Jan Hårstad

1125

Dumme kristne

Publisert: 4. nov 2010

Som ventet kom det en naiv og barnslig artikkel i Dagbladet idag om stormoskeen i Tromsø. Nå var det til forandring ikke Marte Michelet som svingte pisken over rasister og nazister som hun har for vane, men Trude Ringheim med artikkelen Moskestrid i nord.(4 nov 2010)

   Der får vi naturligvis vite at det er noen umoderne stupide mennesker i Tromsø som motsetter seg dette:"Bli det moskè i Tromsø, vil konservative kristne og Frp gå av skaftet."

   Og blir det ikke moskè "vil muslimer føle seg såret. (for en tragedie) Unge muslimer i Norge og Europa vil reagere." (det må ikke skje)

   Løsningen hos Dagbladet er da at moskeen bør bygges,men "hold wahhabittene fra Saudi-Arabia unna".

   Det kommer vel ikke som noen overraskelse at Dagbladet i et sånt spørsmål ikke aner hva de snakker om. Wahhabiene er bare en av mange retninger som vil rivalisere om hegemoniet i en slik stor prestisjefyllt moske. Her vil de få konkurranse av alle mulige organisasjoner: Muslim Borherhood/Hamas-retningen, ShiaKhomeinister,Hizb ut-Tahrir,Al-Qaidas,etc etc.

   Uansett hvordan en snur og vender på det vil Tromsø-moskeen bli en inter-islamsk kampsone og det vi kan si i forkant er at de fraksjonene som er mest fanatiske,smarte og hensynsløse vil erobre moskeen. Muhammed var en smarting ,som det står i Koranen.

   All empiri fra Europa og USA viser opp den tendensen at såkalt "moderate" muslimer ikke har en sjans i havet mot militant islam når det gjelder erobring av moskeer. En moske i islam er noe annet enn en kirke i kristendom: det er også et aktivitetssenter da man i islam ikke skjelner mellom religion og politikk,det er det samme. Razziaer som foretaes i radikale moskeer i Europa har da også overtydelig vist at kjellerne er fulle av propagandamateriell for voldelig islamisme og sogar våpenlagre og falske pass. (se boka Suicide Factory om Finsbury Park)

   Trude Ringheim er en av arketypene på  norsk-naivismen, komplett uvitenhet blandet opp med Thorbjørn Egner.

   Det er de kristne og Fremskrittspartiet som er dumme. I dette tilfellet er det faktisk omvendt: det er de politisk korrekte som her som ellers har hue under armen. Dagbladet er en avis for analfabeter.

Kommentar #1

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Er ikke det helt bra da?

Publisert rundt 11 år siden

Jan Hårstad

Du er ikke riklig klok.

Ved mobilisering og unntakstilstand Marshall Law,ppubliseres opprop av typen:

===============0

                         Opprop!

Vi forlanger ministerens hode på et fat fordi:

         A,......

         B,......

         C,.......

Undertegn deg med navn og nummer og gateadresse her: Navn:...............Nr:........Adr:................ Sann!

Folkeaksjonen bare vokser og vokser vi har allerede tusenvis av underskrifter.

Sendes til DEP!

============0

 

A er kurant. B er oppfordring tilklriminellhandling. C er atter kurant.

DEP sender oppropet til Troppene, idet Ministeren jo allerede er avskjediget efter Begjæring fra Brüssel, og Dom på timen med svartstempeli høyesterett.

Da vet troppene hvor de skal kjøre opp med jeep og legge dem i jern og bolte dem fast og mate dem med stang og stangen må brennes av etterpå for vi har ikke lov ågasse dem. Og Troppene får medalje på Oppstillingsplassen i Berlin av Merkel etterpå, for god innsats. Metoden er kurant og har vært i bruk.

Det innebærer at ved behov reiser man bare en Moske i Tromsø så Troppene vet hvor de kan finne folk i kjellern med litteratur og lesebøker og børser og bomber og kasser med falske pass til distribusjon og utfylling efter behov.

Er du sikker på at "de kristne" er så dumme allikevel?

Fordet var   CDU / CSU som innførte måten i EU i nyere tid. I samarbeid med Bundesweht ABC- troppene.

 

Kommentar #2

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Skjønner ikke

Publisert rundt 11 år siden

Sverre Kolberg; jeg skjønner faktisk ikke noe av innlegget ditt,kan du uttrykke

deg litt mer primitivt så en enkel sjel kan forstå hva du mener?

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Re:

Publisert rundt 11 år siden

Hvis det kan være en trøst, så skjønte ikke jeg noe heller av det forrigemann skriver, men litt artig er han jo på sin måte. Mange slags fargeklatter her på VD, ser jeg :) Og det er flott med mangfold!

Har ikke så mye fornuftig å komme med selv heller, men ditt innlegg er interessant og det første som slo meg var en tekst på en sang (?) som sier noe om at : dom som sier dom e dom - dom e domme dom.

Kan vel kanskje passe i denne sammenhengen? Angrep er ofte det beste forsvar.

Kommentar #4

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Tåkelegging

Publisert rundt 11 år siden

er en kjent strategi militært når en ikke har noe å forsvare seg med lengre.....

Tåkelegging under tilbaketrekking...

Fortsettelsen vil vise om jeg i dette tilfellet har tatt feil.....

Kommentar #5

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Hva er det du ønsker å skjønne da Hårstad?

Publisert rundt 11 år siden

Hårstad, ikke skryt av at du ikke skjønner hva jeg har skrevet, som om jeg ikke kan utrykke meg. Prøv heller å følge den svært tradisjonelle og velkjente tanken at man lar være å forby ekstremgrupper, men heller skaffer dem et sted å være så man vet hvor man har dem hen.

Det er da elementært.

Føler du deg selv truet av noe sånt? Undertegner du for mange folkeaksjoner og opprop?

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Uvitenhet og naivisme

Publisert rundt 11 år siden

Det vil ikke forundre meg mye om de blinde og naive flerkulturelskende kreftene vil gå av med seieren i denne meget viktige saken.

De fleste har ikke skjønt hva islam egentlig er besjelet av.Og i toleransens navn legges sunn fornuft til side,og vi legger oss flate og logrer for islamske imamers lurendreieri og tåkeprat.

Blir denne linjen fulgt,kommer det en blåmandag der selv de mest naive vil få opp øynene for hvilket selvutslettende prosjekt de har vært med på.

Det er å håpe at de kloke vinner fram i denne saken.

Kommentar #7

Herdis Alfredsen

10 innlegg  88 kommentarer

Sist jeg sjekket....

Publisert rundt 11 år siden

.. hadde vi religionsfrihet i Norge. Dette innebærer også retten til å føre opp bygninger for utøvelse av sin religion. Om man er redd for å få "fremmedartede" byggverk i lokalmiljøet, så er det vel ikke det helt store problemet å stille krav til hvordan bygget kan se ut utenifra.

 

Kommentar #8

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Herdis

Publisert rundt 11 år siden

Hei Herdis! Problemet i Tromsø er at moskeen vil bli finansiert av Saudi Arabia og da blir det wahabiislam som blir tema der. Se den filmen som jeg la inn.

Kommentar #9

Torkel Norum

0 innlegg  22 kommentarer

Religionsfrihet Herdis?

Publisert rundt 11 år siden

Religionsfriheten er en del av et større rettighetstema, menneskerettighetene, der ytringsfriheten er den mest grunnleggende.

Saudi Arabisk wahabisme anerkjenner verken ytringsfriheten eller menneskerettighetene for øvrig.

FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 30, sier:

- Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

Av dette følger at et premiss for å kunne påberope seg rettigheter, i dette tilfelle religionsfrihet, er at en selv anerkjenner menneskerettighetene. Vi kan følgelig konkludere med at islamsk praksis, i versjon av Saudi Arabisk wahabisme, ikke har noen rettigheter overhodet i det norske samfunnet.

 

 

Kommentar #10

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Wahhabi

Publisert rundt 11 år siden

Til Sverre Kolberg må jeg si at jeg er imot at saudisk Wahhabisme skal få noe som helst fotfeste i Norge. Det inkluderer også kjempemoskeer. En trenger ikke være avansert ekspert på militant islam for å kunne si at Tromsø-moskeen enten vil bli overtatt av saudisk-støttede wahhabister eller Muslim Brotherhood. I øyeblikket er det nokså spente relasjoner mellom disse to retningene da SaudiArabia mener at Muslim Brotherhood har glidd inn i Iran-Syria-Hizballah-blokken.

    Vi kan ta erfaringer med en del berømte moskeer i Europa:

Milans islamic Cultural Institute overtatt av Gamaa Islamiya fra Egypt.

Finsbury Park i London: GIA,Armed Islamic Group fra Algerie

Quds i Hamburg: Al-Qaida

Furqan moskeen i Eindhoven: Wahhabi

Torinomoskeen: Armed Islamic Group,GIA

    Det norske folk er så hjernevasket av de offisielle politisk korrekte at de har ennå ikke skjønt at wahhabier og Muslim brotherhood har erklært full krig mot Europa. 

   Og noen skriver om disse sakene som om de aldri skulle ha hørt om internett. Her er siste Jihad-erklæring fra den nye sjefen for Muslim Brotherhood,Muhammad Badi anført nedenunder.

 ( Hvor dum jeg eventuelt måtte være og hva jeg skryter av,skjønner jeg ikke riktig hva har å gjøre med denne debatten,så det overlater jeg til Kolberg å bruke tiden på.)

Lorenzo Vidino: Al Qaeda in Europe

http://www.memri.org/report/en/print4650.htm

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere