Bjørn Nilsen

Alder: 54
  RSS

Om Bjørn

Har vært kristen, men er det ikke lenger :-) Bor i Skien og er kunstner og musiker. Bruker mye av min tid til å spille gitar og synge i band og skriver låter. Musikk er min største lidenskap i livet! Skilt, enslig, men har to vidunderlige sønner på 6 og 12 år som er høyt elsket av sine foreldre :-) Kom over verdidebatt.no ved en tilfeldighet. Synes dette er et viktig og flott forum.. Setter pris på en god og saftg diskusjon :-) ROCK'N'ROLL!

Følgere

Guds ord?

Publisert over 8 år siden

Jeg hører og leser stadig at kristne sier at Bibelen er "Guds ord" eller "Guds åpenbaring". Gud skal da angivelig ha åpenbart sine tanker og idèer i Bibelen. Men virkeligheten er jo slik at Bibelen inneholder ingen vesentlig nye tanker og idèer som ikke er skrevet århundrer før den. Åpenbaring betyr som kjent, å trekke et forheng til side slik at man kan se det som før har vært skjult. Men hva er det som blir åpenbart, som før har vært skjult? Ingenting...

Alle som leser Bibelen med et ærlig sinn, kan se at den er både mytisk og selvmotsigende. Bibelen er på langt nær noen ufeilbarlig skriftsamling. Den er like feilbarlig og inkonsekvent som det mennesker er. Den er og blir et menneskeverk. Et litterært mesterverk sådan, men allikevel et rent menneskeverk.

Men la oss tenke på hva denne boken sier om guden Jahve: Gud Jahve sies å være fullkommen, allmektig og allvitende. Han skal være i besittelse av en visdom som langt overgår all menneskelig visdom. Jaha? Men hvordan kan en fullkommen, allmektig og allvitende Gud formidle et budskap som er så feilbarlig og lite troverdig som det Bibelen er? Hvordan kan denne guden formidle et budskap som kan tolkes på så mange forskjellige måter? Og hvordan kan en fullkommen Gud, med en visdom som "overgår all forstand" formidle et budskap som så til de grader strider imot logikk og viten? For jeg vil her påstå at ingen ærlige mennesker kan med hånden på hjertet si at Bibelens budskap er logisk.

Dersom det virkelig var en ekte fullkommen, allmektig og allvitende Gud som hadde formidlet et budskap til menneskeheten, ville selvfølgelig dette budskapet inneholde fullkomne og allvitende tanker og idèer, som selvfølgelig ville langt overgå all logikk, visdom, kunnskap og viten som mennesket noensinne ville kunne tenke ut og formidle.

Det ville selvfølgelig være et budskap som absolutt ingen kunne argumentere imot eller så tvil om. For meg er det en logisk selvfølge at dersom en virkelig Gud hadde åpenbart sine tanker, ville hele verden blitt overbevist. Er det ikke slik at "Guds visdom overgår all menneskelig forstand"?

Det ville være et 100% fullkomment og 100% logisk overbevisende budskap.En fullkommen gud med en fullkommen logikk, kan ikke formidle noe annet enn et fullkomment budskap.

Noe mindre enn dette, kan man ikke forvente av en fullkommen allmektig og allvitende gud. Derfor kan ikke Bibelen være Guds ord...

Gå til innlegget

Vitenskap, kreasjonisme og Gud

Publisert over 8 år siden

Naturvitenskapen blir ofte sterkt kritisert av kreasjonister, som om naturvitenskapen konspirerer imot kreasjonismen. Men naturvitenskapen tar kun for seg hvordan ting henger sammen i naturen. Konklusjoner blir trukket ut ifra hva man faktisk kan observere. Og hittil har man ikke kunnet trekke noen annen konklusjon enn at evoulusjon er et faktum.

Så langt har ikke noen vitenskapelig gren kunnet observere noe som kan knyttes til en gud. Alle, uten unntak må innse det faktum at man ikke kan bevise en gudeskikkelses eksistens. Derfor er det da komplett umulig å motbevise noe som ikke kan bevises.

Gud er som sagt, ikke noe man kan observere eller teste på noen måte. Da er også vitenskapelig metode utelukket. Derfor tar ikke vitenskapen stilling til om det eksisterer en gud eller ikke. Den uunngåelige konklusjonen blir da: Vi vet ikke. Vitenskapelig sett er det umulig å forske i noe som er 100% ukjent.

Men det man kan gjøre, er å ta for seg kildene som inneholder påstander om en skapers eksistens. Og hvis man skal gå vitenskapelig til verks, må man ta for seg alle skrifter som inneholder påstanden om en skaper, og ikke bare èn.

Og det er her kreasjonister svikter i sin såkalte "forskning". Kreasjonisme tar utgangspunkt i at man allerede har svaret. Og så gjør de et forsøk på å finne naturvitenskapelige uttalelser som kun støtter deres allerede etablerte syn. Samtidig kritiserer de elementene i samme naturvitenskap som taler imot deres ståsted.. Dette er både uvitenskapelig og uhederlig!

Det kreasjonister må gjøre før de kan trekke den konklusjon om at det er nettopp Jahve som er den rette skaper, er å etablere forskning som eliminerer andre guder og andre såkalte "hellige skrifter". Kreasjonister må fremlegge solide og objektive forskningsresultater, som bekrefter at Avesta, Bhagavadgita, Guru Granth Sahib, Kitáb-i-Aqdas, Koranen og Tripitaka ikke er troverdige skrifter.

Deretter kreves det også håndfaste beviser for hvorfor Ahura Mazda, Brahman, Allah og andre gudeskikkelser ikke er sanne guder. Det må tas med i betraktningen at mennesker tror like mye på disse skriftene og gudene, som det kristne tror på sin skriftsamling og sin gud.

Når det er gjort, må også kreasjonister legge til grunn gode argumenter og konkrete forskningresultater som viser at Bibelen er troverdig og at det er den opprinnelige stammeguden Jahve som er skaperen.

Den dagen kreasjonister har lagt til side sin subjektivitet og kan vise til slike objektive forskningsresultater jeg her etterlyser, først da kan kreasjonistene begynne å kritisere naturvitenskapen. Ikke før!

Gå til innlegget

Evig liv - hva da?

Publisert over 8 år siden

Kristne snakker om syndefallet som et resultat av den frie vilje. Og frelsen blir også motatt ved den frie vilje. Men når den nye verden er opprettet og de salige lever i fremtidens utopiske paradis, har de fremdeles denne frie viljen?

Det kan jo hende at noen om tre millioner år begynner å kjede seg, og igjen tar i bruk denne fire viljen. At noen velger å gjøre noe annet enn det guden vil.

Hva da?

Gå til innlegget

Dra til Helvete!

Publisert over 8 år siden

Til alle kristne som tror på helveteslæren

Prøv følgende eksperiment: Tenn et stearinlys og putt fingeren i flammen. Se hvor lenge du holder ut, før du i smerte trekker fingeren tilbake. Så kan du gange denne smerten med 1000, og tenke på hvordan dette ville føles over hele kroppen. Og denne enorme smerten skal du faktisk oppleve for absolutt all evighet!

Så kan du skrive etterpå at Herren er god og rettferdig!

Gå til innlegget

Den synlige usynlige gud

Publisert over 8 år siden

Jeg kommer stadig tilbake til denne teksten:

"For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning." (Rom 1:19-20)

"For det en kan vite om Gud..."

Her bruker Paulus ordet "vite", altså ikke tro. Denne teksten hevder da at man kan vite noe om guden. Hvilken viten er det snakk om?

"...ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret det for dem."

Noe som ligger åpent for oss, må da bety i praksis, at her er det noe man kan observere. Ifølge Paulus her, er da Gud observerbar. Hva er det som ligger åpent for oss?

"For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av."

Guds usynlighet skal kunne observeres. Dette betyr da i praksis at man vitenskapelig sett skal kunne finne en eller annen form for bekreftelse at nettopp denne gudeskikkelsen skal kunne observeres i virkeligheten..

Det er gudens "kraft" som skal være observerbar her. Vi vet at kraft/energi betår av partikler. Man har enda ikke funnet den såkalte "God-particle". Det har heller aldri blitt funnet eller målt noen udefinerbar kraqft eller energi, hverken på Jorden eller i universet, som indikerer spesifikt denne gudens eksistens. Til tross for Paulus påstand om at denne kraften skal ha vært synlig, ligget åpen for alle hele tiden, forblir den uobserverbar...


"Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning."

Hvilke gjerninger? Det er kun troende og personlige kristne som hevder å ha opplevd denne kraften. Sånn sett kan man jo si at troen er observerbar og høyst levende blandt kristne.

Men det at kristne har en tro og kan fortelle om deres opplevelser med denne troen, er jo på ingen måte noe unikt fenomen. Tro i seg selv er ingen bekreftelse på denne gudens eksistens. Mange mennesker på jorden tror forakjellige ting. Noen tror på astralkrefter og andre på aliens.

Så det at noen kan fortelle om sterke opplevelser med astralkreftene, er da ikke et bevis for at disse kreftene eksisterer i virkeligheten. Eller at aliens er en realitet fordi noen hevder å ha blitt bortført i romskip. På samme måter er ikke trosopplevelser fra kristne et godt nok bevis for at Jahve er virkelig.

Men teksten sier faktisk at ingen skal være uten unnskyldning! Meg inkludert! Sterke ord fra Paulus her...

Ifølge Pauls skal jeg som ateist kunne høste observerbar viten om denne guden. Den sier at jeg som ateist skal kunne observere gudens kraft (energi), fordi denne kraften ligger åpen for meg, slik at jeg da tydelig skal kunne se den.

Med andre ord: Ifølge denne teksten skal denne gudens eksistens kunne bevises! Hvor er disse åpenbare bevisene, som gjør at jeg skal være uten unnskyldning?

Denne teksten har blitt for meg det største beviset for at denne guden ikke eksisterer.

Denne tråden er kanskje lik tråden "Fornuftig å tro at Gud fins". Men jeg ønsker en debatt, som spesifikt dreier seg om denne bibelteksten. Jeg og mange med meg, er på jakt etter denne åpenbare synlige kraften, som bekrefter Jahve så sterkt at jeg skal være uten unnskyldning...

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere