Anders Helge Myhren

Alder: 73
  RSS

Om Anders Helge

Jeg er pastor i Evangeliekirken.
Vi har nok hatt de 7 magre år, og nå håper vi på de 7 fete.
Når vindene tar tak trives vi, selv om det kjennes mer behagelig og ha det stille og tyst!
Jeg har ervervet mitt daglige brød gjennom buss-yrket i hele 30 år, eller så har jeg ettårig vernepleierskole.
Jeg har en kone og 3 voksne barn.
Du treffer meg på:
http://evangeliekirken-arendal.no/

Følgere

Den jødiske staten

Publisert rundt 4 år siden

En jødisk stat, heter det...Det er greit nok det, så langt det rekker, men vi må også huske på at Gud ønsker at ALLE de 12 israelske stammene skal få plass i det framtidige Israel. Les om dette i Esekiel kapittel 48, versene 1-35...

Foreløpig virker det som om det bare er en av stammene som er interessert i landet, og det er Juda stammen. ( Unntatt araberne da.)

Paradokssalt nok, så finnes de fleste av innbyggerne som konverterte jøder.
Det vil ganske enkelt si, at de ikke kommer fra jødeslekten, men er alminnelige mennesker, som har blitt jøder ved å gå over til jødisk tro og liv. Om Gud ønsker dette idag, det vet jeg ikke, men det er nå realiteten.

www.evangeliekirken-arendal.no 

Gå til innlegget

Jødene og vi...

Publisert rundt 4 år siden

Fra patriarken, Jakob, som levde for 4000 år siden, kom det 12 sønner.

 1. Joseph, Ephraim & Manasseh: United States, British Isles [England, Wales, Scotland, Ireland] 2. Judah: Germany, Austria, part of Poland, part of Switzerland. Israel. 3. Benjamin: Iceland, Greenland, (Norway) 4. Asher: Sweden, Russia, Ukraine 5. Issachar: Finland 6. Naphtali: Norway 7. Dan: Denmark, Baltic states, early Egyptians 8. Gad: Italy, part of Switzerland 9. Reuben: Germany, Holland 10. Simeon: Spain, Portugal 11. Zebulon: France, Monte Carlo, Andorra, part of Switzerland 12. Levi. Prestestammen
Jødene som er av Juda stammen, ligner av utseende på oss hvite. Og omvendt, vi hvite, som er de andre 11 stammene ligner på jødene.
For sikkerhets skyld, hvem ligner på disse? Er det en som er svart? En japaner? En kineser? En araber? En fra India? Nei, det er oss hvite som har samme utseende som jødene.
Det betyr i klar tekst, at vi kommer fra det samme landet og vi var en gang brødre.

Hvor er det landet da, som jødene kommer fra? Jo, det er Israel, og det gjør den hvite befolkningen også. Er det så vanskelig å forstå og godta? Ikke det, men så si det da....

www.evangeliekirken-arendal.no

 

Gå til innlegget

Israels Hus og noen hedninger

Publisert rundt 4 år siden

I romerbrevet kapittel 11, vers 11 står det: Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle?

Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?
13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Sitat slutt.

Med det som utgangspunkt og i tillegg hva som står i Matteus kapittel 10 og kapittel 15, om at Jesus bare var kommet for å frelse Israels 12 stammer, mener jeg...


Her står det i romerbrevet 11:11,  at jødenes fall førte til en mulig frelse for hedningene. Spørsmålet blir da, når tid skjedde jødenes fall? Jo, da de forkastet Jesus som Guds Sønn.
Dette skjedde ikke før Jesus hang på korset. Og siden har jødene aldri villet hatt noe med Jesus å gjøre.


Konklusjon: Da Jesus og apostlene levde, før korsfestelsen, var det kun Israels 12 stammer, eller om du vil, Israels Hus som ville hatt mulighet til frelse.

Dersom Juda stamme, som er jødene, hadde tatt imot Jesus som Frelseren, da hadde ikke det vært mulig for noen hedninger å bli frelst.


Når det gjelder Calvins lære, så velger jeg ikke å mene noe om den, annet enn at den er interessant. Men jeg synes nok at PAULUS SIN FORKLARING om at hedningene også er regnet med til frelsen, er noe tynn...det med å egge sitt eget folk til misunnelse, mener jeg...

www.evangeliekirken-arendal.no 

Gå til innlegget

De utvalgte...

Publisert over 4 år siden

I bibelen står det om de utvalgte...Jeg vet at dette er et emne som få vil være enig med meg i, men likevel..

Jesus sier i Matteus kapittel 10 og kapittel 15, " Jeg er bare kommet for å frelse Israels Hus." Som kjent var Israels hus de 12 stammene før/ under kong Salomos tid...og etterkommerne...

En som mente noe om dette var Calvin...Ja, du har vel hørt om Calvins lære?
Den gikk ut på at Gud hadde utvalgt dem som skulle bli frelst allerede i starten av livet. Var du utvalgt, så var du uansett sikret plass i himmelriket og på jorden.
Dersom du ikke var en av dem, så nyttet det ikke å omvende seg...

Skal jeg komme med min oppfatning, så tror jeg utifra skriften, at de utvalgte er innenfor Israels 12 stammer i Det gamle testamentet. Dette gjelder også de omvendte til Kristus av Israels hus i det nye testamentet.

Hva med da resten av verdens befolkning? Jo, det står at også en del innflyttere skal bli innbyggere i Himmelens rike, og de var  hedninger.


Konklusjon: Har jeg samme oppfatning som Calvin? Ja, hvorfor ikke...

www.evangeliekirken-arendal.no

Gå til innlegget

Israels 12 stammer, oppsummering...

Publisert over 4 år siden

Under den store folkevandringen 800 år før Kristus, reiste Israels 10 stammer innover mot Europa. Hvite assyrere ble de kalt, da de var i fangeskap i Syria

Men etterhvert frigjorde de seg fra dem, og hver av de 10 stammene tok sine egne områder i Europa. Se oversikt på våre andre nettsider, hvor i Europa de befinner seg i dag.
På den tiden ble det betydelig mildere og isen smeltet. Det gav fantastiske muligheter for jakt og fiske og etterhvert jordbruk. Vikingene eller nordmennene fra Naphtali-stammen, var også dyktige sjøfarere, og handlet mye med andre stammer.
Da Jesus hadde gjort det som Han var kommet for, var det den 11. stammen. Benjaminstammen, som kom med frelse-budskapet til sine brødre i Europa. De bodde framdeles i Israel på Jesus tid, sammen med en rest av Juda stammen, men utvandret etterhvert de også...
Benjaminstammen bor idag på Island, det er et karrig land. Men det var vel en av de få ledige plassene etterhvert. Europa ble jo først bebodd av de andre israelske stammene, og de valgte selvfølgelig de beste landområdene.

www.evangeliekirken-arendal.no 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere