone who studies the NT should read this letter."

Hvis noen har påstått at de kristne var de første som kjempet mot slaveri, er jo det helt urimelig. Jeg snakket om Jesus og Paulus. Tok ikke for meg denne problemstillingen før disse to dukker opp. 

Kommentar #6

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

"Slavene skal du formane til å underordne seg herrene sine i alt. De skal rette seg etter dem og ikke si imot. De skal ikke stikke noe til seg, men alltid vise ekte troskap, så de i ett og alt kan være til pryd for Guds, vår frelsers lære." (Titus 2, 9-10)

"Alle som er under åket som slaver, skal vise herrene sine den respekt de har krav på, for at ikke Guds navn og læren skal bli spottet. Og de slaver som har troende herrer, skal ikke vise dem mindre aktelse fordi de er søsken. Nei, de skal tjene dem desto ivrigere, nettopp fordi de som tar imot tjenestene deres, er troende og elskede søsken. Slik skal du undervise og formane." (1. Tim. 6, 1-2)

"Dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men adlyd dem av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren." (Kol. 3,2)

"Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte." (Ef. 6,5)

Kommentar #7

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Vi har jo debattert dette i en annen tråd, Isak. Du trekker fram vers som handler om at slaver - eller er det tjenere som nedbetaler sin gjeld? - skal vise sine herrer - eller sjefer - respekt. Og det var søsken i troen. Paulus snakker om herre og slave og deres innbyrdes respekt for hverandre. Det samme kommer fram i brevet til Filemon. Filemon har en slave i Onesimus. Og Paulus nærmest forlanger at Filemon skal vise respekt for Onesimus. Det sier egentlig alt, synes jeg. 

Hva slags type tjenerskap/slaveri/nedbetaling av gjeld disse versene eventuelt snakker om, er vanskelig å si. 

Det er imidlertid interessant at du i "omgang to" i vår pågående debatt, utelater hele brevet til Filemon. Du trekker fram slavens forhold til sin herre. Det er korrekt. Men du trekker ikke fram herrenes forhold til sine slaver. Og da får man bare 50% av sannheten. Og igjen, som det ble nevnt i den andre tråden, vet vi ikke hva slags forhold det eventuelt var imellom de folkene Paulus trekker fram. Var det sikrere økonomisk å holde seg til det å være tjener? Var det snakk om bare det å være tjener? En som nedbetalte gjeld? Eller en "skikkelig" slave? På gresk kan disse ordene bli oversatt med enten "tjener" eller "slave". Og det er på engelsk forskjell på "slave" og "bondservant" - de sistnevnte har det godt, for å  si det enkelt. 

Du har trukket fram en rekke vers som absolutt hører med i debatten. Da vil jeg igjen trekke fram 1 Kor 7:21-23: "Ble du kalt mens du var slave? Vær ikke opptatt av det. Men dersom du kan bli fri - her er det altså ikke snakk om et form for slaveri/tjenerskap under tvang, da vedkommende kan "marsjere" ut av "jobben" etter eget ønske, ifølge Paulus - så gjør heller bruk av det. For den som er kalt i Herren mens han er slave, er likevel Herrens frie menneske. På samme måten er den som ble kalt mens han var fri, Kristi slave. Dere ble kjøpt for en høy pris. Vær derfor ikke slaver under menneskene!" De to siste setningene røper jo kraftig hva som var Paulus' grunntanke rundt disse ting. Og vil igjen minne om at det var nødstider mens Paulus skriver dette. Kanskje det var sikerere økonomisk å bli? Og det er tydeligvis ikke snakk om "slaveri" med pisk og lenker. Ellers kunne de jo ikke ha "sluttet i jobben" etter eget ønske. Noe som kommer fram i Paulus' ord at de kunne. 

Vil igjen trekke fram forskjellen mellom å være tjener og slave. Hvordan det på gresk kan oversettes med begge ordene. Og Paulus røper i 1 Kor 7 at det var fullt mulig å slutte i jobben og starte på egen hånd. Men dette var helt opp til den enkelte - ikke sjefen men arbeideren. Høres ikke ut som slaveri på bomullsmarkene i "Den nye verden", synes jeg. 

Kommentar #8

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Sjekket versene du siterer og leste hva som står i Amplified. Der står det i Tit 2,9-10 "bond servant". Altså en tjener som har det godt. 

1 Tim 6,1-2 nevner også "bond servant".

Kol 3,2 er feilsitert og fant ikke det du siterer umiddelbart. Men det er interessant hva som står i Kol 4:1, nemlig at "Dere herrer, gi slavene deres det som er rett og rettferdig, og vit at også dere har en Herre i Himmelen." Igjen et vers hvor Paulus tar for seg herrene/sjefene og forventer god behandlig av de som jobber hos disse. I Amp står det her "master" og "slave". Og hvis det er snakk om samme Oneismus - sjefen til Filemon - så nevnes han i 4:7-9: "Tykikus, vår kjære bror, trofaste tjener og medtjener i Herren, skal fortelle dere alt nytt om meg. Jeg sender ham til dere nettopp med denne hensikt, slik at han kan få vite hvordan dere har det og trøste deres hjerter, sammen med Onesimus, en trofast og kjær bror, som er en av dere. De vil fortelle dere om alt det som skjer her. " Sistnevnte vers er interessant da det trekker fram familieforholdet disse to gruppene har med hverandre i Herren. Paulus' lære er altså ikke "pisk og bomullsmarker", men heller at de skal respektere hverandre innbyrdes. Behandle hverandre bra. Paulus nevner jo også i 4:1 at det skal være samme forhold mellom disse som det er mellom Jesus og mennesker. Da skjønner man raskt at Paulus ville ha gode relasjoner mellom disse.

Ef 6: 5 sier "servants" med "slaves" i klammer i Amp. Her kommer det fram at disse ordene kan oversettes med enten tjener eller slave. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere