Anders Helge Myhren

Alder: 73
  RSS

Om Anders Helge

Jeg er pastor i Evangeliekirken.
Vi har nok hatt de 7 magre år, og nå håper vi på de 7 fete.
Når vindene tar tak trives vi, selv om det kjennes mer behagelig og ha det stille og tyst!
Jeg har ervervet mitt daglige brød gjennom buss-yrket i hele 30 år, eller så har jeg ettårig vernepleierskole.
Jeg har en kone og 3 voksne barn.
Du treffer meg på:
http://evangeliekirken-arendal.no/

Følgere

Støre i Sarons Dal

Publisert rundt 6 år siden

Han sier om sin kristentro: - Tror vi er en del av noe større...

 Dette kan da ikke være en uttalelse god nok til å få betegnelsen, "en kristen mann?" Men kanskje en "påskekristen," som Støre selv sa det for 1 år siden.

For å bli en kristen må vi forholde oss til frelsesverket til Jesus.  Det er en omvendelse og  tro på den oppstandende Frelseren, som har tatt all verdens synd på seg. 

For å bli inkludert i dette frelsesverket, må vi ta imot, og bekjenne troen på Jesus, Guds Sønn.

 

Jeg ser at Støre og Hareide er samlet i Sarons Dal i Kvinesdal. Jeg skal vedde på at hovedsaken til Støres besøk der, er å få Hareide over på sosialistenes banehalvdel om godt og vel 2 år. Da vil KRF sannsynligvis bli med i Støre sin nye regjering! 

Dette er et godt forsøk av Støre, og jeg tror han vil lykkes, begeistringen fra Hareide og co. tyder på det...

Og Hareide har nok innen den tid glemt de 8 årene på Stortinget, han var luft for den flertall- styrte røde blokken!

http://evangeliekirken-arendal.no/

 

Gå til innlegget

"Hva sa jeg!" er et yndet uttrykk. Sjeldent passer det bedre til den nye undersøkelsen, som nylig ble lagt fram i avisen, New York Times. Også vår "egen" NRK har dette med i sin dagsrevy ikveld.

Konklusjon: Den hvite befolkning er direkte etterkommere etter Kong David og Kong Salomos i Israel!  Både vår egen forsker, Thor Heyerdahl og Fritjof Nansen har skrevet noe om dette.

Under den store folkevandringen gjennom Assyria og til Asabadjan og Kaukausfjellene, og opp mot Ukraina og Russland, kan vi følge sporene. 

Det som er ekstra interessant ifølge bibelen, er at ALLE de 12 stammene skal tilbake til Israel, ikke bare Juda stamme.  Så du får gjøre deg rede, du mann og kvinne...

To omfattande nye DNA-studiar viser at genetikken og språket hos dagensmoderne europearar har sine røter i folk som vandra ut frå steppene i Russland til Europa. Det skriv The New York Times.

Eit dansk og eit amerikansk forskarteam har til saman analysert genetisk materiale frå heile 170 skjelett frå fortidsmenneske, frå Spania til Russland.

– Resultatet viser at den genetiske samansetninga og distribusjonen i Europa og Asia i dag er eit overraskande nytt fenomen, berre eit par tusen år gammalt, seier professor Eske Willerslev ved Centre for GeoGenetics ved Universitetet i København i ei pressemelding.

Willerslev har leia det danske teamet.

Den danske studien er den største genetiske studien som er gjort på førhistoriske menneske, og omfattar 101 individ. Sitat slutt.

http://www.nrk.no/viten/dna-studiar-avslorer-europeisk-opphav-1.12406531

Evangeliekirken Arendal har mange sider om dette emnet...

http://evangeliekirken-arendal.no/

 

Gå til innlegget

Tusen år før Jesus kom til vår jord, var det en stor forflytning fra Israel. Det var nord-riket som var av de 11 israelske stammene som ble drevet i landflyktighet. På den tiden begynte isen å slippe taket i nord-Europa,

 og det var naturlig, etter som århundrene passerte, at stammene reiste nordover. De var vel kjent med store båter og visste også andre reiseruter mot nord.


I Italia holdt Romerriket til og ble ledet av verdens mektigste Keiser... Denne mektige nasjonen var den største  av landområder som hadde EN hersker.
Etterhvert som Jesus hadde vært i Israel, og flyttet tilbake til himmelen, var det ofte trefninger mellom romerne i sør, og barbarene i Germania i nord.

Barbarene var lyse, høyreiste mennesker som raget godt over de småvokste romerne. Mellom disse folkeslaget lå Alpene, men like vel var det konflikter og trefninger mellom disse to gruppene.

Idag er det få som enda vet at disse barbarene var Israels 11 stammer. Det er også noen som vet, at den hvite befolkningen i verden er etterkommerne etter barbarene eller Israels 11 stammer. Den 12. stammen er jødene.


Nå skal jeg skrive om et meget viktig og avgjørende slag, som har med oss å gjøre...

"Det skjedde i de dager at det gikk ut bud fra keiser Augustus om at allverden skulle innskrives i manntall."

For de fleste er vel dette velkjent fra historieundervisningen på skolen. Det var på den tiden Jesus ble født.

Fra Roma ledet gudekeiseren Augustus verdens sterkeste rike. Hans ord var lov og når jeg kaller ham "gudekeiser" så er det bokstavelig ment. Han var opphøyet til Gud på linje med de andre romerske gudene.

Han ble tilbedt i templene og av hæren i felt. Han og hans soldater var uovervinnelige. Alle andre folkeslag ble foraktfullt kalt "barbarer". Når Augustus pekte med utstrakt høyrearm for å la seg hylle eller utstede ordrer om nye erobringer, ble han hyllet og erobringene utført. I alle himmelretninger. Og nå reiste han seg igjen mens han ga sin nye marsjordre til sine uslåelige legioner: "Tiden er inne til å tukte våre naboer i nord. Marsjer inn i germanernes rike og drep alle dem som står dere imot. De andre fører dere til Roma som slaver eller trellbinder dem på stedet. Av sted, soldater, og bring nytt land til riket og ny ære og rikdom til keiseren!"

Oppdraget ble betrodd den ypperste romerske hærfører av alle: Generalstattholder Publius Quintillus Varus og hans elitelegioner. Og dette skjedde i år 7. Etter to års nitidige forberedelser startet Varus felttoget mot nord og øst for Rhinens bredder i Midt-Tyskland. Det første angrepsmålet var Elben. Og i bagasjen brakte de paradeuniformene sine som de skulle bruke når målet var nådd. Lite visste de hva som ventet dem i skog og i myrterrenget i Teutoburger Wald hvor Hermann, krigshøvding over Cheruskerne, ventet dem.

Hermann hadde samlet sin egen hær og et par av nabostammene til motstand mot invasjonen. De ville ikke gi seg under åket til romerne og slavehandlerne og ågerkarlene som fulgte i romerhærens fotspor. Og som hadde finansiert erobringen for å berike seg ytterligere. Den gang som i dag. Et pakk som er blitt kjent som det verste krapylet på jorden. På samme måte som gribber og hyener følger de hærenes gang og suger ut hjerteblodet av de overvundne. Når så folket til slutt får kastet dem ut finner de seg nye ofre. Dette visste Hermann fordi han var vokst opp som gissel i Roma og hadde vært offiser over de germanske hjelpetroppene deres i flere år. Han var derfor godt kjent med romersk kampteknikk og visste at hans germanere ikke kunne slå de romerske infanteristene på åpen mark. Men det er lov å bruke list også. Det som teller i all krig er å vinne, og Hermann disponerte deretter.

Speiderne hans vill-ledet Varus slik at han la marsjen gjennom myrlendte strøk med tette skogholt innimellom. Og romerne rykket framover. Helt til de passerte elven Hunte rett øst for Osnabrück i Teutoburger Wald. Og derfra videre inn i Niewedder Senke. På den ene siden av veien var en stor myr og på den andre siden en skogbevokst åsrygg; Kalkriesenberg. Her hadde våre blodsbrødre under ledelse av Hermann bygget opp en jordvold godt skjult i skogen. Og her ventet de på at den forhatte fienden skulle gå i fellen. Og det gjorde den.

Og fellen klappet sammen om romerne, forrædertroppene deres og slavehandlerne og ågerkarlene. Da den romerske kolonnen var kommet langt nok inn i fellen ble veien sperret og våre folk angrep i full bredde og drev invasjonsstyrken ut mot myren. Baktroppen deres ble knust og retretten sperret. Krigsropene gjallet og stål slo mot stål og sang den germanske frihetssangen. Den sangen vi nå må synge om igjen. I vår kamp mot dem som i dag invaderer oss og de forræderne som støtter dem og mot de internasjonale ågerkarlene som vil ha restene.

Når vi germanere blir invadert er det vår tradisjon og plikt å forsvare oss. Med alle midler til målet er nådd og vår frihet igjen er vunnet.

Romerne prøvde etter beste evne å komme i slagorden, men de ble hardt trengt. Enkelte avdelinger greide det og kjempet seigt og sikkert bakover for å forskanse seg i den befestningen de nettopp hadde forlatt. Med jernhard disiplin brøt de seg vei gjennom sperretroppene og kom fram til leiren på slagets tredje dag. Men det hjalp dem ikke. Våre blodsbrødre fulgte etter og angrep fra alle kanter.

Den siste striden ble spesielt hard og da Varus så at alt var tapt holdt han sverdspissen mot hjertet og lot seg falle på sverdet slik at han kunne dø med ære. Rundt ham begikk også andre offiserer selvmord mens de siste soldatene overga seg. Enkelte av dem klarte senere å flykte og kom seks år etter tilbake på romernes hevntokt.

Da gudekeiseren Augustus fikk melding om utfallet av slaget, som til overmål fant sted i hans egen måned, august, reiste han seg fra tronen, strakte begge hender opp mot himmelen og ropte:, "Varus, Varus, gi meg mine legioner tilbake!" Men han fikk intet svar. Det var taust. Legionene var borte og kom aldri igjen. 25.000 elitesoldater fra invasjonshæren lå igjen på slagmarken. Pluss tusener slavehandlere, ågerkarler, forrædere og andre som fulgte hæren. Knust. Fullstendig knust. Borte var også drømmen om et bastardisert og ensrettet Romerrike som skulle nå til Østersjøen. Knust av Hermann og hans tapre germanske soldater. Av vårt folk. Av oss. Slik vi skal knuse alle invasjoner.

Det ble siden gjort kun ett seriøst fremstøt av romerne for å undertvinge den germanske nasjon. Det var straffe-ekspedisjonen seks år senere. Den varte i tre år og ble ført med nesten like sykelig grusomhet av romerne som de allierte i den andre verdenskrig i forrige århundre og en blanding av den brente jords taktikk og geriljakrig fra vår side. Resultatet var at romerne trakk seg tilbake med blant annet Hermanns kone og lille sønn som fanger. Han fikk aldri se dem igjen. Selv ble han myrdet av andre høvdinger som ble redde for at han ville bli for mektig. Noe som desverre forsinket frigjøringen av de andre germanske områdene med 400 år.

Det var lenge usikkerhet om hvor slagstedet nøyaktig hadde vært og det er i tidens løp (fra ca. år 1100) lansert utallige mulige steder, men de avgjørende bevisene har manglet. I 1875 ble det reist en stor minnestøtte ved byen Detmold for Hermann og hit har mange millioner reist for å hylle en av våre aller største frihetshelter. Kanskje den største. I 1989 startet en nederlandsk gruppe arkeologer utgravingen ved Niewedder Senke og kunne i 1994 konkludere med at her fant slaget sted. De manglende arkeologiske bevisene var funnet.

Vel, uansett; ta turen bortom Hermannstøtten og gi ham og våre tapre krigere den ære de har fortjent ved å gi sine liv for at vi i dag skal kunne leve i frihet. Og la oss i dag te oss slik at våre etterkommere om 2000 år kan si det samme om oss.

http://evangeliekirken-arendal.no/

 

Gå til innlegget

Evangelist Suzette Hatting kommer ikke...

Publisert over 6 år siden

Bønn for syke er et aktuelt tema, som vi aldri blir ferdig med. Ingen ber mer for syke enn på de kristne TV stasjonene verden over. Men virker det?

Suzette Hattingh, som skulle ha kommet til Norge for tale blant annet under en helbredelseskonferanse i Nord-Norge samt på Visjon Norge, må avlyse sitt besøk i Norge på grunn av sykdom.

Det er Jan Hanvold som på Facebook meddeler sine følgere at "Suzette Hatting må avlyse sitt Norges besøk, p.g.a blodpropp i beinet." I følge Jan Hanvold gjør blodproppen at kvinnen ikke kan fly og siden det åpenbart ikke er veldig lett for helbredere innen denne bevegelsen å "ta ut" helbredelsen de lover andre, vil kvinnens medvirkning både på Visjon Norge og i Kautokeino bli avlyst.

Suzette Hatting har vært medarbeider til den tyske evangelisten, Reinhard Bonnke. Han har også vært sjuk, og ble operert på et sykehus i Tyskland for noen år siden. Men framdeles lover han helbredelse i Jesus navn, dersom du tror nok. Trodde ikke han selv nok?

Nei, det er ikke så greit å holde fasaden, når de selv blir syke.

Jan Hanvold har vært på operasjonsbordet en rekkke ganger, hjerteinfarkt og nyrekreft foranledet  til disse operasjonene. Ikke mye som en liten trosbønn ble da bedt, siden han da overlot alt ansvaret til legene. Men rett skal være rett, Hanvold har mange gode kvaliteter, og åpenhet er ett av hans beste...

Men bønn for syke gir penger i kassen, og gjemt er glemt om noen måneder...

http://evangeliekirken-arendal.no/

Gå til innlegget

Pastor Benny Hinn ble hellig vred...

Publisert over 6 år siden

En sint pastor Benny Hinn omtaler en kollega, som hadde en alle tiders sjansen til å vitne om Jesus. Det var i programmet med Larry King at JOEL OSTEEN & OPRAH fikk spørsmålet. Men de brukte ikke sjansen!

Da vedkommende fikk spørsmålet i et TV program: "Er Jesus den eneste veien til Gud?" kom svaret..." Det er opp til Gud!"

Jeg skjønner at pastor Benny Hinn ble sint da han så programmet...hellig vred som bibelen skriver.

Tenk deg situasjonen, for millioner av mennesker har du en sjanse til å si til folk, at bare Jesus er veien, sannheten og livet, og så spolerer du den sjansen! 

Spørsmålet blir da, er det mulig for en slik "Herrens tjener" å komme tilbake i evangelisk tjeneste? 

Svaret gir vel seg selv. Se videoen her...

https://www.youtube.com/watch?v=azqoBksweZA

www.evangeliekirken-arendal.no 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere