Henriette B

Alder: 32
  RSS

Om Henriette

(BLOKKERT ETTER EIGE ØNSKJE PGA MANGLANDE AKTIVITET, 15.6.2015)

Følgere

Hvorfor skal man for en hver pris miste hymen ved første sjanse og gi etter for press fra alle kanter?

Jeg er inne på VG nett, det som møter meg helt øverst er de vanlige hastesakene som nettopp har skjedd, tips fra `Min mote’ litt lenger ned er det diverse reklame.

``Vektklubben’’ utbasunerer til både vanlige lesere og medlemmer av klubben , for ikke å snakke om kaffens positive effekter på helsen, noe som jeg for å være helt ærlig sikkert har lest om ti ganger fra forskjellige kilder.

VG tv. Så scroller jeg litt mer nedover og kommer til VG TVs diverse oppløftende videosnutter som kan handle om alt fra at en mann blir skutt ut av en kanon til, her om dagen, unge jomfruers sexdebuter i Storbritannia. Hvorav sistnevnte video blir plassert inn under overskriften `dokumentar’. Hvorvidt det er en dokumentar kan vel diskuteres, uansett er det en video som VG kunne spart seg for å legge ut. Det er over to millioner inne på VG nett hver dag, derav en høy andel yngre lesere.

Sex selger. Det har vel alle skjønt, men VG bruker dette 100% bevisst! Deres fremstilling er med på å skape et usunt syn på seksualitet. Jeg reagerer på at VG nok en gang taktløst har brutt journalismens spilleregler i forhold til etisk bevissthet.

Mitt ønske er at vi er fler som står sammen og reagerer på artikler osv som er mer med på å ødelegge enn å gi god informasjon og veiledning om sex. Så ikke den kommende generasjonen vokser opp med et fordreid syn på sex.

Man kan, tro det eller ei, faktisk gå på fest og la være å dra hjem med en gutt eller jente etterpå. Hvorfor skal man for en hver pris miste hymen ved første sjanse og gi etter for press fra alle kanter? Blir ikke det en selvmotsigelse i forhold til at mange unge idag er på jakt etter identitet og det å skille seg ut?

Men som ordet selv tilsier, jomfrudommen, er det dommen fra ALLE kanter som venter, inntil den heldige dag du treffer en `random' annen jomfru i nød.

 

 

Gå til innlegget

Er det bare kristne som er åndsvesener?

Publisert nesten 8 år siden

Kroppens eksistens er klar,sjelens og spesielt åndens derimot er det stor uenighet om.Det er vanskelig å komme med eksistensbevis, annet enn det bibelen forklarer,og selv blant kristne er det uklart hva de representerer og hvorvidt de er uatskillige.

Nå er sjel og ånd veldig abstrakte former , og det finnes generelt ikke mye empirisk data på om hvorvidt ånd og sjel er en del av mennesket. Med empiriske data menes data som er produsert ved et eksperiment eller direkte observasjon. Åndeverden er vanskelig å måle med fysiske  instrumenter, selv om det på program som `Ghosthunter´ og `Åndenes makt´ brukes infrarød strålingsmålere og andre merkelige dupeditter som visstnok skal vise unormai aktivitet i rommet , om man så vil kalle det åndelig aktivitet eller energistrøm er det ikke klarhet i og blir heller ikke forklart vitenskapelig.

Hva som defineres som sjel  er noe jeg har lurt på fra et kristent ståsted , for hva er sjelen i bibelen? Er det kjøttet , der hvor følelsene, personligheten og intellektet sitter? Er det en del av en sammenkobling med ånden vår? Og denne ånden, da mener jeg menneskets ånd, hva foregår i den ?

Jeg har som kristen opplevd å kjenne det åndelige gjennom Guds nærvær. Dette har som oftest skjedd gjennom lovsang og tilbedelse, denne type opplevelse er selvsagt subjektiv og noe jeg ikke kan bevise.  Sier som Ulf Christiansson synger  ; ``Han kan ej forklaras, Han kan bara erfaras´´.

Fra et kristent ståsted er det naturlig å referere til boken de fleste som kaller seg kristne ønsker å leve etter.    Nedenfor er det sitert bibelvers hvor ordet ånd er med . Hensikten med å ta med alle disse versene er for de som er i tvil om at mennesket har en ånd i henhold til bibelen kan lese og se en tydelig forskjell på hva som er ment med Guds Ånd  og hva som er menneskets ånd ,markert med en liten forbokstav.        

-Vi er skapt I Guds bilde, altså en treenig Gud. I 1 mosebok 1:26 La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!Det at mennesket ifølge bibelen har en ånd, sjel og legeme matcher dette verset godt ved at vi er skapt av en treenig  Gud; Gud Faderen ,Gud sønnen og Gud Den Hellige Ånd.

-John 4:24 Den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sannhet; for det er sådanne tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, bør tilbe i ånd og sannhet.

-Job 32:8 Men det er ånden i mennesket og Den Allmektiges pust som gir dem innsikt.

-Sakarja 12:1  Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre

-1. Brev til Tessalonikerne 5:23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.

-Rom1:9 For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans Sønns evangelium, er mitt vitne på at jeg alltid husker på dere i mine bønner. 

-Rom 8:17 Dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far! Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn.

-Jakob 2:26 : For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger. 

-Lukas 1:46, 47:  Da sa Maria:  «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

Versene ovenfor er fra Bibelselskapet 2011.

Ofte i norske bibler er ånd `oversatt med hjerte som i det første verset under:

- Ordsp. 15:13:Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig, men  sorg i hjertet gjør motløs. 

-Ordsp.17:22: Glede i hjertet gir god helse, men en sønderknust ånd tørker ut bena. (Bibelforlaget 2007. Bib. Guds ord). Her står  ånd på grunnteksten som det hebraiske רוַּח   som uttales Ruch. 

For å komme med en liten digresjon kan en vill spissformulering tilsi at det er mange sønderknuste menneskeånder i Norge, da forekomst av benskjørhet er kjempe høy. Samt det at glede i hjertet gir god helse, noe som 

Jeg har hørt folk si på forskjellige måter at en ikke kristens ånd er død inntil man sier ja til Jesus og blir`` født på ny´´. Det å bli født på ny er når Den Hellige Ånd blir levende i et menneskes ånd ved troen på Jesus Kristus. Man blir et Guds barn (se Rom 8:17 )og ved Åndens kraft formet etter Guds vilje ved at man aktivt ønsker å følge Jesus hver dag.

I Johannes evangeliet forklarer Jesus til NIkodemus : Johannes 3:5-7 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.  6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.  7 Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.

 Så har et menneske en ånd som er i funksjon , uansett om det har bestemt seg for å følge Jesus eller ei? Det er ikke meningen å bli veldig analytisk, og som sagt er ikke dette ting som kan testes empirisk i et laboratorium . Jeg tenker som så at man må lete i bibelen etter svar, men det er sikkert mange der ute som har fått en annerledes og ny forståelse av menneskets tredelte helhet enn jeg har fått øynene opp for.  

Bibelen ble skrevet av Abrahams etterkommere som hadde en hebraisk kultur, språk og et ganske annerledes verdensbilde enn det greske . Det vestlige verdensbilde har oppstått ved en gradvis syntese av hebraiske og greske tanker; Noe jeg tror kan bety mye i forhold til vår forståelse av den åndelige delen av mennesket . Dette er med på å skape utfordringer da vi som kristne har en bok fra Midtøsten som vi prøver å forstå med et vestlig tankesett.  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere