Roald Øye

Alder: 88
  RSS

Om Roald

Født i 1933, bor i Kristiansand, pensjonert lektor gift og har 4 voksne barn. Konservativ kristen.

Følgere

Gjenstående rettstvister i Wisconsin, i Pennsylvania og Georgia kan gi USAs høyesterett tid og mulighet til å avgjøre presidentvalget i 2020 til Jo Bidens eller Donald Trumps fordel. Hvis «run-off» valget til Senatet i Georgia er avgjort onsdag 6. januar til republikanernes og Donald Trumps fordel, vil det være spikeren i kista for Joe Bidens ambisjoner om å bli USAs neste president. Utrolig mye står på spill for begge kandidatene og deres supportere.

En halvdel av USAs befolkning og nesten en hel verden, vil beklage en seier for Donald Trump. At en slik løgnhals kan ha rett i sin påstand om grov valgfusk fra demokratisk side, holdes for utenkelig i norsk presse, og viser, etter mange redaktørers mening, bare hvor løgnaktig denne mannen er. 

En republikansk seier i Georgia den 5. januar er likevel ikke helt utenkelig, og vil eventuelt bli etterfulgt av at Senatet utnevner to nye konservative høyesterettsdommere, som sammen med tre andre konservative medlemmer av retten vil være i stort flertall og ha nok tid før "inauguration day," 20. januar til å sette seg inn i «the key remaining litigations», de 5 viktigste påstandene om valgfusk før, under og etter valgdagen  den 3. november. 

Det er ingen overdrivelse å karakterisere senatsvalget i Georgia tirsdag den 5. januar for det viktigste i USAs historie.

Den meritterte Harvard University jussprofessor, Alan Dershowitz, som hele sitt liv har stemt på demokratiske presidentkandidater, uttalte til pressen  den 4. november 2020, dagen etter at valgresultatet forelå i amerikansk presse, at det allerede før og under valget var åpenbare tegn på valgfusk og manipulering med resultatet fra demokratisk side. Han tok det for gitt at USAs høyesterett ville dømme til fordel for republikanerne hvis anklagene ble lagt frem for retten. Det er nettopp det som nå kan skje hvis republikanerne vinner de to ledige plassene i Senatet. Her er republikanernes dokumentasjon av det påståtte valgfusket før, under og etter valget: (for dem som leser engelsk som om det er deres morsmål) 

1. In Trump v. Wisconsin Elections Commission, the Supreme Court must address whether unelected Democrat bureaucrats in Wisconsin broke the law by authorizing illegal ballot harvesting through “human drop boxes” and over 500 unmanned drop boxes statewide. This case affects an outcome determinative number of illegal mail-in ballots: over 90,000 and the margin of difference is 20,000.

2. In Trump v. Biden, the Supreme Court must address whether the Wisconsin state Supreme Court allowed illegal absentee ballots to be counted during the recount without even considering the merits of challenges filed against them in violation of Article II of the U.S. Constitution. This case also affects an outcome determinative number of illegal mail-in ballots: over 50,000 and the margin of difference is 20,000.

3. In Trump v. Boockvar, the Supreme Court must address whether, in Pennsylvania, Democrat state Supreme Court judges and the Democrat Secretary of State broke the law by abolishing signature verification, counting illegal ballots cast after the deadline, and illegally fixing ballots Democrat ballots. This case also affects an outcome determinative number of illegal mail-in ballots: over 2.6 million and the margin of difference is 80,558.

4. In Georgia, the Trump v. Kemp case concerns signature matching rules which were illegally changed due to a consent decree without the Legislature’s approval. In addition, this case addresses whether unelected Democrat election officials broke the law by illegally counting ballots in Fulton County after they sent Republican observers’ home on election night.

5. In Wisconsin Voter’s Alliance, et. al. v. The Electoral College et.al, the election integrity group The Amistad Project of The Thomas More Society details the influence of a “shadow government” funded by tech giants, including Mark Zuckerberg’s $400 million, to purchase local election offices and improperly influence the election for Biden. The plaintiffs ask the Court to allow state legislatures, which have the primary responsibility under the U.S. Constitution to certify presidential electors, to meet in their plenary power to investigate and certify the election despite arbitrary statutory deadlines on the electoral college. This suit would allow the time necessary to properly review the election prior to inauguration day.

Gå til innlegget

Ved innledningen til året 2021 stiger temperaturen i Den persiske gulf på tross av at det er vinter. Temperaturen vil sannsynligvis nå kokepunktet i det øyeblikk president Donald Trump eventuelt forlater Det hvite hus den 20. januar 2021, etter å ha vært USAs øverste militære og politiske leder i en presidentperiode.


Han har i løpet av sin korte presidenttid siden 2016 påført de iranske lederne flere politiske ydmykelser enn noen annen amerikansk president tidligere har våget å gjøre. Den annonserte iranske hevnen kan imidlertid tidligst komme etterat demokraten, Joe Biden, har etablert seg i Det hvite hus, etter Dr. Mordechai Kedars mening. Se nedenunder!

President Trump trakk USA ut av den internasjonale atomavtalen, Han stod bak to likvideringer av sentrale militære og atomvitenskapelige frontfigurer i Iran, riktignok i nært samarbeid med Israels etterretningsorganisasjoner. Iran har følgelig truet både «lille Satan» og «store Satan» med en nådeløs militær hevn, utført av landets shiamuslimske forbundsfeller i Irak, Syria, Libanon og Gaza. 

Den annonserte blodige iranske hevnen kommer trolig tidligst når demokraten, Joe Biden, har etablert seg i det Hvite hus. Den amerikanske og israelske gjengjeldelsen håper de først og fremst vil ramme Irans proxies, dets stedfortredere, med håp om at den «sataniske» hevnen ikke treffer iranske mål. De håper demokraten Joe Biden etter 19. januar inntar den tradisjonelle forsonlighetslinjen som demokratiske presidenter nesten alltid har ført.

Hvordan USA og Israel forbereder seg på dette militære scenariet har Dr. Mordechai Kedar, som tjenestegjør som seniorforsker ved «The Begin-Sadat Center for Strategic Studies» gjort rede for i en artikkel som ble publisert i Makor Rishon den 29. desember 2020. Han arbeidet i 25 år for «IDF military intelligence», der han spesialiserte seg på etterforskning av syrisk innenrikspolitikk, av arabiske massemedier, av islamske grupper og israelske arabere. Han er ekspert på alt vedrørende  «The Muslim Brotherhood» og andre islamske grupper i Midtøsten.

 Et militært oppgjør i Den persiske gulf kan etter Dr. Mordechai Kedars  mening få uante følger for resten av verden.  En stenging av Hormuz-stredet er blant de minst spektakulære følger, etter Dr. Mordechai Kedars mening. Han håper både Irans og USAs leder tar til vettet.

Gå til innlegget

Teologer på ville veier?

Publisert 7 måneder siden

Det er fleire omtalar i GT om Fikentreet som staten Israel. Men erstatningsteologane er flinke til å nulla ut GT og profetorda ved å omtolka dei, eller seia at dei har "funne si oppfylling i Kristus." Ei halv sanning: - ei heil løgn». Slik skrev Jostein Sandsmark på verdidebatt 24. november 2013 og han fortsatte:


Underet i 1948: Staten Israel oppsto! Det har gått over 60 år utan at desse ideologane har oppdaga at Fikentreet har spirt, vakse opp, har skote blad og er i full gang med å bera frukt. Kva er "fruktene" av eit land"? Jo, det er infrastruktur med administrasjon, rettsvesen med lovverk, helsevesen, skulevesen og akademika, forskning, media, transport, forsvar, teknologi, industri og kultur. Infrastrukturen i Israel er utan sidestykke - både samanlikna med grannane deira - og blant dei beste i Vesten. Fikentreet er mange gonger i GT brukt for å omtala staten Israel. Og det er denne metaforen Jesus nyttar i Luk 21,29 når Han seier: "Akta på fikentreet - når blad og blomster kjem fram".

Nå har det gått ytterligere 7 år utenat erstatningsteologene har oppdaget at fikentreet har spirt.  Jeg deler «Jostein Sandsmarks tanker om fikentreets betydning i Bibelen, og har i årenes løp tenkt på om det er noen sider ved dette treet som har blitt oversett. Når Jesus snakket i liknelser og benyttet seg av symboler og metaforer i sine taler til disiplene, ba de Ham ved en anledning om å snakke tydeligere og i klartekst, så de kunne forstå hva han mente om vanskelige teologiske spørsmål. Jeg deler disiplenes frustrasjon:  Hvorfor si det vanskelig, når det kan sies enkelt? Svaret er kanskje: Jesus ønsket at bildene skulle være tvetydige, slik at de kunne forstås på flere plan.

For eksempel den gangen Jesus gikk sammen med sine disipler og de kom forbi et fikentre som ikke så helt friskt ut. Jesus forbannet treet, og det skjedde noe spontant med det. Neste gang flokken kom forbi fikentreet står det at «treet var visnet ned til roten».  Det var imidlertid ikke slutten på historien om fikentreet. Tredje gang fikentreet omtales, står det på samme plassen med friske blader og moden frukt. Røttene hadde ikke blitt rammet av Jesu forbannelse. Som en fugl føniks hadde fikentreet tilsynelatende oppstått fra de døde, akkurat som Israel i 1948. Både fikentreets og Israels røtter hadde det hele tiden vært liv i: «Neste år i Jerusalem» har vi kunnet høre her i Europa i nesten 2000 år.  Kan bildet forstås på andre måter, at fikentreet er dagens Israel?

Etter 2000 år i diasporaen kommer det daglig jøder tilbake til Israel, som vil slå seg ned i det jødiske kjerneområdet, Judea og Samaria, som erstatningsteologene, med biskopene i spissen, kaller «Vestbredden».  Jesus sa: "Akt på fikentreet - når blad og blomster kommer frem". Rådet gjør vi klokt i å følge.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere