Hans Morten Haugen

Alder: 49
  RSS

Om Hans Morten

Ifølge herværende avis er jeg brobygger på Korsvei (har vært styreleder i den tverrkirkelige bevegelsen Korsvei i tre år). Min kone sier at jeg er opptatt av kirka (kjørkja), men det mye som kunne vært bedre der. Heller ikke jeg tør å ta hele Bibelens radikalitet på alvor, men prøver. Jeg utdanner diakoner, leker med tre barn og har verdens beste livsledsager!

Følgere

Publisert over 2 år siden

Jeg vet ikke hvor Lyngmyr finner grunnlag for påstanden om hva "Haugen støtter helhjertet"; her ser Myrland flere nyanser. Det sentrale er medvirkning til folkerettsbrudd; religiøs, nasjonal og etnisk tilhørighet er ikke relevant. 

Hva mer kan jeg gjøre for at personer som Lyngmyr skal skjønne dette? Jeg har skrevet mange innlegg med konsistent argumentasjon i ulike medier, som også er å finne på mine innlegg her på Verdidebatt,

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Roald Øye – gå til den siterte teksten.

Til Øye: Jeg tar avstand fra enhver form for vold, og en hevntenkning skaper volds- og umenneskeliggjøring. Som en som følger med på situasjonen vet Øye også at bosetterne utøver grov vold, og noen ganger drap. Til Aasvestad: Jeg er enig i at uttrykket pålegges kunne ha vært nyansert. Samtidig er realiteten i lov om opptakskomiteer (som altså er vedtatt, og godkjent av Høyesterett) at når noen nekter å la en familie bo i et gitt område - gitt at de allerede er bosatt her - vil denne familien måtte flytte, og dette vil iallfall for dem oppleves som et pålegg. Jeg var overtydelig på at dette ikke kom inn i Basic Law, men prinsippet finnes altså i en annen lov. Til Tønnessen: Det spesielle med den separasjonen som Israel praktiserer - gitt at tettstedene ikke er for store - er at separasjonen er lovhjemlet

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Kjære Isak; forhandlinger mellom partene er iallfall tenkt å være det som skal lede til en løsning, ikke en ensidig opphevelse uten forhandlinger.

Gå til kommentaren

Les boka!

Publisert nesten 5 år siden

Jeg har bare lest litt i boka til Dag Herbjørnsrud, men jeg har lest hans tre forrige bøker, og gleder meg til denne. Kristendommen er i sitt vesen verken nasjonalistisk eller maktsøkende, men har blitt formet av mennesker til å bli nettopp det. Dag Herbjørnsrud advarer mot essensialistisk og monolittisk forståelse, og viser at alle kan takke for impulser utenfra. Samtidig har noen stater, som Norge, lykkes bedre i å fremme inkluderende utvikling og håndtere sosiale konflikter på en konstruktiv måte; slik jeg viser i min bok Kampen om utviklingen: https://www.cappelendamm.no/_kampen-om-utviklingen-hans-morten-haugen-9788202411787

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden

kloke ord fra Anne Sender! Er litt usikker på om det er riktig å si at det er parallellsamfunn i Norge, men uansett må et gjøres mer for å hindre dette.

Jeg gjennomfører nå fokusgruppesamtaler med ungdommer i noen av Den norske kirkes menigheter i og rundt Oslo. Målet er å finne ut hvordan ungdom ser på lokalmenighetenes ansvar for gode lokalsamfunn og religionssamfunnenes samhandling. Stikkord i svarene er at tydelighet og toleranse ofte går sammen, og det er stor oppslutning om den norske religionsmodellen, med støtte til religionssamfunn.

Mulighet for tilsyn bør være en del av denne politikken. Beskyttelse av individer og å sikre at religionssamfunn bidrar positivt til det norske samfunnet må være overordnet. Hvilke kriterier for å identifisere avvik og hvilke sanksjoner staten skal kunne bruke sier Anne Sender ikke noe om. For å sikre kvaliteten i slikt tilsyn må klare kriterier formuleres i en deltakende prosess - og gjøres bredt tilgjengelig. Her har STL og andre en avgjørende rolle!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere