Anders Helge Myhren

Alder: 73
  RSS

Om Anders Helge

Jeg er pastor i Evangeliekirken.
Vi har nok hatt de 7 magre år, og nå håper vi på de 7 fete.
Når vindene tar tak trives vi, selv om det kjennes mer behagelig og ha det stille og tyst!
Jeg har ervervet mitt daglige brød gjennom buss-yrket i hele 30 år, eller så har jeg ettårig vernepleierskole.
Jeg har en kone og 3 voksne barn.
Du treffer meg på:
http://evangeliekirken-arendal.no/

Følgere

Israel, 12 stammer, ett folk

Publisert nesten 6 år siden

Hvorfor vier ikke moderne historikere, etnologer og arkeologer det gamle Israel større oppmerksomhet? Hvorfor ignorerer de tilsynelatende de klare indisier på at Israel er opphavet til den hvite, vestlige verden? Svaret er enkelt.

 Moderne forskere har ingen tro på Bibelen og dens beretning om menneskets og folkeslagenes opprinnelse. Deres vantro får dem til å ignorere eller fortie viktig materiale som bekrefter Bibelens troverdighet. De prøver derfor å belyse historien fra helt andre vinklinger. Moderne forskning hevder at mennesket og sivilisasjonene oppsto nærmest av seg selv. Skyterne «oppsto» i Asia, og Europa ble etter hvert befolket med folkegrupper som alle «kom et eller annet sted fra» i Asia - bare ikke syd for Kaukasus, dit Israel ble bortført! Ironisk nok kaller forskerne den hvite rase for «Den kaukasiske rase», og sporer den tilbake til Kaukasus-områdene. Hvis forskerne hadde belyst det hele fra bibelsk ståsted, og gått over Kaukasus, ville de løst problemet på gåten. Men da ble de samtidig tvunget til å ta Bibelens beretning om menneskets og nasjonenes/folkeslagenes opprinnelse nærmere i øyesyn. Så enkelt er det.

 Hva skjedde med Abrahams ætt, som skulle bli umåtelig tallrik? Hva skjedde med Bibelens israelitter, som forsvant fra sitt eget land?

Svaret står i innledningen...

http://evangeliekirken-arendal.no/

 

Gå til innlegget

Om kjemper og dinosaurer

Publisert rundt 6 år siden

Engang i fortiden (før syndfloden) var jorden befolket av hybride kjemper som var avkommet etter falne engler og menneskelig kvinner. Vi kan lese om dette i 1. Mosebok kapittel 6-7 og 8...

Disse hybridene var ubeskrivelig onde, og var en direkte årsak til at Gud måtte ødelegge sitt skaperverk ved en vannflom Dinosaurene levde også på samme tid, og disse monstrene tok ikke Noah med seg i arken. Vi regner med at på den tiden var det ca. 2 millioner mennesker og hybrider på jorden.

Det er sjeldent vi ser bilder av skjeletter av disse hybridene, men her ser du 2 av dem. Spesielt det bildet til høyre er ikke å ta feil av. Merkelig at det er så få bilder av disse, skulle tro at noen skjulte disse skjelettene for almuen. Men det er jo slik, at når noe sannhetvitner om bibelens sannheter, så holdes dette skjult, om mulig. Men noen av disse skjelettene finnes på forkjellige museer. Rart at det bare fokuseres på noen skarve dinosaurer?

Det er derfor Gud gav ordre til sine menn om å utrydde hele folkeslag. De var alle infisert av falne engler. Når vi ikke kjenner til disse tingene er det lett å ta anstøt av deler av det gamle testamentet, men det hadde altså sin grunn. Og grunnen var dette...

Du kan lese mer og se flere bilder her:

http://www.edentonoah.com/?utm_source=newsletter_138&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsbrev-nr-65

les mer

Gå til innlegget

Hvem bor i Israel idag?

Publisert rundt 6 år siden

De fleste som får det spørsmålet svarer helt sikkert jødene. Men dette er ikke svaret...


Etter nøye gransking av Israels historie er nok sannheten denne:

1. Den største delen av Israels befolkning er konverterte jøder, som egentlig har sitt opphav i Israels 11 "bortkomne" stammer.

2. Den andre delen av Israels befolkning er de ekte jødene, fra Juda stamme. De er nok de nikkende, og svartkledde i befolkningen.

3. Så har vi araberne, de er en stor gruppe, dersom vi tar med hele Israel.

4 Den siste parten av befolkningen er nok en del hedninger.

DETTE BETYR, AT ALLEREDE IDAG BEGYNNER BIBELENS PROFETIER OG OPPFYLLES.

AT ALLE DE 12 STAMMENE AV ISRAEL VENDER TILBAKE TIL ET FRAMTIDIG STOR-ISRAEL!

Israels 12 stammer er oss europeere,men også fra USA, Canada,  New-Zealand, Australia og Sør-Afrika.
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_2/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_3/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_4/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_5/

Gå til innlegget

Q-kilden

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har aldri riktig skjønt, at det har vært mulig å skrive ned for eksempel "Berg-prekenen" så detaljert som den har blitt. Den ble skrevet ned i Matteus Evangelium ca. 40 år etter Jesus død og oppstandelse!

Først i de senere årene, har jeg blitt gjort oppmerksom på, at forskere antar at det en gang i tiden har vært en kilde som noen av evangeliene har brukt, nemlig Q-kilden.

Med andre ord så betyr dette, at når Jesus talte sine viktige prekener, så hadde Han noen som skrev ned det Han sa. Dette gjør alt enda mer sannsynlig, at det som er skrevet ned i evangeliene, virkelig er det som Jesus sa. Takk Gud for det...

Q-kilden
Matteus og Lukas brukte ikke bare Markus som kilde, de brukte også en annen kilde som bare besto av Jesus-ord. NT-forskerne hevder altså at det i urkirken i tillegg til Markusevangeliet eksisterte en samtidig eller eldre samling av visdomsord fra Jesus. Den kalles Talekilden eller (med et gresk ord)Logiakilden, men kalles også ofte Q-kilden eller bare Q, fra det tyske ordet for kilde, Quelle. Oppdagelsen av Q som en egen kilde, har utgangspunkt i tysk evangelieforskning og er utviklet videre f.eks. blant amerikanske bibelforskere. Talekilden / Q manglet fortellende stoff om Jesus og hans lidelseshistorie, men var likevel en relativt omfattende kilde som Martteus og Lukas hver på sin kant kjente innholdet av...

http://evangeliekirken-arendal.no/

 

Gå til innlegget

De 144 000 fra Israels stammer

Publisert rundt 6 år siden

Det er ikke så mange, om noen, som har lys over hvem de 144 000 er, men dersom vi leser slik som det står, så er det kanskje ikke så vanskelig likevel...

Da slår vi opp i bibelen og leser fra Johannes Åpenbaring kapittel 14:1 


Lammet og de 144 000 


14Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen.  2 Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som drønnet av sterk torden. Lyden jeg hørte, var som når harpespillere spiller på harpene sine.  3 Foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære unntatt de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden. 
     4 Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er kjøpt fra menneskene for å være en førstegrøde for Gud og Lammet.  5  I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil. Sitat slutt.

Da må vi legge merke i setningene, "frikjøpt fra jorden," og "kjøpt fra menneskene." Det betyr, at av de 12 stammene, som skal bli på jorden, skal det avgis 144 000 av dem, 12 000 av hver stamme til himmelen.

Men det er ikke hvem som helst som får denne oppgaven. Det må ikke "bli funnet løgn i deres munn, de er uten feil" og de må "ikke har gjort seg urene med kvinner." Det blir vel slike som Paulus og folk som har viet sltt liv i kloster o.l. som får denne tildelingen. 

Alt dette begynner å skje, når Jesus Kristus returnerer til jorden.

Da skal de frelste hedningene ha sin bolig i himmelen og Israels 12 stammer får boliger i et Stor-Israel på jorden. Men det vil være fritt for alle å ferdes begge steder, det sørger vårt nye herlighetslegeme for...

http://evangeliekirken-arendal.no/

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere