Harry Mikkelsen

Alder: 74
  RSS

Om Harry

Et menneske som livet har lært å betrakte både hans medmenneskers og hans egne særegenheter med betydelig overbærenhet. Kristen, medlem av Den Norske Kirke.. Anestesilege. Hovedinteresser utenom fag: Friluftsliv (spesielt med hund som jakter, trekker pulk eller bærer kløv), vår eksistens i et 'ufattelig' univers, samt litteratur (i nevnte rekkfølge). Etisk hovedinteresse innen faget: Lidelsen.

Følgere

Ja, folkepartiet sprakk

Publisert over 2 år siden

Svært god analyse av Rimehaug, Og mitt svar til hans spørsmål er: Ja, det sprakk. Uansett hvor mye "sårslikking" som bedrives framover, er det et faktum at KrF ikke lenger kan kalle seg "gult". Det har nå fått tydeliggjort en "rød" og en "blå" fraksjon som synes å være omtrent like store.
Når et parti som ligger rundt sperregrensen, deles i omtrent to like store deler, ville det være rart om det ikke fikk konsekvenser ved neste valg. Vi har jo også historiske paralleller omkring dette.
M.a.o. er min dystopiske spådom at  KrF er historie fra neste valg av. Dessverre!

Gå til kommentaren

"Passiv dødshjelp"

Publisert nesten 3 år siden
begrepet "passiv dødshjelp" som du bruker her, er utdatert og misvisende, og helst ikke bør brukes.

For en som i en mannsalder har arbeidet på en intensivavdeling med kritisk syke - og i mange tilfeller døende - pasienter, kan jeg støtte dette fullt ut. 

Det dreier seg jo definitivt ikke om hjelp til å dø, men å innse at når dødsprosessen uavvendelig er i gang, vil det å det fortsette en behandling med tanke på å forlenge livet, være både meningsløst og samtidig være et lidelsesfullt overgrep mot den døende. Målet blir da i stedet å lindre den døendes plager så godt en kan inntil livet ebber ut. 

Gå til kommentaren

PS

Publisert nesten 3 år siden

Jeg har trykket på liker-knappen både til ditt innlegg og til ditt svar til min første kommentar, Bare så det er sagt.

Gå til kommentaren

He he!

Publisert nesten 3 år siden
Rolig nå, jeg forsøker bare å appellere til det gode også i oss ukristelige... NOE må vel vi ha å være stolte av, vi også?

Jeg er svært rolig, jeg. Dessuten har vi kanskje ikke så mye å være stolte av, noen av oss? Jeg bare reagerte på ordet "bindinger". For øvrig: Det gode (iallfall litt av det) har vi vel i oss alle, uansett hva vi kaller oss?

Gå til kommentaren

Fordomsfrie forutsetninger?

Publisert nesten 3 år siden
Her er det jo oppsiktsvekkende hvordan humanistene verden over har glimret med sitt fravær. Oppsiktsvekkende, fordi ikke minst folk som oss burde hatt de beste forutsetninger for å delta i denne diskusjonen, fordomsfritt og på et rasjonalistisk grunnlag, uten å være hemmet av bindinger fra Bibler eller prekestoler. 

For det første: At sekulære humanister skulle ha noen bedre forutsetninger enn kristne humanister i denne saken, står for meg som uforståelig. Hvorfor, i så fall?

For det andre - og i motsetning (?) til det siterte står Horns utsagn i hans siste avsnitt: 

"Sentralt for de kristne, og for oss humanetikere, bør stå omsorgen for de svakeste i samfunnet, empatien med den som er hjelpeavhengig og klarer seg bare gjennom å utgjøre en byrde for de som står rundt og støtter opp." 

Denne setningen synes jeg er vidunderlig, og i stedet for å lage et tendensiøst/kunstig  skille (etter mitt syn) mellom sekulære og kristne humanister her, burde vi alle stå sammen som mennesker "av god vilje".

PS. Siste bisetning i det siterte ("... uten å være hemmet av bindinger fra Bibler eller prekestoler.") synes for meg noe fordomsfullt preget. DS

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere