Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Norman Finkelstein kontra Alan Dershowitz

Publisert rundt 10 år siden

Harald Olsen (HO) har høy sigarføring i sitt innlegg i Vårt Land den 30. juni om professor Alan Dershowitz (AD) og hans manglende troverdighet som forsker.

 

.

I samme innlegg roser han den jødiske historikeren Norman Finkelstein (NF) opp i skyene, fordi han etter sigende skal ha avslørt AD for «hans famøse uttalelser, hans usakligheter og forvrengninger av fakta».

Leif A.Wellerop i IKAJ har i Vårt Land vurdert AD som «kanskje verdens fremste ekspert på internasjonal lov eller Folkerett», og det er godt dokumentert. Ingen kjenner Sikkerhetsrådets res. 242 og 338 så godt som ham. Han deltok i utformingen av dem i FN. HO skriver at det skulle vært interessant å vite hvor Wellerop har sin positive vurdering av AD fra. Det håper jeg at han vil gjøre. Alle interesserte kan imidlertid finne opplysninger om disse to historikerne på Wikipedia, og sikkert på andre nettsider også.

HO må ha lest de leksikale opplysningene om historikerne svært selektivt og oversett all kontroversen både i USA og Israel omkring professor N F og hans forskningsresultater. Fra et universitet i USA fikk han til slutt sparken, og han ble nektet å komme tilbake til Israel. Under okkupasjonen av Norge kalte vi en slik nasjonal avviker for en quisling. Hvilken agenda kan HO ha når han slik berømmer denne avvikeren fremfor Dershowitz?

«The Anti-defamation League» har beskrevet Finkelstein som «en lidenskapelig anti-zionist som er fylt av et glødende hat overfor både sionismen og Israel. Hele hans vitenskapelige arbeid er «båret frem av en brennende politisk agenda». Dette diskvalifiserer ham som seriøs forsker, som det er forståelig at Dershowitz har kommet på kant med. De to historikerne har ligget i vedvarende strid, og Finkelstein har blitt rettsforfulgt på grunn av anklage mot ham om konspirasjon mot pro-israelske forskere. En slik beskrivelse av «avvikeren» bør føre til at Harald Olsen inntar en lavere sigarføring.

Gå til innlegget

«Svart tykkes hvidt og stygt tykkes vent».

Publisert rundt 10 år siden

Sokneprest Kjartan Rusets agenda ble tydelig i svaret til meg i Vårt Lands papiravis den 20. juni. Han utroper Jerusalem Post (JP) og «fredsaktivisten» Gershon Baskin (GB) som «eit klart vinnarlag."

 

 Sportsgrenen de deltok i var kunsten å få svart til å tykkes hvidt, og stygt til å tykkes vent, slik det fortonte seg for Peer Gynt i Dovregubbens hall da han hadde fått trollsnittet i øyet. Han ble en mester i å snu tingene på hode akkurat som Kjartan Ruset i hans forsøk på å delegimitere Israel ved å referere hva en selvhatende jøde skrev i en israelsk avis om IDFs brutalitet mot «fredelige» palestinske demonstranter utenfor en israelsk en bosetning på Vestbredden. De kastet bare tomflasker og steiner mot israelske soldater som stoppet dem med illeluktende væske. Skånsomt og effektivt!

Disse soldatene scorer høyest av alle land i den vestlige verden når det gjelder høy moralsk standard i krig, men fremstilles av soknepresten og hans hjemmelsmann som de verste bøller. Hvidt blir forvandlet til svart av det førnevnte  «vinnerlaget».

Når vi står overfor motsatte meninger og uttalelser og Israel er involvert, må vi velge hvem vi skal lytte til og tro på: En norsk sokneprest og hans sannhetsvitne i Israel, en sevhatende jøde - eller «en debattant av Øyes kaliber» og andre israelsvenner,  som ikke blindt tror på medienes fremstilling av konflikten i Midtøsten. 

Han skriver til slutt: «Når vil norske israelsvenner late seg opplyse av fakta heller enn å villeiast av sin eigen ideologi»?

Det er sikkert mange med meg som undres hvilke andre «fakta» sokneprest Kjartan Ruset neste gang har på lager, som kan få oss til å støtte "vinnarlagets" agenda: Å delegitimere Israel.

Gå til innlegget

Professor Benny Morris

Publisert rundt 10 år siden

Israelsk historiker advarer Vesten .

 

Den høyt respekterte israelske historikeren Benny Morris (BM) begynte sin akademiske løpebane som en ytterliggående advokat for israelsk venstreside.
 Han aksepterte de fleste palestinske territoriale krav. Det siste tiåret har BM, i likhet med mange andre «peaceniks», innsett sin feiltakelse og forstått at palestinerne ikke er genuint interessert i fred. Målet er utslettelse av Israel.

I en artikkel i «The National Interest» for kort tid siden beklaget BM at så mange vestlige og israelske intellektuelle, ikke hadde erkjent denne alvorlige politiske situasjonen. Han kritiserte israelske venstrefolk som har oppfordret til umiddelbar opprettelse av en palestinsk stat, noe som kan bety slutten for Israel. Han skriver: Overraskende mange vestlige medier og politikere har latt seg dupere av palestinernes strategi. På grunn av den demografiske trussel som et arabisk flertall i en jødisk stat vil representere, og på grunn av internasjonalt press for palestinsk selvbestemmelse og slutt på Israels militære okkupasjon, vil israelsk opinion litt etter litt gi etter for kravet om en palestinsk stat. Den vil bestå av de territorier der palestinerne nå er i flertall, på Vestbredden, i Gaza og i Øst-Jerusalem. Israel vil til slutt motvillig trekke seg ut av disse territoriene uten å få politiske motytelser i form av troverdige sikkerhetsgarantier. BM sier at israelske peaceniks som utgir seg for å arbeide for fred, er løpegutter for Israels fiender, og at de faktisk truer Israels eksistens med sin pro-palestinske holdning.

Straks palestinerne har fått sin stat uten noen forpliktelser eller med en fredsavtale i bunnen, står det dem fritt å fortsette kampen og fullføre «begravelsen» av den «sionistiske entitet».. I september 2011 skal saken etter planen tas opp i FNs Hovedforsamling. Norge ser ut til å ville støtte forslaget om å opprette en en palestinsk stat på et jødisk kjerneområde, og i Hovedforsamlingen vil det trolig bli flertall for det.

Konturene av BMs profetiske scenarium har vi sett i forbindelse med president Abbas' og statsminister Netanjahus møter med president Obama i Washington nylig. Blir verdenssamfunnets krav overfor Israel om å «legge hodet på blokka» for sterkt og unisont, kan det gå som BM har forutsagt.

Vi bør lytte til BM så ikke palestinerne lurer verdenssamfunnet til å bli med i denne «hekseprosessen». Israel fortjener å leve for å være den eneste sikre nødhavn for alle jøder i verden.

R. Ø.

Gå til innlegget

Okkupasjonens sanne ansikt.

Publisert rundt 10 år siden

Kjartan Ruset toner rent flagg i Vårt Lands spalter den 28. mai i år ved å formidle et leserinnlegg av Gershon Baskin i Jerusalem Post tre dager tidligere: «Okkupasjonens sanne andlet». Det er et studium verdt som eksempel på uetterrettelighet.

 

Ikke-voldelige demonstranter? Sokneprest Kjartan Rusets sannhetsvitne, Gershon Baskin, en radikal venstre-aktivist i Israel, beskrev i et leserinnlegg i Jerusalem Post hvor brutalt israelske soldater for frem i den palestinske landsbyen, Nabi Saleh, under fredagsdemonstrasjonen den 24. mai år: «Det pågjekk i åtte timar der soldatane plaga og herja med innbyggjarane». Det siste dei gjorde «var å sprøyte eitt tonn med illeluktande væske utover torget i byen og over eit tilstøytande hus»! «Slike hendingar høyrer til dagens orden i dei okkuperte områda, og viser okkupasjonens sanne andlet», skriver Ruset til slutt. Denne historien bruker soknepresten som utgangspunkt for sitt oppslag i Vårt Land. Han skriver: «Ikkje ein stein vart kasta mot soldatane. Demonstrasjonane har heile tida vore ikkje-valdelege.»

Sannheten er en annen: Hver eneste fredag i to år har palestinerne i Nabi Saleh forårsaket bråk, demonstrasjoner og stengte veier, fordi det ligger en israelsk bosetning i nærheten. Den er lovlig opprettet.

Jeg har kontaktet IDFs pressetalsmann Bjørn Hermann ved Den israelske ambassaden i Oslo, og han gir en annen og mer edruelig fremstilling av hva som hendte og hender i denne landsbyen. Palestinerne angriuper stadig den israelske bosetningen «Helamish», som ligger i nærheten. .Den må derfor ha kontinuerlig bevoktning av IDFog israelsk politi. Fredag 24.mai var det igjen en demonstrasjon, men den var ikke fredelig. De israelske sikkerhetsstyrkene ble angrepet med steiner og flasker av en rasende mobb, og IDF sprøytet illeluktende væske mot dem for å få slutt på opptøyene. Pressetalsmannen sier: «Vi er klar over at illeluktende væske er et ubehagelig middel, men den er minst skadelig og effektiv. Den blir brukt for å spare menneskers liv - skyldige eller ei.»

Få slutt på vold. Væsken blir brukt selektivt, ikke for å ydmyke sivilbefolkningen, men for å få slutt på aggressiv vold, uten å skade angriperne. Det hender likevel at soldatene overreagerer når de blir provosert i en stresset situasjon. Israel er en rettsstatt, og palestinerne kan klage sin sak inn for både politi og domsstoler. hvis soldatene har gått for hardt frem. Ved noen anledninger har de fått medhold, og israelske soldater har blitt straffet.

Ofte når slike leserinnlegg som det av Gershon Baskin kommer i israelske aviser, blir de bare tiet i hjel. I Norge kan de brukes til oppslag om «okkupasjonens sanne andlet».

Det er allment kjent at israelske soldater i IDF har den høyeste moralske standard blant Vestens demokratier. Israelske myndigheter vet at de er under oppsikt, og anstrenger seg til det ytterste for ikke å komme i verdenssamfunnets kritiske søkelys.

Når vi står ovenfor motstridende meldinger i media, må vi velge hvem vi skal lytte til og tro på. I den judeokristne kultur g jelder sannhetskravet uavkortet som norm. Det vet sokneprest Kjartan Ruset. I denne saken bør vi likevel ikke stole på ham eller på hans sannhetsvitne, «fredsaktivisten» Gershon Baskin.

Roald Øye, Kristiansand

Gå til innlegget

Israelsk historiker advarer Vesten

Publisert rundt 10 år siden

Den høyt respekterte israelske historikeren Benny Morris (BM) begynte sin akademiske løpebane som en ytterliggående advokat for israelsk venstreside. Han ville akseptere de fleste palestinske territoriale krav. I denne fasen ble professoren stadig brukt som sannhetsvitne av vår tidligere statsminister Kåre Willoch når han uttalte seg i norske medier.

 

I det siste tiåret har Benny Morris, i likhet med mange andre «peaceniks», innsett sin feiltakelse og forstått at palestinerne ikke er genuint interessert i fred. De har hengitt seg til målet om utslettelse av Israel.

 

I en artikkel i «The National Interest» i forrige uke beklaget BM at så mange vestlige og israelske intellektuelle, ikke hadde fått en sann erkjennelse om den alvorlige politiske situasjonen landet er i. Han kritiserte unge israelske venstrefolk som har oppfordret til umiddelbar opprettelse av en palestinsk stat, noe som kan bety slutten for Israel. Han skriver:

 

Palestinernes strategi er enkel, og overraskende mange vestlige medier og politikere har latt seg dupere av den. På grunn av den demografiske trussel som et arabisk flertall i en jødisk stat vil representere, og på grunn av internasjonalt press for palestinsk selvbestemmelse og slutt på Israels militære okkupasjon, vil israelsk opinion litt etter litt gi etter for kravet om en palestinsk stat. Den vil bestå av de territorier der palestinerne nå er i flertall, på Vestbredden, i Gaza og i Øst-Jerusalem. Israel vil til slutt motvillig trekke seg ut av disse territoriene uten å få politiske motytelser i form av troverdige sikkerhetsgarantier. BM sier at israelske peaceniks som utgir seg for å arbeide for fred, er løpegutter for Israels fiender, og at de faktisk truer Israels eksistens med sin pro-palestinske holdning. Straks palestinerne har fått sin stat uten noen begrensning i form av forpliktelser eller en fredsavtale, står det dem fritt å fortsette kampen og fullføre «begravelsen» av den «sionistiske entitet». Det har vært deres ultimale mål siden Israel ble opprettet i 1948. FN kan komme til å gi dem sin støtte. I september 2011 skal saken etter planen tas opp i FNs Hovedforsamling. Det blir spennende å se hvordan Norge stiller seg til forslaget om en palestinsk stat.

 

Både Kåre Willoch og alle oss andre bør fortsette å lytte til professor Benny Morris, så ikke palestinerne lurer Norge til å bli med i begravelsen. Israel fortjener å leve for å være den eneste sikre nødhavn for alle jøder i verden.

 

Roald Øye, Kristiansand

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere