Martin Drange

126

Fn kjemper ikke lenger for homofile

Jeg har lest en sjokknyhet i dag, som jeg ikke har sett i andre norske nettaviser enn Document.no! Merk dere det. FN har fjernet "seksuell legning" fra sin resolusjon mot diskriminering, drap og dødsstraff.

Publisert: 22. nov 2010

Årsaken er at afrikanske og islamske medlemsland er i flertall i FN, og fikk dermed igjennom forslaget om å fjerne fjerne begrepet "seksuell legning" i en resolusjon som fordømmer "diskriminerende årsaker til henrettelser og drap".

- Dette er et tilbakeskritt og det er ekstremt skuffende at noen land følte behov for å fjerne referansen til seksuell legning når nettopp seksuell legning er årsaken til at så mange mennesker verden over er utsatt for vold, sier Philippe Bolopion i organisasjonen Human Rights Watch.

Les på document.no hva lederen for International Gay and Lesbian Human Rights Commision sier om saken.

Jeg synes dette bare er med på å vise at FN er utdatert.

 

Kommentar #201

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Magnus

Publisert rundt 11 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.

Jeg ser at du ønsker å forstå det som et kulturelt fenomen, men jeg synes ikke at det er rimelig å påstå at

Jeg forstår at du ikke deler denne oppfatningen, men like fullt mener jeg det :) Det er ihvertfall slik jeg ser det ut fra nåværende forståelse. Jeg synes ikke det er på noe måte hovmodig å hevde at det kan ha kommet nye kunnskaper til siden Bibelens tid!?

Og dette du sier om at: jammen, skal vi da se bort fra det som faktisk står der? Ja, Magnus, det ser ut til at kristne i stor grad gjør nettopp dette. Men vel å merke i saker som tjener deres eget syn og egne kampsaker best. Jeg har forsåvidt ingen sak å tjene i akkurat spørsmålet om homofili - rent bortsett fra nestekjærlighetens viktige sak,da. For der er det mye som ikke går ihop med kirkens tilnærming.

Jeg må få tillate meg å legge til, Magnus, at du jo er veldig ung enda. Det er ikke til noe forkleinelse, men det er noe man ser etter selv å ha levd og møtt på mange menneskeskjebner, at man ikke kan se like svart-hvitt på alt. Det er ihvertfall min erfaring, for jeg kjenner meg veldig godt igjen i mye av den korrektheten jeg ser i deg. Ikke misforstå, for jeg mener det ikke vondt.

Uansett hvordan en snur og vender på saken, vil jeg aldri komme til å se det faktum at du og jeg skal med rett forståelse dømme unge mennesker til å leve i tvunget sølibat resten av livet.

Kommentar #202

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Lars-Toralf Utnes Storstrand. Gå til den siterte teksten.

Hvilken annen kilde enn Bibelen skal jeg ha?

Man kommer langt med sunn fornuft, empati, og medmenneskelighet.

Og det med å være mot sin annerledes neste som man forventer å kunne "få lov til" selv :)

Kommentar #203

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

At du ikke ser at Bibelen er

Publisert rundt 11 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Man kommer langt med sunn fornuft, empati, og medmenneskelighet.

Og det med å være mot sin annerledes neste som man forventer å kunne "få lov til" selv :)

en fornuftig og empatisk bok som er fylt av medmenneskelighet, det er jo ditt problem. Hadde vi alle levd slik det er fasttømret i Bibelen, hadde som Gud også sier "ingen av disse sykdommene eksistert blant oss."

Kommentar #204

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Dette er sludder...

Publisert rundt 11 år siden
Lars-Toralf Utnes Storstrand. Gå til den siterte teksten.

Hadde vi alle levd slik det er fasttømret i Bibelen, hadde som Gud også sier "ingen av disse sykdommene eksistert blant oss."

For hva er det kristendommen har holdt på med de siste to tusen årene egentlig, om ikke å tilbe den kristne gud og leve slik det er fast tømret i bibelen? Faktum ER at kristendommen har fått prøve seg som problem løser på denne tiden uten at det ble noe bedre eller at sykdommer mirakuløst har blitt borte eller whatnot som disse påstandene som er nedtegnet i bibelen sier og påstår og du må gjerne tro at alt blir bedre bare alle tror på jesus og den kristne gud, men det hjelper fint lite for ting har ikke blitt noe bedre under kristendommen, til tross for at de har fått holde på en styggelig lang tid....

Det var først etter at kristendommen mistet sitt grep at tilstandene bedret seg, så jeg vil vel heller si omvent, at ting bedret seg når folk sluttet å tro på påstander og heller begynte å bruke viten og kunnskap isteden..

 

Og på et grunnlag som i to tusen år har vært påstander skal vi altså dømme folk som har en annen legning og en kjærlighet til hverandre som ikke går ut over noen andre enn dem selv?Er det flere enn meg som føler det fryktelig dumt og urettferdig?

Hva med å henge seg opp i pedofili eller dyresex i steden, for de skader virkelig en tredje part som ikke engang er med på det frivillig, for livet ut i værste fall for de barna som blir misbrukt. Det kunne jeg gladelig støttet. Men når det her er snakk om voksne folk som bestemmer hva de selv vil gjøre med kroppene sine så syntes jeg det blir toskete å la disse påstandene i bibelen være rådende... Helt utrolig egentlig at vi legger så stor vekt på løse påstander i en gammel bok i dag, når vi har både viten og kunnskap som viser oss bedre...

Og jeg har alltid syntes det blir litt pussig å bruke påstandene i bibelen til å "bevise" gud når det er den eneste boka som påstår at den kristne gud er sann... Det blir litt sirkel argumentasjon i mine øyne og mindre bevis kan vel vanskelig finnes for noe...

 

Kommentar #205

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Lars-Toralf Utnes Storstrand. Gå til den siterte teksten.

Men å si at det er trist at "seksuell legning" er fjernet som diskrimineringsårsak er ikke trist, det er et sunnhetstegn, fordi "seksuell legning" i seg selv er et misvisende begrep. Det betinger nemlig at enkelte mennesker er "født slik".

Og det er de ikke.

Ingen er født homofile. Ei heller er noen født pedofile, kleptomane, pyromane. Dette er sykdomslignende tilstander - og i enkelte tilfelle valgte forhold, som i tilfellet homofili.

Skulle gjerne likt å vite hva du baserer dette på. Har dette noen forankring i empiri, eller er det meningsytringer formulert som påstander? Og betyr dette at du mener diskriminering av homofile er helt i orden?

Kommentar #206

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Morten Johannesen. Gå til den siterte teksten.

Skulle gjerne likt å vite hva du baserer dette på. Har dette noen forankring i empiri, eller er det meningsytringer formulert som påstander? Og betyr dette at du mener diskriminering av homofile er helt i orden?

Jeg skulle nok ha lest hele tråden før jeg kom med mine spørsmål.

For et par år siden studerte jeg Kristendom Religion og Livssyn ved Lærerakademiet i Bergen. I den anledning leste jeg en interressant bok om Bibelen, dens innhold og tilblivelse. Spesielt gledet jeg meg til kapittelet "Hvordan kan vi vite at Bibelen er Guds ord?" Jeg må medgi at jeg ble litt forbauset da forfatteren kunne fortelle at Gud ikke ville ha gitt Bibelens forfattere dette oppdraget, om Han ikke hadde vært viss på at det ville blitt utført i tråd med Hans vilje. Det er vel dette som kalles en sirkelslutning.

På bakgrunn av dette kan det være interressant å spørre Storstrand hvordan han kom til den konklusjon at Bibelen er Guds ord, og (f.eks) at Koranen ikke er det? Et resultat av lange sjelekvaler og nøye overveielser, eller forholder han seg til den virkelighetsoppfatning som han er oppvokst med, som han har fått innprentet fra barnsben av? Hvordan forholder Storstrand seg til det faktum at han, dersom han var oppvokst i Brasil, ville vært katolikk, eller dersom han var oppvokst i Teheran, en hengiven shia-muslim?

Et grunnleggende trekk ved mennesket er at vi tilegner oss og internaliserer de forestillinger og verdier som vi får overlevert av våre foreldre, og av det samfunn vi vokser opp i. Siden vi i følge kristen teologi er skapt i Guds bilde, så kan en forvente at Gud kjenner til disse karaktertrekkene ved oss mennesker. Kan Gud da med rimelighet forlange, og ikke minst forvente at et menneske skal forkaste den virkelighetsoppfatning (les: religion) som en har fått innprentet fra barnsben av?

Kommentar #207

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Lars-Toralf Utnes Storstrand. Gå til den siterte teksten.

en fornuftig og empatisk bok som er fylt av medmenneskelighet, det er jo ditt problem. Hadde vi alle levd slik det er fasttømret i Bibelen, hadde som Gud også sier "ingen av disse sykdommene eksistert blant oss."

Joda, det er mye fornuft og empati i Bibelen. Spesielt var Jesus opptatt av nestekjærlighet.

Men når en bok tramper over grensa for hva virkelig nestekjærlighet er....eller kanskje det er folks tolkninger som tramper over....ikke vet jeg. Men galt er det uansett.

Kan man ikke behandle homofile med den samme respekten og la dem få leve akkurat slik man selv tar som en selvfølge å få leve, så har medmenneskeligheten forsvunnet et sted på veien.

Og det er bare trist. Og det finnes ingen unnskyldning for det, for man har faktisk lov til å tenke selv her i livet.

Lev gjerne etter hva man selv tror på. Men ikke krev på noe som helst vis at noen andre skal leve på samme måten som en selv. Ei heller tal negativt om andres måte å leve på dersom det er selvvalgt, lovlig, og fullt av kjærlighet. Da taler man usant om sin neste, noe som er løgn.

Kommentar #208

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Kanskje

Publisert rundt 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår at du ikke deler denne oppfatningen, men like fullt mener jeg det :) Det er ihvertfall slik jeg ser det ut fra nåværende forståelse. Jeg synes ikke det er på noe måte hovmodig å hevde at det kan ha kommet nye kunnskaper til siden Bibelens tid!?

Og dette du sier om at: jammen, skal vi da se bort fra det som faktisk står der? Ja, Magnus, det ser ut til at kristne i stor grad gjør nettopp dette. Men vel å merke i saker som tjener deres eget syn og egne kampsaker best. Jeg har forsåvidt ingen sak å tjene i akkurat spørsmålet om homofili - rent bortsett fra nestekjærlighetens viktige sak,da. For der er det mye som ikke går ihop med kirkens tilnærming.

Jeg må få tillate meg å legge til, Magnus, at du jo er veldig ung enda. Det er ikke til noe forkleinelse, men det er noe man ser etter selv å ha levd og møtt på mange menneskeskjebner, at man ikke kan se like svart-hvitt på alt. Det er ihvertfall min erfaring, for jeg kjenner meg veldig godt igjen i mye av den korrektheten jeg ser i deg. Ikke misforstå, for jeg mener det ikke vondt.

Uansett hvordan en snur og vender på saken, vil jeg aldri komme til å se det faktum at du og jeg skal med rett forståelse dømme unge mennesker til å leve i tvunget sølibat resten av livet.

Hei igjen. Det er nok tilfelle at kristne kan være selektive noen ganger, men at det skjer rettferdiggjør jo fortsatt ikke selve konseptet med å være selektiv. Så vidt jeg vet er også homofili-debatten endra i løpet av de siste 10-15 årene ved at de påstandene som ble fremma for 15-20 år siden om at homofilien i NT kun var uttrykk for "kultur" (bl.a. at eldre menn hadde seg med yngre gutter), i stor grad har blitt trukket tilbake. Det er i hvert fall det jeg har plukka opp over de seneste årene. Asbjørn Kvalbein nevner forsåvidt temaet her: http://www.norea.no/malsider/artikkel/article/25122.

Jeg er ung, det stemmer, og man tjener nok på flere erfaringer når det gjelder å se nyansene i ting. Men det er jo likevel et faktum at også mange eldre kristne følger det type syn som jeg har gitt uttrykk for. I forhold til sølibat så er det ikke noe enkelt spørsmål, men det finnes jo eksempler på prester med homofile følelser som har gått inn i sølibat. Etter hva jeg kan forstå at Bibelens vitnesbyrd om homoseksualitet så virker det å være eneste farbare vei. Sett fra en rent menneskelig synsvinkel så "håper" jeg at jeg tar feil i homo-spørsmålet, men inntil videre så kan jeg ikke se at mitt syn er urimelig i forhold til det Bibelen sier om saken. Mvh

Kommentar #209

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Men tenk; det ordnet seg til sist. Nå er vedtaket på plass, og homofile og transer ble inkludert som verdige beskyttelse. Endelig godt nytt fra FN.

Kommentar #210

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Bra

Publisert nesten 11 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Men tenk; det ordnet seg til sist. Nå er vedtaket på plass, og homofile og transer ble inkludert som verdige beskyttelse. Endelig godt nytt fra FN.

Dette var gode nyheter, ja :) Og kan leses om her. USA er ett av landene som har spillt en viktig rolle i å få gjeninnført vernet av seksuelle minoriteter.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere