Anders Helge Myhren

Alder: 73
  RSS

Om Anders Helge

Jeg er pastor i Evangeliekirken.
Vi har nok hatt de 7 magre år, og nå håper vi på de 7 fete.
Når vindene tar tak trives vi, selv om det kjennes mer behagelig og ha det stille og tyst!
Jeg har ervervet mitt daglige brød gjennom buss-yrket i hele 30 år, eller så har jeg ettårig vernepleierskole.
Jeg har en kone og 3 voksne barn.
Du treffer meg på:
http://evangeliekirken-arendal.no/

Følgere

Benjamin-slekten

Publisert nesten 7 år siden

Egentlig bodde foreldrene til Jesus i Nasaret. Den romerske keiseren, Augustus, som hadde okkupert Israel på den tiden, ville gjerne vite hvor mange undersåtter han hadde.

Derfor skulle det holdes folketelling i landet og hver eneste innbygger måtte dra til den byen der slekten kom fra for å bli skrevet opp på en folketellingsliste. Josef tilhørte Davids slekt som kom fra Betlehem. Derfor måtte Josef og Maria gå den lange veien fra Nasaret til Betlehem selv om Maria var høygravid.

Hun fødte barnet sitt i Betlehem. Fordi det var folketelling i byen var det så mange mennesker der at det ikke var plass til dem noe sted. Derfor fødte Maria sin sønn Jesus i en stall. Da det ble forfølgelse ved Jesus fødsel ved Herodes, så flyktet de til Egypt og ble der til Herodes var død. Da flyttet de tilbake til Nasaret som ligger i nord-Israel.

Disiplene til Jesus og døperen Johannes sine disipler var også fra distriktet i nord, og engelene sa til disiplene etter Jesus himmelfart, "Galileiske menn..." Disiplene kom altså fra Galilea, de var derfor ikke jøder, men kom fra Benjamin stamme. (Akkurat som Paulus.) Det var den stammen som oppholdt seg i nord-riket.

En del hundre år tidligere, hadde Israels 10 stammer i nord-riket blitt bortført til Assyria, før de kom seg videre til Europa. På den tiden gikk istiden i områdene der mot slutten. Men Benjamin stammen bodde i Israel også på Jesus tid. De reiste senere etter de andre stammene og idag er etterkommerne bosatt i Norge og på Island.

Det er fantastisk å tenke på og vite, at Jesus disipler er slekten til folket i Norge og Island! Det var også Benjamin-slekten som først kom med evangeliet til Europa. De hadde jo vært øyevitner til det som hadde hendt.

Vi som leser i bibelen skjønner at den hvite befolkningen skal tilbake dit vi kommer ifra, nemlig til Israel. Det er rimelig å anta at dette først vil skje etter den 3. verdenskrig. 

 Les gjerne Esekiel kapittel 37 og kapittel 48...

http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/

Gå til innlegget

Hvorfor fins ikke originalene lenger?

Publisert nesten 7 år siden

Den kjente forfatteren, Ingvar Ambjørnsen hadde nettopp et stykke i Dagsavisen. Det kalte han:" Hvor har det blitt av originalene?" Han gav ingen svar på spørsmålet selv,

 men det fikk meg til å tenke på min barndomsby, Arendal.

Der hadde vi noen by-originaler og min forelder-generasjon hadde enda flere av det slaget. Men egentlig var dette personer som var funksjonshemmet i sinnet. De gikk i byen hver dag, tilsynelatende til spott og spetakkel, men jeg tror de hadde det viktigste, nemlig friheten.

Idag er originalene "buret" inne på forskjellige psykiske institusjoner. De bor ikke lenger på større anstalter hvor de kan komme å gå, men de har egne leiligheter med vakter. Om dagen blir de kjørt ut til de mange arbeidsplasser som er tilrettelagt for disse, men i stedet for busser og trikker blir de kjørt ut og hentet i kommunens biler. Om kvelden er de hjemme, på kino eller på forskjellige arrangementer, hele tiden med vakter.Vernepleieren er utdannet til å ta vare på slike.

Jeg tror ikke"originalene" direkte har det vondt, men noen særlige utfordringer til å meste samfunnet selv har de dog ikke.

Gå til innlegget

Paradigmeskifte i Europa

Publisert nesten 7 år siden

Europa idag er i ferd med å få et paradigmeskifte. I Wikipedia står det: En revolusjon (av latin revolutio, omveltning) er en fundamental, akselererende endring og knyttes ofte til samfunns-

endringer og regimeskifte. Ordet brukes i mange sammenhenger, men har sin bakgrunn i grunnleggende politiske omveltninger. Tilhengere av slike omveltninger omtales gjerne som revolusjonære.

En revolusjon kan kun gjennomføres ved en stor folkelig forankring. En sier gjerne at hva som avgjør en revolusjon er hvilken vei soldatene retter geværløpene. Dette i motsetning til et statskupp eller et væpnet opprør. En revolusjon behøver ikke å medføre en total utskifting av de eksisterende politiske institusjoner eller byråkrati, eksempelvis styrte det samme byråkrati i Russland først i tsarens navn, dernest i mensjevikenes navn og til slutt i bolsjevikenenavn.Sitat slutt.

Ofte omtales dyptgående endringer i tenkesett som en revolusjon, men dette er ofte mer å kalle et paradigmeskifte

Dersom det er noen som skal bebreides for noe, så er det ikke innvandrerne, men den kulturelle overklassen i de europeiske landene, de som har sviktet sine egne ved å prate og praktisere multikulturalismen.

.I dagens Europa er det en tiltagende misnøye mellom de styrende organer, også i Norge og i befolkningen. Dette gjelder befolkningen i ALLE de andre medlemslandene! Og siden Norge er nesten medlem av EU har landet blitt nøyt til å underskrive traktater i fleng, noe som gir byråkratene i Bryssel den egentlige makta. Dette har skapt en krisestemning i Norge og i EU landene, en misnøye vi ikke har sett siden 1930 tallet.

Det er den stadig økende innvandringen som ingen synes å ha midler til å stoppe, som gir denne misnøyen. Mange kommer inn i de europiske landene og få blir sendt tilbake.

I Hellas idag, er de høyre styrte massene på frammarsj, Det er flere og flere som stemmer på den siden, ikke først og fremst fordi de er helt enig i alt de står for, men fordi de ser ingen annen utvei. Partiet, "Gyllen Morgengry" i Hellas vil nemlig rive i stykker alle traktater og bestemme selv. Noe av det første de da vil gjøre er å sende alle innvandre ut igjen, til der de kommer ifra. Nå er valget 24. januar, og da blir det nok nærmere en revolusjon der, og som nok vil forplante seg nordover. England er på gli, og det er ikke utenkelig med en utmelding. I Tyskland er det et voksende sinne over inkompetente politikere som er i utakt med folket. Og det er gjerne i de store landene som bevegelsene starter i, og så følger andre små land på.

Men jeg tror det først må bli verre for at det skal bli bedre, dessverre.

Gå til innlegget

Second-Hands butikker

Publisert nesten 7 år siden

I det siste har det dukket opp en ny butikk type, nemlig bruktbutikkene, Second-Hands. På Karl Johan i Oslo er det en slik butikk, og jeg stakk innom i sommer.

Selv om mestedelen av klesvarene etter sigende var brukte, var klærne av svært god kvalitet. Men prisene var høye, jeg kunne ikke se at det var noe å hente der.Kvalitetsklær var det, men ordet, Second-Hands betyr at de ikke stiller i samme klasse som nye klær.


I Arendal har kommunen en stor søppelplass som heter Heftingdalen. I begynnelsen av året får alle huseiere 4 gratis kuponger for levering av søppel. En ypperlig ordning som mange bruker, og som jeg bruker. I enden av konteinerne har kommunen bygget et bruktmarked. Der kan vi gi bort det vi har av Second-Hands klær, møbler, ski, skøyter, senger o.l. Naturlig nok bruker mange som leverer avfall og ta en tur innom. I varme, lyse og trivelige lokaler blir vi betjent av hyggelige damer, som lyser opp dagen. Prisene er også meget hyggelige, et fint bord kr. 50,-, en lenestol kr. 100,-, musikkutstyr kr. 75,-.

Jeg skal først som sist "innrømme" at jeg har benyttet meg flittig av de gode tilbudene som er der. For at du skal få en god oversikt, så kan jeg hevde, at dersom jeg ønsket innbo til et tomt hus, så ville det bare ta meg noen få dager før all nødvendig inventar til et hus var på plass. Komfyr, kjøleskap senger, border, stoler.Da jeg nevnte for naboen at han også burde ta en tur til Heftingdalen og kjøpe brukte ting, lo han litt hånlig, og sa at han aldri i livet ville ligge på brukte madrasser. Jeg hadde nemlig kjøpt et par av disse gode kvalitets-madrassene til mine gjester. Da jeg nevnte at alle som overnattet på hotell lå på brukte madrasser, ble han litt mer medgjørlig!


Men det er klart, noe av dette har en bakside, og det er for de frivillige organisasjonene som selger tilsvarende ting andre steder. De har fått en fryktet konkurrent. I Arendal vet jeg om 2 bruktbutikker som nok har fått andelen av kunder redusert betraktelig. For hvem klarer å få så ofte nye og fine varer som kommunebutikken? I Froland, en nabokommune til Arendal har de også en bruktbutikk. Den drives på dugnad av frivillige menigheter og pengene går til evangeliesering og nødhjelp til folk i andre land. De merker nok også trøkket fra kommunen.


I Second-Hand butikken i Oslo har selveste kronprinsessen vært og kjøpt klær, det var en reportasje i en avis om det. Dette hjelper til at det blir mer populært for oss andre til å handle brukte ting, selv om det ikke har noen innvirkning på meg, altså!

Så min oppfordring til leseren, kjøp brukt og det til en brøkdel i pris som en vanlig butikk tar. Det er ikke for ingenting det er så mange fornøyde kunder på Heftingdalen, og vil du se fornøyde smil , så stå ved døren der folk går ut etter en god handel, de smiler hele gjengen!

http://evangeliekirken-arendal.no/nytt_fra_web_pastoren_/

Gå til innlegget

Messianske jøder

Publisert nesten 7 år siden

Det ser og høres så flott ut, tenk at nå har mange jøder omvendt seg til Jesus! Dette er nok dessverre ikke sant! Og grunnen er enkel, disse omvendte jødene er ikke ekte jøder, de har bare ganske enkelt konvertert seg over til jødedommen...

 Og videre har de blitt kristne...

Men de ekte jødene derimot, er i rett linje til Abraham, Isak og Jakobs 12 sønner, en av sønnene het Juda. De vil nok ikke la seg omvende før på Herrens dag...


Messianske jøder,
er en gruppe som ønsker å vurdere seg selv som jødiske, og de har liten forbindelse med andre
kristne. De tror både på Det gamle og Det nye testamente og anerkjenne Jesus som Messias. De
praktiserer visse ritualer som omskjæring og i tillegg feirer de jødiske høytider,men også jul og
påske.
De lar seg døpe og de organiserer ulike bibel-kurs og pedagogiske arrangementer.
De pleier å være hyggelige og vennlige.
I Israel er det ca 4.500 medlemmer av denne gruppen og de er konsentrert rundt 50 kirker. Deres
sentre ligger blant annet i Haifa, også på Mount Carmel i Jerusalem i nærheten av Jaffa Gate.

http://evangeliekirken-arendal.no/nytt_fra_web_pastoren_/

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere