Anders Helge Myhren

Alder: 73
  RSS

Om Anders Helge

Jeg er pastor i Evangeliekirken.
Vi har nok hatt de 7 magre år, og nå håper vi på de 7 fete.
Når vindene tar tak trives vi, selv om det kjennes mer behagelig og ha det stille og tyst!
Jeg har ervervet mitt daglige brød gjennom buss-yrket i hele 30 år, eller så har jeg ettårig vernepleierskole.
Jeg har en kone og 3 voksne barn.
Du treffer meg på:
http://evangeliekirken-arendal.no/

Følgere

Det vi sår, det høster vi...

Publisert over 12 år siden

For en tid tilbake så jeg et rystende program på TV Visjon Norge.  Det var Mr. Goldberg fra Israel, som besøkte en rekke byer i Norge.

Han tok utgangspunkt i den lave veksten av fødte barn i Europa.  Gjennomsnittet er på ca. 1,5 barn.  Dette er en stor nedgang.  For å få vekst i innbyggertallet må gjenomsnittet være på minst 2,1 barn.

Import av arbeidskraft er blitt nødvendig og mens kirkene i Europa blir nedlagt og solgt som barklubber, bowlinghaller barer og moskeer, så bygger muslimene store moskeer, spesiellt i de store europiske byene.  I London, foreksempel, bygges det nå ved siden av fotballstadion Wembley, en moskee med plass til 40.000 mennesker.  Om 35 år vil det i gjennomsnitt være flere muslimer i Europa enn innfødte kristne.  Den demografiske konferansen i Oslo på nyåret slo fast at store land i Europa kan halvere sitt folketall på 40 år.  Det kan selvsagt ikke økonomien og velferdsstaten, som trenger unge til å gå inn i helsetjenesten når befolkningen aldres, overleve.

Det mest aktuelle av de scenarier som også ble nevnt i Dagbladet, er import av arbeidskraft fra Afrika, som fortsatt er glad i barn, mens det sosialistiske Europa er glad i abort.

Vi kan også ta utgangspunkt i det vi ser i Norge idag, nemlig en stadig økende innvandring av ulike kulturelle menneskeflokker.  Det er ikke mulig for Norge å "sperre disse menneskene inn i inngjerdet områder, eller å sende dem ut av landet igjen.  Nei, resultatet ser vi allerede, disse fattige menneskene blir tatt opp som norske borgere.  Dette vil, på sikt, skape store problemer, som vi allerede ser i de fleste europeiske landene.

Hvordan kan dette skje?  Mr. Goldberg tok utgangspunktet i bibelen.  I Joel, 3 kapittel står det at: "fordi de har gitt bort mitt land så vil Gud gi bort deres land."  Det er ingen hemmelighet at spesiellt Europa ønsker å gi muslimene Gaza (det har de fått) Judea og Samaria (Vestbredden) Golanhøyden og deling av Israels hovedstad Jesusalem-  Ja, dette får nå konsekvenser!

Men dersom Europa omvender seg og angrer kan dette reverseres.  Lik byene i Nineve og Sodoma og Gomorra kan Gud gjøre noe med dette.  Men da må Europa gjøre helomvending med hensyn til Israel.  Og vi kristne må, slik som  Abraham ba, be til Gud om at Europa må bli spart!! 

I profeten Jonas står det i 3. kapittel og 9 vers: "Hvem vet?  Gud kunne da vende om og angre det.  Han kunne vende om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne.  Da nå Gud så det de gjorde, at de vendte om fra sin onde vei, da angret Han det onde Han hadde sagt at Han ville gjøre mot dem.  Og Han gjorde det ikke."

Gå til innlegget

Intellektuelle barn

Publisert over 12 år siden

  Noen tyske aviser har i den  siste tiden tatt opp følgende tema:  I befolkningen er det en spesiell gruppe som ikke vil ha barn.  Det er tragisk nok blant de intellektuelle.  De som arbeider på universiteter og lignende.  De er så opptatt av arbeidet og sin egen karriere, at de velger bort å få barn.  Det som skjer da er at de barna som skulle arve sine foreldres intellektuelle gener,  ikke kommer til verden. 

Det er bare 5% av befolkningen i dag som styrer hvert land, og de er naturlig nok de beste, intellektuellt sett.  Det er alvorlig nå de neste generasjonene mangler mange av de intellektuelle, som hadde kapasitet til å  styre landet.

Landene skriker etter arbeidsskraft, javel, men landene vil etterhvert enda mere rope etter intellektuelle mennesker, som kan styre den stadig mer og mer kompliserte verden vi lever i.

Gå til innlegget

Derek Prince

Publisert over 12 år siden

Jeg har vært kristen i 28 år, og har hørt forkynnelsen til mange titalls pastorer og predikanter. Men, med hånden på hjertet kan jeg si: Det var først da jeg fikk høre forkynnelsen av den nå avdøde bibellærer Derek Prince at jeg fikk full oversikt i bibelens lære. 

Derfor vil jeg så gjerne få andre også til og høre og lære det som Derek Prince har etterlatt seg av tekst og tale; en viktig påminnelse:  

a. Pastoren må vite hva han skal snakke om!

b. Han må få sagt det!

c. Når han  har sagt det han har på hjertet, da må han stoppe!

Hva er da riktig av oss å gjøre, når vi skal utlegge bibelen? Jeg er ikke i tvil om, at ved å undevise slik som Derek Prince gjør det, ved å holde oss konsentrert til  Guds ord og enda mere, bruke hans videoer og bøker, da blir det garantert velykket.  Hvorfor ikke gi deg selv en sjanse til å forsøke dette! Hvordan skal vi legge opp møtene?

Det er selvfølgelig slik at ingen møter er like, men når vi først har muligheten, bør vi legge opp møtene på denne måten:

a. Innledning med sang og noe vers fra skriften, be for samværet.

b.Vise undervisning av Derek Prince eller andre forkynnere på storskjerm. Undervisningen bruker å ta  ca. 20 minutter.

c. Sang og vi går igjennom det vi har hørt.  Spørsmål?  Kollekt.

d. Avslutning, med tunger, tydning, profetier,  frelseinnbydelse og bønn for syke.  Det er viktig at hele menigheten skal få delta dersom de har noe å bringe til oss andre!

e.  Sang og informasjon.

Uken etter vil vi ta tak i det vi hørte forrige uke, og så la Derek Prince fortsette undervisningen fra samme emnet eller et annet emne. På denne måten er vi ikke  prisgitt en innleid forkynner, eller en pastor som umulig kan gi menigheten god nok åndelig mat gjennom hele året.

Det kommer jo også  god forkynnelse fra andre bibeltro forkynnere på video, som du kan bruke. Det er klart at det er pastoren som  skal binde det hele sammen, men vi må hele tiden være åpen for de tekniske framskrittene som er, når det gjelder bibelundervisningen.  Et godt eksempel er at det er stor forskjell på å se en 5. divisjonskamp i lokalserien i fotball, kontra å se en engelsk eliteseriekamp!  Så stor forskjell kan det være mellom norske pastorer og foreksempel bibellærer Derek Prince.

Skal vi ikke være interessert i å lytte til den beste undervisningen?

Gå til innlegget

Omvendelse

Publisert over 12 år siden

Jeg tror, at for å føle oss velkommen i en kirke, så må vi først og fremst ha vår sak i orden med Gud.  Det hjelper jo med varm velkomst og at vi føler vi blir sett i kirkelandskapet, men den uroen det er å ikke har et rett forhold til Gud er vond.  Det er her omvendelsen kommer inn.  Det er noe som svært sjeldent blir forkynt i de norske kirker.  Men det er faktisk starten på vårt gudsliv.  Min oppfordring er derfor, at kirken tar frelsesbønnen felles av og til, eller at du tar den alene hjemme, og den lyder:

 "Kjære Jesus, jeg vil bli et Guds barn, takk at du døde og sto opp av graven for min skyld.  Tilgi mine synder, jeg vil nå leve livet for deg.  Takk, at Den Hellige Ånd kommer inn i mitt liv nå! Takk, at jeg nå er et Guds barn.

Dersom du har bedt denne bønnen i oppriktighet, så er du frelst.  Gå så og bekjenn troen din til noen du kjenner.  Det står klart i bibelen, at for å bli en kristen så må vi bli født på ny.  Det skjer når du BESTEMMER deg for å bli en kristen.  Jeg skal garantere at ditt kirkebesøk blir helt annerledes, nå du føler at du har rett kontakt både med Gud og mennesker.

Gå til innlegget

Le eller gråte.

Publisert over 12 år siden

Le eller gråte.

Så er landsmøtet til Kristelig Folkeparti  over.  Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, kanskje begge deler.  Da er det 2 alternativer som gjelder fram mot valget:  Enten en fortsatt sosialistisk regjering eller en ren Framskrittspartiregjering. 

Jeg skal også komme med en påstand, og det er at Dagfinn Høybråten i Kristelig Folkeparti ikke kommer til å styre partiet etter 2013!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere