Anders Helge Myhren

Alder: 73
  RSS

Om Anders Helge

Jeg er pastor i Evangeliekirken.
Vi har nok hatt de 7 magre år, og nå håper vi på de 7 fete.
Når vindene tar tak trives vi, selv om det kjennes mer behagelig og ha det stille og tyst!
Jeg har ervervet mitt daglige brød gjennom buss-yrket i hele 30 år, eller så har jeg ettårig vernepleierskole.
Jeg har en kone og 3 voksne barn.
Du treffer meg på:
http://evangeliekirken-arendal.no/

Følgere

Vannflommen, før og etter...

Publisert over 6 år siden

Vi starter med å lese en høyst merkelig beretning i 1 Mosebok 6. En beretning som har forundret mange bibelgranskere og bibellesere opp gjennom historien…

Og spørsmålet jeg stiller er følgende: Når det står, "Gud utryddet alt kjød som rørte seg på jorden." Gjelder det rundt hele jordkloden, eller var det bare en del av jordkloden som ble oversvømt. Med det som utgangspunkt, vil jeg komme med 2 skriftsteder.

Det første gjelder de som levde på jorden før Noah bygde arken. Det står i første Mosebok, 6 kapittel vers 1:


6 Nå begynte menneskene å bli mange på jorden, og de hadde fått døtre. 2 Da så gudesønnene at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. 3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være 120 år.»


4 Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også. For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Dette er de mektige fra eldgammel tid, de navngjetne.
5 Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte, var ondt, dagen lang. 6 Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. 7 Og Herren sa: «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt, fra jorden, alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen. For jeg angrer at jeg har laget dem.» 8 Men Noah fant nåde for Herrens øyne.

Jeg vil gjerne fokusere på der det står, "For gudesønnene gikk inn til menneskedøtrene, som fødte dem barn. Det var kjemper på jorden i de dager, og siden også."Det er den lille setningen, "og siden også," som gjør meg nysgjerrig.

Dette er like før vannflommen og som vi vet, så var det bare 8 stykker som ble reddet, det var Noah og familien. Vi har lært at HELE jorden ble oversvømmet, bokstavelig talt, men da må gudesønnene og gudedøtrene ha kommet seg unna på en overnaturlig måte. Vi må huske på at  de var del av det gudommelige!

Det står også at i de siste tider hos oss, skal det bli som på Noahs tid. Det gjelder ikke bare syndefulle liv, men sikkert også i kunnskap, noe av det samme som vi har idag! Jeg skal komme tilbake i et senere innlegg om kunnskapen.


For i 4. Mosebok 13 kapittel vers 33 står det: De sa: «Det landet vi dro gjennom og undersøkte, er et land som fortærer dem som bor der. Og alle folkene vi så, var storvokste menn. 33 Der så vi kjemper også - anakittene hører til kjempene. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også.» Sitat slutt.

Her står det om 2 typer menneske, de storvokste og kjempene.
Dette passer godt sammen med kjempene på jorden rett før vannflommen og dem Moses og Josva måtte kjempe imot , da de gikk mot Kanaans land.


Når vi også tar med en kjempe som Goliat, som Kong David kjempet mot, så virker det som det var noen flere enn slekten til Noah, som slapp unna vannflommen?

Noen flere skriftsteder: Enda en gang kom det til strid ved Gat. Der var en høyvoksen mann som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot - i alt tjuefire fingrer og tær, han var også en etterkommer av Rafa.” (2 Samuel 21:20)


Disse fire var etterkommere av Rafa i Gat, og de falt for Davids og hans menns hånd." (2 Samuel 21:22)

 

Noen av skapningene av denne størrelse hadde seks fingre på hver hånd, og seks tær på hver fot, og bar spyd som veide fra (tre hundre sekel kobber)10-25 pund. (2 Samuel 21:16-22 ; 1 Krøniker 20:4-8)

 

Goliat, som David beseiret, var seks alen og et spann høy (dvs. over ni fot) og bar en rustning som veide fem tusen sekel kobber!!

 

"Da kom det en tvekjemper ut fra filistrenes leir. Han hette Goliat og var fra Gat. Han var seks alen og et spann høy. På hodet hadde han en kobberhjelm, og han var kledd i en skjellbrynje.Brynjens vekt var fem tusen sekel kobber.(1 Samuel 17:4-5)

 

http://evangeliekirken-arendal.no/

Gå til innlegget

Bør kristne og andre få barn?

Publisert over 6 år siden

Noe som vi aldri blir ferdig med, er spørsmålet om det finnes en evig fortapelse. Men at en fortapelse finnes gjør det nok, siden bibelen beskriver at det er 2 utganger av dette livet

Men hva en en bibelsk fortapelse? 

Adventistene har mitt syn her, at fortapelsen er en tilintetgjørelse av mennesket.

Jeg kan heller ikke se av det gamle og det nye testamentet, at noen av Guds menn advarte folk å få barn. Det er jo litt underlig, dersom flesteparten etter endt liv sies å havne i et evig helvete med evig pine.

Da Jesus levde her på jorden, advarte heller ikke Han om at vi ikke måtte få barn. Dette hadde vært naturlig, dersom mesteparten etter endt liv sies å havne i helvete.

Paulus advarte heller ikke mot barnefødsler, enda han ikke var spesiellt glad i giftemål. Han sa tilogmed at Han selv ønsket å gå fortapt, dersom det kunne frelse noen. Da tenkte han neppe på en evig pine i helvete.

Abortlegene tar idag livet av mange foster over hele verden. Mener du de fortjener takk for det, da de på den måten redder millioner fra og bli voksne og da  slipper å havne i helvete ?

Hvorfor reddet Gud, gjennom Noas ark 8 mennesker, da resultatet hadde blitt over 15 milliarder mennesker i helvete?

Neida, i min bibel står det at ånden vår går tilbake til Gud som gav den til oss, og legemet og sjelen er stein døde!

Skriften sier til oss:

Fork 12:7: før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud, som gav den.

1 Tim 6,16 Han alene har udødelighet og bor i et lys ikke noen kan nærme seg, Han som ikke noe menneske har sett eller kan se, Ham være ære og evig makt! Amen.  Sitat slutt.

Det er altså kun en som er udødelig, og det er den tre-enige Gud!

Johannes 17

Like som du har gitt ham makt over alt kjød, for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham; 3  og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Som du ser, så er det bare Gud som har et evig liv.

Kunne Adam ha dødd dersom han ikke hadde syndet?
Svar: Ja, Adam kunne dø. Det står at han var dødelig dersom han ikke spiste av livets tre, men han og Eva valgte isteden å spise av kunnskapens tre.

1 Mosesbok 3:22:

Herren Gud sa:"Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt.. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!" Sitat slutt.

Kan det klarere forklares!

Svaret på mitt spørsmål blir da: Ja, du kan trygt få barn, da valget hos hvert menneske gir en valgfrihet  og farefri utgang!

http://evangeliekirken-arendal.no/


Gå til innlegget

Jesus døde...og sto opp fra det døde...

Publisert over 6 år siden

Det som gjør at jeg tror på Jesus og venter på en ny himmel og en ny jord er 3 ting. 1. Den opplevelsen jeg fikk da jeg omvendte meg til Han da jeg sa: "Jesus, jeg kommer til deg nå!" 2. At det står i bibelen, 3. Martyrdøden til disiplene,

hadde de hatt mistanke om at Jesus ikke hadde stått opp av graven, hadde de aldri gått inn i martyr-døden.

Derfor godtar jeg bibelens ord og tar alt det som står der for sannhet, og dette er bibelens og min sannhet:

Påskeunderet, vi leser fra bibelen:


Det var beredelses-dagen; for at nå legemene ikke skulle bli hengende på korset sabbaten over - for denne sabbatsdag var stor - ba jødene Pilatus om at deres ben måtte bli brutt sønder og legemene tatt ned.
Stridsmennene kom da og brøt benene på den første og på den andre som var korsfestet sammen med ham,
men da de kom til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke hans ben,men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann.Og den som har sett det, har vidnet om det, og hans vidnesbyrd er sant, og han vet at han sier sant, for at også I skal tro.For dette skjedde for at Skriften skulle oppfylles: Intet ben skal brytes på ham.Og atter sier et annet skriftord: De skal se på ham som de har gjennomstunget.
Men Josef fra Arimatea, som var en av Jesu disipler, dog lønnlig, av frykt for jødene, bad derefter Pilatus at han måtte ta Jesu legeme ned; og Pilatus gav ham lov til det. Han kom da og tok Jesu legeme ned.
Men også Nikodemus kom, han som første gang var kommet til ham om natten, og han hadde med sig en blanding av myrra og aloë, omkring hundre pund.

De tok da Jesu legeme og svøpte det i linklær med de velluktende urter, således som det er skikk hos jødene ved jordeferd.

Men på det sted hvor Jesus ble korsfestet, var det en have, og i haven en ny grav, som aldri noen var blitt lagt i;

der la de da Jesus, fordi det var jødenes beredelses-dag; for graven var nær ved.Men heldigvis så endte det ikke slik, dette var bare den første avdeling. Videre kan vi lese at:


Jesus står opp


16 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. 2 Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp. 3 De sa til hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?» 4 Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor. 5 Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. 6 Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! 7 Men gå og si til disiplene hans og til Peter: 'Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.'» 8 Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de var redde.


Jesus viser seg for disiplene


9 Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 10 Hun gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, og som nå sørget og gråt. 11 Men da de fikk høre at han levde, og at hun hadde sett ham, trodde de det ikke.
12 Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem mens de gikk på veien og skulle ut på landet.13Også disse kom og fortalte det til de andre, men de trodde ikke dem heller.
14 Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter, for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått opp.

Jesus blir tatt opp til himmelen


6 Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»
9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok ham bort foran øynene deres.10Som de nå stirret mot himmelen mens han dro bort, sto med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»


12 Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. 13 Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob. 14 Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans.

http://evangeliekirken-arendal.no/

Gå til innlegget

Jesus utdannelse

Publisert over 6 år siden

Noe alle, i følge evangeliene, var enige om, var at Jesus kjente de hellige skriftene svært godt. Han ble tiltalt som «Rabbi», som betyr «Mester».

Israelittene drev utstrakt handelsvirksomhet utenfor Middelhavs-området allerede tusen år før Kristus!

Her støter vi på et gedigent problem, for utdannelsen til Rabbi var både langvarig, krevende, dyrt og besværlig.

Skolegangen begynte i barndommen og varte mellom tjue og tretti år, og først når denne læretiden var over, hadde man rett til å kalle seg Rabbi. 

Det jødiske samfunn var et av de første som hadde en skriftlærd overklasse med et høyt utdannelsesnivå.

Men ingenting tyder på at Jesus hører til denne lovkyndige standen.


Tvert i mot, vi hører gang etter gang at han var i sterk opposisjon mot både de skriftlærde og farieseerne.

Og hvor i all verden kunne den fattige gutten fra Nasaret ha skaffet seg denne utdannelsen?

At Jesus fikk god utdannelse i Cornwall i England er ikke usannsynlig. Det er mye som tyder på at Han var med sin "onkel," Josef av Arimatea til England. De 18 ukjente årene til Jesus tilbrakte Han nok her, med å studere det gamle testamentet og andre skrifter, samt mye annet..Kanskje Han til og med arbeidet i Tinn-gruvene i Cornwall, det er ikke umulig. Han måtte jo arbeide for føden Han også...

Druidesamfunnene i England på Jesu tid var på ingen måte primitive. Tvert imot var det en meget høytstående kultur. De hadde universiteter med opptil flere tusen studenter, og det ble undervist i matematikk, musikk, poesi, filosofi, naturvitenskap religion etc.  Det førkristne England hadde derfor en høyt utviklet kultur under druidene. Det var ikke primitive, ville mennesker som befolket England på den tiden, slik vi ofte lærer. Det var druidereligionen - til tross for hedenske skikker som etter hvert hadde sneket seg inn - som forberedte England for det kristne budskap i aposteltiden. Mange druideprester ble senere prester i den kristne menighet. Selvfølgelig ble ikke alle og enhver av druidene kristne. Selv etter at kristendommen ble nasjonalreligion i England, fortsatte druidismen i flere århundrer.Druidismen var en ytterst tolerant og fredelig religion. Ingen steder finner man beretninger om druider som forfulgte andre for deres tros skyld. Her fant apostlene et fristed fra romernes og jødenes forfølgelser.

Det er mengder av tradisjoner og minnesmerker i det sydvestlige England som er relatert til Josef av Arimatea, og det er en rekke kirkefedre og historikere som bekrefter at Josef ankom England med et følge, at de fikk «12 Hides» med grunn av prins Arviragus etc. Hva er så fantastisk og urimelig med det i historikernes øyne? Er det fordi de har et horn i siden til alt som smaker av kristendom?

Dersom vi leser «mellom linjene» så drog Jesus i løpet av sin oppvekst bort fra sitt hjemsted Nasaret, før han som trettiåring kom tilbake som selvutnevnt Guds Sønn. Men det var Gud selv som først sa det til Han. Gud Fader sa mye annet også til Jesus leser vi, og Jesus gjorde ikke noe av de viktige tingene før Faderen sa det til Han. Men selv Jesus måtte gjennom en utdannelse for å bli den Han ble...Men Jesus var nok også et natur-talent, Han utmerket seg allerede i 12 års alderen kan vi lese, Han vokste i visdom...


Folket i Nasaret ble slått av undring over hans kunnskap. Men de stilte seg kritisk til hans påstand om at han var Guds Sønn og de «tok anstøt av ham». De sa, ifølge Matteus 13: 55-56: «Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og hans søstre, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra?».

http://evangeliekirken-arendal.no/

Gå til innlegget

Jeg har lest at det er over 5000 FORSKJELLIGE kirkesamfunn i verden! Men en ting har disse felles, og det er at de tror at Jesus er og var Guds Sønn og at Han sto opp fra det døde.

 Sarkofagen til Josef av Arimatea står i Johanneskirken i Glastonbury i England.

Dette forener oss og på dette standpunktet dør vi. Grunnen er at jeg/ vi ønsker et evig liv sammen med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd i himmelen og på jorden!

Så kan jeg spørre, hva er den rette læren? For å kommentere det enkelt, så er det å GJØRE det Jesus har befalt oss!  Nå skal jeg ikke starte en diskusjon om hvordan du ser på: Dåpen, helbredelsen, omvendelse og tro...
Jeg vil kort å godt i en stor overskrift fortelle deg hvordan jeg tror at Gud har gjort det.


1. Gud har skapt alle ting...og menneskene som vi kjenner til idag ble skapt for 6000 år siden, og de første menneskene het Adam og Eva.


2. Gud har utvalgt et folk av slekten til Sem, Abraham, Isak og Jakob, og de har et spesielt hjemland som heter Israel.


3. Denne slekten er den hvite befolkningen og jødene, som idag er spredt over store deler av verden, men Gud ønsker at denne slekten engang skal vende tilbake til et Stor-Israel. Grensene er fastsatt til hver stamme, les i bibelen.


4. Jesus ble inkarneret inn i Maria, og Maria er surrogatmoren til Jesus og Josef er stefaren. Ingen av disse to menneskene har noe med Jesus gener å gjøre. Jesus ble født inn i menneskeslekten.


5. I de 18 årene, fra Jesus var 12 år til 30 år, reiste Han nok mye sammen med sin slektning, Josef av Arimatea. Josef var en rik mann, og han hadde skip og mye annet gods. Det finnes gode grunner for å tro at Jesus reiste sammen med han blant annet til Cornwall i England. Der er en del steder der hvor Jesus navn er skrevet om og oppkalt etter. Sarkofagen til Josef av Arimatea står i Johanneskirken i Glastonbury i England. I Cornwall gikk nok Jesus på skole og fikk en utdannelse som få andre på den tiden.
Grunnen til at de reiste til Europa er nok den, at Israels 10 stammer fra nord-Israel, men også flertallet av de 2 stammene fra sør-Israel hadde reist i forveien gjennom århundrene til de forskjellige landområdene.


6. Etterhvert skjønte Jesus at Han var Guds Sønn og den Messias som Det Gamle Testamentet skriver om.


7. Jesus vendte da tilbake til Israel i 30 års alderen, og oppsøkte Døperen Johannes og der startet Han sin virksomhet som Han fikk i fra Sin Gud, Faderen.


8. Jesus døde for alle menneskers synd, selv om Han sa at Han bare var kommet for å frelse Israels Hus. Men gjennom at jødene ikke tok imot det Jesus gjorde, ble frelsen utvidet til å gjelde alle folkeslag! Jesus sin gudommelighet blir ikke mindre av at Han reiste og fikk utdannelsen sin i England!


9. Nå venter vi på at Jesus skal komme tilbake og bort-rykkelsen skal skje, først de som er døde i Herren og like etter de som nå lever i troen på Kristus.


10. Sammen skal vi leve evig, de av Guds Folk som vi leser om i Det Gamle Testamentet, og vi som har omvendt oss til Jesus Kristus.De som ikke tror blir TILINTETGJORT av ilden, sammen med Djevelen og hans demoner.

En del av Englands nasjonalsang:

And did those feet in ancient time.
Walk upon Englands mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen!

And did the Countenance Divine,
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here,
Among these dark Satanic Mills?

Bring me my Bow of burning gold;
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!

I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In Englands green & pleasant Land

Under teksten skrev Blake et bibelsitat: «Would to God that all the Lord's people were Prophets,[2] Numbers chapter 11, verse 29».[5] («Om bare alt Herrens folk var profeter!,Fjerde Mosebok 11:29»[6].

Den vanligste tolkningen er at Blake forutsetter at et besøk av Jesus til England i dag ville gi England et forbigående himmelsk skjær, i kontrast til de «dark Satanic Mills» fra den industrielle revolusjon og dennes ødeleggelse av naturen og menneskelige forbinder.[7] Dette diktet innførte uttrykket «dark Satanic Mills» i det engelske språk. Denne tolkningen er knyttet til skjebnen til Albion melmølle i London, den første større fabrikkbygning i byen. Denne lå i Southwark og bygget i 1786, ikke langt fra hvor Blake bodde. Fram til fabrikken ble ødelagt av brann etter bare fem år i 1791, som kan ha vært påsatt, hadde den tatt arbeidet fra mange tradisjonelle møllere. Protestantene mot møllen kalte den «satanisk» og beskyldte eierne for å jukse med melet og på bekostning av de tradisjonelle, britiske produsentene. En samtidig illustrasjon fra brannen viste en djevel på huk over bygningen.[8]

I stedet for å hevde det historiske faktum om Jesu besøk i England, stiller i stedet Blake fire spørsmål. Men diktet forutsetter at om det har vært, eller ikke har vært et gudelig besøk i England, i så fall ville det ha vært et himmelsk skjær i England.[9][10]


http://natgeotv.com/no/jesusmysteriene/videos/jesus-i-englandhttp://evangeliekirken-arendal.no/nytt_fra_web_pastoren_/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere