Martin Drange

126

Påstander uten bevis

Jeg har hørt at noen kristne mener at artistene Sigvard Dagsland og Bjørn Eidsvåg ikke er kristne, eller ikke er det lenger. Jeg har prøvd å finne beviser på nettet for at disse påstandene stemmer, men jeg kan ikke se at det skulle være tilfelle.

Publisert: 7. nov 2010

Så hvorfor påstår da noen kristne at de ikke er kristne?

Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Så hvorfor påstår da noen kristne at de ikke er kristne?

Hei Martin,

Tror du ikke dette har mye med det som i en annen tråd her nylig ble omtalt som "kristnes plikt til å veilede hverandre" å gjøre? Jeg vet ikke, men tanken slår meg umddelbart når jeg leser ditt spørsmål.

Har vi mennesker egentlig fått i oppgave å dømme våre søstre og brødre - om de virkelig er gode nok kristne eller ikke? Selv tror jeg ikke det og kunne sikkert også funnet mange bibelvers som kunne bygge oppunder det. Andre kan sikkert finne det motsatte, om de gjerne vil.

Selv er jeg så glad for at jeg slipper å dømme andre. Jeg har så mer enn nok med å passe på hvordan jeg selv lever mitt liv. Jeg føler at jeg kommer veldig til kort med det, jevnt over. Ikke fordi jeg tror at jeg må prestere så veldig bra, men fordi jeg ønsker det selv. Jeg har et ønske om å være et godt og empatisk medmenneske som kan gjøre en forskjell for en eller annen som trenger det i mine levedager. Det er ikke lett, for det er mest naturlig å sette seg selv og egne behov først.

Jeg velger i min uvitenhet om andres egentlige hensikter, å tro at man har ærlige sådanne, til det motsatte er bevist. Kall meg gjerne naiv, men slik er det. Jeg tror vi har ulike behov som kristne, ulike måter å uttrykke vår tro og takknemlighet på og ulike måter å bli velsignet på. Alt dette mangfoldet har Gud i sin godhet gitt oss til glede og oppmuntring på veien.

Kommentar #2

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

takk for kommentar

Publisert rundt 11 år siden

Enig i det du sier, Sissel. Når hverken Dagsland eller Eidsvåg selv har sagt at de ikke lenger er kristne, da lurer jeg på hvorfor noen kristne mener å vite noe annet.

Ellers var jeg ikke klar over den tråden du nevner.

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Re:

Publisert rundt 11 år siden

Hei igjen, det ble litt feil i mitt forrige svar (både på ene og andre måten). Det var ingen tråd som hadde akkurat dette som hovedtema, men vi var inne på spørsmålet i tråden som het noe sånt som trist om sambuarskap.

Kommentar #4

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Så hvorfor påstår da noen kristne at de ikke er kristne?

Fordi man tror man selv sitter på fasiten.

Og det er stor forskjell på å tro og å vite.

Man kan gjerne si at man tror at en person ikke er kristen. Fordi man tror det. Men man kan ikke si at en person ikke er kristen, for det kan man jo strengt tatt ikke vite.

Og i slike saker er det vanskelig å bevise noe også.

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Sissel

Publisert rundt 11 år siden

Sissel skrev: "Tror du ikke dette har mye med det som i en annen tråd her nylig ble omtalt som "kristnes plikt til å veilede hverandre" å gjøre? Jeg vet ikke, men tanken slår meg umddelbart når jeg leser ditt spørsmål.

Har vi mennesker egentlig fått i oppgave å dømme våre søstre og brødre - om de virkelig er gode nok kristne eller ikke? Selv tror jeg ikke det og kunne sikkert også funnet mange bibelvers som kunne bygge oppunder det. Andre kan sikkert finne det motsatte, om de gjerne vil."

----------

Hei Sissel, siden du refererer til noe jeg skrev i en annen tråd så får jeg gi noen kommentarer.

Jeg forstår at du ikke hadde sansen for det jeg skrev, men jeg undrer også om du egentlig forsto hva jeg mente. Når det gjelder Martins spørsmål om Dagsland og Eidsvåg så har jeg ikke skrevet noe om dem, så min kommentar vil heller gå på det du trakk fram. For det første så legger NT faktisk opp til at man skal formane hverandre. Du bruker med en gang ordet "dømme", og sånn sett vrir du min mening over til noe du vet er et negativt lada ord - men jeg skrev "formane".

Dessuten handler ikke formaning om hvorvidt noen er "gode nok kristne eller ikke". Ingen av oss er gode nok kristne, men det kan ikke være noen unskyldning for å ikke tale med hverandre når noe er galt. Slik formaning skal skje i kjærlighet, men den må likefullt skje i de riktige situasjonene.

Jeg hadde satt pris på at du både tok opp dette med den som uttalte sitatet du gjenga (altså meg) og at du unnlot å omgjøre "formane" til "dømme" siden dette innebærer en negativ dreining av begrepet.

Mvh Magnus

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Re: Magnus

Publisert rundt 11 år siden

Hei

Jeg tenkte helt ærlig ikke spesifikt noe mere på deg enn på andre inntrykk som jeg fikk av å lese den tråden. Og jeg gjengir heller ikke det du skriver av den grunn. Hvis du tok det direkte til deg, så var det ikke min hensikt. Hvis du leser en gang til hva jeg skriver over her, så bruker jeg ordet veilede i min henv. til tråden, mens ordet dømme bruker jeg lenger ned i forhold til min og andres rolle i forhold til andre mennesker. Men jeg har selv opplevd at det ett menneske opplever som "kjærlig veiledning" absolutt ikke har føltes slik for mottageren. Så derfor så du kanskje også mitt svar til deg i den andre tråden: at det er visse kriterier som bør ligge til grunn for å kunne inneha en slik inngripende rolle i andre voksnes liv.

Det er klart at jeg ikke ønsker å undergrave viktigheten av god veiledning. Det trenger vi i alle henseender i livet. Men jeg svarte nå på noe Martin spurte om og da følte jeg at det kan dreie seg om at noen ønsker å dømme andres verdi som kristen. Og i den forbindelse synes jeg ordet er på sin plass.

Jeg forstår imidlertid bedre og bedre den kommentaren jeg nylig så fra en som oppgav å ikke skrive så ofte her pga. faren for øksehugg. Det har blitt noen på meg allerede.

Kommentar #7

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Helt i orden

Publisert rundt 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg har selv opplevd at det ett menneske opplever som "kjærlig veiledning" absolutt ikke har føltes slik for mottageren. Så derfor så du kanskje også mitt svar til deg i den andre tråden: at det er visse kriterier som bør ligge til grunn for å kunne inneha en slik inngripende rolle i andre voksnes liv.

Jeg tenkte nok at du kanskje hadde vært utsatt for noe sånt som antakelig ikke ble utført slik som det helst burde. Det er jo trist, og du har tatt med deg ei sånn erfaring inn i din forståelse av begrepet. Jeg skrev forøvrig et svar til deg i nevnte tråd.

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Re Magnus:

Publisert rundt 11 år siden

Du vet, Magnus, det er nok kanskje lett for enkelte å skjule seg bak "det gjør meg så vondt å måtte si dette til deg, men..." hvis de føler seg mer moralsk korrekte enn andre. Derfor kan denne veiledningen veldig lett misbrukes. Ser ikke du også den faren? Mitt generelle inntrykk er at de som virkelig kunne hatt grunn til å veilede andre, ofte kvier seg veldig for det, fordi det ligger så langt fra deres natur. De greier det kun når det kan gjøres i en gjensidig respekt og kjærlighet.

 

Og for å pense inn på det som er utgangspunktet for denne tråden igjen, så synes jeg jo herrene Eidsvåg og Dagsland er utmerkede ambassadører for et kristent budskap om nettopp dette vi snakker om her: nestekjærlighet i praksis, helt ned på hverdagsnivå. For meg er det like godt å lytte til deres tekster som en hvilken som helst preken. Jeg tror ikke det er mulig å tenke slike tanker, skrive slike tekster, uten et ærlig og oppriktig søkende sinn.

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Hei igjen

Publisert rundt 11 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du vet, Magnus, det er nok kanskje lett for enkelte å skjule seg bak "det gjør meg så vondt å måtte si dette til deg, men..." hvis de føler seg mer moralsk korrekte enn andre. Derfor kan denne veiledningen veldig lett misbrukes. Ser ikke du også den faren? Mitt generelle inntrykk er at de som virkelig kunne hatt grunn til å veilede andre, ofte kvier seg veldig for det, fordi det ligger så langt fra deres natur. De greier det kun når det kan gjøres i en gjensidig respekt og kjærlighet.

 

Og for å pense inn på det som er utgangspunktet for denne tråden igjen, så synes jeg jo herrene Eidsvåg og Dagsland er utmerkede ambassadører for et kristent budskap om nettopp dette vi snakker om her: nestekjærlighet i praksis, helt ned på hverdagsnivå. For meg er det like godt å lytte til deres tekster som en hvilken som helst preken. Jeg tror ikke det er mulig å tenke slike tanker, skrive slike tekster, uten et ærlig og oppriktig søkende sinn.

Hei igjen Sissel.

I forhold til det første avsnittet ditt så er jeg naturligvis enig med deg - og hvorfor skulle jeg ikke det. Det vil alltid være en sånn fare, men i ytterste konsekvens så må ikke det blokkere for at man kommer med ei nødvendig formaning på rett tidspunkt. Å spekulere i hvem som har den ene eller andre naturen har på det generelle og prinsippielle nivået lite for seg, men det kan jo hende at det du nevner var tilfellet i de konkrete sakene du har erfart.

Når det gjelder avsnitt nummer to så har jeg mer lyst til å henvise deg til Anne Gustavsens innlegg, der det bl.a. kommer fram problematiske opplysninger om Bjørn Eidsvågs syn på kristen tro, inkludert sin egen. Hva som er nestekjærlighet kan diskuteres, men jeg vil generelt si (uten å gå inn på de to herrene) er at sannhet alltid vil være en del av kjærligheten. Forøvrig er tekstene og musikken til Eidsvåg og Dagsland veldig god, og jeg har stor glede av enkelte sanger som Eidsvåg har laga og synger. At de er ærlige tviler jeg heller ikke på, men man blir ikke nødvendigvis ambassadør for kristen tro av å være ærlig.

Mvh Magnus

Kommentar #10

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

ops ops

Publisert rundt 11 år siden

Det kommer visstnok frem i dag at Bjørn Eidsvåg selv sier at han ikke er kristen lenger. Det synes jeg er trist

Kommentar #11

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert rundt 11 år siden

Ok, han sier faktisk ikke at han ikke er kristen. Det er Vårt Land som tuller litt til for seg selv, virker det som..

Her er Eidsvågs kommentar:

"Vårt Land er lei seg for at jeg ikke tror på Jesus, hvilket ikke stemmer», skriver Eidsvåg, som forklarer sitt standpunkt slik:

«Jeg tar farvel med den kristne lære som krever eksklusivitet i forhold til kunnskap om rett og galt og viten om det hinsidige», skriver han, og legger i tillegg ut en annen melding:

«Enhver religion leter etter Guds vilje med oss, men ingen av dem har rett til å gjøre krav på han»."

«Jeg blir stående i min kristne tradisjon, men skal man elske sin neste som seg selv, må man innrømme sin neste retten til å velge en annen vei.»

«Jeg registrerer at folk forlanger klar tale av meg i religionsdiskusjonen som går, jeg lover: det får dere aldri». Videre twitrer han:

«Å forlange klar tale i kristen sammenheng har alltid hatt til hensikt å definere noen innenfor eller utenfor, det er ikke jeg med på»

Kilde

 

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Påstander uten bevis

Publisert rundt 11 år siden
Martin Drange. Gå til den siterte teksten.

Så hvorfor påstår da noen kristne at de ikke er kristne?

Eller: Hvorfor påstår kristne at de er kristne hvis de ikke er det? Hva er beviset på at noen er kristne og andre ikke?

Kommentar #13

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Sigvart Dagslands tro

Publisert rundt 11 år siden

Sigvart Dagsland skriver i nettmøte om troen sin:

"Jeg ser på Gud som min skaper og Jesus som min frelser.  Jeg har ingen problemer med å tro at han oppsto fra de døde, rent fysisk.  Det er jo en ganske viktig bestanddel i troen for mange.  For meg er troen på Jesus sentral, det at jeg kan be til ham og at han er der særlig i tunge stunder, føles på kroppen.

Du spør om det er mange veier til Gud, også utenom Jesus.  For meg er dette veien.  Men jeg er overbevist om at det for andre kan fortone seg annerledes, det er helt absurt for meg å skulle mene at en født på feil sted på jorden ikke skal kunne få frelse.  Jeg finner der trøst i Paulus, at på den siste dag skal Gud bli alt i alle.  Der gis intet unntak.

Men til å snakke om dette trenger vi flere kvelder!"

Kilde

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere